ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Microsoft 365
Image for: A man working on a laptop PC.

จาก Microsoft Teams สู่ Fluid Framework—ต่อไปนี้คือสิ่งใหม่ๆ และสิ่งที่จะพร้อมใช้งานเร็วๆ นี้ใน Microsoft 365

วันนี้เป็นวันเปิดตัว Build และเป็นครั้งแรกที่เราจัดการป…

Image for: A group meets around a table in a meeting room.

แนะนำวิธีการทำงานใหม่ใน Microsoft Project

ทีมของโครงการในปัจจุบันจำเป็นต้องทำงานร่วมกันให้สำเร็จเ…

การประกาศความพร้อมใช้งานของ Office 365 Project Time Reporter

แอป iOS Office 365 Project Time Reporter ที่เปิดตัวไปใน…

Project Server 2016—กำเนิดในระบบคลาวด์

เรายินดีที่ได้ประกาศว่า Project Server 2016 พร้อมให้ทุก…