ข้อควรพิจารณา
ข้อควรพิจารณา
เรียนรู้วิธีการระบุว่าซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ Microsoft ของคุณเป็นของแท้หรือไม่
ร้านค้า
ร้านค้า
รับคำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือสั่งซื้อโดยตรงจาก Microsoft
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft ของคุณ
รายงานของปลอม
รายงานของปลอม
คุณคิดว่าอาจจะได้รับซอฟต์แวร์ปลอมใช่หรือไม่ รายงานต่อ Microsoft