การจัดการความเสี่ยงภายใน

ค้นหาและดำเนินการกับความเสี่ยงจากภายในที่สำคัญ

ใช้สัญญาณแบบเนทีฟและสัญญาณของบริษัทอื่นเพื่อระบุและตรวจสอบความเสี่ยงภายในองค์กรด้วยการควบคุมความเป็นส่วนตัวในตัว

การจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

ดูว่า CISO ของ Microsoft Bret Arsenault จัดการความเสี่ยงภายในองค์กรด้วยโซลูชันอัจฉริยะใหม่ล่าสุดอย่างไร

การจัดการความเสี่ยงภายใน

ตรวจสอบ ระบุ และดำเนินการกับความเสี่ยงภายที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรของคุณด้วยการจัดการความเสี่ยงภายใน ซึ่งเป็นโซลูชันใน Microsoft 365

Device screen showing a screenshot of Insider Risk Management solution with a focus on user activity.
Partial image of a laptop screen showing compliance-related information on a dashboard

การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการสื่อสาร

ระบุและดำเนินการแก้ไขการละเมิดนโยบายจรรยาบรรณขององค์กรที่เกิดขึ้นในการติดต่อสื่อสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว

กำแพงปกป้องข้อมูล

จำกัดการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มผู้ใช้ด้วยความช่วยเหลือจากกำแพงปกป้องข้อมูลใน Microsoft 365

Device screen showing information barrier policy screen in Microsoft 365
Device screen showing that a Customer Lockbox request is pending

Customer Lockbox

เพิ่มระดับการควบคุมด้วยการรับรองความถูกต้องของการเข้าถึงที่เข้มงวดสำหรับการดำเนินการให้บริการโดยใช้ Customer Lockbox

การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงระดับสูง

ควบคุมการเข้าถึงที่มีสิทธิ์พิเศษของผู้แลระบบไปยังงานบางอย่าง (การควบคุมการเข้าถึงตามงาน) ใน Microsoft Office 365

Device screen showing a list of privileged access policies

ดูเพิ่มเติมจาก Microsoft 365

การสร้างโปรแกรมความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิผล

การจัดการความเสี่ยงภายในใน Microsoft 365

  

ทรัพยากร

ระบุและแก้ไขภัยคุกคามภายในด้วยการจัดการความเสี่ยงภายใน

ใช้ประโยชน์จาก AI และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อจัดการความเสี่ยงภายใน

วิธีการวางแผนสำหรับการจัดการความเสี่ยงภายใน

รับ Microsoft 365 ทันที

แอปผลิตภาพที่ดีที่สุดและบริการ Cloud อัจฉริยะ

แชทกับเจ้าหน้าที่เพื่อสั่งซื้อ

ตัวแทนฝ่ายขายของเราพร้อมให้บริการตอบคำถามของคุณ พร้อมให้บริการ จ.-ศ. 8:30 น. ถึง 18:00 น.