ఉచితం
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

Kodi® media center, formerly known as XBMC™ Media Center, is an award-winning free and open source cross-platform software media player and entertainment hub for digital media for HTPCs (Home theater PCs). It uses a 10-foot user interface designed to be a media player for the living-room, using a remote control as the primary input device. Its graphical user interface (GUI) allows the user to easily browse and view videos, photos, podcasts, and music from a harddrive, optical disc, local network, and the internet using only a few buttons. IMPORTANT: This app performs with core functionality on Windows 10 S but some addons may not work. We are working with Microsoft on a fix. Disclaimer: The official Kodi version does not contain any content what so ever. This means that you should provide your own content from a local or remote storage location, DVD, Blu-Ray or any other media carrier that you own. Additionally Kodi allows you to install third-party plugins that may provide access to content that is freely available on the official content provider website. Any other means of watching illegal content which would otherwise be paid for is not endorsed or approved by Team Kodi. Estuary is the standard skin and is designed to be fast and user friendly. - Kodi does not supply or include any media or content. - Users must provide their own content or install one of the third party plug-ins - Kodi has no affiliation with any third-part plug-in or add-on provider what so ever. - We do not endorse the streaming of copyright protected material without permission of the copyright holder. - In order to upgrade from a previous version you must have installed an official released version by Team Kodi. Any other version may cause failure to upgrade. License and development: Kodi® is a trademark of the XBMC Foundation. For further details you can visit http://kodi.wiki/view/Official:Trademark_Policy Kodi® is fully Open-Source and released under the GPLv2.0+ license. It includes many third-party libraries which use compatible licenses. Due to the inclusion of some GPLv3.0 libraries the entire application becomes GPLv3.0 as binary. Should you wish to help on future development you can do so by visiting our forum for further questions. Attribution of images or names shown in the used screenshots: “Sintel” is licensed as Creative Commons Attribution 3.0. © copyright Blender Foundation | durian.blender.org

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

XBMC Foundation

కాపీరైట్

Kodi® is a trademark of the XBMC Foundation. For further details you can visit http://kodi.wiki/view/Official:Trademark_Policy

వీరి ద్వారా అభివృద్ది చేయబడింది

XBMC Foundation

విడుదల తేదీ

02-08-16

రమారమి పరిమాణం

279.34 MB

వయస్సు రేటింగ్

3 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు


ఈ అనువర్తనం చేయగలదు

మీ అన్ని ఫైల్స్, పెరిఫెరల్ పరికరాలు, యాప్స్, ప్రోగ్రామ్‌లు మరియు రిజిస్ట్రీను ప్రాప్తి చేయగలదు
మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది
మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది మరియు సేవ వలే పని చేస్తుంది.
డైనమేట్‌గా కోడ్‌ని రూపొందిస్తుంది
మీ ఇంటి లేదా కార్యాలయం నెట్‌వర్క్‌లను ప్రాప్తి చేస్తుంది
మీ సంగీత లైబ్రరీని ఉపయోగిస్తుంది
మీ చిత్రాల లైబ్రరీని ఉపయోగిస్తుంది
బాహ్య నిల్వ పరికరంలో నిల్వ చేసిన డేటాని ఉపయోగిస్తుంది
మీ ఖాతా వినియోగదారు పేరు మరియు చిత్రాన్ని ప్రాప్తి చేస్తుంది
మీ వీడియో లైబ్రరీని ఉపయోగిస్తుంది
backgroundMediaPlayback
hevcPlayback
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)

ప్రచురణకర్త సమాచారం

Kodi వెబ్‌సైట్
Kodi మద్దతు


ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ అనువర్తనం గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం