ఉచితం
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

Simple clock application that supports full screen display and option to prevent screen locking

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

Sorin Dolha

కాపీరైట్

© 2016 Sorin Dolha

వీరి ద్వారా అభివృద్ది చేయబడింది

Sorin Dolha

విడుదల తేదీ

14-11-16

రమారమి పరిమాణం

15.57 MB

వయస్సు రేటింగ్

3 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు

వర్గం

ఉత్పాదన

ఈ అనువర్తనం చేయగలదు

మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది

వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)

అదనపు నిబంధనలు

లావాదేవీల నిబంధనలు

ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ అనువర్తనం గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం