ఉచితంఅనువర్తనంలో కొనుగోళ్ల ఆఫర్‌లు
+ అనువర్తనంలో కొనుగోళ్ల ఆఫర్‌లు
ఉచితం+
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

Flow Mail, the easiest and faster way to manage your E-mails from different accounts in one place. Flow Mail supports multiple services like Outlook, Gmail, Yahoo!, iCloud and Yandex. Flow Mail is designed beautifully and is very easy to use. You only have to log in once into your favorite Email account and then you can manage your e-mails directly from the app very easily. All of your E-mail accounts will be under one place and you don't have to go to different apps/sites to manage it. We have made Flow Mail as fast and as beautiful as we can and will continue to improve it. Here's a quick look at some of the features:- • Supports Outlook, Gmail and more... • Better Privacy Protection • Easily download or upload your files • Native Downloading Support • Custom Password and Windows Hello support* • Regular updates • Easy to use and beautiful User Interface • Split View Support • Fluent Design • Jumplist Support and more... How does it provide better Privacy Protection? Flow Mail runs in a sandboxed (safer) environment which is much secure than browsing on the web. It does not collect or store any kind of personal information like Login, E-mails etc. Any Application Data necessary for the app to run is safely stored in user's own device and it can't be accessed by anyone. You can check our Privacy Policy too. Give it a try, Maybe you will love it! Thank You very much for taking your time to read this! Want to give any feedback about the app? You can contact us via E-Mail or Twitter and we will be more than happy to hear it. *required to unlock within the app

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

Define Studio

కాపీరైట్

Define Studio

వీరి ద్వారా అభివృద్ది చేయబడింది

Define Studio

విడుదల తేదీ

27-03-16

రమారమి పరిమాణం

25.5 MB

వయస్సు రేటింగ్

12 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు

వర్గం

ఉత్పాదన

ఈ అనువర్తనం చేయగలదు

మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది
మీ చిత్రాల లైబ్రరీని ఉపయోగిస్తుంది

వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ అనువర్తనం గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం