ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Xbox & games category page Microsoft Download Center

An Xbox One S console and controller

Xbox One S

The ultimate game and 4K Ultra HD entertainment system

อัพเดตพีซีฟรี

  • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
  • การอัพเดตซอฟต์แวร์
  • Service Packs
  • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์