ปากกาดิจิทัลที่ทำได้ทุกอย่าง

จดบันทึก นำทาง วาด ขีดเขียน และแก้ไข ค้นพบวิธีมากมายที่คุณสามารถทำงานและริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยปากกาดิจิทัล1

ผู้หญิงกำลังใช้ปากกาดิจิทัลบนอุปกรณ์ Windows 10

ผู้หญิงกำลังใช้ปากกาดิจิทัลบนอุปกรณ์ Windows 10

แอปสำหรับปากกาดิจิทัล แสดงทั้งหมด1 ต้องมีแท็บเล็ตหรือพีซีที่รองรับปากกา ปากกาอาจมีจำหน่ายแยกต่างหาก
2 ผู้ใช้ต้องเปิดใช้งานในการตั้งค่าและมีปุ่ม Bluetooth บนปากกา
3 ฟังก์ชันการใช้งานพร้อมให้บริการในบางประเทศเท่านั้น โดยประสบการณ์การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและอุปกรณ์