พร้อมแล้วใช่ไหม


ถ้าคุณลงชื่อเสร็จเรียบร้อย กลับไปที่ Microsoft Store หรือแอป จากนั้นดำเนินการซื้อให้เสร็จสิ้น