รับความช่วยเหลือด้วยโซลูชันที่คุณต้องการ

คู่ค้าของ Microsoft จะมอบความช่วยเหลือทางเทคนิค คำแนะนำ และการสนับสนุนเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณวินิจฉัยและนำโซลูชันของ Microsoft ไปใช้ คู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่เข้มงวด คุณสามารถค้นหาคู่ค้าเหล่านี้ได้จากด้านล่างนี้

Two people in an office working on a laptop and a tablet, surrounded by desktop monitors.

คู่ค้าที่มีความสามารถเป็นพิเศษ

Microsoft 365 และคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงด้านความปลอดภัยผ่านการตรวจสอบความสามารถทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่เข้มงวด

ขณะนี้ไม่มีคู่ค้าที่ผ่านคุณสมบัติความเชี่ยวชาญขั้นสูงนี้ในเขตหรือขนาดขององค์กรที่คุณเลือก
มีบางอย่างผิดพลาด! โปรดลองอีกครั้ง
กำลังโหลดคู่ค้าที่ตรงกัน
กำลังโหลดประเทศ
AF
AX
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
VG
BN
BG
BF
BI
CV
KH
CM
CA
KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
HR
CW
CY
CZ
CI
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
TF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY
HT
HM
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IQ
IE
IM
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KI
KR
XK
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
MP
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RO
RU
RW
RE
XS
BL
KN
LC
MF
PM
VC
WS
SM
SA
SN
RS
SC
SL
SG
XE
SX
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
SS
ES
LK
SH
SR
SJ
SZ
SE
CH
ST
TW
TJ
TZ
TH
TL
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UM
VI
UG
UA
AE
GB
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
WF
YE
ZM
ZW