ఉచితంఅనువర్తనంలో కొనుగోళ్ల ఆఫర్‌లు
+ అనువర్తనంలో కొనుగోళ్ల ఆఫర్‌లు
ఉచితం+
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

Money calendar - Creative monthly report form. Manage your personal finances with a clear calendar. Simple and clear,lazy people's financial management. It's a good helper for personal finance. Money calendar - Give you the "potential" to realize your freedom of wealth. It includes the functions of income and expenditure accounting, statistical reports, account management and so on. 1. Income and expense: An account of your income and expense, record every amount of your income and expense. 2. Account transfer: Transfer between accounts,clear the balance of each account. 3. Categorical statistics: Where does the money come from?Where does the money go?Intuitive statistical report,money calendar,let you know very well. 4. Multi account and multi currency support: meet your needs. 5. Categories management: provide two levels of category to make your records more detailed. 6. Periodic record: it is convenient for you to record periodic income and expenditure. 7. Budget planner: Set expense & income budget, monitor your Expense, and control your income. Money Manager - Give you the "potential" to realize your freedom of wealth.

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

Money Manager : Personal Finance

వీరి ద్వారా అభివృద్ది చేయబడింది

eBlu

విడుదల తేదీ

12-03-20

రమారమి పరిమాణం

25.91 MB

వయస్సు రేటింగ్

3 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు


ఈ అనువర్తనం చేయగలదు

మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది

వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ అనువర్తనం గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం