พร้อมแล้วใช่ไหม

หากคุณดำเนินการกับธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปที่แอปหรือเกมและดำเนินการซื้อให้เสร็จสิ้น