இலவசம்
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

The Universal Task Manager (uTaskManager) is a Universal Windows Platform app that provides much of the same functionality as the traditional Win32 Desktop Task Manager app. Note that this is not intended as a replacement for the traditional Task Manager. Instead, the app serves 2 purposes: (1) as an exploration of the diagnostic APIs, and (2) to fill the gap on devices that don't support the traditional Task Manager app (eg, on Xbox or on Windows 10X). Please note that this is an exploratory app: it undergoes frequent updates, as we explore new ways to gather diagnostic information, and as new APIs are introduced. For this reason, the app is not always completely stable. That said, please feel free to file bugs via feedback. The app exercises the diagnostic and deployment APIs to gather diagnostic information on installed and running apps (both Win32 and UWP), including resources usage (CPU, memory, disk), execution state, background tasks, and so on. The Processes tab lists all running processes (packaged or unpackaged). On the Apps tab, you can select an app, and then drill down on the Details tab to get further information about the state of the app. You can also suspend/resume/terminate any non-system packaged app. The app also reports on installed packages, including Apps, Frameworks, Optional Packages and Resource Packages. From this list, you can activate any packaged app. On first launch, the app will show a user-consent dialog, to grant permissions to access information about other running apps. If the user denies this request, then the running app information will be restricted to the current app only. Note: the user can always enable or disable this permission by going to the Settings app | Privacy | App diagnostics at any time. Also note that this permission is not available on Xbox, so on Xbox both the Process and Apps lists are restricted to just this app. Note: on Windows 10 builds prior to 19041, there's a platform bug in fetching process information which will eventually cause the app to crash. For this reason, the timer-based auto-refresh on the Processes list is disabled on those builds, to reduce (but not eliminate) the chances of hitting the bug: you can refresh the list manually instead.

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Andrew Whitechapel

டெவலப்பர்

Andrew Whitechapel

வெளியீடு தேதி

23-04-2020

தோராயமான அளவு

26.01 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்
மற்ற இயங்கும் பயன்பாடுகள் பற்றிய பகுப்பாய்வு தகவலை பெறவும்
பிற பயன்பாடுகளைப் பற்றிய தகவலைச் சேகரிக்கவும்
பிற பயன்பாடுகளை நேரடியாக நிர்வகிக்கவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)


இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த பயன்பாடு Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்