ఉచితంఅనువర్తనంలో కొనుగోళ్ల ఆఫర్‌లు
+ అనువర్తనంలో కొనుగోళ్ల ఆఫర్‌లు
ఉచితం+
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

Reduce image size or crop, shrink, resize, compress images in JPEG|PNG format to the exact pixels, percentage or proportion you specify for posting them on Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit, Tumblr or any other social media to meet there size requirement. When the size of your photos matters, you often have to give up its quality. You can resize your pictures and images with exact pixel requirements keeping the best quality. Photo Resizer is a fast and easy to use image optimizer tool which gives your digital images the perfect size and configuration to suit a wide range of applications. Whether it’s for a social media profile, product photo for your online store, or an e-newsletter, fast and easy image resizing makes your life easier. Photo Resizer comes with Batch feature where you can resize/compress multiple images at once and can share resized/compressed pictures from the app. Photo Resizer helps you reduce picture size keeping the best quality. Photo Resizer is a utility app that lets you resize the image by selecting the right resolution.Photo Resizer is designed to help you resize images quickly and conveniently (easily). Photo Resizer helps you resize photos before posting them on Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit, Tumblr, Google+, VKontakte, KakaoTalk, etc. Photo Resizer Features: * Batch compress (multiple photos compress) * Batch resize (multiple photos resize) * Easy to use UI - especially when editing multiple photos * Resize, compress or Crop Photos Individually * Original pictures are not affected * Side by side picture comparison(Original & Modified) * Resized pictures are saved automatically * Best quality of the resized photos * Photos resized several times do not lose quality * Reducing photo size preserves original quality and aspect ratio * Predefined most-used photo resolutions * Possibility to define custom image resolution * The resized photo can easily be Shared * Share to social media directly from the app. With the help of Photo Resizer you can compress, resize, shrink, grow and crop your photos, images and pictures for free. You can use Photo Resizer to resize photos and images on your phone, on a variety of different situations, for example: - Sending/sharing photos to your family and friends - Save space on phone by shrinking then to optimum size - Overcome Size limits for Emailing photos - Publishing images on your website to make sure pages load fast sending images as email attachments - Posting photos on blog - Posting photos on Facebook, Google+ and other social media creating internet auction pages, such as eBay, webstore, OnlineAuction, OZtion, WeBidz, uBid, Allegro posting photos on forum - Including pictures within word or PDF documents When you send the e-mail with attached pictures, you will often find that the e-mail exceeds the message size limit. For example, if your email account allows you to send messages up to 5 megabytes (MB) and you include just two pictures in the attachment (today’s pictures taken by a phone or tablet camera are about 3 or 4 MB), you will probably exceed the maximum message size. In this case, this image resize app is very helpful, because it helps to avoid exceeding the maximum message size limits associated with most email accounts. Resize pictures before composing the e-mail and then attach much smaller pictures. Reduce size, save space, shrink, cut Photos, crop photos, compress photos and Share your photos in an instant. Try Now!!

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

Z Mobile Apps

వీరి ద్వారా అభివృద్ది చేయబడింది

Z Mobile Apps

విడుదల తేదీ

04-02-19

రమారమి పరిమాణం

64.71 MB

వయస్సు రేటింగ్

3 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు


ఈ అనువర్తనం చేయగలదు

మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది
మీ చిత్రాల లైబ్రరీని ఉపయోగిస్తుంది
మీ సంగీత లైబ్రరీని ఉపయోగిస్తుంది
మీ వీడియో లైబ్రరీని ఉపయోగిస్తుంది
బాహ్య నిల్వ పరికరంలో నిల్వ చేసిన డేటాని ఉపయోగిస్తుంది

వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Български (България)
Català (Català)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
فارسى (ایران)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Hrvatski (Hrvatska)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Lietuvių (Lietuva)
Latviešu (Latvija)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Slovenščina (Slovenija)
Svenska (Sverige)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
Tiếng Việt (Việt Nam)


ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ అనువర్తనం గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం