เพิ่มที่เก็บข้อมูลลงในการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ

เพิ่มที่เก็บข้อมูลได้สูงสุด 1 TB ลงใน 1 TB ที่มีอยู่ในการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ1

แผนการใช้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมจะพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิก Microsoft 365 เท่านั้น
ยังไม่ได้เป็นสมาชิกใช่ไหม รับ Microsoft 365

A mobile device and a tablet or laptop displaying folders and files in OneDrive

เพิ่มที่เก็บข้อมูลเมื่อคุณต้องการมากขึ้น

คุณสามารถเพิ่มที่เก็บข้อมูลบน Cloud เพิ่มเติมลงในการสมัครใช้งานของคุณได้โดยเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน

รับที่เก็บข้อมูลได้สูงสุด 2 TB

เพิ่มที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 1 TB ลงใน 1 TB ที่มีอยู่ในการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ

เปลี่ยนแผนของคุณได้ตลอดเวลา

เพิ่มหรือลดที่เก็บข้อมูลของคุณ หรือยกเลิกแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมตามที่คุณสะดวก

แผนการใช้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม

คุณในฐานะสมาชิก Microsoft 365 สามารถซื้อแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บดังต่อไปนี้:

1 TB รวมอยู่ใน Microsoft 365

เพิ่ม 200 GB

เพิ่ม 400 GB

เพิ่ม 600 GB

เพิ่ม 800 GB

เพิ่ม 1 TB

1 TB รวมอยู่ใน Microsoft 365

เพิ่ม 200 GB

เพิ่ม 400 GB

เพิ่ม 600 GB

เพิ่ม 800 GB

เพิ่ม 1 TB

1. ต้องมีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 Personal หรือ Family เฉพาะบัญชีผู้ใช้ Microsoft 365 Family ที่ซื้อพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมเท่านั้นที่จะได้รับพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม การสมัครใช้งาน OneDrive Basic 5 GB และ OneDrive 100 GB จะไม่มีสิทธิ์ซื้อแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม