ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
โปรแกรมประยุกต์
Microsoft Power BI Desktop ได้รับการสร้างขึ้นมาสำหรับการวิเคราะห์ ผสานรวมการแสดงภาพโต้ตอบเชิงโต้ตอบที่ยอดเยี่ยม พร้อมคิวรีข้อมูลชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรม และการจัดโมเดลแบบในตัว สร้างและเผยแพร่รายงานของคุณใน Power BI Power BI Desktop ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มศักย...
Update
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft สามารถระบุปัญหาทางด้านความปลอดภัยที่มีผลต่อระบบของคุณ
Update
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft สามารถระบุปัญหาทางด้านความปลอดภัยที่มีผลต่อระบบของคุณ
โปรแกรมประยุกต์
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
Service Pack
Service Pack 1 สำหรับ Microsoft Office 2013 รุ่น 32 บิต มีการอัปเดตใหม่ๆ ที่ปรับปรุงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเสถียร นอกจากนี้ SP ยังเป็น Rollup ของการอัปเดตก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วย
Update
Microsoft Office 2010 รุ่น 32 บิต มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอยู่ ซึ่งสามารถอนุญาตให้โค้ดที่สร้างได้ตามใจชอบทำงานเมื่อไฟล์ที่ถูกแก้ไขที่มีเจตนาร้ายถูกเปิดขึ้น โปรแกรมปรับปรุงนี้จะทำการแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
Update
Microsoft Office 2010 รุ่น 64 บิต มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอยู่ ซึ่งสามารถอนุญาตให้โค้ดที่สร้างได้ตามใจชอบทำงานเมื่อไฟล์ที่ถูกแก้ไขที่มีเจตนาร้ายถูกเปิดขึ้น โปรแกรมปรับปรุงนี้จะทำการแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
Service Pack
Service Pack 2 (SP2) สำหรับ Microsoft Office 2010 Language Pack รุ่น 32 บิต มีการอัปเดตใหม่ซึ่งปรับปรุงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และความเสถียร นอกจากนี้ SP ยังเป็นการรวบรวมการอัปเดตที่ออกมาก่อนหน้าทั้งหมดอีกด้วย
เครื่องมือ
การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งชุดคอมโพเนนต์ที่สามารถใช้ในการอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างไฟล์ในระบบ Microsoft Office และแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ Microsoft Office
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
Windows 8.1 Update คือชุดโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย การปรับปรุงที่สำคัญ และการปรับปรุงต่างๆ แบบสะสม