Surface สำหรับองค์กรธุรกิจของคุณ

Surface เตรียมพร้อมธุรกิจให้รองรับอนาคต โดยมอบเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน จัดการการเปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

คนสามคนนั่งอยู่ที่โต๊ะพร้อม Surface Pro โดยมีฉากกลางแจ้งอยู่ด้านหลัง

SurfaceBusiness_Enterprise_Carousel1


สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วย Surface

การสนับสนุนสำหรับ Windows 7 จะสิ้นสุดลง แต่คุณจะเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้โดยเปลี่ยนไปใช้โมเดิร์นเดสก์ท็อปด้วย Surface และ Microsoft 365 สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน รักษาความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


อุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับงานสมัยใหม่

อุปกรณ์ Surface ช่วยให้คุณดึงดูดใจและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีความสามารถ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานนอกสถานที่ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจ


คุ้มครองการลงทุนของคุณ

อุปกรณ์ Surface ใช้งานได้ยาวนาน ไร้กังวลกว่าที่เคยด้วยการเลือกข้อเสนอบริการของ Microsoft

คุณลักษณะแพคเกจการบริการ

การรับประกันฮาร์ดแวร์ภายใต้เงื่อนไขผู้ผลิตของ Microsoft

การบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

Microsoft Complete for Business

ความพร้อมจำหน่าย
มีให้ใน Surface ทุกรุ่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ต้องซื้อเพิ่มภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์ ต้องซื้อเพิ่มภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์
ระยะเวลาของแผน
1 ปีนับจากวันที่ซื้อ1 3 หรือ 4 ปี ขึ้นอยู่กับแผน 2, 3 หรือ 4 ปี ขึ้นอยู่กับแผน

การแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ล่วงหน้า

มีให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ Surface Pro 6 สำหรับธุรกิจ และ Surface Laptop 2 สำหรับธุรกิจเท่านั้น2

มีให้

มีให้

การชำรุดเสียหายทางกลไก
ใช่ ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

ใช่3

ใช่3

ความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง คุ้มครอง 2 ครั้งต่ออุปกรณ์


1 การรับประกันภายใต้เงื่อนไขของ Microsoft เป็นการเพิ่มเติมสิทธิผู้บริโภคของคุณตามกฎหมาย
 
2  บริการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ล่วงหน้ามีให้มากับ SKU Surface Pro 6 สำหรับธุรกิจและ Surface Laptop 2 สำหรับธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ล่วงหน้ามีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น มีข้อจำกัดเพิ่มเติม ดูหน้าการรับประกัน Surface สำหรับธุรกิจ สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AES และรายชื่อประเทศที่ให้บริการ
  
3 การคุ้มครองจะเริ่มต้นเมื่อสิ้นสุดการรับประกันฮาร์ดแวร์ภายใต้เงื่อนไขของผู้ผลิต และสิ้นสุดลงในวันสุดท้ายของการบริการตามเงื่อนไขของสัญญาหรือเมื่อถึงขีดจำกัดวงเงินรับผิดชอบสูงสุด