Office

Office 2003 Service Pack 3 (SP3)

เปลี่ยนภาษา:
Office 2003 Service Pack 3 นำเสนอโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2003
 • เวอร์ชัน:

  1

  ชื่อไฟล์:

  Office2003SP3-KB923618-FullFile-THA.exe

  วันที่เผยแพร่:

  17/9/2550

  ขนาดไฟล์:

  107.7 MB

  KB Articles: KB923618

   Microsoft® Office 2003 Service Pack 3 (SP3) จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับ Office 2003 ซึ่งจะมีการเสริมความปลอดภัยเพิ่มขึ้นให้กับชุดโปรแกรม Office เพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นและการคุกคามด้านความปลอดภัยในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ Service Pack นี้ยังมีโปรแกรมแก้ไขที่เคยเผยแพร่ก่อนหน้าเป็นโปรแกรมปรับปรุงแยกต่างหากสำหรับ Office 2003

   คุณสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้จากบทความฐานความรู้ของ Microsoft เรื่อง (923618): คำอธิบายเกี่ยวกับ Office 2003 Service Pack 3

   สิ่งที่รวมอยู่ใน Service Pack นี้
   Service Pack นี้มีโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยแบบใหม่ที่สำคัญ นอกจากนี้ Service Pack นี้ยังมีโปรแกรมปรับปรุงที่เคยเผยแพร่ก่อนหน้าสำหรับ Office 2003:
   • Office 2003 Service Pack 1
   • Office 2003 Service Pack 2
   • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Office 2003 (925251)
   • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Office 2003 (924886)
   • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Office 2003 (919029)
   • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Office 2003 (923097)
   • โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Office 2003 (923272)
   • โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Office 2003 (924424)
   • โปรแกรม ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Office 2003 (921566)
   • โปรแกรม ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Office 2003 (917151)
   • โปรแกรม ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Office 2003 (914455)
   • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Office 2003 (913571)
   • โปรแกรม ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Office 2003 (905645)
   • โปรแกรม ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003 (918419)
   • โปรแกรม ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003 (905756)
   • โปรแกรมปรับปรุง สำหรับ InfoPath 2003 (920103)
   • โปรแกรมปรับปรุง สำหรับ Outlook 2003 (913807)
   • โปรแกรม ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Outlook 2003 (892843)
   • โปรแกรม ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint 2003 (916518)
   • โปรแกรม ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Publisher 2003 (894542)
   • โปรแกรม ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Word 2003 (917334)
   • โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003 (940602)
   • โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Office 2003 (936048)

   Service Pack 3 ยังมีการปรับปรุงเสถียรภาพที่ได้รับการพัฒนามาจากผลข้อมูลของผู้ใช้จาก การวิเคราะห์ความล้มเหลวทางออนไลน์ ของ Microsoft ใน Office 2003 และจากคำติชมการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

   การเปลี่ยนแปลงบางอย่างใน Service Pack 3 จะแก้ไขลักษณะการทำงานของ Office 2003 ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ปิดการใช้คุณลักษณะบางอย่างตามค่าเริ่มต้น และเพิ่มการควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
   • Office 2003 จะไม่สามารถเปิดหรือบันทึกรูปแบบแฟ้มบางรูปแบบได้อีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 938810
   • ฟอร์ม MAPI ไม่สามารถทำงานในโฟลเดอร์สาธารณะและโฟลเดอร์ผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 938816
   • ตอนนี้สามารถกำหนดค่า Office 2003 ให้ยอมรับหรือปฏิเสธคอมโพเนนต์ COM บางอย่างได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 938815.
   • คอมโพเนนต์ COM บางอย่างที่มีลักษณะผิดปกติอาจไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 938814
   • มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานของ Microsoft Office Document Imaging สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 938813
   • สิ่งที่แนบบางอย่างไม่สามารถเปิดใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 938811
   • Add-in ของ Access จะไม่สามารถกำหนดค่า สำหรับให้ผู้ใช้ทุกคนใช้งานได้อีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 938809
   • การตั้งค่าการบันทึกอย่างรวดเร็วใน Microsoft Office Word ได้ถูกนำออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 938808
   • เอกสารที่บันทึกอยู่ในบางรูปแบบ จะไม่มีหมายเลขรุ่น Office อีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 938807
   • แมโครบางอย่างในรูปแบบแฟ้ม Excel รุ่นเก่ามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 938806
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2

   ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้กับโปรแกรมต่อไปนี้
   • Microsoft® Office Basic Edition 2003

   • Microsoft® Office Professional Edition 2003

   • Microsoft® Office Small Business Edition 2003

   • Microsoft® Office Standard Edition 2003

   • Microsoft® Office Student and Teacher Edition 2003

   • Microsoft® Office Access 2003

   • Microsoft® Office Access 2003 Runtime

   • Microsoft® Office Excel® 2003

   • Microsoft® Office FrontPage® 2003

   • Microsoft® Office InfoPath® 2003

   • Microsoft® Office Outlook® 2003

   • Microsoft® Office PowerPoint® 2003

   • Microsoft® Office Publisher 2003

   • Microsoft® Office Word 2003

   • Microsoft® Office 2003 Web Components

   • Microsoft® Office XP Web Components

  • คำแนะนำในการติดตั้ง
   เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรดดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
   • ใช้ Microsoft Update (แนะนำ) Microsoft Update ได้รวมโปรแกรมปรับปรุงต่างๆ ทั้งจาก Windows Update และ Office Update ไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกการส่งและการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญมากแบบอัตโนมัติได้
   • ใช้ Office Update บนเว็บไซต์ Office Online เมื่อเรียกใช้การตรวจหาอัตโนมัติ Office Update จะพร้อมท์ให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและ Service Pack ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ Office ของคุณได้รับคุณภาพที่ดีที่สุดที่มีให้บริการ Windows Vista ไม่สนับสนุน Office Update
   • ติดตั้งเฉพาะ Office 2003 SP3 หากต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
    • ดาวน์โหลดแฟ้ม Office2003SP3-kb923618-FullFile-THA.exe โดยคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด ที่ด้านบนของหน้านี้ บันทึกแฟ้มลงในฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ของคุณ
    • ขอแนะนำให้คุณออกจากโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่
    • ใน Windows Explorer ให้คลิกสองครั้งที่ แฟ้ม .exe ที่คุณบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ
   SP3 จะติดตั้งแม้ว่ามีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่เผยแพร่ทั่วไปลงใน คอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

   เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office อื่นๆ
   หากคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ต่อไปนี้ เราขอแนะนำให้คุณขอรับ Service Pack ล่าสุด
   หากคุณใช้ Office Communicator 2005 คุณควรออกจาก Office Communicator ก่อนที่จะติดตั้ง Office 2003 SP3 หากคุณไม่ออกจาก Communicator คุณจะต้องเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้ง Office 2003 SP3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft (905726): คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้ง Office service pack หรือโปรแกรมปรับปรุง Office ทันที

   เมื่อต้องการเอาดาวน์โหลดนี้ออก
   ไม่มีคุณลักษณะถอนการติดตั้งสำหรับดาวน์โหลดนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft (873125): คุณไม่สามารถเอา ผลิตภัณฑ์ Service Packs สำหรับ Office 2003 ออกได้

   ทรัพยากรของผู้ดูแลระบบ
   ผู้ดูแลระบบที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการสามารถค้นหาทรัพยากรทั้งหมดสำหรับ การปรับใช้โปรแกรมปรับปรุง Office ในองค์กรที่ Office 2003 Resource Kit

   เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แพคเกจปฏิบัติการ การติดตั้งจะเริ่มขึ้น ในการแยกแฟ้มโปรแกรมแก้ไข (แฟ้ม .msp) คุณต้อง ใช้บรรทัดคำสั่ง บรรทัดคำสั่งและคำแนะนำจะรวมอยู่ใน บทความฐานความรู้เรื่อง (197147): การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress

   ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เรื่อง (923618): คำอธิบายเกี่ยวกับ Office 2003 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์