Service Pack
Service Pack 2 (SP2) สำหรับ Microsoft Visio 2010 รุ่น 32 บิต มีการอัปเดตใหม่ซึ่งปรับปรุงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และความเสถียร นอกจากนี้ SP ยังเป็นการรวบรวมการอัปเดตที่ออกมาก่อนหน้าทั้งหมดอีกด้วย
ฟรี
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Outlook 2016 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Outlook 2016 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
Service Pack
Service Pack 1 สำหรับ Microsoft Visio 2013 รุ่น 64 บิต มีการอัปเดตใหม่ๆ ที่ปรับปรุงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเสถียร นอกจากนี้ SP ยังเป็น Rollup ของการอัปเดตก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วย
ฟรี
โปรแกรมประยุกต์
Internet Explorer 11 ทำให้เว็บรวดเร็วขึ้นบน Windows 7 โดยมี Bing และ MSN เป็นค่าเริ่มต้น
ฟรี
Update
Microsoft ได้ปล่อยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Excel 2010 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมปรับปรุงนี้ให้การแก้ไขล่าสุดกับ Microsoft Excel 2010 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพขึ้นด้วย
ฟรี
Update
Microsoft ได้ปล่อยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Access 2010 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมปรับปรุงนี้ให้การแก้ไขล่าสุดกับ Microsoft Access 2010 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพขึ้นด้วย
ฟรี
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้ จะช่วยพัฒนารูปลักษณ์ของเว็บไซต์ที่ออกแบบมาสำหรับเบราว์เซอร์รุ่นเก่าให้ดีขึ้นใน Internet Explorer 8 เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณจะต้องเลือก “รวมรายการเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับปรุงจาก Microsoft” ในการตั้งค่ามุมมองที่เข้...
ฟรี
Update
Microsoft ได้ปล่อยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Outlook 2010 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมปรับปรุงนี้ให้การแก้ไขล่าสุดกับ Microsoft Outlook 2010 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพขึ้นด้วย
ฟรี
Update
Microsoft ได้ปล่อยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Project 2010 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมปรับปรุงนี้ให้การแก้ไขล่าสุดกับ Microsoft Project 2010 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพขึ้นด้วย
ฟรี
คอมโพเนนต์แบบแจกจ่ายต่อได้
Microsoft Access 2013 Runtime ช่วยให้คุณสามารถแจกจ่ายโปรแกรมประยุกต์ Access 2013 ให้แก่ผู้ใช้ที่ไม่มี Access 2013 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตน
ฟรี