พร้อมแล้วใช่ไหม


หากคุณลงชื่อเสร็จเรียบร้อย เราต้องตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารของคุณก่อนการซื้อจึงจะเสร็จสมบูรณ์ เราจะทำการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณเล็กน้อย ให้คุณ
ติดตามดูสถานะบัญชีดังกล่าว ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ

เงินฝากที่คุณกำลังหาจะมีคำว่า "Microsoft" ในคำอธิบาย บันทึกยอดเงินฝาก จากนั้น:
  1. เริ่มซื้อสินค้าอีกครั้ง
  2. เมื่อคุณเห็นบัญชีการหักบัญชีเงินฝากของคุณ เลือกตรวจสอบความถูกต้อง
  3. ป้อนยอดเงินฝากและเลือกถัดไป
  4. ดำเนินการซื้อ