₹109.00
మీ ప్రాజెక్ట్‌ని అందంగా రూపొందించడం కోసం ఈ ఫాంట్‌లను ఉపయోగించండి.
₹109.00
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

Segoe Marker అనేది Microsoft Corporation కొరకు ఆకృతి ఇవ్వబడిన ఒక ముద్రణ శైలి చేతివ్రాత ఫాంట్. ఈ వినోదమైన ఆకృతి ఒక మధ్యస్థ పరిమాణంకల కొంచెం మొర్రిగా ఉన్న కొనతో ఉండే మార్కర్‌ను అనుకరిస్తుంది. ఈ ఫాంట్‌కు లాటిన్ వ్రాత పద్థతులకు మద్దతు ఇచ్చే 252 నగిషీలు ఉన్నాయి.

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

Microsoft Corporation

కాపీరైట్

© 2018 Microsoft Corporation. అన్ని హక్కులు ప్రత్యేకించబడ్డాయి.

విడుదల తేదీ

16-02-18

రమారమి పరిమాణం

216 KB

వయస్సు రేటింగ్

3 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు


వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)


ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ అనువర్తనం గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం