ఉచితం
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

A must-have photo converter if you want to convert the HEIF photos on your iPhone to PNG and JPG. HEIC Photo Converter helps you with converting photos from the new HEIC/HEIF format to more popular formats so you can share or edit them easier. This is a very useful tool if you have photos taken on the latest iPhone or Android smartphones, or latest Canon and Sony digital cameras.

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

V3TApps

వీరి ద్వారా అభివృద్ది చేయబడింది

V3TApps

విడుదల తేదీ

17-08-21

రమారమి పరిమాణం

80.42 MB

వయస్సు రేటింగ్

3 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు


ఈ అనువర్తనం చేయగలదు

మీ అన్ని ఫైల్స్, పెరిఫెరల్ పరికరాలు, యాప్స్, ప్రోగ్రామ్‌లు మరియు రిజిస్ట్రీను ప్రాప్తి చేయగలదు
మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)


ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ అనువర్తనం గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం