Office

Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 2 (SP2)

เปลี่ยนภาษา:
Service Pack 2 นำเสนอโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Office System Servers 2007 ทั้งหมด
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  เวอร์ชัน:

  2.0

  ชื่อไฟล์:

  officeserver2007sp2-kb953334-x86-fullfile-th-th.exe

  officeserver2007sp2-kb953334-x64-fullfile-th-th.exe

  วันที่เผยแพร่:

  29/7/2552

  ขนาดไฟล์:

  179.4 MB

  273.8 MB

  KB Articles: KB953334

   Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 2 (SP2) นำเสนอโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Office System Servers 2007 (ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลจากการปรับปรุงนี้ได้แสดงรายการไว้ทางด้านล่าง) ให้แก่ลูกค้า ดาวน์โหลดนี้มีโปรแกรมแก้ไขสองประเภท ได้แก่
   • โปรแกรมแก้ไขที่ไม่ได้เผยแพร่มาก่อนหน้านี้ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ Service Pack นี้
    • นอกจากโปรแกรมแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปแล้ว ยังมีการปรับปรุงในเรื่องเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
    • คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความฐานความรู้ 953334 ซึ่งจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงเฉพาะผลิตภัณฑ์
   • โปรแกรมปรับปรุงทั่วไป โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย โปรแกรมปรับปรุงสะสม และโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่เผยแพร่จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2009

   ก่อนติดตั้ง Service Pack นี้ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่าน 953334 ซึ่งจะอธิบายการปรับปรุงที่สำคัญที่จะดำเนินการโดย SP2 และให้ข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบก่อนทำการติดตั้ง

   ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Service Pack นี้: หลังจากติดตั้ง Service Pack 2 วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ของคุณอาจได้รับการเปิดใช้งานอย่างไม่เหมาะสม คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้หลังจากติดตั้ง SP2:
   • ป้อนคีย์ใบอนุญาตใหม่ดังที่อธิบายไว้ใน 971620
   • ใช้โปรแกรมแก้ไขที่มีอยู่ใน 971620
   • ใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office SharePoint Server 2007 Cumulative Update Server (MOSS เซิร์ฟเวอร์-แพคเกจ) ใดๆ ที่เผยแพร่หลังจากเดือนมิถุนายน 2009 โปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้จะรวมโปรแกรมแก้ไขสำหรับ 971620 คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่เผยแพร่ล่าสุดได้จาก Update Center
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008


   Service Pack 2 จะปรับปรุงโปรแกรมต่อไปนี้
   • Microsoft® Office SharePoint® Server 2007
   • Microsoft® Office Project Server 2007
   • Microsoft® Office Forms Server 2007
   • Microsoft® Search Server 2008
   • Microsoft® Search Server 2008 Express
   • Microsoft® Office Groove® Server 2007 รุ่น 64 บิต
  • การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับที่ถูกต้องในการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านบทความฐานความรู้ของ Microsoft 945013 เกี่ยวกับวิธีการปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น SP2 เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง SP2 โดยคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด ในหน้านี้ โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ดาวน์โหลดแฟ้ม x86 สำหรับสถาปัตยกรรม 32 บิตและแฟ้ม x64 สำหรับสถาปัตยกรรม 64 บิต

   สิ่งสำคัญ: หากคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ และได้รับข้อความแจ้งว่าการปรับปรุงล้มเหลว โปรดดูบทความฐานความรู้ 968173 ซึ่งจะอธิบายความต้องการและปัญหาอื่นๆ ที่อาจทำให้การติดตั้งล้มเหลว รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น


   ติดตั้ง SP2 สำหรับผลิตภัณฑ์ Office อื่นๆ
   หากคุณมีผลิตภัณฑ์ Office อื่นๆ ติดตั้งอยู่ โปรดตรวจดูให้แน่ใจเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปพร้อมกัน รายการชุดปรับปรุง SP2 ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ Office มีอยู่ในบทความฐานความรู้ 968170


   เมื่อต้องการเอาดาวน์โหลดนี้ออก
   ไม่มีคุณลักษณะถอนการติดตั้งสำหรับดาวน์โหลดนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 873125


   ทรัพยากรของผู้ดูแลระบบ
   ผู้ดูแลระบบที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการสามารถค้นหาทรัพยากรทั้งหมดสำหรับปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงของ Office ในองค์กรได้จาก ไซต์ 2007 Office Resource Kit


   ข้อมูลเพิ่มเติม
   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ใน Service Pack ขอแนะนำให้คุณอ่านบทความฐานความรู้ 953334

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์