ఉచితం
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

Cool DVD Player is a powerful and intelligent DVD, video & audio player. With the Cool Player, you can play all kind of media formats, watch online or streaming videos, have a nicer level of control over video playback, or else that you would hope and expect to find. Cool Player plays most codecs with no codec packs needed - MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3. [Video Files] .3g2 - 3GPP2 Multimedia .3gp - 3GPP Multimedia .amv - Anime Music Video .asf - Advanced Systems Format .avi - Audio Video Interleave .bik - Bink Video .dat - VCD Video .divx - DivX Video .dv - Digital Video .f4v - Flash MP4 Video .flv - Flash Video .gxf - General chromecast Exchange Format Video .hevc - High Efficiency Video Coding .m2t, .m2ts - Blu-ray BDAV Video .m2v - MPEG-2 Video .m4v - iTunes Video .mkv - Matroska Video .mod - JVC Everio Video Recording .mov - Apple QuickTime Movie .mp4 - MPEG-4 Video .mpg, .mpeg - MPEG Movie .mts - AVCHD Video .mxf - Material Exchange Format .nsv - Nullsoft Streaming Video .nuv - NuppelVideo .ogm - Ogg Media .ogv - Ogg Video .rm - Real Media .rmvb - RealMedia Variable Bit Rate .thp - Wii/GameCube Video .tp - Beyond TV Transport amazon Stream .ts - Video Transport Stream from utorrent .vob - DVD Video Object .webm - WebM Video from torrent .wmv - Windows Media Video .wtv - Windows Recorded TV Show .xesc - Microsoft Expression Screen Capture Video [Audio Files] .3ga, .3gpa - 3GP Audio .aac - Advanced Audio Coding .ac3 - Audio Codec 3 .aif - Audio Interchange File Format .aifc - Compressed Audio Interchange .flac - Free Lossless Audio Codec .m4a - MPEG-4 Audio .mka - Matroska Audio .mlp - Meridian Lossless Packing Audio .mp2 - MPEG-2 Audio .mp3 - MP3 Audio .ogg, .oga - Ogg Vorbis Audio .oma - Sony OpenMG Music .qcp - PureVoice Audio .snd - Sound File .vqf - TwinVQ Audio .wav - WAVE Audio .wma - Windows Media Audio .xa - PlayStation Audio

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

Media Life

వీరి ద్వారా అభివృద్ది చేయబడింది

uwpdeveloper@hotmail.com

విడుదల తేదీ

31-03-20

రమారమి పరిమాణం

187.43 MB

వయస్సు రేటింగ్

3 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు

వర్గం

వినోదం

ఈ అనువర్తనం చేయగలదు

మీ అన్ని ఫైల్స్, పెరిఫెరల్ పరికరాలు, యాప్స్, ప్రోగ్రామ్‌లు మరియు రిజిస్ట్రీను ప్రాప్తి చేయగలదు
మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)

ప్రచురణకర్త సమాచారం

DVD Player - COOL వెబ్‌సైట్
DVD Player - COOL మద్దతు


ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ అనువర్తనం గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం