Windows

Windows Easy Transfer สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจาก Windows Vista (32 บิต) ไปยัง Windows 7

เปลี่ยนภาษา:
ใช้ Windows Easy Transfer เพื่อคัดลอกแฟ้ม รูปถ่าย เพลง อีเมล การตั้งค่า และอื่นๆ ของคุณจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista ไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สายเคเบิล Easy Transfer สื่อแบบถอดได้ หรือข้ามเครือข่ายได้
 • เวอร์ชัน:

  6.1

  ชื่อไฟล์:

  Windows6.0-KB928635-x86.msu

  วันที่เผยแพร่:

  15/9/2552

  ขนาดไฟล์:

  4.4 MB

   ซอฟต์แวร์นี้จะติดตั้ง Windows Easy Transfer บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista รุ่น 32 บิต คุณจึงสามารถคัดลอกแฟ้ม รูปถ่าย เพลง อีเมล การตั้งค่า และอื่นๆ ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นอื่นอยู่ คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Easy Transfer รุ่นอื่นๆ ได้โดยการปฏิบัติตามการเชื่อมโยงนี้

   ซอฟต์แวร์นี้สร้างขึ้นไว้แล้วใน Windows 7 จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งมันบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows Vista

   Windows Easy Transfer สนับสนุนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้
   1) Windows XP (SP2 และสูงกว่า) ถึง Windows 7
   2) Windows Vista (SP1 และสูงกว่า) ถึง Windows 7

   Windows Easy Transfer สนับสนุนการถ่ายโอนโดยใช้วิธีการใดๆ ดังต่อไปนี้
   1) สายเคเบิล USB Easy Transfer
   2) การเชื่อมต่อเครือข่าย
   3) สื่อแบบถอดได้ (เช่น USB แฟลชไดรฟ์ หรือฮาร์ดดิสก์ภายนอก)
  • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Easy Transfer บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista PC

   ขั้นแรกเปิดและเรียกใช้ Windows Easy Transfer บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista

   จากนั้นเปิดและเรียกใช้ Windows Easy Transfer บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows 7
   คุณสามารถเปิด Windows Easy Transfer รุ่น Windows 7 ได้โดยการคลิกปุ่ม Start ในกล่องค้นหา พิมพ์ “Easy Transfer” แล้วคลิก Windows Easy Transfer

   ปฏิบัติตามคำสั่งในตัวช่วยสร้างเพื่อเลือกและถ่ายโอนข้อมูลของคุณ
  • ุคุณสามารถถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าโดยใช้เครือข่าย สายเคเบิล USB Easy Transfer สื่อแบบถอดได้ หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกได้

   Windows Easy Transfer จะไม่ย้ายโปรแกรมที่ติดตั้งแล้ว

   คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องต้องสนับสนุนวิธีการถ่ายโอนที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกที่จะถ่ายโอนข้อมูลข้ามเครือข่าย คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องต้องเชื่อมต่อกันบนเครือข่ายเดียวกัน

ดาวน์โหลดยอดนิยม

  • 03

   Platform Update สำหรับ Windows 7

   Platform Update สำหรับ Windows 7 ช่วยให้สามารถใช้คุณลักษณะและการทำงานที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นของ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

  • 04

   Windows 8.1 Update (KB2919355)

   Windows 8.1 Update คือชุดโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย การปรับปรุงที่สำคัญ และการปรับปรุงต่างๆ แบบสะสม

  • 05

   แอพแสดงหน้าจอของฉันสำหรับ Windows Phone

   หากคุณต้องการแสดงหน้าจอของโทรศัพท์ของคุณในจอแสดงผลภายนอกแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายได้ คุณสามารถใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Windows ได้

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์