Office 2000 ฉบับอัพเดท: Service Pack 3 (SP3)
Update
Office 2000 Service Pack 3 (SP3) จัดเตรียมโปรแกรมอัพเดทล่าสุดสำหรับ Office 2000 และพร้อมนำคุณสัมผัสกับสมรรถนะและระดับความปลอดภัยสูงสุดที่มีอยู่ในโปรแกรม Office 2000 ทั้งสถานประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้ใช้แต่ละรายก็สามารถติดตั้งโปรแกรมอัพเดทนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/5/2546
Administrative Templates (.admx) for Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 - ไทย
เอกสาร
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
4/12/2556
Administrative Templates (.admx) for Windows 8 and Windows Server 2012 - ไทย
เอกสาร
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/3/2556
Windows SharePoint Services Service Pack 2
Service Pack
Microsoft® Windows® SharePoint® Services Service Pack 2 นำเสนอโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Windows SharePoint Services
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/9/2548
Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 Language Template Pack
Update
แพคเกจ add-on สำหรับ Windows SharePoint Services นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาเริ่มต้นที่เลือกไว้เมื่อทำการติดตั้ง คุณสามารถดาวน์โหลดไปใช้เพื่อให้ผู้ใช้สร้างเว็บไซต์เป็นภาษาอื่นได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
3/11/2548
Windows SharePoint Services Language Template Pack Service Pack 2 (SP2)
Service Pack
Microsoft Windows SharePoint Services Language Template Pack Service Pack 2 (SP2) นำเสนอโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Windows SharePoint Services Language Template Pack
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
25/10/2548
Windows SharePoint Services Language Template Pack Service Pack 3 (SP3)
Service Pack
Windows SharePoint Services Language Template Pack Service Pack 3 มีโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Windows SharePoint Services Language Template Pack
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
17/9/2550