Microsoft Managed Desktop

ควบคุมกลยุทธ์ในการเดินทางสู่ความทันสมัยของคุณด้วยการจัดการอุปกรณ์และการตรวจสอบความปลอดภัยแบบครอบคลุมจากผู้เชี่ยวชาญ Microsoft โฟกัสกับการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลขององค์กร ขณะที่ Microsoft ช่วยให้อุปกรณ์ปลายทางของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และอัปเดตอยู่เสมอ

A working wearing a protective helmet and vest using a tablet.

ให้พนักงานของเราเป็นพนักงานของคุณ

รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารของ Microsoft ที่จะมาแชร์วิธีที่ Microsoft Managed Desktop เพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรของคุณ

สำรวจมูลค่าของบริการ Microsoft Managed Desktop

นำความเชี่ยวชาญที่มีใน Microsoft 365 และ Windows มาทำงานให้คุณ โดยให้บริการที่มีการจัดการซึ่งปรับปรุงประสบการณ์ของอุปกรณ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ และการสร้างมูลค่าไอที

ลงลึกในทุกรายละเอียด

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ Microsoft แบ่งปันวิธีที่ Microsoft Managed Desktop ปรับปรุงประสบการณ์อุปกรณ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ และการสร้างมูลค่าไอที

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Managed Desktop

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Managed Desktop

ดูวิธีที่ Microsoft Managed Desktop สามารถเร่งการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลขององค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็ว

สัมผัสประสบการณ์การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูง

เพิ่มศักยภาพให้กับทีมไอทีของคุณเพื่อดำเนินการแปลงข้อมูล โดยวางใจได้ว่าวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ Microsoft จะสนับสนุนองค์กรของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Managed Desktop

ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ Microsoft เพื่อเพิ่ม Microsoft Managed Desktop ลงในแผน Microsoft 365 E3 หรือ Microsoft 365 E5 ของคุณ