ఉచితంఅనువర్తనంలో కొనుగోళ్ల ఆఫర్‌లు
+ అనువర్తనంలో కొనుగోళ్ల ఆఫర్‌లు
ఉచితం+
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

Digital World Evolution2 is an elaborate game based on the original cartoons. With its unique digimon cultivation and evolution system, full of adventure instances, lead players experience the infinite charm of the digimon world! A large variety of digimons, waiting for you to form your own team! The game image is exquisite and elicit our memories of Digimon!Global real-time synchronization competition, you will compete with all countries and Players in the area battle in sync! Let us evolve together and move together! Game Features: ——The Original Reproduction Full 3D real digimon world, original background music, perfect stereoscopic rendering of the original animation, digimons all included! In order to survive, experience different evolutions, change the appearance and character, and become stronger! In a series of journeys, you will overcome difficulties with your own digimons, through mutual friendship. Fight for peace in the world! ——Easy to Play Simple and fun operating system, allowing you to experience game content without barriers. The team is divided into 1 main character and 4 digimons. Players can choose the protagonist and the digimons freely. Multiple combinations present a lot of results! ——Rich Evolution Perfectly follow the animation evolution route. Koromon - Agumon - Greymon - Metal Greymon - War Greymon. There are There are also variations and dark digmons to join. How to get them, you have to explore by yourself! Utilize the ultimate evolution, the digimons machine and the chip set to train your super rare, super powerful digimons! ——Ingenious Combat System Use the protagonists'skills, the set attributes of the digimons, and the combination of skill combos. In the battle, you can use the Evolution Card to evolve digimon partners to experience super cool hit and extreme effects. ——Rich Gameplay In addition to leading the digimons to complete the mission, surrounded by adventures, you can also spend a lot of time in the leisure time, such as parkour and fishing, to make your digimons journey no longer boring. More unique multiplayer interactive gameplay - Adventure Island, collecting resources, random encounter monsters, more likely to be ransacked by others. The treasures that can be taken are the best, and you must not be greedy!

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

ఈ సంస్కరణలో కొత్తది ఏమిటి

1. New Adventure Island Chapter 28-Above the Clouds 2. New system-protagonist fashion 3. New exclusive skill-Aromatic Beast

ఫీచర్‌లు

  • Perfect restoration, all the characters in the original all debut!
  • Tactical pause, evolution in the battle, let the battle be mastered!
  • Adventure Island! Incentive competition between teams!
  • Synergistic evolution, make your digimons stronger!

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

ANCONA GAMES

విడుదల తేదీ

11-08-20

రమారమి పరిమాణం

612.54 MB

వయస్సు రేటింగ్

7 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు


ఈ అనువర్తనం చేయగలదు

మీ అన్ని ఫైల్స్, పెరిఫెరల్ పరికరాలు, యాప్స్, ప్రోగ్రామ్‌లు మరియు రిజిస్ట్రీను ప్రాప్తి చేయగలదు
మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)


ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ గేమ్ గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం