แล็ปท็อปวางอยู่บนโต๊ะ

การปรับปรุง Windows 10

เรามีคุณลักษณะใหม่ที่จะช่วยคุณทำตามความฝัน เชื่อมต่อดียิ่งขึ้น และมีเวลาเหลือ