ఉచితంఅనువర్తనంలో కొనుగోళ్ల ఆఫర్‌లు
+ అనువర్తనంలో కొనుగోళ్ల ఆఫర్‌లు
ఉచితం+
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

Advanced personal finance manager - the only application on the market that allows you to seamlessly track your cash accounts and stock portfolios. Inspired by popular MS Money and Quicken it inherits many of the features and adds more: simple intuitive interface, flexible reports with drill-down capabilities, online FX rates and stock prices, excellent performance with years of data. Schedule, track, analyse and forecast your expenses months and years ahead, all within this flexible app, even offline. FEATURES: ● cash and stock transactions ● no data is stored online except compact encrypted OneDrive/Dropbox backups ● full multi-currency support, 165 currencies and 43 cryptocurrencies ● online FX rates and stock quotes ● photo and document attachments ● data synchronization between 2+ devices via OneDrive or Dropbox ● account groups ● transactions with custom category/project/payee ● hierarchical categories and projects (a.k.a. tags or classes) ● split transactions ● memorized payees (transaction templates by payee) ● any periodic transaction can be scheduled with a reminder ● budgets and budget groups ● 9 powerful fully customizable reports with tables and charts ● each report can be cloned and saved for future use ● reports and budgets can include scheduled transactions, perfect for forecasting ● drill down into reports and budgets to view related transactions ● OneDrive and Dropbox backup/restore allows multiple profiles ● QIF import/export, import from OFX, export to CSV and Excel ● live tiles for accounts, budgets, reports and quick transactions ● password or PIN protection, encrypted data file ● search in transactions ● flexible configuration ● built in calculator ● dark/light themes ● excellent performance with tens of thousands transactions ● and many more! Free version contains ads and supports up to 2 currencies, 5 accounts and 40 categories. Please contact support team to request a feature or report a defect.

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

K-Tech Systems Ltd

కాపీరైట్

K-Tech Systems Ltd

వీరి ద్వారా అభివృద్ది చేయబడింది

K-Tech Systems Ltd

విడుదల తేదీ

19-10-17

రమారమి పరిమాణం

50.36 MB

వయస్సు రేటింగ్

3 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు


ఈ అనువర్తనం చేయగలదు

మీ వెబ్‌క్యామ్‌ని ఉపయోగిస్తుంది
మీ మైక్రోఫోన్‌ని ఉపయోగిస్తుంది
మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది
మీ చిత్రాల లైబ్రరీని ఉపయోగిస్తుంది
మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది మరియు సేవ వలే పని చేస్తుంది.
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)
Български (България)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Deutsch (Schweiz)
Español (España, Alfabetización Internacional)
فارسى (ایران)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
中文(台灣)

ప్రచురణకర్త సమాచారం

Money Tracker Pro వెబ్‌సైట్
Money Tracker Pro మద్దతు


ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ అనువర్తనం గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం