การผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วย Microsoft Teams ช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจที่ Toyota Motor North America

Toyota Motor North America (TMNA) เพิ่มศักยภาพให้พนักงาน 40,000 คนด้วย Microsoft Teams และความสามารถในการโทรเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ปัจจุบัน TMNA สามารถเปลี่ยนโฉมวิธีการทำงานได้ และพนักงานใช้ Teams เป็นแพลตฟอร์มในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล การแก้ปัญหา และแชร์โซลูชันทางธุรกิจที่ผลักดันประสิทธิภาพการผลิต

รับ Microsoft 365

แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดซึ่งมาพร้อมกับบริการ Cloud อัจฉริยะ