แผนการทำงาน Microsoft 365

รับการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและบริการ Cloud อัจฉริยะของเรา ทบทวนเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้กระบวนการทางธุรกิจใช้ง่ายขึ้น และปกป้องธุรกิจของคุณด้วย Microsoft 365

A woman works at a desk with multiple computer monitors while video conferencing with coworkers
คัดลอกล้มเหลว คัดลอกลิงก์ไปยัง 'แผนการทำงาน' แล้ว!

1:

กำลังพัฒนา306

การอัปเดตที่กำลังพัฒนาและทดสอบ

กำลังทยอยนำออกใช้154

การอัปเดตที่กำลังจะเริ่มทยอยนำออกใช้นั้นยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าทุกคนที่มีสิทธิ์ใช้งาน

เปิดใช้แล้ว347

ขณะนี้การอัปเดตที่เผยแพร่อย่างสมบูรณ์แล้วนั้นพร้อมใช้งานโดยทั่วไปสำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้งาน
คำอธิบาย สถานะ แท็ก เผยแพร่

SharePoint: Enable modern communication site experience on classic sites

SharePoint: Enable modern communication site experience on classic sites

Using PowerShell, admins can now enable the modern communication site experience on any classic team site, including the root site.

More info
 • Featured ID: 46338
 • Added to Roadmap: 03/01/2562
 • Last Modified: 07/02/2563
 • Tags: SharePoint, Education, GCC, Germany, Worldwide (Standard Multi-Tenant), All environments, GCC High, DoD, General Availability, Targeted Release (Entire Organization)
 • Release: July CY2020
Rolling out
SharePoint
Education
GCC
Germany
Worldwide (Standard Multi-Tenant)
All environments
GCC High
DoD
General Availability
Targeted Release (Entire Organization)
July CY2020

Full-fidelity shared libraries in OneDrive

Full-fidelity shared libraries in OneDrive

Not only can you sync shared libraries from SharePoint and Microsoft Teams to your PC or Mac using OneDrive, you can now view shared libraries in OneDrive on the web with support for viewing file metadata. Initial capabilities include viewing, sorting and grouping by custom metadata and changing your file view to any previously saved file view.

 • Featured ID: 49093
 • Added to Roadmap: 03/04/2562
 • Last Modified: 07/03/2563
 • Tags: OneDrive, General Availability, All environments
 • Release: Q4 CY2020
In development
OneDrive
General Availability
All environments
Q4 CY2020

Microsoft Planner: Copy a plan within an existing Group or Teams

Microsoft Planner: Copy a plan within an existing Group or Teams

You will be able to select an existing group or team that you’d like to copy an existing plan into. You will also be able to select what should be copied over from the original plan.  

 • Featured ID: 49429
 • Added to Roadmap: 06/04/2563
 • Last Modified: 07/08/2563
 • Tags: Worldwide (Standard Multi-Tenant), Planner, General Availability
 • Release: July CY2020
Launched
Worldwide (Standard Multi-Tenant)
Planner
General Availability
July CY2020

Automatic sensitivity labeling in Office apps on Windows

Automatic sensitivity labeling in Office apps on Windows

Automatic sensitivity labeling based on content inspection is built natively into Office apps (Word, PowerPoint, Excel, Outlook) on Windows (in the Office 365 subscription version of the Office apps).

 • Featured ID: 49444
 • Added to Roadmap: 12/13/2562
 • Last Modified: 06/04/2563
 • Tags: General Availability, Windows Desktop, Worldwide (Standard Multi-Tenant), Microsoft Information Protection
 • Release: July CY2020
In development
General Availability
Windows Desktop
Worldwide (Standard Multi-Tenant)
Microsoft Information Protection
July CY2020

Microsoft Teams: New file sharing experience

Microsoft Teams: New file sharing experience

Streamline sharing with Microsoft Teams. You can now create a shareable link for any file stored in Teams and directly set the appropriate permissions. Additionally, you can also set permissions for files stored in SharePoint or OneDrive while composing a private chat or starting a channel conversation.

More info
 • Featured ID: 51230
 • Added to Roadmap: 05/08/2562
 • Last Modified: 06/04/2563
 • Tags: All environments, Online, Microsoft Teams, General Availability
 • Release: July CY2020
In development
All environments
Online
Microsoft Teams
General Availability
July CY2020

Outlook for iOS: Actionable calendar search answers

Outlook for iOS: Actionable calendar search answers

Searching for specific calendar results through keywords will provide answers with quick action options such as RSVP or join and online meeting.

 • Featured ID: 55044
 • Added to Roadmap: 03/27/2563
 • Last Modified: 07/03/2563
 • Tags: Monthly Channel (Standard), iOS, Outlook, Worldwide (Standard Multi-Tenant)
 • Release: Q2 CY2020
In development
Monthly Channel (Standard)
iOS
Outlook
Worldwide (Standard Multi-Tenant)
Q2 CY2020

Outlook for Android: Work personal contact separation

Outlook for Android: Work personal contact separation

When creating a new email and new calendar event in either your work/school or personal account, contact suggestions will be separated through a new user experience to ensure the correct contact is selected based on user intent.

 • Featured ID: 56759
 • Added to Roadmap: 02/17/2563
 • Last Modified: 07/03/2563
 • Tags: Worldwide (Standard Multi-Tenant), GCC High, DoD, Outlook, Education, GCC, Android, Monthly Channel (Standard)
 • Release: June CY2020
Rolling out
Worldwide (Standard Multi-Tenant)
GCC High
DoD
Outlook
Education
GCC
Android
Monthly Channel (Standard)
June CY2020

Power BI: Excel data types from Power BI

Power BI: Excel data types from Power BI

Using data types in Excel, you can quickly retrieve data from featured tables in Power BI and load it in the Excel grid.  Discover available tables in Excel’s data types gallery and analyze your data in a familiar and simple way.

More info
 • Featured ID: 57141
 • Added to Roadmap: 05/21/2563
 • Last Modified: 07/03/2563
 • Tags: Monthly Channel (Standard), Power BI, Excel, GCC, Windows Desktop, Monthly Channel (Targeted), Worldwide (Standard Multi-Tenant)
 • Release: June CY2020
In development
Monthly Channel (Standard)
Power BI
Excel
GCC
Windows Desktop
Monthly Channel (Targeted)
Worldwide (Standard Multi-Tenant)
June CY2020

Outlook for Android: Play My Emails

Outlook for Android: Play My Emails

Play My Emails on the go to get time back in your day with a voice forward, intelligent experience for reading new email in your focused inbox when you’re on the move or when your hands are busy doing other things. The optional touch interface is designed to allow you to easily take action on important new emails and offers the option to respond with your voice.  Available to eligible accounts in the United States. 

 • Featured ID: 58736
 • Added to Roadmap: 02/06/2563
 • Last Modified: 07/03/2563
 • Tags: Worldwide (Standard Multi-Tenant), Outlook, Education, Android, Monthly Channel (Standard)
 • Release: Q4 CY2020
In development
Worldwide (Standard Multi-Tenant)
Outlook
Education
Android
Monthly Channel (Standard)
Q4 CY2020

The Visio Data Visualizer add-in for Excel is now generally available

The Visio Data Visualizer add-in for Excel is now generally available

At Ignite 2019, we released for public preview the Visio Data Visualizer add-in for Excel, a new way to create data-driven Visio diagrams directly in Excel. The add-in is now available to all Office 365 subscribers—no Visio subscription is required.

 • Featured ID: 58771
 • Added to Roadmap: 05/11/2563
 • Last Modified: 07/03/2563
 • Tags: General Availability, Excel, Visio, Online, Worldwide (Standard Multi-Tenant)
 • Release: Q4 CY2020
In development
General Availability
Excel
Visio
Online
Worldwide (Standard Multi-Tenant)
Q4 CY2020
ขยายอยู่
ยุบอยู่
True
Email Icon
[{"id":46338,"title":"SharePoint: Enable modern communication site experience on classic sites","description":"Using PowerShell, admins can now enable the modern communication site experience on any classic team site, including the root site.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"http://spo.ms/enablecommsite","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"}],"created":"2019-03-01T22:22:34.103","modified":"2020-07-02T23:04:33.2433594","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":49093,"title":"Full-fidelity shared libraries in OneDrive","description":"Not only can you sync shared libraries from SharePoint and Microsoft Teams to your PC or Mac using OneDrive, you can now view shared libraries in OneDrive on the web with support for viewing file metadata.\nInitial capabilities include viewing, sorting and grouping by custom metadata and changing your file view to any previously saved file view.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-03-04T22:17:14.977","modified":"2020-07-03T03:31:49.7441165","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":49429,"title":"Microsoft Planner: Copy a plan within an existing Group or Teams","description":"You will be able to select an\nexisting group or team that you’d like to copy an existing plan into. You will also be able to select what should be copied over from the original plan.  ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Planner"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-04T23:09:45.943","modified":"2020-07-08T23:27:28.0667684","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":49444,"title":"Automatic sensitivity labeling in Office apps on Windows","description":"Automatic sensitivity labeling based on content inspection is built natively into Office apps (Word, PowerPoint, Excel, Outlook) on Windows (in the Office 365 subscription version of the Office apps).","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"}],"created":"2019-12-13T01:06:31.583","modified":"2020-06-04T23:07:33.7796978","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":51230,"title":"Microsoft Teams: New file sharing experience","description":"Streamline sharing with Microsoft Teams. You can now create a shareable link for any file stored in Teams and directly set the appropriate permissions. Additionally, you can also set permissions for files stored in SharePoint or OneDrive while composing a private chat or starting a channel conversation.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-sharepoint-blog/rich-new-file-and-sharing-experiences-throughout-microsoft-365/ba-p/960129","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-05-08T07:00:00","modified":"2020-06-04T23:07:33.7806968","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":55044,"title":"Outlook for iOS: Actionable calendar search answers","description":"Searching for specific calendar results through keywords will provide answers with quick action options such as RSVP or join and online meeting.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-03-27T23:01:16.927","modified":"2020-07-03T03:31:49.7640632","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":56759,"title":"Outlook for Android: Work personal contact separation","description":"When creating a new email and new calendar event in either your work/school or personal account, contact suggestions will be separated through a new user experience to ensure the correct contact is selected based on user intent.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-02-17T00:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.7640632","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":57141,"title":"Power BI: Excel data types from Power BI","description":"Using data types in Excel, you can quickly retrieve data from featured tables in Power BI and load it in the Excel grid.  Discover available tables in Excel’s data types gallery and analyze your data in a familiar and simple way.","status":"In development","moreInfoLink":"https://support.office.com/article/cd8938ce-f963-444d-b82a-7140848241e9","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Power BI"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Monthly Channel (Targeted)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-21T22:14:48.753","modified":"2020-07-03T03:31:49.7660579","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":58736,"title":"Outlook for Android: Play My Emails","description":"Play My Emails on the go to get time back in your day with a voice forward, intelligent experience for reading new email in your focused inbox when you’re on the move or when your hands are busy doing other things. The optional touch interface is designed to allow you to easily take action on important new emails and offers the option to respond with your voice.  Available to eligible accounts in the United States. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-02-06T00:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.7630662","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":58771,"title":"The Visio Data Visualizer add-in for Excel is now generally available","description":"At Ignite 2019, we released for public preview the Visio Data Visualizer add-in for Excel, a new way to create data-driven Visio diagrams directly in Excel. The add-in is now available to all Office 365 subscribers—no Visio subscription is required.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-11T23:05:16.323","modified":"2020-07-03T03:31:49.7710445","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":59235,"title":"Single Sign On with Office","description":"The OneDrive sync client now shares credentials between the rest of the Office suite on macOS.\nAccounts that have been signed into Office will be a selectable option in OneDrive when adding a new account, allowing a user to setup without prompting for password and credentials.\nSimilarly, accounts that have been signed into OneDrive will be available in the Office applications to sign in with.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2019-11-27T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.7700474","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":59665,"title":"Store recordings in-region storage when Stream is not available in Go Local","description":"Teams meeting recordings are stored in Microsoft Stream cloud storage. Tenant admins have an option to go the admin center to turn ON/OFF “Allow cloud recording” setting for Teams meetings. Cloud recordings are currently not allowed/enabled for customers where Stream service is not available in the corresponding Go Local region. \n\nWe are going to change the existing behavior by enabling “Allow cloud recording” and turning it ON by default. This change will store the recordings in the respective in-region data center.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-12-12T00:29:05.527","modified":"2020-07-03T03:31:49.7700474","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":60371,"title":"Outlook for Windows: Signature cloud settings","description":"Your Signature settings are stored in the cloud so your experience is consistent when you access Outlook for Windows on any computer.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-01-19T00:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.7640632","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":61067,"title":"Communication Compliance now detects repeat code of conduct violations over time","description":"Communication Compliance will now surface during the investigation flow repeated violations over time such as bullying to help you prioritize remediation actions.","status":"In development","moreInfoLink":"http://aka.ms/CommunicationCompliance","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"}],"created":"2020-02-12T00:53:56.623","modified":"2020-06-02T00:10:17.1980307","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":61068,"title":"Communication Compliance now supports more granular permissions","description":"We are introducing new Communication Compliance roles to help you better manage roles & responsibilities across the different solution stakeholders (IT, legal, compliance, etc.).","status":"In development","moreInfoLink":"http://aka.ms/CommunicationCompliance","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-02-12T00:53:57.297","modified":"2020-06-02T00:10:17.2000293","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":61089,"title":"New Communication Compliance reports","description":"We are introducing new Communication Compliance reports such as review activity to help you track matches and actions taken by reviewers over time.","status":"In development","moreInfoLink":"http://aka.ms/CommunicationCompliance","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"}],"created":"2020-02-13T00:26:40.043","modified":"2020-06-02T00:10:17.2010298","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":61185,"title":"Microsoft Teams - Batch policy assignment and group policy assignment","description":"Streamline the process of assigning policies to multiple users. The Microsoft Teams PowerShell module now supports the ability to assign a policy to a batch of users or to a group, such as a security group or an organizational unit.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-20T00:05:59.527","modified":"2020-06-02T00:10:17.2030276","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":61222,"title":"Insider Risk Management: Policy template customization","description":"Ability to fine tune policies to meet organizational risk management needs","status":"In development","moreInfoLink":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/compliance-insider-risk-management","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"}],"created":"2020-02-24T22:52:03.243","modified":"2020-06-02T00:10:17.2040281","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":61224,"title":"Insider Risk Management: Enhanced policy templates","description":"Identify additional risk areas such as security violations","status":"In development","moreInfoLink":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/compliance-insider-risk-management","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-02-24T22:52:04.463","modified":"2020-06-02T00:10:17.2060262","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":62455,"title":"Single sign-on enabled for the Visio Data Visualizer add-in","description":"Single sign-on (SSO) is now enabled for the Visio Data Visualizer add-in. If you are already signed into Excel, you will not have to sign in separately to the add-in, you will automatically be signed in with the same account.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-05-05T23:19:48.19","modified":"2020-07-03T03:31:49.7700474","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":62950,"title":"Visio Data Visualizer Add-in for Excel now available in multiple languages","description":"You can now create diagrams using the Visio Data Visualizer add-in for Excel in different languages. The add-in is supported in all languages currently supported in Visio for the web.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-05T23:05:24.853","modified":"2020-07-03T03:31:49.772042","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":63061,"title":"Information Governance: New retention engine for SPO","description":"New retention engine for SharePoint Online, which addresses the challenges with large tenants or tenant that must process large volume of data. Will also enhance reliability and SLAs for retention.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/manage-information-governance?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Microsoft Compliance center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2020-04-06T23:24:40.373","modified":"2020-06-02T22:59:40.0141165","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63064,"title":"Information Governance: Retention policies for Yammer","description":"Expand support for Yammer messages.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/manage-information-governance?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-04-06T23:24:41.063","modified":"2020-06-02T22:59:40.0151159","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63226,"title":"Android On-Demand Chat Translation","description":"Inline message translation will ensure that every worker in the team has a voice and facilitate global collaboration. With a simple click, people who speak different languages can fluidly communicate with one another by translating posts in channels and chat.  This feature will now be available on Android.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-05-18T23:06:13.163","modified":"2020-07-02T23:04:33.1845157","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63573,"title":"Azure AD: New reviewer experience for Access Review","description":"We are introducing the public preview of this updated experience for reviewers who currently use Azure Active Directory Access Review.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-04-24T17:06:44.017","modified":"2020-06-02T00:10:17.2130266","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63657,"title":"AIP scanner for on-premises available for Government clouds","description":"Azure Information Protection: Azure Information Protection Scanner helps you manage and protect your on-premises data. The scanner can be configured to periodically scan your on premises repositories such as File Servers and on-premises SharePoint servers to discover, label and protect sensitive data based on company policies. This is particularly important in scenarios where you’re planning data migration from on-premises to cloud storage or working towards meeting regulatory and compliance requirements such as GDPR.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/deploy-aip-scanner","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Azure Information Protection"}],"created":"2020-05-06T23:04:56.037","modified":"2020-07-03T03:31:49.7261648","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":63658,"title":"Office 365: Office 365 Advanced Message Encryption for Government clouds","description":"With Advanced Message Encryption in Office 365, you can control sensitive emails shared outside the organization with automatic policies. You configure these policies to identify sensitive information types such as PII, Financial, or Health IDs, or you can use keywords to enhance protection. Once configured, you can pair policies with custom branded email templates and then add an expiration date for extra control of emails that fit the policy. Also, admins can further control encrypted emails accessed externally through a secure web portal by revoking access to the mail at any time.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/ome-advanced-message-encryption?view=o365-worldwide?","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-06T23:04:56.95","modified":"2020-06-02T00:10:17.2160199","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63660,"title":"AIP Unified Labeling client for Windows available for Government clouds","description":"The Azure Information Protection unified labeling client for Windows is a downloadable client for organizations that use sensitivity labels to classify and protect documents and emails. This client also has a viewer for organizations that don’t have their own information protection infrastructure but want to consume content that has been protected by other organizations that use a Rights Management service from Microsoft.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/aip-clientv2","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Azure Information Protection"}],"created":"2020-05-06T23:04:57.967","modified":"2020-06-02T00:10:17.2190191","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63671,"title":"Suggested Replies","description":"Suggested Replies functionality shows an option of 3 different responses for a user to choose from for select messages. Users can quickly reply to a given message by tapping on a suggested reply.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Android"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-14T23:21:43.16","modified":"2020-06-02T00:10:17.2210175","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63806,"title":"Power BI: PivotTables from Power BI Datasets","description":"You can create PivotTables in Excel that are connected to datasets stored in Power BI with a few clicks. Doing this allows you get the best of both PivotTables and Power BI. Calculate, summarize, and analyze your data with PivotTables from your secure Power BI datasets.","status":"In development","moreInfoLink":"https://support.office.com/en-us/article/create-a-pivottable-from-power-bi-datasets-31444a04-9c38-4dd7-9a45-22848c666884","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Power BI"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Targeted)"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-05-21T22:15:02.24","modified":"2020-07-03T03:31:49.7670555","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63831,"title":"Office 365 ATP: External Email Forwarding Controls","description":"External forwarding of email is a tactic used by attackers to exfiltrate data out of an organization and controlling that process is difficult. With this new feature we are adding support for more granular controls that allow the Office 365 administrators to easily enable external forwarding for the right people in the organization through the outbound spam policy. We are also moving to disable external forwarding by default so organizations are secure by default.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"All"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-01T20:52:00","modified":"2020-06-02T00:10:17.2240161","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63776,"title":"SharePoint: Updates to site header options","description":"New options will become available to customize the branding of modern SharePoint sites. Site creators will be able to choose to show or hide the site title and will have additional configuration options for site logo - a square site logo thumbnail or a non-square site logo. Both changes will be reflected in the Site settings Change the look panel. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2020-04-28T23:03:39.053","modified":"2020-07-07T23:10:12.2900767","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":63991,"title":"Exchange Hybrid Configuration Wizard: Support for full hybrid to two or more tenants","description":"We are adding support to allow the Exchange Hybrid Configuration Wizard to establish full hybrid from a single on-premise organization, to two or more tenants.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-06T23:32:06.723","modified":"2020-07-07T23:10:12.2910763","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":63992,"title":"Office 365 Advanced Message Encryption: Email revocation by end user","description":"As part of Office 365 Advance Message Encryption, we are extending the email revocation capabilities to the end user. Previously, you had to be an admin to revoke an already sent message; with this update, end users will have this capability as well.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2020-05-08T23:24:59.083","modified":"2020-07-03T03:31:49.7550873","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64162,"title":"Microsoft Lists - Lists app in Microsoft Teams- built on SharePoint","description":"Team members will be able to both create new lists and add existing ones as tabs in Teams' channels. The new Lists app in Microsoft Teams can be accessed by clicking \"+\" to add a new tab, and then select \"Lists\" to get started.","status":"In development","moreInfoLink":"https://aka.ms/TheIntrazone","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-19T23:21:20.66","modified":"2020-06-02T00:10:17.2310118","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64165,"title":"Microsoft Lists - forms customization - built on SharePoint","description":"Adjust what information shows on the out-of-box forms and include custom header and footer imagery and information.","status":"In development","moreInfoLink":"https://aka.ms/MSLists","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2020-05-19T23:21:17.583","modified":"2020-06-02T00:10:17.2330101","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64167,"title":"Microsoft Lists - calendar view - built on SharePoint","description":"Visualize any list with items that use date column information in a calendar view.","status":"In development","moreInfoLink":"https://aka.ms/MSLists","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-19T23:21:18.287","modified":"2020-06-02T00:10:17.2340094","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64168,"title":"Microsoft Lists - sticky first column - built on SharePoint","description":"As you scroll left and right, the first column of your list remains in place; similar to the sticky header that is already a part of Lists.","status":"In development","moreInfoLink":"https://aka.ms/MSLists","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2020-05-19T23:21:19.11","modified":"2020-06-02T00:10:17.2360234","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64185,"title":"Taxonomy service Graph APIs","description":"New Graph APIs that allow developers to work directly with Managed Metadata Services, which provides a common taxonomy for tagging and classifying content across Microsoft 365.","status":"In development","moreInfoLink":"https://resources.techcommunity.microsoft.com/graph-apis-documentation/","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-05-19T23:21:21.88","modified":"2020-07-03T03:31:49.7710445","publicDisclosureAvailabilityDate":"July cy2020"},{"id":64186,"title":"Communication Compliance: Automatically monitor all Teams a user is a member of","description":"New Communication Compliance policies will now automatically monitor all Teams a user is a member of; administrator will no longer need to keep track of user's Teams membership.","status":"In development","moreInfoLink":"http://aka.ms/CommunicationCompliance","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-05-14T23:21:46.34","modified":"2020-07-03T03:31:49.7431194","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 cy2020"},{"id":64188,"title":"Communication Compliance: Analyze Teams chat data of users with on-premises mailbox","description":"Communication Compliance now supports monitoring Team chat for Exchange hybrid deployment where user's primary mailbox is located on-premises.","status":"In development","moreInfoLink":"http://aka.ms/CommunicationCompliance","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-14T23:21:47.807","modified":"2020-07-03T03:31:49.7431194","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":64305,"title":"Microsoft Edge DevTools now supports Surface Duo emulation","description":"The Microsoft Edge DevTools can now emulate the Surface Duo so you can test how your web content will look on dual-screen devices. Turn on this experiment in DevTools, enter Device Mode by pressing Ctrl+Shift+M on Windows or Command+Shift+M on macOS, and select Surface Duo from the device drop-down.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Edge"},{"tagName":"Stable Channel"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-02T00:12:59.167","modified":"2020-07-03T03:31:49.7471089","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64237,"title":"Outlook on the web - Admin control to remove the option to search for GIFs when composing a message","description":"We are providing admin controls to remove the option for users to search and insert a GIF using the native controls in the ribbon.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-19T00:09:16.353","modified":"2020-07-03T03:31:49.7650606","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":64343,"title":"Microsoft Teams - new lobby setting: only the organizer joins the meeting directly","description":"A new lobby setting is coming to Teams Meeting Options. We are adding \"Only me\" as an option to the \"Who can bypass lobby?\" setting. Once enabled, only the organizer will be able to join the meeting directly. Everyone else, including people from within the same organization, will be sent to the lobby.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-20T23:02:45.203","modified":"2020-07-02T23:04:33.2124425","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64483,"title":"Microsoft Teams - New experience for launching instant channel meetings for GCC customers","description":"Meet Now buttons in Teams channels will have a new home. You will soon find them in the Channel header where you can easily find and launch the meeting.\n","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-26T23:18:17.233","modified":"2020-06-02T00:10:17.2490153","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64484,"title":"Microsoft Teams - improved Teams meeting join launcher experience for GCC customers","description":"Users who click on a Teams meeting join link will now see an optimize and improved join experience. Users will be prompted with an option to join on the web, download the Teams client, or join with the native teams client. This will result in faster & more confident meeting join.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-05-26T23:18:18.043","modified":"2020-06-02T00:10:17.2500002","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64658,"title":"Microsoft To Do: Support for Sharing Personal Lists","description":"Microsoft To Do will now allow you to share lists from personal to work accounts.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Microsoft To Do"}],"created":"2020-06-12T22:58:41.623","modified":"2020-07-03T03:31:49.7540899","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64659,"title":"Microsoft To Do: List Prediction","description":"As you add tasks, Microsoft To Do will suggest what list, the task should go to.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft To Do"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-06-12T22:58:42.547","modified":"2020-07-02T23:04:33.2204555","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64570,"title":"Office 365 Advanced Threat Protection: Detonation details","description":"We’re working to reveal more of the details that led to a malicious verdict when URLs or files are detonated in Office 365 ATP. In addition to the detonation chain (the series of detonations that were necessary to reach a verdict for this entity), we’ll also share a detonation summary, with details such as detonation time range, verdict of the file or URL, related entities (other entities called or used during the detonation), screenshots, and more.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2020-05-29T17:47:52.95","modified":"2020-06-02T22:59:40.0581932","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64611,"title":"Microsoft Teams - increase in the number of simultaneous videos in Teams meetings for GCC High and DoD customers","description":"We are increasing the number of participants who can be viewed simultaneously on the Teams meeting stage from 4 to 9. This new experience optimizes for attendees who have enabled video and places the remaining audio-only participants below the meeting stage. To provide a high audio and video quality experience, the layout logic will consider user bandwidth and alter the number of videos shown to provide the best meeting experience. \n","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-06-02T00:13:00.693","modified":"2020-06-02T00:10:17.2520135","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64615,"title":"Microsoft Teams: Support for native device camera and location capabilities for Personal apps and tabs","description":"App developers will be able to use mobile native capabilities like capturing an image through camera and providing location coordinates through GPS.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Developer"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-02T23:12:05.04","modified":"2020-06-02T23:08:58.8822","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64779,"title":"Microsoft Teams: Safe Transfer","description":"Teams users will be able to transfer a call safely, between Teams and Skype For Business.  If the target user does not answer the call, it will ring back to the transferrer.  The person transferring the call must be a Teams user.  The person the call is being transferred to must be either a Teams or Skype for Business user in the same tenant or in a federated tenant.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-06-10T23:12:12.78","modified":"2020-06-10T23:09:29.8742","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64781,"title":"Office 365 ATP: Customization for Quarantine Notification and Alerts","description":"With this update, tenant administrators will be able to add various customized components to quarantine notifications and alerts, such as an organization logo, a custom display name, and custom disclaimer.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2020-06-05T22:20:00.22","modified":"2020-07-02T23:04:33.2314194","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64782,"title":"Microsoft Teams: Time clock in Shifts for web & desktop","description":"Time clock, the ability to clock in and out of your shifts, in Shifts in Teams will be available on web and desktop.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-06-05T22:20:00.937","modified":"2020-07-02T23:04:33.219423","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64869,"title":"Microsoft Lists - new 'Integrate' drop-down menu - powered by SharePoint","description":"As part of updating the command bar at the top of Microsoft Lists, we are introducing a new top-level menu item: 'Integrate.' This is the home for features that help extend list experiences. To start, existing command buttons for Power Apps and Power Automate will move into Integrate - as they are integrated technologies and experiences.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-06-08T23:13:01.063","modified":"2020-06-08T23:10:41.7007983","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64906,"title":"Microsoft 365 Admin Center: Usage Report in DoD tenants","description":"A set of usage reports will be available for DoD tenants.  The reports that will be available are: Microsoft 365 Groups, SharePoint user activity, Email activity, Email app usage, Office activation report, Mailbox usage report, OneDrive for Business user activity report, Microsoft Teams user activity report, Microsoft Teams device usage report, Microsoft 365 active users report.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Edge"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2020-06-12T00:05:39.33","modified":"2020-07-02T23:04:33.1995004","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64907,"title":"Office 365 Advanced Threat Protection: Mailflow Status Summary Report","description":"We're working on a way for you to see how much mail was caught by various layers of our filtering stack. This report will allow customers to see how messages pass through the different layers of protection that we offer.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2020-06-11T23:10:49.543","modified":"2020-07-02T23:04:33.2283995","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64908,"title":"Office 365 Advanced Threat Protection: Mail Latency Summary Report","description":"We're adding a report that will show the time it takes for messages to traverse the full filtering stack, including detonations.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2020-06-11T23:17:24.48","modified":"2020-07-02T23:04:33.2254064","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64912,"title":"Office 365 Advanced Threat Protection: Enhancements to the Threat Protection Status Report","description":"The additions to the Threat Protection Status Report will  help educate customers about the effect their configurations have on their security posture. We're adding an Override Allows view on the Threat Protection Status report to show customers threats that were allowed in due to configurations they've made, allowing customers to evaluate the effectiveness of their configuration and address any unintentional gaps in their protection.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2020-06-11T23:17:25.277","modified":"2020-07-02T23:04:33.2274019","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64940,"title":"Outlook on the web - New tasks experience","description":"Outlook on the web will update the classic Tasks experience with a new experience powered by To Do.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft To Do"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-16T00:29:28.293","modified":"2020-07-02T23:04:33.23937","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64972,"title":"Microsoft Teams: Tagging by Shifts","description":"Tagging by shift connects you to the right people faster. This new feature automatically assigns users with tags matching their schedule and shift group name from the Shifts app in Teams.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-10T23:12:14.613","modified":"2020-06-10T23:09:29.8831958","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65007,"title":"Microsoft 365 Admin center: Exchange Online Basic Authentication Settings","description":"We are adding Exchange Online Basic Authentication settings to Microsoft Admin center. This will enable an administrator to easily disable Basic Authentication within their tenant.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"M365 Admin center"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2020-06-11T23:10:50.7","modified":"2020-07-02T23:04:33.1985028","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65038,"title":"Microsoft Teams for RealWear","description":"FirstLine Workers using RealWear HMT-1 and\nHMT-1Z1 can now collaborate with a remote expert using video calling on Teams.\nThrough a voice-controlled user interface, Teams for RealWear allows field\nworkers to remain 100% hands-free while maintaining situational awareness in\nloud and hazardous environments. By showing what they see in real-time, field\nworkers can accelerate the time to resolve issues and reduce the risk of an\nexpensive downtime. ","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/flw-realwear","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"All"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-12T22:58:43.26","modified":"2020-07-02T23:04:33.2144366","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65072,"title":"SharePoint: SharePoint spaces 360° image annotations and tours","description":"360° tour web part in SharePoint spaces allows creation of immersive virtual tours for SharePoint sites.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"All"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2020-06-16T23:12:26.023","modified":"2020-07-02T23:04:33.245354","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65968,"title":"Microsoft Planner: Copy a plan within an existing Group or Teams","description":"You will be able to select an\nexisting group or team that you’d like to copy an existing plan into. You will also be able to select what should be copied over from the original plan.  ","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Planner"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-04T23:09:45.943","modified":"2020-07-08T23:27:28.1067987","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65331,"title":"Microsoft Graph connectors for Microsoft Search ","description":"Microsoft Graph connectors for Microsoft Search provide a set of\nout-of-the-box search connectors that enable Microsoft 365 customers to connect\nMicrosoft Search to disparate data sources outside of Microsoft 365. \nMicrosoft Graph connectors for Microsoft Search include the following\nconnectors available within the Microsoft 365 Admin Center: Windows File Share,\nServiceNow, Microsoft SQL Server, intranet websites, MediaWiki, Azure Data Lake\nStorage Gen2, Azure DevOps, and Azure SQL.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftSearch/connectors-overview","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-11-07T00:15:15.853","modified":"2020-07-03T03:31:49.8169526","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65090,"title":"Microsoft Teams - improvements in meetings experience for Safari browser users","description":"We are bringing improvements to the browser-based meetings experience for those who join Teams meetings with Safari browsers.  Users will no longer be required to use Audio Conferencing to dial into the meeting for audio needs, but rather, can use their device to speak and listen.  As was prior, participants can continue to view meeting content being shared in their browser.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-15T23:10:53.62","modified":"2020-07-02T23:04:33.3430928","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":65202,"title":"Microsoft Teams - PSTN participant phone numbers are masked from external users for GCC","description":"For customers with Audio Conferencing enabled for their Teams meetings, we will mask the PSTN participant's phone number to users who have joined from outside of your organization. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-04-10T00:10:24.543","modified":"2020-07-03T03:31:49.8059837","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65009,"title":"Microsoft Teams - Teams meetings background effects and policy administration for GCC, GCCHigh, and DoD tenants ","description":"We are building upon the heavily popular background effects feature in Teams meetings with custom upload capabilities. This new feature in Teams allow meetings attendees to customize their background by uploading their own images. As part of this we are enabling tenant administrators to assign a user-level policy to control how users engage with background effects in Teams meetings. Options include: offer no filters; background blur only; use background blur and default provided images; and all, which includes the ability for users to upload their own custom images. This applies to GCC, GCCHigh and DoD tenants.\n","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-11T23:10:51.433","modified":"2020-07-02T23:04:33.3371086","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":65021,"title":"Yammer: Live event carousel on home feed in the new Yammer","description":"Make your Yammer live events more discoverable and encourage\nparticipation with the new discovery carousel. Attendees can see relevant\nevents right in their discovery feed and easily click to join the event. Users\nwill see the live events in their discovery feed when using Yammer on the web\nand on their mobile phones. This functionality is enabled by default unless\norganizers turn off event promotion.","status":"In development","moreInfoLink":"https://support.microsoft.com/en-us/office/discover-yammer-live-events-with-the-event-carousel-ed32432c-0058-474a-86f0-b76025b5ed20","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2020-06-16T23:12:26.747","modified":"2020-07-02T23:04:33.2623093","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":65035,"title":"Microsoft 365 admin center: Business Continuity Report added to Microsoft Productivity Score","description":"A new business continuity report will be made available in Microsoft Productivity Score. This report will provide visibility and insights into how collaboration norms have changed due to the recent global shift to working remotely. Organizations that are part of the Productivity Score preview and have at least 100 users will get this report.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/Workplace-Analytics/tutorials/bc-report","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-12T22:58:44.007","modified":"2020-07-02T23:04:33.3779991","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64657,"title":"Microsoft To Do: Support for Outlook Categories in To Do","description":"If you have categorized your Outlook emails, those categories will also be available in the To Do web app.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft To Do"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-06-12T22:58:45.463","modified":"2020-07-03T03:31:49.7999962","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64965,"title":"Microsoft Information Protection: Using sensitivity labels in Microsoft Teams, Microsoft 365 groups, and SharePoint sites","description":"When you create sensitivity labels in the Microsoft 365 compliance center, you can apply them to the following containers: Microsoft Teams sites, Microsoft 365 groups (formerly Office 365 groups), and SharePoint sites.  The following apps and services support the new sensitivity labels for Microsoft 365 groups: SharePoint Teams Admin centers: SharePoint Azure Active Directory(AAD) Security & Compliance Outlook for the web Outlook for the Mac Outlook desktop app for Windows Outlook mobile app for Android and iOS Forms Stream.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-teams-groups-sites?view=o365-worldwide#how-to-configure-site-and-group-settings-when-you-create-or-edit-sensitivity-labels","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"All"},{"tagName":"Office 365 Groups"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-11T23:10:52.25","modified":"2020-07-07T23:10:12.3170611","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64871,"title":"Microsoft Lists - visual updates for Quick Edit","description":"When in Quick Edit, we are introducing a number of new and refined user interface updates. You'll see new grid lines, an improved on-hover experience when using your mouse around the grid, themed color bars on the side of list items - including error messaging, a “Create New Item” button at the bottom of quick edit for creating new items inline, and updated column header drop-downs.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2020-06-08T23:14:03.497","modified":"2020-07-02T23:04:33.3490764","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64865,"title":"Acronyms answers with Microsoft Search are coming to SharePoint and Office.com","description":"Users often run into unfamiliar acronyms and abbreviations used by their organization or team. Terms that are specific to organizations or teams might be new to people who move from one team to another, those who work with internal partner teams, or are new to the organization.\n\nOrganizations don't always have a single reference for their standard terminology. Lack of a single reference makes it hard to find definitions or expansions for these acronyms. Microsoft Search solves that problem with Acronyms.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftsearch/manage-acronyms","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-06-08T23:13:59.58","modified":"2020-06-08T23:10:42.0608805","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64866,"title":"SharePoint lists and libraries - Sticky column in Quick Edit","description":"As users scroll horizontally across a list in Quick Edit mode, the far-left column remains in place - improving context while viewing and editing.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-06-08T23:14:00.3","modified":"2020-07-03T03:31:49.7860065","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64867,"title":"SharePoint lists and libraries - Fixed row height in Quick Edit","description":"When in Quick Edit, you will see a new layout option “Fixed Height” within the view drop-down menu. This layout will adjust the height of all rows in the list or library to the same height to optimize the vertical spacing.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-06-08T23:14:01.22","modified":"2020-07-02T23:04:33.2792634","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64868,"title":"SharePoint lists and libraries - updated Quick Edit row selection","description":"When in Quick Edit, people will see an updated way for selecting single or multiple items in a list or files in a library. This selection update supports existing copy/paste and drag-to-fill, applicable to multiple rows when using shift+selection. This, too, improves navigating and interacting with a list or library via keyboard key strokes.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"}],"created":"2020-06-08T23:14:02.007","modified":"2020-07-02T23:04:33.2862442","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64610,"title":"Microsoft Teams - increase in the number of simultaneous videos in Teams meetings for GCC customers","description":"We are increasing the number of participants who can be viewed simultaneously on the Teams meeting stage from 4 to 9. This new experience optimizes for attendees who have enabled video and places the remaining audio-only participants below the meeting stage. To provide a high audio and video quality experience, the layout logic will consider user bandwidth and alter the number of videos shown to provide the best meeting experience. \n","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-02T00:13:01.453","modified":"2020-06-02T00:10:17.2530132","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":65668,"title":"Microsoft Teams meeting attendee limit increases to 300 participants for GCC, GCC-H, and DoD","description":"To help customers meet rapidly changing communication and meeting needs, we are increasing the maximum number of participants allowed in a Teams meeting to 300. We expect to enable this new increase in June.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-07-02T23:07:34.537","modified":"2020-07-08T23:27:28.1167996","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64678,"title":"Safe Documents is available worldwide","description":"With Safe Documents, we’re bringing the power of the Intelligent Security Graph down to the desktop to verify that documents are safe at the endpoint itself.\n\nAlthough Protected View helps secure documents originating outside the organization, too often users would exit this sandbox without great consideration and leave their networks vulnerable. Bringing a minimal trust approach to the Office 365 ProPlus clients, Safe Documents automatically checks the document against known risks and threat profiles before allowing to open. Users are not asked to decide on their own whether a document can be trusted; they can simply focus on the work to be done. This seamless connection between the desktop and the cloud both simplifies the user workflow and helps to keep the network more secure. And with every malicious attack contained, the entire Intelligent Security Graph becomes stronger, benefiting everyone.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365"}],"created":"2020-06-05T22:20:02.183","modified":"2020-07-02T23:04:33.2892365","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64685,"title":"SharePoint: Auto-News Digest","description":"SharePoint Auto-News Digest sends automated email to employees in you company about the latest News posts that they have not yet read. Using Microsoft intelligence, a curated selection of News posts are shared with employees through an email that comes from SharePoint. This is a great way for employees to catch up on News that they may have otherwise missed. Only published news posts are sent in the digest, and employees will have access to all the news posts that they are sent so rest assumed that employees won't see news that they don't have permission to see. If employees want to opt-out of receiving the Auto-News Digest, they can click the unsubscribe button at the bottom of the email.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-04T23:10:04.12","modified":"2020-07-03T03:31:49.7780262","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64686,"title":"We're improving Bookmarks administration in Microsoft Search","description":"In Microsoft Search, when adding or editing a Bookmark, a new the category field will be displayed as a dynamic dropdown. When entering information in the category field, the dropdown data will keep filtering to match what is being typed. Microsoft Search Administrators or Editors will be able to select from one of the dropdown options or enter new text as category. Once a Bookmark has been added, the category (if it is new) will get added to list of unique categories and become available for future Bookmark additions or edits. The categories will be visible in the list view for Bookmarks and can be filtered based on the categories through the Filter Pane.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftsearch/manage-bookmarks.","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Microsoft Search"}],"created":"2020-06-04T23:10:04.827","modified":"2020-06-05T22:54:58.8790391","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64687,"title":"Microsoft Teams: Queue sent messages when offline","description":"When attempting to send messages while offline, Teams will queue messages and send once a network connection is re-established. If the message is in an unsent state for more than 24 hours, the message will fail and the user will be prompted to resend or delete the message.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"All"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"}],"created":"2020-06-04T23:10:05.51","modified":"2020-07-03T03:31:49.8029601","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64689,"title":"Microsoft Teams: Priority Notifications in Gov Clouds","description":"Share urgent messages and time-sensitive information more effectively with Teams. Priority notifications alert a recipient of an urgent message on their mobile and desktop devices until a response is received, every two minutes for up to 20 minutes. IT Admins can manage\nthis feature as part of messaging policies in Teams.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-06-04T23:47:31.527","modified":"2020-07-03T03:31:49.8009957","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64476,"title":"Microsoft 365 Firstline Worker - Audit logs in Shifts","description":"Shifts Audit Logs are provided in the centralized O365 Security & Compliance Center, in alignment with O365 customer promises and to support our customers' needs.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Security and Compliance center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-05-27T00:03:08.507","modified":"2020-05-27T00:00:07.9243879","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64478,"title":"\"Integrated apps\" in the Microsoft 365 admin center Settings page is being changed to \"User consent to apps\"","description":"We’re changing the name for the “Integrated apps” setting on the Settings Org settings page in the Services tab to better reflect what policies admins can manage in the setting.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-11T23:10:58.163","modified":"2020-07-02T23:04:33.3919619","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64558,"title":"Microsoft Information Protection: Exact Data Match supported for SharePoint Online","description":"Organizations will be able to use EDM (Exact Data Match) to better protect content on SharePoint online. With EDM-based classification, you can create a custom sensitive information type that is designed to: be dynamic and refreshable,  be more scalable, result in fewer false-positives, work with structured sensitive data, handle sensitive information more securely and be used with several Microsoft cloud services.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/create-custom-sensitive-information-types-with-exact-data-match-based-classification?view=o365-worldwide#required-licenses-and-permissions","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2020-05-29T17:48:04.813","modified":"2020-07-02T23:04:33.37401","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64560,"title":"Word: Add Files in Word Online","description":"An updated Add from Files experience in Word Online makes it easier to find and reuse content across your company.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-29T17:48:05.607","modified":"2020-05-29T17:45:40.6866961","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64529,"title":"SharePoint: Set Default Page Templates","description":"This feature will allow site owners to set a page template as the default when a user creates a new page or news post on the site. The default template will be selected when the template picker is opened, but users can select a different template to use before they create their page","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-05-29T17:48:04.083","modified":"2020-05-29T17:45:40.6826802","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64368,"title":"Microsoft Teams - live captions in Teams meetings for GCC tenants","description":"This feature enables meeting participants to view live captions during a Teams meeting. Supported spoken languages in 1st release: English. Note this release is for our GCC tenants, and does not yet include GCC High and DoD environments.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-21T22:15:12.5","modified":"2020-07-02T23:04:33.3420951","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64302,"title":"Microsoft Edge now supports Native File System API","description":"Microsoft Edge now supports giving sites permissions to edit files or folders via the Native File System API.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Edge"},{"tagName":"Beta Channel"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-29T17:47:54.483","modified":"2020-07-02T23:04:33.3600526","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64303,"title":"Microsoft Edge: Attach notes to items in your collections","description":"This feature adds a new \"Note\" capability to Collections. Now you can add a note or comment to a particular item. It will visually group them and stay attached even if you reorder items with a collection. Try it out by right-clicking on an item in your collection and selecting \"Add note\".","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Beta Channel"},{"tagName":"Microsoft Edge"}],"created":"2020-05-29T17:47:55.42","modified":"2020-07-02T23:04:33.3620419","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64275,"title":"Outlook on the web - In-product notification of full inbox","description":"When a user reaches 90% of their inbox capacity, Outlook will show a message on the bottom left (down on the left nav or folder column) warning the user and linking to the settings where they can address this.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"}],"created":"2020-05-19T23:05:28.553","modified":"2020-05-19T23:02:55.9745758","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64306,"title":"Microsoft Edge: Change the color of notes in Collections","description":"Users will be able to change the background colors on individual note cards within Collections. This will help with organization within your collection, allowing you to more easily scan and find your notes (vs other cards). You can even use it to categorize different types of notes so you can quickly find your to-dos vs. your notes-to-self. Users will be able to change the background colors on individual note cards within collections.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Beta Channel"},{"tagName":"Microsoft Edge"}],"created":"2020-05-29T17:47:56.17","modified":"2020-07-02T23:04:33.3630392","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64308,"title":"Microsoft Edge DevTools: Match keyboard shortcuts to VS Code","description":"The Microsoft Edge DevTools now support customizing keyboard shortcuts in the DevTools to match with your editor/IDE. In Microsoft Edge 84, we are adding the ability to match DevTools keyboard shortcuts to VS Code! We hope this change helps you develop faster and more productively across VS Code and the DevTools.Developers love customizing their tools and making them their own. Virtually every developer has a custom configured IDE to match their preferences and styles.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Edge"},{"tagName":"Beta Channel"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-29T17:47:57.123","modified":"2020-07-02T23:04:33.3590767","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64309,"title":"Microsoft Edge: Improved site list download times for Internet Explorer mode","description":"We have reduced download delay for the Internet Explorer mode site list to 0 seconds (down from a 60 second wait) in the absence of a cached site list. In addition, we are adding group policy support for cases when Internet Explorer mode home page navigations need to be delayed until the site list is downloaded.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Beta Channel"},{"tagName":"Microsoft Edge"}],"created":"2020-05-29T17:47:57.94","modified":"2020-07-02T23:04:33.3640366","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64310,"title":"Microsoft Edge: Performance improvements with Collections Send to Excel","description":"Exporting your collections in Microsoft Edge to Excel is now faster. You should see a noticeable improvement in the time it takes to send your collections to Excel starting in Microsoft Edge 84.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Edge"},{"tagName":"Beta Channel"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-29T17:47:58.857","modified":"2020-07-02T23:04:33.3650339","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64311,"title":"Microsoft Edge: Add custom nicknames to saved credit cards","description":"Microsoft Edge now helps you distinguish and differentiate your credit cards when making online purchases. Nicknaming your debit or credit cards allows you to choose the correct card when using autofill to select a payment method.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Beta Channel"},{"tagName":"Microsoft Edge"}],"created":"2020-05-29T17:47:59.643","modified":"2020-07-02T23:04:33.3610445","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64312,"title":"Microsoft Edge: Saving PDF files in-place in Microsoft Edge","description":"Save edits made to PDFs back to the file instead of saving a copy each time.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Edge"},{"tagName":"Beta Channel"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-29T17:48:00.577","modified":"2020-07-02T23:04:33.3660309","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64334,"title":"Microsoft Teams - Pinned Posts","description":"Keep important information easily accessible and top of mind with Microsoft Teams. Users will be able to pin any message in a channel to the channel information pane for all members of the channel to see. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-26T23:06:29.067","modified":"2020-07-03T03:31:49.8049841","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64336,"title":"Office 365 Groups are being renamed to Microsoft 365 Groups","description":"To reflect the fact that Office 365 Groups power collaboration across Microsoft 365, Office 365 Groups will become Microsoft 365 Groups. These changes will happen over time and will be reflected in all the connected endpoints over the upcoming quarters.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/office-365-groups-will-become-microsoft-365-groups/ba-p/1303601","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Groups"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-20T23:14:49.197","modified":"2020-05-20T23:42:52.0954482","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64337,"title":"Office What's New management card available for Microsoft 365 admin center","description":"Global or Office Apps administrators can select which new items to display in their end-users' Office desktop applications' “What's New” section of Help.  The Office What's New Management card will be available in the Microsoft 365 admin center.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/manage/show-hide-new-features?view=o365-worldwide and details on adding cards to the admin center are at https://support.office.com/en-us/article/Admin-center-overview-fa715fa8-6eda-456d-b177-d1c156edd1","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"All"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-21T22:15:11.433","modified":"2020-07-02T23:04:33.3111783","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64225,"title":"Microsoft Teams meeting attendee limit increases to 300 participants","description":"To help customers meet rapidly changing communication and meeting needs, we are increasing the maximum number of participants allowed in a Teams meeting to 300. We expect to enable this new increase in June.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-18T23:06:05.503","modified":"2020-07-03T03:31:49.8029601","publicDisclosureAvailabilityDate":"June Cy2020"},{"id":64228,"title":"SharePoint lists and libraries – Bulk edit your list items and file properties in the form","description":"People will be able to select multiple items and edit their list items or documents properties all at once in the default form.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-19T00:09:25.237","modified":"2020-07-02T23:04:33.2752736","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64229,"title":"SharePoint lists and libraries – Save a view in Quick Edit","description":"People can save their view in Quick Edit for any list or document lib in SharePoint for Microsoft 365. When a person saves a view in Quick Edit, the list or library will always render in quick edit for easy inline editing.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-19T00:09:26.627","modified":"2020-07-03T03:31:49.7850076","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64230,"title":"SharePoint lists and libraries - Open a list or document library item within the view form from Quick Edit","description":"Users will see their list and document library view forms inside of the Quick Edit experience.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-19T00:09:27.37","modified":"2020-07-02T23:04:33.2812577","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64231,"title":"SharePoint lists and libraries – Quick Edit page size expanding from 30 items to 101","description":"People will now see up to 100 items per page on their document library or list when using Quick Edit.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-19T00:09:28.097","modified":"2020-07-02T23:04:33.282255","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64232,"title":"SharePoint lists - Create a new list item via a form in Quick Edit","description":"Users will see the “New” button on their command bar in lists when they are in Quick Edit to create new items via the default form.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-19T00:09:28.99","modified":"2020-07-02T23:04:33.2742766","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64171,"title":"SharePoint lists and libraries - Create all column types directly within Quick Edit","description":"Users will now have the ability to create all column types directly from Quick Edit. We are replacing the legacy column creation in Quick Edit with the modern column creation. users will also be able to Edit their columns’ settings directly in Quick Edit. For more details on the modern column creation and column settings visit https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-column-in-a-sharepoint-list-or-library-2b0361ae-1bd3-41a3-8329-269e5f81cfa2","status":"In development","moreInfoLink":"https://support.microsoft.com/office/add-edit-or-delete-list-items-a4b31f53-f044-470e-9823-4526594bacde","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-14T23:07:54.35","modified":"2020-05-14T23:05:14.5272179","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64173,"title":"Microsoft Teams: Channel info pane","description":"Selecting the \"Channel info\" icon in the channel header will display summary information related to that channel including the description, a list of recent contributors and members, as well as system messages.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-29T17:48:14.68","modified":"2020-07-03T03:31:49.8009957","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64166,"title":"Microsoft Lists - ready-made templates - built on SharePoint","description":"Create a new list from ready-made templates that accelerate list creation, structure, forms and flows. There will be 8 templates at initial launch: Issue tracker, New hire checklist, Event itinerary, Business trip approvals, Team evaluations, Asset tracker, Project planning, Social media calendar.","status":"In development","moreInfoLink":"https://aka.ms/MSLists","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-19T15:03:23.427","modified":"2020-05-19T15:00:20.0541908","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64163,"title":"Microsoft Lists - rules - built on SharePoint","description":"Create simple if/then rules based on changes to list information to set reminders and send notifications.","status":"In development","moreInfoLink":"https://aka.ms/MSLists","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-19T15:03:21.997","modified":"2020-05-19T15:00:20.0541908","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64164,"title":"Microsoft Lists - sharing - built on SharePoint","description":"Share entire lists, or individual list items, to individuals or groups with view or edit and the ability to manage access by expiration and password protection.","status":"In development","moreInfoLink":"https://aka.ms/MSLists","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2020-05-19T15:03:22.723","modified":"2020-07-02T23:04:33.3530667","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64139,"title":"Simplified way to manage your channel notification settings","description":"Through the teams and channels list or from the channel header, the users can quickly manage their notification settings by the means of a new fly-out design. Users can turn on all activity on or off with a single click or diving deep into custom to set their preferred permutations.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"DoD"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-19T23:05:24.787","modified":"2020-05-19T23:02:55.9475915","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64143,"title":"[Teams Mobile Clients] Organization allowed accounts configuration for Teams","description":"Teams for iOS and Android now provides Teams administrators with the ability to push allowed account configurations to Teams. These configurations will work with any mobile device management provider that uses managed app configuration channels (for iOS) and the Android enterprise channel (for Android). The devices must be managed for this allowed account configuration to work.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-19T23:05:25.567","modified":"2020-05-26T23:03:40.9507345","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64160,"title":"Microsoft Lists - home page - built on SharePoint","description":"The Microsoft Lists home page is your home for all your lists across Microsoft 365. You can start a list easily from scratch or with ready-made templates. Create new lists and access ones recommended to you, plus see all your favorited and recent lists – on the web. People will see the new Lists app icon in the Microsoft 365 app launcher that will then take them to the Microsoft Lists home page.","status":"In development","moreInfoLink":"https://aka.ms/MSLists","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-19T15:03:21.143","modified":"2020-05-19T15:00:20.0541908","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63987,"title":"Microsoft Teams - Ability to add distribution lists and modern groups to scheduled meetings","description":"We will soon release the ability to add distribution lists and modern groups to scheduled meetings in Teams. With this change, both distribution lists and modern groups will be discoverable from the people picker when scheduling meetings in Teams.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-06T23:05:01.23","modified":"2020-07-03T03:31:49.8089755","publicDisclosureAvailabilityDate":"June cy2020"},{"id":63777,"title":"SharePoint: Fluent design updates for coherence","description":"Microsoft uses the Fluent design system to ensure a cohesive and accessible design for all Microsoft product users. Fluent will be applied to modern SharePoint which will result in some visual changes. You will notice larger and bolder typefaces, increased opacity for drop shadows, and rounded corners for square graphical elements. ","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://www.microsoft.com/design/fluent/#/","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-04-28T23:03:39.86","modified":"2020-07-07T23:10:12.3530398","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64016,"title":"Yammer Communities now available in Teams Mobile apps","description":"Access all your Yammer communities from within the Teams mobiles app.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-04T23:10:18.987","modified":"2020-07-03T03:31:49.7740369","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64017,"title":"Microsoft Teams: Contextual Search","description":"Find information faster with contextual search in Microsoft Teams. Users will now have the ability to search for content in a specific channel or chat by pressing CTRL + F. Search results will only contain messages and files found in the selected chat or channel.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-13T23:25:49.563","modified":"2020-05-29T17:45:40.7056857","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64019,"title":"Office 365: Updated Office.com Home Page","description":"We are updating the layout and navigation of Office.com and the Office App in Windows 10 to improve the usability based upon customer feedback.  Users will find their documents front-and-center, and will be able to access their applications within a more organized page structure.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-13T23:25:50.29","modified":"2020-07-07T23:10:12.357038","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64022,"title":"Microsoft Teams: Rooms Management with Teams Admin Center","description":"Remotely update the settings for any Teams room device, inspect the health status of the device as well as peripherals like camera and microphone, or troubleshoot issues using restart or download logs functionality.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-14T23:07:52.607","modified":"2020-07-03T03:31:49.8039573","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":64035,"title":"Advanced eDiscovery: New feature to bulk-import custodians to a case","description":"There are situations where a legal case or investigation can have hundreds of custodians.  To help you manage large cases, we’re announcing a new feature that lets eDiscovery admins bulk-import custodians to an Advanced eDiscovery case. Instead of having to manually add each custodian to a case, the bulk-import feature lets you upload a CSV file with information about each custodian and their data sources. Advanced eDiscovery validates the custodians and then imports them to a case.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"}],"created":"2020-05-13T23:25:51.153","modified":"2020-07-07T23:10:12.357038","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":64036,"title":"Advanced eDiscovery: Non Custodial Data Sources","description":"We’re launching a new feature that lets eDiscovery admins add data sources to a case (and place them on hold) without having to associate a data source with a custodian. This provides more flexibility in situations where a data source (such as a SharePoint site) doesn’t map directly to a specific custodian. When you add a data source to a case, it’s indexed and can be quickly searched when collecting data for a case.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-13T23:25:51.9","modified":"2020-07-07T23:10:12.3580372","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64044,"title":"Microsoft Teams - raise hands in Teams meetings for GCC","description":"The new raise hands feature in Teams allows meeting attendees to identify that they wish to speak by toggling the hand icon in the meeting control bar, making it easier to actively participate in meetings. When a meeting participant has raised their hand, an icon will appear next to their name in the roster view as well as their profile picture or video on the main meeting stage. Both the attendee who raised their hand and any presenter can lower individual hands in the meeting. Raise hands will be available for both PC, Mac, and web-based clients to start, with mobile applications quickly following. We will be rolling this out starting in mid-June for GCC, followed by GCCH two weeks later, and finally DoD environments two weeks following.\n","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-05-08T23:10:37.54","modified":"2020-05-08T23:08:12.841815","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":64092,"title":"Azure Active Directory: Enabling basic formatting on the sign-in page text component in Company Branding","description":"Today, the sign-in page text component of Company Branding only supports plaintext. We’re updating the Company Branding functionality feature on the Azure AD/Microsoft 365 login experience to allow adding hyperlinks and simple formatting (bolding, underline and italics).","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-29T17:48:10.777","modified":"2020-07-02T23:04:33.38897","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63833,"title":"Microsoft Teams: Enable organizers to change lobby settings for PSTN meeting participants for GCC customers","description":"Any user who schedules a Microsoft Teams meeting will now see a separate setting to control the lobby for PSTN participants in the Meeting Options page of a given meeting.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-05-01T23:27:16.99","modified":"2020-07-03T03:31:49.8039573","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63834,"title":"Microsoft Teams: Announce when PSTN participants join/leave the meeting for GCC customers","description":"Any user who schedules a Teams meeting will now see a new setting in Meeting Options page of a meeting to control the announcement sound when a PSTN/dial-in participant joins or leaves the meeting.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-01T23:27:14.84","modified":"2020-07-03T03:31:49.8039573","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63730,"title":"Microsoft Graph: [TEAMWORK] Read channel messages API v1.0 (GA)","description":"Get messages in a channel","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Developer"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.3690232","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63731,"title":"Microsoft Graph: [CALENDAR] Event Sync Delta Query Update (BETA)","description":"Currently Calendar supports delta on GetCalendarView.Since GetCalendarView (me/calendarView/delta) does a server side expansion. We are making better performant sync on events (me/events/delta) to be available on MS-Graph end-point. GetCalendarView expands recurring series in the service (server-sideexpansion), while SyncEvents returns only the recurringmaster event, the recurrence information, the list of exceptionalinstances, and the list of deleted instances (client-sideexpansion). This helps save bits-on-wire. However it does meanthat client would now be responsible for expanding therecurrences itself.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Developer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-06-05T02:00:57.161219","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63757,"title":"Microsoft 365 Apps for enterprise: New Tenants will default to the \"Current Channel\".","description":"Current channel is designed for broad deployment of feature updates as soon as it is production ready.  Current channel is fully compliant, supported, and updates every month (with addition security and quality updates). Existing tenants will remain in the channel that they have already selected.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-update-channels","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Office app"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"}],"created":"2020-05-12T22:52:10.063","modified":"2020-06-09T23:27:45.3707421","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63734,"title":"Microsoft Graph: [TO-DO TASKS] Tasks API (Preview)","description":"API Details: To Do on MS Graph - MVP Summit .pptx. * Basic Properties, * Linked Entity, User Voice link: https://microsoftgraph.uservoice.com/forums/920506-microsoft-graph-feature-requests?category_id=373861","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-06-05T02:00:57.1632154","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63706,"title":"Microsoft Teams: Support for Egnyte as a cloud storage provider","description":"We are adding support for Egnyte as part of our growing list of third-party cloud storage providers.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-05-05T23:05:43.92","modified":"2020-05-12T22:49:55.1210454","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63625,"title":"Outlook for iOS: default-on online meetings","description":"When you create a New Event in Outlook and your organization uses Teams or Skype for Business as your online meeting provider, Outlook will automatically create the event as an online meeting.  You can disable the online meeting with the toggle in each event or customize it in Settings.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-04-23T00:00:00","modified":"2020-06-04T23:07:33.9652931","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63628,"title":"Outlook for Android: default-on online meetings","description":"When you create a New Event in Outlook and your organization uses Teams or Skype for Business as your online meeting provider, Outlook will automatically create the event it as an online meeting.  You can disable the online meeting with the toggle in each event or customize it in Settings.  ","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-04-23T00:00:00","modified":"2020-06-04T23:07:33.9673051","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63585,"title":"Microsoft 365 Apps for enterprise: Changes to Channel Names","description":"The Microsoft 365 servicing model keeps evolving. As part of that evolution the following Channels will be renamed: \"Semi-Annual Channel” will become “Semi-Annual Enterprise Channel”, “Semi-Annual Channel (Targeted)\" will become “Semi-Annual Enterprise Channel (Preview)”, “Monthly Channel (Standard)” will become “Current Channel”, “Monthly Channel (Targeted)” will become “Current Channel (Preview)”.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Office app"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2020-05-12T22:52:08.903","modified":"2020-07-02T23:04:33.3760044","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63384,"title":"Outlook on the web - Option to End Meetings Early","description":"Similar to Outlook for Windows, we are adding the option to have the meetings you create end 0-15 mins before the regular scheduled times. You can set this up in Settings/Calendar/Events and invitations/End_appointments_and_meetings_earlier","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"DoD"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-14T17:16:06.947","modified":"2020-05-27T23:11:50.3631088","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63464,"title":"Microsoft Planner: Filters in Planner iOS","description":"Use the keyword filter to quickly find tasks on the board.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Planner"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-05T02:04:00.013","modified":"2020-07-02T23:04:33.3470819","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63519,"title":"SharePoint lists and libraries - configure header, footer and body of a form","description":"This feature allows users in SharePoint lists and libraries to add a custom header and a footer to the associated form. In addition to this, users can also customize the body text area with sections. Users can click \"Configure layout\" in the property form or the details pane to begin configuring the form.","status":"In development","moreInfoLink":"https://support.microsoft.com/office/show-or-hide-columns-in-a-list-or-library-b820db0d-9e3e-4ff9-8b8b-0b2dbefa87e2","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"},{"tagName":"Targeted Release (Select People)"}],"created":"2020-04-21T23:43:42.95","modified":"2020-05-01T23:25:03.9586221","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63227,"title":"[iOS] Teams Mobile On-Demand Chat Translation","description":"Inline message translation will ensure that every worker in the team has a voice and facilitate global collaboration. With a simple click, people who speak different languages can fluidly communicate with one another by translating posts in channels and chat. This feature will now be available on iOS.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-18T23:05:58.64","modified":"2020-07-02T23:04:33.3929592","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63309,"title":"Microsoft Teams - PSTN participant phone numbers are masked from external users","description":"For customers with Audio Conferencing enabled for their Teams meetings, we will mask the PSTN participant's phone number to users who have joined from outside of your organization. We expect this feature to begin to roll out beginning in May for PC, Mac, web, and mobile clients.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-10T00:10:24.543","modified":"2020-07-03T03:31:49.8059837","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63034,"title":"Email notification updates in Yammer","description":"We’ll be updating email notifications in Yammer to ensure you see important messages. We believe announcements from your communities and mentions of you on Yammer are important for you to see and get work done, and now we'll make sure you never miss them in Outlook. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-04-02T00:05:43.067","modified":"2020-06-08T23:10:41.8717033","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63037,"title":"Outlook for Windows: Store settings in the cloud","description":"A new option found under General Cloud storage options that allows users to choose if they would like to store their Outlook settings in the cloud. This will enable a number of capabilities such as Privacy Settings and Focus Inbox to be consistent if they use Outlook on multiple computers and eventually Outlook on the web and mobile.  ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-04-30T00:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.7909913","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":62495,"title":"Updates to Campaign Views","description":"We're expanding the functionality of our popular Campaign Views feature beyond phish. You'll now see malware campaigns as well. We're adding an interactive timeline, and developing a process for automated campaign write-ups. We're also working to surface Campaign Views in additional views, so that you can easily refer to them from wherever you are in the investigation process.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-05-13T23:16:02.32","modified":"2020-07-03T03:31:49.7740369","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":62449,"title":"Office 365 ATP Request Release workflow","description":"We've added a way for end users to triage quarantined phish messages. We understand that managing false positives is important to ensuring email is delivered appropriately, and in the past, end users weren't granted access to the quarantine to view messages. We've introduced an option to grant end users read-only access to the quarantine to view quarantined messages and request that an admin release messages to the inbox. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-03-13T23:10:20.147","modified":"2020-05-29T17:45:40.7825718","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":62450,"title":"Quarantine - Custom Policy and Folder","description":"Previously, quarantine behavior was configured through each individual filtering policy. To reduce complexity, we've moved new and existing quarantine parameters into a standalone Quarantine policy. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-03-13T23:10:21.37","modified":"2020-05-29T17:45:40.7845726","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":61492,"title":"Export your Visio diagrams as images with Download as Image in Visio for the web","description":"With the Download as Image feature in Visio for the web, you can now save your Visio diagrams locally in PNG or JPEG format with just a few clicks. Various customization options allow you to specify the diagram area (current page vs. multiple pages), resolution, format, and whether to have a transparent background.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-05T23:05:23.163","modified":"2020-05-08T22:58:04.1162271","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":61502,"title":"Microsoft Graph: Profile Card Customization through Microsoft Graph Beta","description":"Profile Card Customization through Microsoft Graph Beta allows you to add custom information to a person’s profile card through the Microsoft Graph Beta. This allows an administrator to customize people’s profile cards by adding properties according to your business needs.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Developer"}],"created":"2020-03-02T22:43:39.543","modified":"2020-07-08T23:27:28.1768933","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":62555,"title":"Exchange Monitoring preview","description":"Exchange monitoring focuses on monitoring data from your user's location to Office 365 cloud service. Incidents and Advisories that impact your end to end experience are surfaced here. You can look at near real time signals per scenario to infer the impact. Exchange monitoring experience will be integrated inside service health in M365 Admin center and you will have one single place to consume the goodness of current service health combined with richer monitoring experience.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-03-23T23:48:20.217","modified":"2020-05-13T22:58:05.4834659","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":62892,"title":"Schedule SharePoint pages & news posts","description":"You will be able to schedule a page or news post to be published at a specific date and time in the future.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-04-17T23:29:18.217","modified":"2020-07-03T03:31:49.7879996","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":62904,"title":"Microsoft Teams - New experience for launching instant channel meetings","description":"Meet Now buttons in Teams channels will have a new home. You will soon find them in the Channel header where you can easily find and launch the meeting.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-03-31T00:16:02.9","modified":"2020-07-03T03:31:49.8059837","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62905,"title":"Microsoft Teams - improved Teams meeting join launcher experience","description":"Users who click on a Teams meeting join link will now see an optimize and improved join experience. Users will be prompted with an option to join on the web, download the Teams client, or join with the native teams client. This will result in faster & more confident meeting join.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-03-31T00:16:03.633","modified":"2020-07-03T03:31:49.8079789","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":61130,"title":"Outlook for iOS: Block unmanaged data in emails and calendar events","description":"Support for the Microsoft Intune app protection policy that blocks file attachments and switching from personal to work accounts in new emails or calendar events with attachments from unmanaged apps.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-20T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.2992099","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":61131,"title":"Outlook for Android: Block unmanaged data in emails and calendar events","description":"Support for the Microsoft Intune app protection policy that blocks file attachments and switching from personal to work accounts in new emails or calendar events with attachments from unmanaged apps.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-04-20T00:00:00","modified":"2020-05-01T23:25:04.0225865","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":60393,"title":"Outlook for Android: Gallery support","description":"Browse your photo gallery from Outlook when you want to add a photo to your email message. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"China"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-06-01T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.3071887","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":60566,"title":"Add Roadmap reports to the Power BI template","description":"You can enable Roadmap reports in the Power BI Template (https://github.com/OfficeDev/Project-Power-BI-Templates) for Project reporting and dashboards.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Microsoft Project"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-02-08T00:28:49.623","modified":"2020-05-04T18:30:57.2049898","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":60592,"title":"SharePoint: Default site theme color is changing from blue to teal","description":"SharePoint’s new teal theme will automatically update new and existing communication sites and team sites. Group connected team sites, and sites that have been customized, will not be impacted. Moving forward, new sites will automatically default to the new teal theme. The new teal theme can be changed to the former blue theme at any time in the Change the look panel.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"}],"created":"2020-05-14T23:07:41.793","modified":"2020-05-26T23:03:40.8687827","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":60407,"title":"Custom Mailbox Submissions and improvements to the Admin Submissions","description":"We're adding some enhancements to the admin submissions functionality of Office 365. You'll now be able to submit .msg files, plus view more details about submitted content and policies or settings that may have allowed the message to bypass our filters. \n\nA new User Submission Policy will enable you to customize the message displayed to users before and after a submission, as well as choose the destination of a reported message. You can choose to send the message to your security team, a Microsoft expert, a custom mailbox of your choice, or a combination of these. \n\nThe custom mailbox you choose will now be viewable in the Security center, and you'll be able to trigger admin submissions from the custom mailbox as well.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2020-03-05T23:52:23.513","modified":"2020-05-27T23:11:50.3201349","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":60618,"title":"Additional Power Automate triggers for Microsoft Teams","description":"Streamline routine tasks in Microsoft Teams with two new Power Automate triggers. \n\nTrigger actions when a new teammate joins - whether that's creating a welcome message or sharing onboarding materials. Users will also be able to create custom message actions with the \"for a selected message\" trigger. \n\nUsers can build flows directly in Teams using these new triggers, even if they trigger actions outside of Teams.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-01-23T00:39:48.033","modified":"2020-07-03T03:31:49.8289195","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":60619,"title":"Windows Virtual Desktop deployment through Azure Portal","description":"IT Pros can manage Windows Virtual Desktop deployments using the Azure Portal. Existing customers should use migration and porting steps.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Virtual Desktop"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Windows"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-03-23T23:50:51.657","modified":"2020-07-03T03:31:49.7730392","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":60622,"title":"Windows Virtual Desktop support for Microsoft Teams","description":"Windows Virtual Desktop supports A/V redirection for Microsoft Teams, including P2P technology to improve performance.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Windows"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Windows Virtual Desktop"}],"created":"2020-03-18T23:28:11.07","modified":"2020-06-02T22:59:40.1941142","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":60646,"title":"Office 365 user view to Project and Roadmap","description":"The Office 365 user view to Project and Roadmap feature gives users the ability to view only projects and roadmaps in Microsoft Project that have been shared with them. The roll out of the feature will be preceded by the release of a supporting new service plan, Common Data Service.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Project"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-04-11T00:00:08.43","modified":"2020-07-02T23:04:33.3081855","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":60937,"title":"Outlook on the web - new experience availability in Gallatin","description":"We recently launched the new Outlook on the web experience for world-wide customers. This release is for customers Gallatin.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Outlook-Blog/Faster-with-a-modern-design-and-new-features-the-new-Outlook-on/ba-p/735222","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"China"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2020-02-05T00:29:33.63","modified":"2020-07-03T03:31:49.7889969","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59643,"title":"Outlook on the web - Files view","description":"Outlook on the web will release a view of all the files sent and received as attachments in your inbox. To access it, search for Files on the switcher bar that includes Mail, Calendar, People.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"China"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"}],"created":"2019-12-11T00:30:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.3850211","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":60109,"title":"Outlook for Android: Privacy controls","description":"Outlook for Android will follow the same privacy controls for the level of diagnostic and related data that Office sends to Microsoft established in other Office 365 apps.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-01-08T00:00:00","modified":"2020-06-09T23:27:45.4617391","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":58990,"title":"Outlook for Android: Search results includes deleted folders","description":"When searching for an email or attachment, Outlook for Android will include data from your Deleted folder.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"}],"created":"2020-02-17T00:00:00","modified":"2020-05-13T22:58:05.4395878","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":59319,"title":"New Yammer Home Feed","description":"This feature will soon be leaving Preview as part of the New Yammer. Please see Roadmap Item 65410 for more details. A new, personalized discovery feed powered by AI connects you with conversations from across the organization and prioritizes the conversations that are most relevant to you. We’ve overhauled conversation styling and added colorful framing and iconography that distinguishes questions and best answers. New treatments for praise and polls also show beautifully in the feed whether you’re on a mobile app or in the browser. The Feed is powered by machine learning and designed to help you keep a finger on the pulse of the company and discover trending conversations.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-New-Yammer/ba-p/976855","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.7989989","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":57157,"title":"Microsoft Teams: Push-to-talk voice communications","description":"Microsoft Teams, will provide instant voice communication using push to talk.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-06-12T22:58:46.26","modified":"2020-07-07T23:10:12.3870207","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":57159,"title":"Active time spent reports on SharePoint Site Usage","description":"You can now get reports with aggregated data on the amount of time that users are spending on your intranet sites","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/81509?source=sessions","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-02-20T00:06:11.24","modified":"2020-07-07T23:10:12.3880194","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":57160,"title":"Cumulative analytics for Hubs in SharePoint","description":"Hub owners can now analyze aggregate usage analytics for their SharePoint hub sites, including all associated sites. Going to the site usage page for a hub site will automatically display usage data (including total visits, unique viewers, top sites, popular content) for all associated sites in the hub.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2020-03-12T17:27:54.337","modified":"2020-07-03T03:31:49.8239041","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57213,"title":"Microsoft Teams: Tasks in Teams","description":"Tasks for Information Workers in Teams—Tasks in Teams gives you a new unified view of your personal and team tasks, powered by Planner and To Do. It consolidates your tasks across Microsoft To Do, Planner and Outlook. Smart lists like Assigned to me bring tasks together across different task lists, whether you’re on desktop or mobile.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/manage-tasks-app","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Planner"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft To Do"}],"created":"2020-04-29T23:13:06.97","modified":"2020-07-03T03:31:49.7999962","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":57054,"title":"Custom verticals and refiners in Microsoft Search","description":"New support for custom verticals and refiners in Microsoft Search allows you to customize out of the box verticals for Microsoft Search, add custom refiners, create new verticals for SharePoint and OneDrive, and create modern result types with modern display templates with adaptive cards for OneDrive and SharePoint content.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"}],"created":"2019-11-07T00:23:26.217","modified":"2020-05-01T23:25:03.9836011","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":57065,"title":"Microsoft Search Connectors - Preview","description":"Microsoft Search Connectors provide a set of out-of-the-box search connectors to allow for Microsoft 365 customers to connect Microsoft Search to disparate data sources outside of Microsoft 365.  Microsoft Search Connectors will include the following connectors available within the Microsoft 365 Admin Center: Windows File Share; ServiceNow; MSSQL DB; Intranet websites; MediaWiki; ADLS v2; Salesforce and ingestion API.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Search-Blog/Microsoft-Search-bringing-intelligence-to-your-world-of/ba-p/960144","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Microsoft Search"}],"created":"2019-11-07T00:15:15.853","modified":"2020-07-03T03:31:49.8139603","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":57294,"title":"Microsoft Teams - Multi-Window Meetings and Calling experiences","description":"Multi-window experiences are coming to Teams meetings and calling. Users will have the ability to pop out meetings and calling into separate windows to help them optimize their workflow. These experiences can be turned on directly within Teams for PC and Mac clients.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-05-06T23:04:44.823","modified":"2020-07-08T00:05:27.4629359","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":57304,"title":"SharePoint lists - Card view design formatting","description":"Configure dynamic card views of your documents and data to adjust the view for what looks best.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-11-04T17:58:10.203","modified":"2020-05-01T23:25:03.9566241","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":57308,"title":"SharePoint admin - Migration manager","description":"The migration manager, now a key part of the SharePoint admin center (preview), helps orchestrate and simplify management of large-scale migrations. Admins can add and manage multiple migration machines to centrally orchestrate all migration activities. The new task view in the SharePoint admin center provides one location to create and monitor progress. For each task, there is a task detail pane to download reports and change settings for individual tasks – all centrally managed within the SharePoint admin experience.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-OneDrive-Security-compliance-migration-admin-and/ba-p/960871","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"}],"created":"2019-11-04T17:58:13.583","modified":"2020-05-27T23:11:50.3021446","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":57312,"title":"Auto classification with sensitivity labels in SPO, EXO, OneDrive","description":"We’re excited to announce Auto Classification with sensitivity labels in OneDrive, SharePoint Online, and Exchange Online. As you may already know sensitivity labels are central to Microsoft Information Protection. You can apply a sensitivity label to important documents and associate it with protection policies and actions like encryption and visual marking. You can already use sensitivity labels by allowing users to manually classify emails and documents by applying these labels based on their assessment of the content and their interpretation of the organizational guidelines. However, users can sometimes forget to apply labels or apply them inaccurately. With this preview, you can start using sensitivity labels at scale for documents stored on OneDrive and SharePoint Online, and for emails in transit in Exchange Online automatically without manual user input.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-OneDrive-Security-compliance-migration-admin-and/ba-p/960871","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-11-04T17:58:43.46","modified":"2020-07-03T03:31:49.8249306","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":54964,"title":"Access Visio Data Visualizer add-in templates in Excel's Backstage view","description":"Templates for Visio's Data Visualizer add-in are now available directly in Excel's Backstage view to enable discoverability. All Office 365 users will be able to access category-specific templates for basic flowcharts, cross-functional flowcharts, and org charts from the File tab New.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Visio"}],"created":"2020-05-05T23:05:15.023","modified":"2020-05-08T22:58:04.0632585","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":51712,"title":"Microsoft Intune company portal web site supports SaaS app lifecycle","description":"Microsoft Intune will enable IT Pros to push SaaS apps to end user devices through Company Portal website and support SaaS app lifecycle for devices both enrolled and not enrolled in Intune","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Intune"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-09-17T23:08:40.99","modified":"2020-05-01T23:25:04.0045968","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":53118,"title":"Outlook for iOS: Search results presented in a tabbed view","description":"Keyword search results presented across All, Mail, Contacts and Events tabs.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"China"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"iOS"}],"created":"2019-12-04T00:00:00","modified":"2020-05-13T22:58:05.405452","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":49368,"title":"SharePoint - OneDrive - Teams - file upload limit up to 100GB","description":"As requirements grow, so, too, must the content service that you depend on for your day to day content and files use. We are increasing the file upload limit in Office 365 to 100GB (up from 15GB). That means you can bring bigger files into SharePoint document libraries, OneDrive and Teams files - all based on the same, robust content store.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://support.microsoft.com/en-us/office/invalid-file-names-and-file-types-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#individualfilesize","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-11-07T00:14:45.33","modified":"2020-07-03T03:31:49.7790236","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":50293,"title":"Microsoft Information Protection Labels - Classification Driven Policies with Office 365 Groups","description":"We are developing consistent Office 365 Groups classification to make it easier to protect sensitive data. Tenant administrators can now better govern groups created in their respective tenants by enforcing policies on those groups using classification labels in a streamlined and proactive manner.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2019-04-05T23:59:31.53","modified":"2020-05-21T22:12:36.4933257","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":50988,"title":"Multiteam Support in Shifts","description":"Many Firstline Workers work on more than 1 team, and now with multiteam support in Shifts, employees will be able to access their shifts, other user's shifts, requests, open shifts, their profile, other user's profiles in a multi-team manner. This feature will save them both time and potentially data usage if they are switching teams often.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Insider"}],"created":"2019-04-30T21:01:50.797","modified":"2020-07-07T23:10:12.3960149","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":51176,"title":"Microsoft Intune certificate delivery for S/MIME encryption in Outlook for Android","description":"Microsoft Intune support for delivery of S/MIME signing and encryption certificates to Android devices for secure mobile email. S/MIME for Microsoft Outlook on Android can be configured and enabled using Microsoft Intune app configuration. Customers will be able use S/MIME with Outlook mobile on Android to support email authenticity (signing) and data protection (encryption). Please visit product documents for the latest information","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Microsoft Intune"},{"tagName":"Android"}],"created":"2019-05-08T07:00:00","modified":"2020-05-05T23:02:53.9995476","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":45556,"title":"Outlook for Mac: Actionable Messages","description":"Support actions in emails created with adaptive cards. Developers can use adaptive cards to create email message with actions such as Approve or survey responses.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Mac"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Insider"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-12-12T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.2962182","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":43628,"title":"New templates for Entity Relationship Diagrams (ERD) now available in Visio for the web","description":"With the introduction of ER diagrams to Visio for the web, you can now visually show how different entities relate to one another within a system. With this release, we're also bringing in support for the requested Crow’s Foot and Chen’s Notation.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/visio-blog/design-your-database-using-an-entity-relationship-diagram-erd-in/ba-p/1422559","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Visio"}],"created":"2020-05-11T23:05:09.443","modified":"2020-06-02T00:10:17.4339074","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":34298,"title":"Safe Links Protection for Microsoft Teams","description":"The power of Safe Links will now be available to protect users from malicious links sent via Microsoft Teams.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2018-10-10T22:12:16.493","modified":"2020-05-01T23:25:03.9526262","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":14781,"title":"FastTrack | Dropbox to OneDrive for Business Migration","description":"FastTrack Center will offer file migration services from Dropbox to OneDrive for Business as a new benefit provided by the FastTrack Center. This migration service will be available to customers with 150+ seats of eligible Office 365 plans. Once available, please refer to the FastTrack benefit for Office 365to review eligibility details.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"FastTrack"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2017-06-08T23:31:14","modified":"2020-07-02T23:04:33.3819885","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":20886,"title":"Visio: Visio as a tab in Microsoft Teams","description":"To make collaborating on Visio diagrams within Teams an even better experience, Visio as a tab helps you easily access and manage the Visio files you need or interact with the most. Visio tabs in Teams allow team members to access services and content in a dedicated space within a channel or in a chat. This lets the team work directly with tools and data, and have conversations about the tools and data, all within the context of that channel or chat.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/visio-blog/visio-as-a-tab-in-microsoft-teams-is-generally-available/ba-p/1474787","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-06-17T23:24:27.443","modified":"2020-07-02T23:04:33.2553275","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":26267,"title":"Microsoft Stream: Enhanced analytics for videos","description":"Viewer analytics / statistics at the video level. With ability to see a trend of unique visitors and total views for a video overtime, as well as which parts of a video were viewed most. Plus support for downloading a CSV of video-level analytics.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Stream"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2018-01-25T21:54:58.277","modified":"2020-07-03T03:31:49.8099705","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":64217,"title":"Microsoft Edge: Disallow synchronous XmlHttpRequest in page dismissal","description":"Sending of synchronous XmlHttpRequests during unload of a webpage will be blocked. This change improves browser performance and reliability, but may impact web applications that have not yet been updated to use more modern web APIs, including sendBeacon and fetch. The Group Policy to disable this change and permit synchronous XHR during page dismissal will be available until Microsoft Edge 88.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/web-platform/site-impacting-changes","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Edge"},{"tagName":"Stable Channel"}],"created":"2020-05-19T23:05:29.227","modified":"2020-07-03T03:31:49.8298881","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":64224,"title":"Microsoft Edge: Updates will now roll out gradually","description":"Going forward, updates for Microsoft Edge will be rolled out to our users gradually over a period of a few days. This allows us to protect more of you from accidental buggy updates, thereby improving your experience. As a user you will continue to get seamless auto-updates. If you are an enterprise that isn't enrolled for auto-updates you will not be impacted by this change.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2130333","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Stable Channel"},{"tagName":"Microsoft Edge"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-05-19T23:05:29.913","modified":"2020-07-03T03:31:49.8298881","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":33013,"title":"Azure AD: passwordless sign-in for work or school accounts","description":"The Microsoft Authenticator mobile app will support sign-in with your face/fingerprint or device PIN to your work accounts. You can take out the security risk of passwords and have the convenience of using a device you already own and carry with you.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2018-09-21T20:01:16.87","modified":"2020-05-29T17:45:41.4372366","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2019"},{"id":43781,"title":"SharePoint sites: updated “Change the look” panel","description":"This 'Change the look' panel update includes a new tab interface for the various site settings: theme, header, navigation and footer - all accessible inline as a site owner in a right fly-out edit pane.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Build-your-modern-intranet-with-SharePoint-in-Office-365-Ignite/ba-p/255453","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2018-11-07T22:54:28.297","modified":"2020-02-20T00:03:46.3807219","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2019"},{"id":44803,"title":"Azure Information Protection analytics (preview)","description":"Gain insights into your classified, labeled and protected data across your environment, including the volume of labeled and protected documents & emails over time, distribution of files by label type and where labels were applied.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2018-12-14T23:36:48.867","modified":"2020-01-29T00:06:41.9404593","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2019"},{"id":59705,"title":"Kaizala - Consent for Custom Actions","description":"Users will be presented with a consent dialog asking for their permission to continue using the custom action. The consent dialog would be shown for all custom actions. After the user has given consent for a custom action, the permission is not asked again for that action.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2111638","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Kaizala"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-12-21T00:14:22.747","modified":"2020-03-12T17:23:35.399511","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2019"},{"id":59722,"title":"Microsoft Teams for Firstline Workers: On/Off Shift - V2","description":"IT admins have the option to block the entire Teams app when a user is off shift.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"China"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Limited Availability"}],"created":"2020-03-04T00:26:23.507","modified":"2020-07-03T03:31:49.9841961","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":59732,"title":"SharePoint lists - Auto-save column operations (Show/Hide/Reorder)","description":"This allows people to view SharePoint lists as others intended, whether they reorder items, hide or show columns - without explicitly saving the current view or creating a new one.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-12-13T01:01:54.743","modified":"2020-04-03T22:01:06.0403523","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59733,"title":"SharePoint - Format list and library JSON using Monaco code editor","description":"This allows people formatting JSON scripting the ability to use Visual Studio code editor as their preferred coding tool; the \"Monaco Editor\" is what powers Visual Studio code.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-12-13T01:01:55.603","modified":"2020-04-03T22:01:06.0423512","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59447,"title":"Collaboration just got easier: Real time co-authoring now available in Visio for the web","description":"With the introduction of co-authoring, you and your collaborators with a Visio Plan 1 or Visio Plan 2 subscription can now co-create and edit diagrams simultaneously using Visio for the web. See your co-authors' edits as they happen and stay updated as the ideas evolve on canvas.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/visio-blog/collaboration-just-got-easier-real-time-co-authoring-now/ba-p/1163632","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-03-16T23:55:05.653","modified":"2020-03-16T23:50:14.6193235","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59526,"title":"Microsoft Teams - Improvements to sign in experience","description":"A smoother sign in experience for users who have a cloud username that is different from their on-premise username is coming Teams. These users can now sign into Teams without their username being pre-filled on the Welcome screen.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-03T23:45:13.823","modified":"2020-02-03T23:41:27.4087275","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59667,"title":"Updates to Office.com and Office 365 App Launcher","description":"There are two changes coming for Office.com and the Office 365 App Launcher: 1. Office.com and the Office 365 app launcher will show the same set of apps. Recently used apps will now be pinned for users on both. Users have the ability to unpin any app that have been pinned automatically from recent usage or manually by an admin or user. 2. Admins will have the ability to pin applications to Office.com and the Office 365 app launcher through the Azure Active Directory admin portal. Global admin, Application admin and Cloud application admin roles can be used to pin apps for users.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"China"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2019-12-12T00:29:06.28","modified":"2020-07-03T03:31:49.9391611","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":59663,"title":"Microsoft Teams - Phone System Additions for GCC, GCC High, and DoD","description":"5 additions for Phone System for GCC customers which helps enhance Teams Calling. These features were initially available in commercial and now are available to GCC customers. This includes (1) Teams users being able to screen share to SFB users, (2) Callers can transfer directly to voicemail, (3) Caller ID for Teams Users (AAD), (4) GCC users can use the powerbar slash command to make PSTN calls, (5) and GCC users of Teams in Chrome can send and receive video.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-12T00:23:33.317","modified":"2020-03-02T22:41:51.5145074","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60191,"title":"New Admin YouTube Toggle","description":"Existing Toggle within Admin center to control Bing Image search is being changed to control Bing Image search AND YouTube videos. It will appear and function as follows. \n \nHeader: Grant Access\nLabel: Include Bing search and YouTube videos\nDescription: Allow users in your organization to add images from Bing and YouTube videos to Forms. Note: If unchecked, previously added images from Bing will remain, but any previously added YouTube videos will be converted into a YouTube link that will launch outside of Forms.\n \nIn app functionality – If unchecked, Form designers will no longer be able to add new YouTube videos to Forms, and will see a warning. However, they can continue to add Stream videos. Previously added YouTube videos will be converted to links that launch outside of forms (for both Form designers, and Form responders).","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Power Automate"},{"tagName":"Forms"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-01-07T00:51:47.467","modified":"2020-05-07T22:58:43.4318767","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60203,"title":"Microsoft 365 Apps management and deployment","description":"IT admins can discover, purchase, acquire, manage and deploy Microsoft 365 Apps from partners including web apps and add-ins all from one single location of the Microsoft 365 admin center.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Office app"},{"tagName":"Limited Availability"}],"created":"2020-02-13T19:36:20.343","modified":"2020-07-07T23:10:12.5617082","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":60248,"title":"Create new Visio diagrams within Microsoft Teams","description":"Visio Plan 1 and Plan 2 users can create new Visio diagrams right from within Teams.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-06-11T23:20:52.59","modified":"2020-07-02T23:04:33.7889008","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60335,"title":"Per site sharing links can now default to People with Existing Access Links","description":"Prior to this change, SharePoint and OneDrive Administrators had the ability to set the default sharing link on a per-site basis and they could choose either \"Anyone\", \"People in my organization\" or \"Specific People\". We are now introducing support to set the default sharing link to \"People with Existing Access\". Once set, users who click on the Share button or Copy Link will, by default, get an Existing Access link that does not change the permissions on the item. Additional link types are still available in Link Settings if needed","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-01-09T23:32:01.963","modified":"2020-04-30T17:53:35.5249738","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59984,"title":"SharePoint admin - Azure Active Directory Global Reader role","description":"We have introduced a new Azure Active Directory (AAD) built-in role called \"Global Reader.\" Global Reader is the read-only counterpart to Global admin. Users in this role can read settings and administrative information across Microsoft 365 services, but cannot take management actions. When the Global Reader role initially launched, it did not support the SharePoint admin center. And now, a \"Global Reader\" will see 'SharePoint' listed in left pane under Admin Centers in the Microsoft 365 admin center. Users who are assigned this role will have read-only access to all info and settings in the new SharePoint admin center. \n\nNote: This feature is related to the global admin role introduced in Message Center post: MC191391 (September 2019); roadmap ID: 55096.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-assign-admin-roles#global-reader-permissions","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"}],"created":"2019-12-19T00:44:14.98","modified":"2020-04-03T22:01:06.0773166","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59993,"title":"New experiences for scheduling and attending Live Events in Yammer","description":"Schedule and produce a Live Event in Yammer using webcams and desktop and file sharing from Microsoft Teams. Create and manage the entire event in just a few clicks and broadcast from your device.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-20T00:47:32.633","modified":"2020-04-08T23:21:28.2856867","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60009,"title":"Office What's New management Preview supports Office Apps admin role and Semi-annual Channel","description":"The Office What’s New management Preview now supports the Office Apps admin role, extending the feature to this new role best suited for admins managing the Office end users’ experience. It enables admins to manage the What’s New content in the Microsoft 365 admin center without having to have Global admin permissions.\n\nIn addition, starting on 1/1, admins will be able to see the Semi-Annual release What’s New content and proactively manage it in the Office What’s New management Preview. It will appear under version 1908, along the Monthly and Semi-Annual (Targeted) content.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"}],"created":"2019-12-24T01:04:31.017","modified":"2020-02-12T00:43:03.264857","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60010,"title":"Office What's New management is generally available","description":"Each release of Office includes new and improved features. The What’s New content in the Office desktop apps highlights an editorially curated list of new features being released for that application, with a short description, and often a picture or a video to help customers learn how to use the feature.? This content is created by the team that is releasing the feature.\n\nHistorically, Microsoft has chosen which set of features are promoted to end users in the What’s New section of Help. The Office What’s New management feature in the Microsoft 365 admin center puts you in control by allowing your organization to decide which features are shown to or hidden from end users in the Office desktop app. It gives you visibility into new content for each release version and channel, along with the capability to hide or show each feature’s What’s New content.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-24T01:08:37.02","modified":"2020-04-27T23:39:28.727291","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59840,"title":"Outlook on the web - view and edit Sticky Notes","description":"From Outlook on the web, view and edit the notes you create in Outlook for Windows and Sticky Notes right in the “Notes” folder, now with a new look. If you sign in with the same account across apps, your notes will sync across them like Sticky Notes for Windows 10, OneNote for iPhone and Android Phone, and Microsoft Launcher for Android Phone.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://support.office.com/en-us/article/faq-for-sticky-notes-administrators-241e0478-8af6-412e-a0a8-525d97421693","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2019-12-17T00:23:11.1","modified":"2020-04-24T23:59:41.1574891","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59845,"title":"Usage Analytics Report for Office 365 ProPlus and Forms","description":"Usage analytics in Microsoft 365 will add a new report that will help you better understand how Office 365 Pro Plus and Forms is be used in your organization.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-17T00:23:11.8","modified":"2020-05-04T22:56:44.9687966","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59917,"title":"Update to plan for Extension of Microsoft Bing to be installed to Office 365 ProPlus customers","description":"Recently we published a roadmap item regarding an update that allows customers to get easier access to organizational content when performing browser-based searches. Some customers were concerned with the proposed implementation and we have updated our design to address those concerns, including the choice to opt-in, exclusion of unmanaged devices, and control through a simple toggle. Thank you to our customers for sharing your feedback. For more information, see this article\nhttps://techcommunity.microsoft.com/t5/office-365-blog/update-to-microsoft-search-in-bing-through-office-365-proplus/ba-p/1161030","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2109345","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Monthly Channel (Targeted)"},{"tagName":"Semi-annual (Standard)"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-01-21T23:55:31.837","modified":"2020-05-27T23:11:51.3585704","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59920,"title":"Outlook for iOS: Availability in Office 365 operated by 21Vianet","description":"Outlook for iOS will be available to customers in China through the services and support of Office 365 operated by 21Vianet.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"China"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-03-03T00:00:00","modified":"2020-04-15T23:56:27.0338806","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59345,"title":"Renaming of Groups to Communities in Yammer","description":"This feature will soon be leaving Preview as part of the New Yammer. Please see Roadmap Item 65410 for more details. Community is the driving force of Yammer, and to better reflect the purpose and role of Yammer within Microsoft 365, we’re renaming Yammer groups to communities","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-New-Yammer/ba-p/976855","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.9481831","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":59346,"title":"Pin your favorite communities in Yammer","description":"This feature will soon be leaving Preview as part of the New Yammer. Please see Roadmap Item 65410 for more details.  Pin your favorite Yammer communities to the left navigation bar for fast access.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-New-Yammer/ba-p/976855","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.9441938","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":59404,"title":"Outlook for iOS: S/MIME automated certificate delivery","description":"Sign or encrypt messages in Outlook for iOS with company certificates issued via Microsoft Intune on enrolled devices.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2019-12-09T00:00:00","modified":"2020-03-02T22:41:51.4884896","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59281,"title":"Improved Network Branding","description":"This feature will soon be leaving Preview as part of the New Yammer. Please see Roadmap Item 65410 for more details. The new Yammer homepage will inherit the Office 365 suite navigation and all network admins to upload a company logo that get's displayed on the web and in the mobile apps.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-New-Yammer/ba-p/976855","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-03-31T00:35:37.8745801","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59282,"title":"New Publisher for Yammer Web App","description":"This feature will soon be leaving Preview as part of the New Yammer. Please see Roadmap Item 65410 for more details. We are expanding the use of announcements so you can have the same reach with polls, questions, or praise. We’re making improvements for gifs, videos, link previews, and file attachments to make sharing content simple.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-New-Yammer/ba-p/976855","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.981178","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":59283,"title":"Attach recently used files in Yammer","description":"This feature will soon be leaving Preview as part of the New Yammer. Please see Roadmap Item 65410 for more details. When attaching files to a Yammer post, we'll display your three most recent files using the Office graph.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-New-Yammer/ba-p/976855","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.9761887","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":59001,"title":"Office 365 Message Encryption: updates to enhance authenticity of OME emails","description":"We are rolling out a series of updates to Office 365 Message Encryption aimed at creating a more authentic OME email experience. The capabilities rolled out in this update include the following: OME customers using the branding template will be able to send OME emails with updated email layout, reflecting their organization’s brand. OME customers will be able to upload their organization’s privacy documentation to the OME emails.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/ome","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-05-15T22:58:59.4760766","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57303,"title":"SharePoint - PowerApps integration with SharePoint libraries","description":"Now, citizen developers configure and customize default document library forms with built-in PowerApps. You’ll be able to use PowerApps to build custom forms for document libraries, extending metadata-enriched experiences throughout SharePoint and Microsoft Teams.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Power apps"}],"created":"2019-11-04T17:58:09.537","modified":"2020-02-07T00:27:54.2487623","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":58135,"title":"Outlook for iOS: Privacy controls","description":"Outlook for iOS will follow the same privacy controls for the level of diagnostic and related data that Office sends to Microsoft established in other Office 365 apps. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"}],"created":"2020-01-05T00:00:00","modified":"2020-05-04T18:30:57.9413331","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":58210,"title":"FindTime now stores data in the user's mailbox","description":"We listened to your feedback!\nWe have re-written FindTime's back-end service to now store collected data in the organizer's mailbox! The voting website will now be hosted in Outlook on the web, instead of Azure.\nNo more concerns around the data in FindTime being stored in North America outside of your tenant environment.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-11-23T08:00:00","modified":"2020-04-08T23:21:28.2956814","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":58277,"title":"Class Insights in Teams","description":"An adaptive interface designed to support teaching and learning, the Insights dashboard in Microsoft Teams turns data about student activity into digestible graphs and visuals. Get at-a-glance analysis on student grades, contributions to class discussion, time management, and more. Insights does more than just surface data —it helps tell the story of your class’s daily, weekly, and monthly engagement in learning, giving you actionable views along the way.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-11-23T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.9712312","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":58733,"title":"Outlook for Android: Discover relevant files in Search","description":"In Search, find a feed of Office 365 files that are connected to you based on ongoing collaboration activity within your company.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Android"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-12-16T00:00:00","modified":"2020-04-30T23:05:59.0817539","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57313,"title":"Information barriers (private preview)","description":"Not only in governance, we are also evolving our Compliance controls for highly regulated verticals like Finance, Healthcare, etc., FINRA like compliance regulations for finance vertical require controls in place to avoid insider trading between different department users in the organization. You can now achieve these advanced regulations with the Information Barriers scenario in SharePoint and OneDrive.\n\nSign up if you are interested in joining any of the above security private previews: https://aka.ms/SecurityPreviews.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://aka.ms/SPOInfoBarriers","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2019-11-04T17:58:44.15","modified":"2020-04-15T00:01:00.914097","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57314,"title":"SharePoint admin - Improved edit panel to manage site settings","description":"We are releasing a new panel experience which will make it easier to view and manage more site properties, like how you would edit from within the site itself – through an edit pane that overlays the page you are working from. Select a site you wish to manage, and in the edit pane you will see several panels. The General panel displays a lot of the main site characteristics – and this is where you can rename the site name and URL. The Activity panel showcases site usage for file and people insights. The Permissions panel enables management of site admins, owners, members and visitors. The Policies panel provides visibility and access to manage site policies like external sharing, sensitivity labels and more. And finally, the Hub panel lets you know if the site is a hub site or associated to one.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-OneDrive-Security-compliance-migration-admin-and/ba-p/960871","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-11-04T17:58:15.27","modified":"2020-01-31T00:35:32.6733998","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57309,"title":"SharePoint admin - Root site swap (now a task within the SharePoint admin center experience)","description":"Swap the location of a source site with another target site using the new Swap site button in the SharePoint admin center. Once swapped, the source site becomes the new SharePoint root site for your tenant. The previously designated root site automatically gets archived along with any subsites that may have existed.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-OneDrive-Security-compliance-migration-admin-and/ba-p/960871","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2019-11-04T17:58:14.497","modified":"2020-04-03T22:01:06.1562706","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57305,"title":"SharePoint lists - Conditional formatting rule builder with new rich-text capabilities","description":"You will have the ability to use If/Then logic to format rows and columns based on attributes like numerical, date, etc. to apply color formatting across SharePoint lists and libraries. You, too, will have greater flexibility for how your text appears within your items by using the enhanced rich text editor – to bold, color, underline, etc. more closely to how you wish your text to appear.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-11-04T17:58:11.073","modified":"2020-04-03T22:01:06.15727","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57316,"title":"SharePoint admin - Increased site collection limit: 2,000,000 site collections per tenant","description":"You know that thing we said about increased limits over time that match Microsoft 365 customer usage…? Well, here’s another. We know you may bring a lot of sites as you transition from on-premises, and then IT-managed self-service roll out in the cloud – this equates to a lot of sites to support everything from collaborative team sites, cross-company portals and document centers across disciplines. \nSo, today, we announced support of a single tenant having up to 2,000,000 site collections across their Office 365 tenant. That’s up from the previous limit of 500,000.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-OneDrive-Security-compliance-migration-admin-and/ba-p/960871","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2019-11-04T17:58:16.747","modified":"2020-04-03T22:01:06.1352835","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57389,"title":"Teams-Outlook Email Integrations","description":"Teams-Outlook Email Integrations make it easy to share information between email and chat with three new features:\n\nShare email to Teams - Share an email from Outlook, including any attachments, to a channel or chat in Teams.\n\nShare conversation via email - Share a Teams conversation via email without leaving the app.\n\nReply to missed activity emails - See the latest messages and respond to Teams missed activity emails from within Outlook.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/What-s-New-in-Microsoft-Teams-Ignite-2019/ba-p/937025#meetings","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-12-05T08:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.6642603","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57431,"title":"Outlook on the web - new experience in DoD","description":"Following the roll out of the new experience for Outlook on the web, it will be made available for DoD level customers.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://support.office.com/en-us/article/learn-more-about-outlook-on-the-web-adbacbab-fe59-4259-a550-6cb7f85f19ec?ui=en-US&rs=en-US&ad=US","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"}],"created":"2019-11-07T00:15:08.103","modified":"2020-05-07T22:58:43.4868578","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57651,"title":"Targeted communications in Microsoft Teams","description":"Targeted communication allows team members to message everyone in a specific role at the same time by @mentioning the role name in a post. For example, you could send a message to all cashiers in a store or all nurses in a hospital.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-11-08T22:58:40.447","modified":"2020-04-16T23:48:08.8253639","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57708,"title":"OneNote integration in Teams","description":"Users will see the ability to add a OneNote notebook tab to their Teams channels.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"OneNote"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2019-12-06T08:00:00","modified":"2020-05-29T22:09:07.2373391","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57812,"title":"SharePoint: Image Resize","description":"With this update, page editors will also be able to resize images in the image web part","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-11-26T08:00:00","modified":"2020-04-17T23:26:57.3746121","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57813,"title":"SharePoint: Page Difference Visualization","description":"With page difference visualization, you can see the version history of a modern page or news post and compare versions in SharePoint, including comparing changes visually on the page. You can see when a page was changed and who changed it. You can also see when properties (information about the file) were changed. If you need to, you can restore a previous version or delete a previous version.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2019-11-26T08:00:00","modified":"2020-04-17T23:26:57.3756115","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57814,"title":"People cards for SharePoint list and library web parts","description":"Now, when you see a person's name or face within a SharePoint List or Library web part, you can hover over it and reveal their people card. You can then see their contact information and their relevant content that you have permissions to see - right in context without leaving the web part experience on the SharePoint page.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-11-14T00:41:48.733","modified":"2020-04-03T22:01:06.1452786","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":58033,"title":"Microsoft Teams - New location for New Chat button, Recent, and Contacts tabs in Chat app","description":"We’re changing the location of New Chat button, and moving the Contacts and Recent view options to a drop down in the Chat list header, as opposed to standalone tabs. The New Chat button will now be located at the top of the chats list.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-11-16T00:51:29.8","modified":"2020-05-18T23:03:29.5952201","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":58080,"title":"Microsoft 365 Usage Analytics Power BI Application","description":"To help you better understand your usage of Microsoft 365 we have create a new Power BI application. This application will replace the existing usage analytics Power BI content pack. The new application includes the same data as the content pack, but has an updated layout and graphics.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Power BI"}],"created":"2019-11-16T00:51:29.043","modified":"2020-01-31T00:35:32.6674032","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57055,"title":"Azure AD My Account end-user portal ","description":"The Azure AD My Account portal, previously known as the profile page, serves as a one-stop-shop for all self-service profile management needs including registering security contact info, managing devices, changing passwords, or reviewing privacy data.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/user-help/my-account-portal-overview","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2019-11-15T00:33:31.76","modified":"2020-06-02T00:10:18.0529245","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57063,"title":"Semantic search in Microsoft Search","description":"With intelligent, natural language search capabilities in Microsoft Search via Bing, SharePoint, and Office.com, users experience improved search accuracy as the search engine can now understand a user’s intent and contextualize the meaning of the terms typed – leading to more relevant search results.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Search-Blog/Microsoft-Search-bringing-intelligence-to-your-world-of/ba-p/960144","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Microsoft Search"}],"created":"2019-11-07T00:15:14.317","modified":"2020-07-03T03:31:49.9361907","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":56993,"title":"Introducing Safe Documents","description":"Safe Documents is now available in public preview, rolled out by Feb 28th. Instead of prompting users to exit Protected View, Safe Documents automatically checks untrusted Office Word, Excel, and PowerPoint files against Office ATP and Windows Defender Antivirus before allowing the files to open. This feature brings the power of the Intelligent Security Graph to the desktop, enabling users to focus on their work rather than balancing security against productivity. More info is available here: https://aka.ms/announcement/SecureProductivity","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-02-13T00:19:50.373","modified":"2020-03-02T22:41:51.4398545","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57014,"title":"Outlook for Android: Support .ics and .ical attachments","description":"New events can be created by opening and saving .ical or .ics file formatted email attachments. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-12-24T00:00:00","modified":"2020-05-29T17:45:41.8210095","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57277,"title":"Outlook on the web - Access to TeamSnap accounts in calendar","description":"You will be able to connect your TeamSnap account to Outlook on the web so you can see those events in your Office 365 calendar.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Limited Availability"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"}],"created":"2019-11-23T08:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.7270898","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57173,"title":"Microsoft Teams for Firstline Workers: Off Shift Access - V0","description":"Manage Teams for your Firstline Workers when on a personal device outside payable hours. IT admins can enable Firstline Workers to get shift-based presence (On shift and Off shift).","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Insider"}],"created":"2020-03-04T00:26:30.24","modified":"2020-03-31T00:35:37.8965777","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57204,"title":"Cortana Briefing email","description":"Cortana Briefing email helps users be better prepared for their meetings, stay on top of their tasks and protect time for independent work.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Cortana"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"}],"created":"2019-10-30T23:28:33.73","modified":"2020-07-07T23:10:12.5846947","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":57078,"title":"Account manager 'View account' link change","description":"The 'View account' link in the account manager found in the header of Office 365 will now link to a new account management site called My Account. The site will include password reset, security information, privacy, and more.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-09T08:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.7949113","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":57098,"title":"Search scoping controls with Microsoft Search","description":"We're adding support for more flexibility in Microsoft Search with SharePoint with support for search scoping controls in modern document libraries, lists for site, hub or organization wide.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Search-Blog/Microsoft-Search-bringing-intelligence-to-your-world-of/ba-p/960144","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2019-11-07T00:15:00.723","modified":"2020-07-03T03:31:49.947186","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":57133,"title":"Custom results page template in PnP","description":"Custom results page template in PnP, allows developers to develop and deploy custom results pages that can be presented from the Microsoft Search box.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-11-07T00:15:02.923","modified":"2020-07-03T03:31:49.9741721","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":54984,"title":"Microsoft Project: Zoom out further in Roadmap","description":"See an even bigger picture when you view your roadmaps at 4 additional levels: 18 months, 2 years, 3 years, and 6 years.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Project"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-01-30T00:35:37.993","modified":"2020-02-11T00:54:59.4571221","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":54547,"title":"Outlook for iOS: iPad enhancements for iPadOS","description":"With a larger screen, use the new split screen available with the iPadOS - open multiple messages or view your message list and calendar at the same time. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-10-01T00:00:00","modified":"2020-03-31T00:35:37.7585791","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":54805,"title":"Outlook for iOS: Rich text options","description":"Access text formatting options when creating or replying to an email on your iPhone and iPad such as fonts, font sizes, bold/italics/underline, links and bullet lists.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2019-12-24T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.7480102","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":54806,"title":"Outlook for iOS: Suggested replies","description":"Simply select from one of a few suggested responses to common email messages.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-10-01T00:00:00","modified":"2020-05-29T17:45:41.861984","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":54808,"title":"Outlook for Android: inking on photos","description":"With the integrated Office Lens technology in Outlook, simply take a photo when composing an email and use the inking palette to add your personal touch. ","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-02-05T00:00:00","modified":"2020-03-31T00:35:37.7545807","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":54364,"title":"Microsoft Teams - enhanced scheduling form","description":"We’re updating Microsoft Teams with an improved scheduling experience. The existing scheduling form will be updated with multiple new features, including: improved scheduling assistant, time zone picker, availability status on people and locations, option to add required and optional attendees, and more.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-01-09T23:32:16.803","modified":"2020-05-20T23:00:19.4231057","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":56781,"title":"Public Preview of Fluid Framework for Office 365 customers","description":"We announced Fluid Framework, a new technology and set of experiences that will make collaboration seamless by breaking down the barriers between apps. Over time, we expect these capabilities to light up in experiences across Microsoft 365, including within chat in Teams, mail in Outlook, portals in SharePoint, notes in OneNote, and documents in Office. In the coming weeks, check out the public preview of the Fluid Framework's end user experience rolling out in your commercial tenant. To access simply login with your org-ID. Available in English (US) in worldwide environments only.","status":"Launched","moreInfoLink":"http://www.fluidpreview.com","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Insider"},{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Semi-annual (Standard)"}],"created":"2019-11-06T00:17:41.9","modified":"2020-05-01T23:25:05.129366","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":56783,"title":"Users can pin apps to the Teams left rail","description":"Teams users can now customize what apps appear on their left rail in Teams, allowing them to quickly access the apps that they use on a daily basis. This is an improvement over the current experience now that apps relevant to users are right where they need them. \n\nUsers will be able to fully customize their app bar including apps that were pre-pinned for users using the app setup policy. IT admins can disable the ability to customize their app bar using an additional control we will provide in the app setup policy","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-10-16T18:27:22.087","modified":"2020-04-30T17:53:35.6269174","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":56457,"title":"Outlook on the web - new experience in government environment (GCC High)","description":"We recently launched the new Outlook on the web experience for world-wide customers. This release is for customers in government environment GCC High.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Outlook-Blog/Faster-with-a-modern-design-and-new-features-the-new-Outlook-on/ba-p/735222","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2019-10-22T22:59:12.203","modified":"2020-05-07T22:58:43.573807","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":56786,"title":"Microsoft Teams - Phone System Administration Enhancements","description":"As part of our ongoing process to bring additional workloads to the Microsoft Teams admin center, the following new or improved features will be available: Microsoft Calling Plan customers will be able to search, acquire, and assign phone numbers to end-users. Admins will also be able to create and assign emergency addresses for those end-users. Additionally, customers will be able to create / test / manage custom dial plans, configure Dynamic Emergency Calling, and use improved configuration for Auto Attendants and Call Queues.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/set-up-calling-plans","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"}],"created":"2019-10-16T18:27:23.63","modified":"2020-01-31T00:35:32.6304249","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":56828,"title":"Microsoft Teams desktop app will roll to existing installs of Office 365 ProPlus and Microsoft/Office 365 Business/Business Premium (on the semi-annual channel)","description":"The desktop Teams client will be downloaded by default for the existing users with Office 365 ProPlus, Microsoft 365 Business, and Microsoft 365 Business Premium apps for customers on the semi-annual channel. With this change your users will no longer need to do a separate installation of Microsoft Teams in order to use Teams functionality.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/teams-install","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Semi-annual (Standard)"}],"created":"2019-10-16T23:39:06.92","modified":"2020-05-27T23:11:51.4954737","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":55471,"title":"Introducing the Quarantine Administrator Role","description":"We’re introducing the Quarantine Administrator RBAC Role. With this introduction, users can now add a role for Quarantine to role groups within the Office 365 Security and Compliance Center. The new Quarantine role will provide access to all components of Quarantine. We've also enabled a new RBAC role that grants access to Quarantine only.\n\nWe'll be gradually rolling this out in mid-October 2019, and the roll out will be completed worldwide by the end of October 2019.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2019-09-19T23:04:44.58","modified":"2020-03-05T23:48:14.0531747","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":55373,"title":"3rd Party Apps in Teams for GCC","description":"With this feature, GCC admins have the option to enable external third-party apps in Teams. By default, users in the tenant will continue to have the experience they have today. \n \nAdmins must know that they take responsibility for compliance when enabling a Microsoft external app. Microsoft is compliant by disabling all external apps by default for users in the tenant.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2019-12-10T08:00:00","modified":"2020-05-19T15:00:20.765597","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":55394,"title":"Safe Links for Office Online","description":"Safe Links in Office 365 Advanced Threat Protection has been protecting your links in Office clients on Windows, Mac, iOS and Android. Now, we are extending this protection to Office Online. When a user clicks a link in Word, Excel, PowerPoint or OneNote in Office Online, Advanced Threat Protection will inspect the link to see if it is malicious. If the link is malicious, the user will be redirected to a warning page instead of the original target URL. This new capability further integrates and expands security across Office 365. \nIn addition, we are simplifying the policy setup for Safe Links for Office that will combine the configuration for both Office Clients and Office Online into one setting. This feature will be ON by default.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2019-09-17T23:06:33.413","modified":"2020-03-07T00:30:02.8361766","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":55742,"title":"Automated Incident Response for compromised user accounts","description":"We're adding a new playbook for automated investigation and remediation of compromised user accounts. With the new playbook for detecting compromised users, security teams can automatically identify, mitigate, and contain threats due to these user accounts, reducing potential damages significantly. The playbook will trigger automatic investigations for users with abnormal sending patterns or users restricted from sending email. The playbook will also provide valuable insights into:\n\n•\tHow the user was compromised???if the user clicked on a bad link or it changed state, or if the user performed some malicious activity, such as sending phish or malware.\n•\tWhat they did after that???for example, if they set up delegates or mail forwarding rules or changed other settings\n•\tWhat actions the security team performed???such as cleaning up malicious messages, investigating URLs that changed verdict, removing delegates and inbox rules, and so on","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-09-26T23:34:17.133","modified":"2020-03-31T00:35:37.7845772","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":56183,"title":"File hover card - conversations","description":"This new file hover card feature, alongside file details and actions like ‘Inside Look’ and ‘Activity,’ will show relevant emails, meetings and Teams conversations to the individual reviewing the file hover card information. So, when someone sends an email, a Teams message, or a meeting invitation that references a file from SharePoint or OneDrive, that conversation is displayed in the file hover card with a link to the conversation(s).","status":"Launched","moreInfoLink":"https://support.office.com/article/files-in-onedrive-c6ecef2f-c5cc-4415-b677-e2d2151c3c29","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-09-27T23:03:45.543","modified":"2020-05-29T17:45:41.8320068","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":56325,"title":"Outlook for iOS: Keep notifications confidential","description":"Support obfuscation or hiding email content in notifications based on your organization's data protection policies.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2019-10-01T00:00:00","modified":"2020-01-31T00:35:32.631425","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":56326,"title":"Outlook for Android: Keep notifications confidential","description":"Support the obfuscation or hiding email content in notifications based on your organization's data protection policies. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-10-01T00:00:00","modified":"2020-01-31T00:35:32.6334231","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":56327,"title":"Outlook for iOS: Meeting Insights","description":"Emails and documents that are relevant to your meeting or appointment are included in the Calendar event description.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-10-01T00:00:00","modified":"2020-06-10T23:09:31.0288955","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":56352,"title":"Combining Services & add-ins, Security & privacy, and Organization profile on a single page in Microsoft 365 admin center","description":"We're combining the Services & add-ins or Apps, Security & privacy, and Organization profile pages under a single page in the admin center to simplify settings management. You'll be able to search and manage all of your settings in a single page.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-10-03T03:08:22.667","modified":"2020-03-02T22:41:51.4298606","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":51723,"title":"Teams Education - Gradebook","description":"Now teachers can view and grade all assignments for a class directly from the channel Assignments tab. The new gradebook is a straightforward way to organize and track each class’ assignments. In addition, the gradebook enables teachers to see a single student’s progress across all their assignments.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"}],"created":"2019-05-23T18:00:00","modified":"2020-04-03T22:01:06.2442193","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":51713,"title":"Microsoft Intune and Configuration Manager support for Microsoft Edge","description":"Microsoft Edge, based on the Chromium web platform, is now generally available for download. One of the key new features of Microsoft Edge for enterprise customers is Internet Explorer Mode that enables compatibility for legacy web sites. Microsoft Edge has built in auto-updates from the cloud, and Microsoft Intune and Configuration Manager will allow customers to closely control app updates. Management capabilities include integrated app deployment, updates, configuration and monitoring for both the Windows and Mac OS-based browser.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Intune"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Edge"}],"created":"2019-06-07T21:18:15.157","modified":"2020-01-31T00:35:32.6863923","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":51552,"title":"Microsoft Team - Read Receipts in private chats","description":"Increase communication transparency with Teams. Do you often wonder if your teammates saw your message? Read receipts in private chats allow senders to know when a message was read by the recipients.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2019-05-20T16:43:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.5986865","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":51234,"title":"Microsoft Teams - Improved Channel File Tab Experience","description":"We continue to bring the power of SharePoint into Teams. The new experience in the file tab of a channel includes the ability to sync files to your computer, more view options, and lifecycle signals. Additionally, you can pin and check out files.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-05-17T07:00:00","modified":"2020-02-11T00:54:59.5690523","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":51538,"title":"Updates to @mentions email notifications","description":"Whenever someone @mentions you in an Office file you receive an email notifying you about the same. With this update you will be able to read through the comments you have been @mentioned in , directly in the email notification","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-05-21T18:00:00","modified":"2020-03-04T20:09:08.0836236","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":52551,"title":"Pinned conversations in Yammer communities","description":"This feature will soon be leaving Preview as part of the New Yammer. Please see Roadmap Item 65410 for more details. Community managers (admins) can now pin a conversation to the top of the feed. Help orient users by pinning a welcome message, sharing best practices, or extend the longevity of announcements by pinning polls, praise, and questions. ","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-New-Yammer/ba-p/976855","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.9451694","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":52555,"title":"Community cover photos in Yammer","description":"This feature will soon be leaving Preview as part of the New Yammer. Please see Roadmap Item 65410 for more details. New community branding gives you the power to style your community your way. Upload a cover photo to show off your community’s identity, share a campaign, or publicize a community event.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-New-Yammer/ba-p/976855","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.9712312","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":52556,"title":"Close a conversation in Yammer","description":"This feature will soon be leaving Preview as part of the New Yammer. Please see Roadmap Item 65410 for more details. Along with pinning, we’re also giving community managers the ability to close conversations. Use this to share messages as read-only, steer feedback to an alternative location, or prevent further responses to discussions.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-New-Yammer/ba-p/976855","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.9712312","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":53548,"title":"Microsoft Bookings - group bookings","description":"Group bookings will allow a business to provide a service where multiple users can book an appointment with a single staff member.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Bookings"}],"created":"2019-07-16T18:08:40.177","modified":"2020-04-17T23:26:57.4975402","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":53550,"title":"Enforce all Yammer groups are Office 365 Connected Groups","description":"Admins can enforce all Yammer groups are Office 365 Connected Groups","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-07-16T18:11:26.607","modified":"2020-04-21T23:34:07.5226772","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":53554,"title":"Yammer will use Office profiles","description":"Yammer will now pull the profile fields from the Office Profile to provide a simplified and more secure identity experience across the suite.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Insider"},{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-08-23T21:19:12.1","modified":"2020-05-27T23:11:51.5564364","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":53629,"title":"Enforce Yammer group creation rights","description":"Allow Admins to permission who can/cannot create Yammer groups.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-07-17T01:31:05.82","modified":"2020-04-21T23:34:07.515675","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":53661,"title":"Adding Campaign Views to Office 365 ATP","description":"We'll be adding the ability to see details of phishing campaigns, how they progressed over a period of time and the impact they had on your organization. This is critical in analyzing various campaigns, investigating attacks and assessing the policies that are configured to protect your users against sophisticated attacks such as phishing and zero day threats.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-09-27T17:18:46.56","modified":"2020-03-02T22:41:51.5575182","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":53666,"title":"Outlook for iOS: Delegate permissions","description":"Delegates can access and manage messages within an owner's inbox folder.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"iOS"}],"created":"2019-08-05T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.7530234","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":53667,"title":"Outlook for Android: Delegate permissions","description":"Delegates can access and manage messages within an owner’s inbox folder. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Android"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-08-05T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.739034","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":53036,"title":"Update to email notifications for shared content","description":"Standardizing the email template to reflect consistency across products along with adding file previewer thumbnails and activity details .","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-05T19:30:55.607","modified":"2020-02-14T22:36:05.5362932","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":52962,"title":"Microsoft Intune support for derived credentials on Android","description":"Microsoft Intune support on fully-managed Android Enterprise devices for managing derived credential certificates that are used for seamless authentication to apps, Wi-Fi, VPN, as well as for S/MIME signing and encryption. Derived credentials are certificates derived from Personal Identity Verification (PIV) card or Common Access Card (CAC) that are delivered and stored on a device, following the NIST 800-157 guidelines. They are commonly used by governments and government contractors.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Limited Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Microsoft Intune"}],"created":"2019-07-03T20:44:22.153","modified":"2020-04-21T23:34:07.5116654","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":53218,"title":"Outlook for iOS: Create a new account","description":"Updated experience to simplify how you can create a new Outlook.com account from your mobile device ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-07-31T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.7590049","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":46990,"title":"SharePoint and Teams - updated Add a Team to a site wizard","description":"Microsoft wants to make it easier to use the connected value of SharePoint and Teams. People use SharePoint team site home pages with dynamic web parts as mini-dashboards for group content: pages, news, links, documents, group activity and more - and it's configurable. Choose the SharePoint content that you want to add as tabs in Teams when you first connect them via the \"Add a Team\" flow from your site.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-11-08T00:48:09.737","modified":"2020-07-08T23:27:28.4466955","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":49448,"title":"View labeled & protected Word, PowerPoint and Excel documents stored in SharePoint Online and OneDrive for Business using Office Online apps","description":"Ability to open labeled and protected documents stored in SharePoint Online and OneDrive for Business using the Office Online apps.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"}],"created":"2019-12-13T01:02:07.733","modified":"2020-07-02T23:04:33.7051247","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":49442,"title":"Microsoft Information Protection API on Graph","description":"This will make the Microsoft Information Protection API available on Graph. As a REST-based API, this will help enable new future functionality.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Developer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Azure Information Protection"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-03-13T22:26:49.887","modified":"2020-05-08T22:58:05.1501993","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":49421,"title":"OneNote migration with KFM","description":"Until now, the OneDrive sync client has not supported OneNote files. And it's critical to migrate OneNote files as any other - thus we're introducing the ability for the OneDrive sync client to help migrate desktop OneNote files when leveraging Know Folder Move (KFM) to move your primary desktop folders (Documents, Pictures and Desktop) to the cloud.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-05-21T17:55:00","modified":"2020-04-25T00:04:09.8144339","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":50005,"title":"Enabling Modern Auth for Managed Tenants","description":"We’re constantly improving the security of Office 365 products and services. Modern Authentication is one of the best ways of ensuring that your clients can take advantage of authentication features like multi-factor authentication (MFA) and third-party SAML identity providers.\nAll new Office 365 tenants created on or after August 1, 2017 have Modern Authentication enabled by default in Exchange Online for all clients.\nWe're making a change so that Modern Authentication will be enabled for the Windows Outlook client and Skype for Business client in all managed (non-federated) tenants that were created before to August 1, 2017. Those tenants already have Modern Authentication enabled for Outlook mobile, Outlook for Mac and Outlook on the Web, so there are no changes to any of those clients.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-04-10T18:42:31.677","modified":"2020-01-31T00:35:32.6943903","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":50555,"title":"eDiscovery for Yammer","description":"Yammer will bring eDiscovery capabilities to Office 365 connected Yammer groups. We are excited to add Yammer content to the advanced security and compliance capabilities our customers expect. \n\nThis helps your company search, discover, and hold content related to its legal policies and helps you to be proactive in the management of information and records, giving your organization more control over the handling of eDiscovery cases and requests. ","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/New-Yammer-investments-announced-at-SharePoint-Conference-add/ba-p/621940","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-04-15T20:25:03.237","modified":"2020-04-21T23:34:07.5306663","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":64532,"title":"Office 365 Message Encryption (OME): updates for mail servers","description":"We are rolling out a series of updates to Office 365 Message Encryption aimed at creating a more authentic OME email experience. The capabilities rolled out in this update include improvements to reduce the likelihood of mail servers marking OME OTP mails as spam.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/ome","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-02T00:13:02.533","modified":"2020-07-07T23:10:12.6086806","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":63749,"title":"Microsoft Graph: [SITES] Lists WebHooks v1.0 (GA)","description":"Ability to subscribe for change notifications on List elements in SharePoint.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.6096803","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":63751,"title":"Microsoft Graph: [SITES] Site Following API v1.0 (GA)","description":"Ability to manage the list of /followedSites for a user","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.6096803","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":63752,"title":"Microsoft Graph: [FILES] Drive Item Following API v1.0 (GA)","description":"Ability to follow and unfollow individual files (drive items)","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.6106802","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":63753,"title":"Microsoft Graph: [SHAREPOINT] Site Collection Enumeration v1.0 (GA)","description":"/sites will now return a collection representing all the site collections in SharePoint and OneDrive for Business. This feature will only work in App Only scenarios and is not intended for App + User due to lack of security trimming of the results.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.6116793","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60946,"title":"Microsoft Teams - Channel Cross Posting (Editing)","description":"Channel cross posting now supports editing a message after it has been posted. Additionally, you can add or remove channels to reach a wider audience or have a focused conversation\n","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-02-05T19:21:49.427","modified":"2020-04-29T23:03:04.821011","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60975,"title":"New organization switcher in the Microsoft 365 admin center","description":"Today, we are announcing a new feature in the Microsoft 365 admin center called the Organization Switcher, the first of many changes coming for admins who manage multiple organizations. The Organization Switcher allows you to seamlessly switch between organizations that you manage. Today’s release supports admins that are the partner of record (Associated Partner) for a Microsoft 365 organization.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-06T00:57:27.42","modified":"2020-07-02T23:04:33.8138625","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61004,"title":"New Microsoft 365 admin center experience available in ITAR cloud","description":"The new Microsoft 365 admin center experience is rolling out soon to GCC High and GCC DoD clouds. The new Microsoft 365 admin center is built for IT teams as a simplified way to manage your Microsoft 365 and Office 365 services. The admin center provides a tailored experience based on the unique needs of your role or organization, improves efficiency for everyday tasks, and provides actionable insights that help you make data-driven decisions to deliver a better experience for your users.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/microsoft-365-admin-center-preview?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-02-07T00:29:39.61","modified":"2020-03-02T22:41:51.5425087","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":59220,"title":"Recommended Profiles for EOP and Office 365 ATP security","description":"Although we empower security administrators to customize their security settings, there are two security levels in Exchange Online Protection and Office 365 Advanced Threat Protection that we recommend: Standard and Strict. Each customer's environment and needs are different, but we believe that these levels of mail filtering configurations will help prevent unwanted mail from reaching your employees' inbox in most situations. We will be automatically updating profiles for our smaller customers who want us to manage these settings for them, but for others, we want to enable the admins to easily configure these for their users. Recommended Profiles will allow admins to take these settings and apply them to a defined set of users on one place. To get more information on the recommended settings, visit our documentation today!","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/recommended-settings-for-eop-and-office365-atp","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2019-11-27T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:49.9481831","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":60807,"title":"Reply to an Office comment from Outlook using actionable messages","description":"With this update you will be able to save time and collaborate faster with comment and context previews in @mention and comment emails. This implies, when using Outlook, you'll be able to reply to the comments without even needing to leave Outlook.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-01-31T00:38:58.787","modified":"2020-01-31T00:35:32.6404201","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60704,"title":"Outlook on the web - new Tasks experience update","description":"Users have had the chance to try the new Tasks experience in Outlook on the web by opting in switching a toggle. We are now getting ready to make the new Tasks experience the default and only experience in Outlook on the web.\nWith this change, users will no longer be able to see the classic view of Tasks.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://support.office.com/en-us/article/Use-Tasks-in-Outlook-on-the-web-f8d35330-64e4-4a7b-bcdc-8d85906e7a24","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2020-01-29T00:12:40.867","modified":"2020-07-02T23:04:33.7250977","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60638,"title":"Outlook for iOS: In app icons with coherent, Fluent design","description":"Outlook rolls out new icons within the application that adhere to the new Office 365 Fluent design approach.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2020-01-24T00:00:00","modified":"2020-03-02T22:41:51.5355138","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60641,"title":"Outlook for Android: In app icons with Fluent, coherent design","description":"Outlook rolls out new icons within the application that adhere to the new Office 365 Fluent design approach. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-01-24T00:00:00","modified":"2020-03-02T22:41:51.5375122","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60422,"title":"We're refreshing the Microsoft Search in Bing User Experience","description":"We're refreshing the Microsoft Search in Bing user experiences to make it easier to find what you're looking for whether at work on or the web. A new organizational vertical allows you to quickly navigate the your search results across Microsoft 365.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-01-15T01:05:26.887","modified":"2020-01-31T00:35:32.6494137","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60434,"title":"Legal Hold for Teams Private Channels messages","description":"Legal Hold for Teams will now support Private Channel Messages. There is no action required to enable Legal Hold for Teams Private Channels. To learn more about how to apply a legal hold for private channels, see this article: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/legal-hold","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-01-31T00:39:01.42","modified":"2020-06-10T23:09:30.8730012","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60435,"title":"Advanced eDiscovery tenant reports in preview","description":"The Advanced eDiscovery tenant reports feature aggregates information around custodians, data sources, communications, and cases. You can filter your view based on various criteria and export the aggregated information for further analysis.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Security and Compliance center"},{"tagName":"Microsoft Compliance center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-01-31T00:39:02.197","modified":"2020-03-31T00:35:37.8335652","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60438,"title":"Advanced eDiscovery dashboard","description":"In some cases, you may have a large volume of documents and emails that need to be reviewed. Before you start your review process, you can use the Advanced eDiscovery dashboard may want to quickly analyze your corpus to identify trends or key statistics that will help you develop your review strategy. To do this, you can use the Search Profile View to quickly analyze your corpus.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/advanced-ediscovery-dashboard","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Compliance center"},{"tagName":"Security and Compliance center"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-01-31T00:37:17.403","modified":"2020-04-03T00:07:44.4308191","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60486,"title":"URL Threat Protection report and Compromised Users report","description":"We're adding two new reports to the Security & Compliance center.\nThe URL Threat Protection report will be a new report that covers linked threats detected inside email, Office apps and Teams. This report will be based on per URL click, as opposed to a traditional report where it's usually based on per email message.\nThe Compromised Users report will be a new report that shows the state of any suspicious or restricted user accounts, to give the admin visibility of any account compromise that might have happened inside the tenant.\"","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-01-21T23:50:29.033","modified":"2020-04-10T00:08:18.61119","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60604,"title":"Acronyms answers are rolling out to Microsoft Search","description":"Did you know that 2-3% of search queries entered by employees are related to acronyms? The new Acronyms feature in Microsoft Search helps you navigate your company’s often-confusing alphabet soup. I\n\nNow when you come across an acronym you may not recognize, a simple search on Bing will reveal common definitions from public sources—and your organization’s unique definitions with Microsoft Search.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-01-23T00:39:48.76","modified":"2020-01-31T00:35:32.6424181","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60606,"title":"Updated Feature: Update to Security and Compliance center link in Admin center","description":"For users who do not have M365 E3/E5, we’re updating the link to “Security and Compliance Center” in the Microsoft 365 admin center. It will split into two separate links for Security and Compliance.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/microsoft-365-compliance-center","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"}],"created":"2020-01-23T00:49:00.637","modified":"2020-04-13T23:46:50.189265","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60614,"title":"Improved SharePoint Tab and new SharePoint Pages Tabs allow users to paste link to tab pages & lists in Teams Channels","description":"We are making improvements to the SharePoint tab in Teams to help users easily find the pages & lists that you want to tab. Now, you can also paste a link to a page or list from any team-site to tab it in your channels.\n\nWe are also introducing a new \"SharePoint Pages\" tab in Teams specifically focused on allowing users to find pages and news posts or paste a link to them from any team-site in order to tab them in Teams.\n\nThis feature has no impact on page or list permissions. Users who did not have access to that page/list before it was added as a tab will continue to be unable to access it in Teams.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-01-23T00:39:47.27","modified":"2020-04-13T16:01:23.0057625","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60590,"title":"Updates to the Threat Protection Status Report","description":"The Threat Protection Status report will be enhanced with several new changes:\n- More detailed categorizations of threats caught by threat detection technology\n- New way to breakdown threats caught by associated policy type\n- New ways to breakdown threats caught by delivery status\n- Additional filter of data by EOP vs. ATP (ATP customers only)\n- Enhanced and refined details view with additional investigation and diagnostic information","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-01-21T23:50:27.147","modified":"2020-04-10T23:57:51.5263696","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60405,"title":"SharePoint - updating modern home pages for classic team sites","description":"Get ready to have a cleaner look home page, one that makes it easy to create news posts for your team and that looks great on mobile. A new, modern home page for classic SharePoint team sites (aka, sites that use the STS#0 site template) is coming to Microsoft 365. We will automatically update classic home pages to a modern home pages if they have not been customized. You can revert back if desired. Note: this update does not create an Office 365 Group for the team site.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/sharepoint/dev/transform/modernize-classic-sites","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-01-14T00:36:34.597","modified":"2020-04-03T22:01:06.063325","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61115,"title":"Announcing the general availability of Insider Risk Management","description":"Announcing the general availability of Insider Risk Management","status":"Launched","moreInfoLink":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/compliance-insider-risk-management","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"}],"created":"2020-02-20T00:05:56.663","modified":"2020-04-30T17:53:35.6718915","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61116,"title":"Updates to sharing page in Admin center","description":"We are bringing the admin sharing settings from the classic sharing page to the modern sharing page. This will make it easier to set up and configure external sharing for OneDrive and SharePoint. Key settings include the ability to configure who is allowed to share externally as well as the default link permissions for your organization.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-14T00:46:29.563","modified":"2020-07-02T23:04:33.6921601","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61092,"title":"Outlook on the web - GA of new experience in mobile browsers for special instances","description":"We are releasing the new Outlook on the web experience to mobile browsers. Similar to the new Outlook on the web on PC, users accessing Outlook in mobile browsers will see a new experience.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"China"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-02-13T00:20:06.797","modified":"2020-04-30T17:53:35.6818851","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61099,"title":"Outlook for iOS: Optional attendees","description":"Add people to your events as optional attendees. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-02-19T00:00:00","modified":"2020-03-31T00:35:37.9325653","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61026,"title":"New Capabilities in Shifts app","description":"Schedule filtering - End users will see new filtering capabilities in the Shifts app on web and desktop, enabling them to filter by team members or schedule groups to efficiently manage their schedule. \n\n'Your shifts' view - 'Your shifts' is a new view that will enable end users to quickly access their shift information without the need to scroll through their entire schedule.\n\nSchedule withdraw - Team owners will have the ability to withdraw a shared schedule to make any necessary changes.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-02-11T00:57:17.36","modified":"2020-04-30T17:53:35.6948787","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61030,"title":"SharePoint - edit metadata from within the Document Library and List View web parts","description":"Now you will be able to edit the metadata properties on items displayed in a library or a list from within the corresponding web parts: the Document Library and List View web parts. This means you don't need to go to the list or library itself, rather you can work right there from the web part(s) in the context of the SharePoint page where the web part was added.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-02-11T00:57:15.403","modified":"2020-06-03T23:11:27.1292673","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61047,"title":"Enhanced Power BI tab for Teams","description":"With the new Power BI tab, users can add reports from the new workspace experience, apps. The tab also now supports paginated reports","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-02-11T00:57:16.36","modified":"2020-06-02T22:59:40.9227793","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61054,"title":"New default background image for Microsoft 365 and Azure AD login","description":"We are updating the default background image for the Microsoft 365 and Azure AD login screens. The new image is 1% the size of the previous default image which will reduce bandwidth requirements and improve perceived page load times.\n\nThis change will not affect users if you have configured a custom background image in Company Branding for your tenant; users will continue to see your custom image.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-active-directory-identity/upcoming-changes-to-the-azure-ad-sign-in-experience/ba-p/1185161","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-13T00:20:03.663","modified":"2020-05-29T17:45:41.9818984","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61055,"title":"Interactive Yammer Emails in Outlook on the Web","description":"Participate in Yammer conversations without leaving your Outlook on the Web inbox. Now, the Yammer email notifications render an interactive Yammer thread, so you can get the full context of the discussion and take action such as liking, replying or voting on polls right from Outlook Web App.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2020-02-12T00:45:33.043","modified":"2020-05-07T22:58:43.6677522","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60859,"title":"Power BI-in-Teams interactive cards","description":"Users will be able to create an interactive card in Teams by pasting the link to a particular Power BI report. This experience will help users quickly find and take actions on their data.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-03T23:43:08.703","modified":"2020-06-02T22:59:40.9287759","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":60861,"title":"Updated Feature: Microsoft 365 usage reports will add access for more administrator roles","description":"Microsoft 365 usage reports will add access for the following administrator roles:\n\n- Teams Service Administrator\n\n- Teams Communications Administrator\n\nAfter it, the following user roles can have the access to Microsoft 365 usage report via Microsoft 365 admin center, Power BI Microsoft 365 usage analytics, and Microsoft Graph API:\n\n- Global Administrator\n\n- Exchange Administrator\n\n- SharePoint Administrator\n\n- Skype for Business Administrator\n\n- Teams Service Administrator\n\n- Teams Communications Administrator\n\n- Global Reader\n\n- Reports Reader","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-02-05T00:29:32.727","modified":"2020-05-07T22:58:43.6347715","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61064,"title":"Power Apps can read context from Microsoft Teams","description":"Custom apps built using Microsoft Power Apps can now read context from the Microsoft Teams channels that they are added to. \n\nApp makers can now build or update their apps to enable custom dynamic experiences based on the channel in which the app has been added.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-12T00:45:31.683","modified":"2020-06-02T22:59:40.931774","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61065,"title":"Announcing the general availability of Communication Compliance","description":"Communication Compliance helps organizations address code-of-conduct policy violations in company communications, while also helping organizations in regulated industries meet specific supervisory compliance requirements.","status":"Launched","moreInfoLink":"http://aka.ms/communicationcompliance","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"}],"created":"2020-02-12T00:45:32.387","modified":"2020-03-02T22:41:51.5275176","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61303,"title":"OAuth Support for POP3/IMAP4","description":"We are adding OAuth support to POP3 and IMAP4 to improve security of these legacy protocols.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-24T22:47:01.223","modified":"2020-06-04T23:07:34.7438168","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61332,"title":"Pin Microsoft Teams apps in more places","description":"Administrators can now pin Apps more broadly across Microsoft Teams, including the expanded Apps area of the Microsoft Teams App Bar. This makes featuring the right apps for your organization more discoverable by users.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2020-02-28T22:51:47.12","modified":"2020-07-02T23:04:33.7071459","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61355,"title":"Dark Mode - OneDrive for Android","description":"You will be able use Dark mode in OneDrive for Android.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-onedrive-blog/expanding-the-fluent-design-to-onedrive-for-android/ba-p/1188176","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2020-02-27T00:59:43.603","modified":"2020-06-08T23:10:43.0454026","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61356,"title":"PDFs and scans included in “Recent View”","description":"Now, in your “Recent list”, uploaded scans and recently viewed PDFs will automatically surface at the top.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-onedrive-blog/expanding-the-fluent-design-to-onedrive-for-android/ba-p/1188176","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-02-27T00:59:44.337","modified":"2020-03-31T00:35:37.9125834","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61372,"title":"Poll added to Outlook (Windows)","description":"A new polling add-in will soon be pre-installed in Outlook for Windows by default, meaning end users will no longer need to install the Quick Poll add-in from the store.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Power Automate"},{"tagName":"Forms"}],"created":"2020-02-27T00:59:45.197","modified":"2020-07-08T23:27:28.4751084","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":61374,"title":"Company branding now supported on SharePoint Mobile App","description":"Configure company branding in O365 admin center and receive a co-branded experience on the SharePoint iOS and Android Apps.\n\nPlease ensure an SVG logo is uploaded in the admin center for it to appear on the Mobile App. Logos of other format will not be supported on the App. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-02-27T00:59:45.89","modified":"2020-03-31T00:35:37.9155815","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61403,"title":"Microsoft Teams - App catalog","description":"Confidently enable apps from the Microsoft Teams admin center. The Manage apps page provides administrators with a view into all available apps in the tenant catalog and includes information to help them decide which apps to allow or block across the organization. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-27T00:59:40.64","modified":"2020-03-02T22:41:51.5775283","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61180,"title":"Microsoft Teams for Firstline Workers: Off Shift Access - V1","description":"Off shift access  is a new setting that can be enabled by IT administrators to provide a notification to Firstline Workers when they access the Teams app on their personal device outside payable hours. The users then need to provide consent to the notification before being able to access their app.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-03-04T00:26:16.327","modified":"2020-03-31T00:35:37.9185793","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61190,"title":"Mover migration - worldwide availability","description":"We’re pleased to announce Mover is now available to Microsoft 365 customers worldwide. Since Microsoft announced the acquisition of Mover, our migration specialists have been working hard to bring the migration service, including admin-led and self-service offerings, to more customers as demand to move content to the cloud continues to grow. Mover supports migration from over a dozen cloud service providers – including Box, Dropbox, Egnyte, and Google Drive – into OneDrive and SharePoint, enabling seamless file collaboration across Microsoft 365 apps and services, including the Office apps and Microsoft Teams. Mover helps make it easier than ever for customers to migrate files to Microsoft 365 – for free.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-OneDrive-Security-compliance-migration-admin-and/ba-p/960871","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-02-20T00:05:57.987","modified":"2020-04-03T22:01:06.3071824","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61191,"title":"<SharePoint> Easy page and news publishing experience from sitepages library","description":"We are adding the ability to easily publish and republish a page or news post from the sitepages library in a site via the command bar or the file card experience","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-02-20T00:05:58.803","modified":"2020-03-02T22:41:51.5735251","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61203,"title":"Forms Quick Poll add-in pre-install in Outlook","description":"Outlook for Mac and Outlook on the web users will get the Forms Quick Poll add-in installed by default, if users have already installed the add-in, they will need to uninstall it to see the new add-in.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Forms"},{"tagName":"Power Automate"}],"created":"2020-02-24T22:46:59.933","modified":"2020-07-08T23:27:28.4771704","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62752,"title":"SharePoint Spaces Preview","description":"SharePoint spaces is a web-based, immersive platform, which allows you to create and share, secure and extensible mixed reality experiences. Add a new dimension to your intranet by using 2- and 3D web parts to create your mixed reality vision.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-04-01T00:10:39.02","modified":"2020-07-02T23:04:33.671242","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61746,"title":"Microsoft Authenticator App FullScreen Account Pages","description":"You can now click anywhere on your account tile in the Microsoft Authenticator app to switch to a fullscreen view and see your One-Time Password code. Additionally, you’ll be able to enable passwordless phone sign-in if your organization has requested you to turn that feature on. All other regular actions, such as approving a notification, adding a new account, or interacting with settings, will remain unchanged.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-active-directory-identity/update-to-the-microsoft-authenticator-app-now-rolling-out/ba-p/1169863","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-03-05T00:44:39.837","modified":"2020-05-29T17:45:42.0188768","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":62325,"title":"OneDrive for Business and Exchange usage reporting for GCC High tenants","description":"The OneDrive for Business user activity report helps you understand OneDrive activity by looking at user interaction with files on OneDrive. The Exchange mailbox usage report provides information about users with a user mailbox and the level of activity. Thiese reports will be added to the Microsoft 365 Admin Center for GCC High tenants.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2020-03-09T23:34:44.127","modified":"2020-04-21T23:34:07.6106087","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":61528,"title":"Smart upload management","description":"OneDrive will now automatically adjust sync client upload rate based on bandwidth availability. This setting enables OneDrive sync client to upload data in the background by only consuming unused bandwidth and not interfere with other applications using the network","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-04-03T22:06:12.74","modified":"2020-04-25T00:04:09.8867032","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":62446,"title":"Device Management support for Collaboration Bars","description":"We are adding support for managing Collaboration Bars in Teams Admin Center. Admin users will have the capability to manage “Collaboration Bar” devices from Teams Admin Center. Also, to accommodate newer device types, we have re-aligned the interface under the Devices tab. The arrangement is done to ensure the revised UI is simpler to navigate and extensible. Now, the left pane will show all the device types: Phones, Teams Rooms, Collaboration Bars. IT admins will be able to create configuration profiles for individual device types. Phones will be further classified into desk phones, common area phones, and conference phones, and shown separately in the UI.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-US/microsoftteams/device-management?WT.mc_id=TeamsAdminCenterCSH","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-03-13T23:10:19.473","modified":"2020-05-07T22:58:43.7307047","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":62448,"title":"SharePoint and OneDrive: Navigation update for narrow screens","description":"In SharePoint and OneDrive we are making a change for narrow screens to the location of the navigation hamburger menu. You will now find the hamburger menu in the header area for your site and command bar for files instead of in the suite bar.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-03-16T23:52:29.847","modified":"2020-06-08T23:10:43.0703891","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":46832,"title":"SharePoint team sites - Next steps panel","description":"We'll expand on in-service help that appears at the top of a team site - where the actions that are suggested are driven more and more by the use of the site itself - giving relevant suggestions for next steps and actions based on what team members are doing.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-06-03T21:21:08.923","modified":"2020-04-03T22:01:06.3471594","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":43873,"title":"New connection experience in Visio for the web","description":"Visio Plan 1 and Plan 2 users can now create connectors from any point on a diagram shape to any desired point on the same shape or another shape—and create multiple parallel connectors from a shape’s edge. With an intuitive interface, users can move the connection point on a shape to allow better alignment of connectors and also create as many connection points on a shape as needed.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/visio-blog/five-recent-collaboration-and-canvas-improvements-to-the-visio/ba-p/1348138","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-14T17:19:04.037","modified":"2020-04-14T17:13:59.0888486","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":34247,"title":"Office 365 Data Loss Prevention treats files as sensitive by default until fully scanned","description":"Office 365 Data Loss Prevention will be able to treat files in SharePoint Online and OneDrive for Business as sensitive (by default) and therefore block external access until the file has been fully scanned for sensitive information.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"}],"created":"2018-10-04T23:50:18.82","modified":"2020-07-03T03:31:49.9513381","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":34251,"title":"SharePoint sites: audience targeting in site navigation","description":"Increase the value and engagement of your site navigation by filtering the items within the navigation menu based on people and groups. This applied to communication sites and hub sites in Office 365.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Build-your-modern-intranet-with-SharePoint-in-Office-365-Ignite/ba-p/255453","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"}],"created":"2018-10-04T23:57:10.46","modified":"2020-07-03T03:31:49.9331774","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":33770,"title":"SharePoint Integrations with Power Automate and Power Apps to GCC Tenants","description":"In this update, we are enabling you and your users to create/manage custom flows with Power Automate and custom forms/apps with Power Apps for SharePoint lists and libraries in the GCC environment.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://resources.techcommunity.microsoft.com/business-applications-process/","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2018-11-21T19:56:20.403","modified":"2020-04-10T23:57:51.5373763","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":43360,"title":"New in Access - Data Connector to Microsoft Graph","description":"This Roadmap item has been replaced by Item 62554 and will be removed from the Roadmap in mid-July.","status":"Cancelled","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Access"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Developer"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2018-11-13T19:13:30.34","modified":"2020-07-03T03:31:49.9781615","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":42328,"title":"UML diagrams for Visio","description":"Visually represent your systems using the Unified Modeling Language (UML) shapes and functionalities in Visio for the web. Visio Plan 1 and Plan 2 users can model software-based systems and other processes quickly and easily with shapes and templates that meet UML 2.5 standards.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/visio-blog/model-systems-using-unified-modeling-language-uml-shapes-in/ba-p/965455","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"Online"}],"created":"2019-06-03T21:21:05.287","modified":"2020-05-12T19:04:33.9732114","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":34297,"title":"Enhanced Threat Explorer","description":"Guided hunting enhancements with delivery status, location, policy override data supporting email investigations. Also, added remediation actions from Threat Explorer and advanced malware and phish detonation details.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2018-10-10T22:12:15.907","modified":"2020-07-03T03:31:49.9693435","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":26821,"title":"New Yammer files in Office 365-connected groups will be stored in SharePoint","description":"Yammer will make SharePoint the default file location for new files uploaded to connected groups, enabling local data residency for documents, images, and videos.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2018-07-31T20:52:33.077","modified":"2020-01-31T00:35:32.7093791","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":30548,"title":"SharePoint and Microsoft Teams: new Files experience","description":"Manage files in Microsoft Teams with the full power of SharePoint. With the new Files experience, you will be able to add and manage custom columns, sort and filter files with custom views, trigger workflows, and sync files to your PC or Mac. Available this summer.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Rich-new-file-and-sharing-experiences-throughout-Microsoft-365/ba-p/960129","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2018-10-04T23:48:56.05","modified":"2020-02-11T00:54:59.5760348","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":30552,"title":"Use Flow to approve hub-site joins","description":"Require an approval from a hub administrator before allowing other sites to be connected.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Power Automate"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2018-06-06T23:59:03.13","modified":"2020-02-07T00:27:54.3157233","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":27473,"title":"Outlook for Windows: Drag and drop emails into a Group","description":"Drag a single email or an entire thread to a Group in Outlook. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2018-06-05T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:33.7290872","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":32738,"title":"Customize search results for your organization","description":"Support for custom results pages and web parts in Microsoft Search allows you to create a new custom search results page in SharePoint. It also allows you to use web parts, developed using SharePoint Framework, to extend search queries.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftsearch/customize-search-page","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2018-08-04T00:06:56.84","modified":"2020-01-31T00:35:32.7123769","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":30676,"title":"Outlook on the web - option to show declined events","description":"Update 3/17: We've paused development on this feature until the summer. \n\nOutlook is adding an option to allow the user to show in their calendars the events they have declined.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"China"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"}],"created":"2018-06-06T23:59:09.72","modified":"2020-03-17T23:50:37.5747985","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2021"},{"id":27287,"title":"Outlook for Mac: New user experience across email, search and calendar","description":"Delivers the option to preview updates coming to Outlook for Mac that enhance performance and user experiences across email, search and calendar.  Includes capabilities that are based on intelligent technology such as suggested replies and Meeting Insights.  Architected using the Microsoft sync technology. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Mac"}],"created":"2019-10-25T00:00:00","modified":"2019-10-28T23:15:52.871469","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2021"},{"id":34296,"title":"Auto-remediation with enhanced playbooks","description":"Auto-remediation of threats with additional playbooks and deeper integration with Microsoft Cloud App Security and Azure Active Directory. There will be additional remediation capabilities made available in guided threat hunting scenarios.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2018-10-10T22:12:15.273","modified":"2020-01-16T00:54:38.7850642","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2021"},{"id":64289,"title":"OneDrive: Sync reports","description":"Ability to monitor the heath of OneDrive sync app across your organization.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-05-19T23:15:15.703","modified":"2020-05-20T23:00:19.7045976","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2021"},{"id":64161,"title":"Microsoft Lists - mobile app (iOS) - built on SharePoint","description":"Access all lists you own and that have been shared with you - all on the go. You'll be able to create new lists, edit list items and easily share with other people. The Lists app will first come to iOS and Android shortly after.","status":"In development","moreInfoLink":"https://aka.ms/MSLists","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-19T15:15:53.06","modified":"2020-07-03T03:31:49.9902353","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":50002,"title":"Group Driven Membership","description":"Public Description\n\nThis feature will provide the ability for Group Owners to add a Security Group as a member of an Office 365 Group. The Security Group can then be used to drive membership inside an Office 365 Group, simplifying membership management scenarios where membership is already be managed within Security Groups.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2019-04-02T23:42:53.907","modified":"2020-01-03T00:02:07.7203424","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2021"},{"id":50754,"title":"Advanced eDiscovery delegated access","description":"Now add external counsel to a specific case within Advanced eDiscovery. This feature will help organizations ensure their partners of choice are able to execute eDiscovery related tasks within Microsoft 365 directly.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Security and Compliance center"},{"tagName":"Microsoft Compliance center"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-04-25T21:36:11.42","modified":"2020-04-03T00:07:44.6796724","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2021"},{"id":49604,"title":"SharePoint news notification configuration","description":"Configure personal email notification settings for SharePoint news updates.  This item has been delayed, and will be added\nback to the roadmap when the schedule is determined.","status":"Cancelled","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-03-18T22:29:59.513","modified":"2020-07-02T23:04:33.8567458","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2021"},{"id":53191,"title":"Outlook for Windows: calendar sync protocol transition to REST API","description":"The new sync protocol will make your RSVP responses to\nmeetings visible in the Tracking Status for organizers and attendees, even if\nyou chose not to send a response, as well as the details of past events of a\nrecurring meetings will not change if the end date of a series is updated. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2019-08-20T00:00:00","modified":"2020-04-03T00:07:44.6816713","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2021"},{"id":51937,"title":"Microsoft Intune management of Surface firmware settings","description":"Microsoft Intune is excited to introduce management of UEFI BIOS settings (device firmware on most new hardware), powered by the intelligent cloud using Device Firmware Configuration Interface (DFCI). Until now BIOS management has been proprietary per-OEM, often creating an inconsistent experience to deliver security with ease-of-deployment. With DFCI support, IT administrators gain the efficiency of cloud-scale remote firmware management with zero-touch device provisioning and built-in security. DFCI will initially apply to Surface devices, and an open-source framework will be published to enable third-party OEM partners. DFCI supports zero-touch provisioning, eliminates BIOS passwords, provides control of security settings including boot options and built-in peripherals, and lays the groundwork for advanced security scenarios in the future.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Intune"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-06-07T21:18:17.3","modified":"2020-05-05T23:02:55.3185672","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2021"},{"id":51715,"title":"Microsoft Intune management of user-installed apps on iOS","description":"Microsoft Intune can assume management of previously installed applications on iOS without requiring the deletion and re-distribution of such apps on devices enrolled into Intune using Device Enrollment. These apps may have been distributed using a different MDM previously, or they may have been user-installed. This capability simplifies change management for both required and available apps when enrolling devices to Intune","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Limited Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Microsoft Intune"},{"tagName":"iOS"}],"created":"2019-06-27T18:11:49.567","modified":"2020-07-07T23:10:12.6516698","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":55183,"title":"Idle session timeout for Microsoft 365 web apps","description":"Idle session timeout feature allows IT admins to configure a tenant-wide timeout value based on which users get automatically signed out after a period of inactivity on Microsoft 365 web apps. This feature is an improvement over, and will eventually replace, current idle timeout settings in Outlook Web App (OWA) and SharePoint Online (SPO).","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Limited Availability"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office app"}],"created":"2019-09-25T21:48:35.077","modified":"2020-07-03T03:31:49.9921948","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":56605,"title":"Graph Resource Specific Consent","description":"Your Teams app can now call Teams Graph APIs without needing admin consent. These APIs include creating, renaming, and deleting channels, reading channel messages, creating tabs, and adding/removing members from Teams","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/graph-api/rsc/resource-specific-consent","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Developer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-10-16T18:29:54.597","modified":"2020-07-07T23:10:12.6536688","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":54517,"title":"Outlook for Windows: Advanced Room Finder with filters","description":"Adding an Advanced Room Browse functionality as a replacement for the existing Room Finder add-in in the meeting form leverage similar functionality that will be used in Outlook on the web.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2019-08-28T00:00:00","modified":"2020-05-20T23:00:19.7145087","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2021"},{"id":57131,"title":"Microsoft Search in classic SharePoint sites","description":"Microsoft Search in classic SharePoint sites brings the Microsoft Search experience to classic SharePoint sites and moves the search box to the application header in Office 365.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Search-Blog/Microsoft-Search-bringing-intelligence-to-your-world-of/ba-p/960144","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-11-07T00:15:02.233","modified":"2020-07-03T03:31:49.9891859","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":57318,"title":"SharePoint admin - New SharePoint admin center home page","description":"When you first land in the SharePoint admin center, we want it to be both familiar and useful at a glance. The idea is to provide a familiar experience, taking a similar design approach as the Microsoft admin center. You’ll see more and more cards and graphs appear over time – so you can see insights on files, usage security, recommendations, training and so on. Better see what’s happening, and then take the appropriate action.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-OneDrive-Security-compliance-migration-admin-and/ba-p/960871","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"}],"created":"2019-11-04T17:58:17.57","modified":"2020-07-03T03:31:49.9941889","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":31061,"title":"Payments in Outlook: Support for Office 365","description":"Outlook Pay support was enabled for certain Outlook.com customers previously and we are continuing to roll out support for additional customers. Office 365 customers will be able to take advantage of paying invoices, right in email, without switching services. This functionality will be available for Outlook on the web initially and we will continue to roll out support for more platforms in the coming months.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-04-30T22:32:23.073","modified":"2020-01-09T23:30:03.9873619","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2019"},{"id":30686,"title":"SharePoint and Teams: folder in site visibly connected to channel","description":"Now it’s easy to tell which folders within your library have an associated Teams channel & chat associated to it – right from within the SharePoint user interface.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/SharePoint-Blog/What-s-new-for-your-intranet-in-Office-365/ba-p/194168","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2018-05-30T15:29:58.707","modified":"2020-07-02T23:04:34.0073434","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2019"},{"id":33845,"title":"Azure AD sign-in process behavior and error messaging updates","description":"Azure Active Directory sign-in uses a process to determine where to send a user to authenticate after they enter their username on the sign-in screen. This process will be updated with an upgraded user look up behavior. The new behavior will pave the path towards a passwordless future by enabling alternative credentials like FIDO2. Additionally, this behavior will introduce new and improved error messaging on the sign-in pages if the username the user entered does not match an account in the respective domain.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://aka.ms/user-level-HRD","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2018-09-21T20:03:30.643","modified":"2020-05-29T17:45:42.4786229","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2019"},{"id":46196,"title":"Outlook on the web - Meeting Insights","description":"When you click on a meeting event in your calendar, Outlook will show you relevant content (like email, files, or relevant information from LinkedIn) for your meeting, so you can easily find what you need.\n\nMeeting Insights is now rolling out world wide.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Outlook-Blog/Save-time-with-intelligence-that-works-for-you-in-Outlook-on-the/ba-p/386950","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"},{"tagName":"Targeted Release (Select People)"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2019-04-02T23:42:19.147","modified":"2020-01-24T23:58:35.0140607","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2019"},{"id":51332,"title":"Updated feature: reset password in the Microsoft 365 admin center","description":"We're updating reset password so that it supports a 256 character maximum password length.\nFor our hybrid customers, we have also implemented support for password writeback. This Azure Active Directory premium feature allows admins to reset passwords for users synced via AAD connect. This means that you can now reset passwords in the online portal for these users.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-365-Blog/What-s-new-in-Microsoft-365-user-management-for-April-2019/ba-p/542153","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-05-09T02:47:00","modified":"2019-09-13T23:17:33.1749576","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2019"},{"id":52585,"title":"Microsoft Planner: Export to Excel","description":"Export the tasks in a Planner plan to an Excel file.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Planner"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-06-21T18:25:12.71","modified":"2020-05-01T23:25:05.8094616","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2019"},{"id":49149,"title":"Flow can now notify individual users within Teams","description":"Users can now use Microsoft Flow to create flows that notify individual users within Teams","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-03-05T21:10:57.01","modified":"2020-07-02T23:04:34.0920912","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2019"},{"id":49603,"title":"SharePoint news email notifications","description":"Receive notifications for comments, replies and likes via email from SharePoint news","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/April-2019-Updates-to-SharePoint-News/ba-p/481718","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2019-03-18T22:29:58.627","modified":"2020-07-02T23:04:33.9993391","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2019"},{"id":65351,"title":"OneDrive: OneDrive Sync Help Pane on Mac","description":"Users will be able to get\nHelp and Troubleshooting content within Sync Client. To open OneDrive Help\nPane the user will need to open the Activity Center, then through the “Help\n& Settings” menu option select “Get Help”. For\nOneDrive for business, tenant admins have control over enabling or disabling\nthe option to contact Microsoft Support by setting the user preferences on\ntheir Mac machines. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2020-06-19T21:17:25.297","modified":"2020-07-03T03:31:50.0822507","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65379,"title":"Microsoft Forms: Specific User Sharing for Collaboration for GCC, GCC-High and DoD","description":"Microsoft Forms: Specific User Sharing for Collaboration is a new Office 365 feature that allows Form Owners to collaborate with specific users or security groups. This allows for the creation of specified Co-authors that can help design the form and view/analyze response data and allows a Form Owner to keep the collaboration locked down much further than using the existing collaboration styles \"Users with an office 365 work or school account can view and edit\" or \"Only users in my organization can view and edit\"\n \nWe'll be gradually rolling this out to Worldwide O365 customers in Late April 2020.\nThe roll-out will be completed by Early May 2020 .\n\nPreviously, Co-authors created by the feature Share-Share to Collaborate- \"Users with an office 365 work or school account can view and edit\" or \"Only users in my organization can view and edit\" were able to modify the permissions level of collaboration, eg changing it from \"Only users in my organization\" - \"Users with an office 365 account\". This ability will now be removed from all existing co-authors as well as any newly created co-authors. Only Form owners will be able to change this setting.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Forms"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-06-25T23:48:43.393","modified":"2020-07-03T03:31:50.1210378","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65602,"title":"Microsoft Teams - Multi-Window Chat","description":"Users will be able to pop out individual Teams chat conversations into a separate window, to help them streamline their workflow and more easily move between ongoing conversations.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/What-s-New-in-Microsoft-Teams-Ignite-2019/ba-p/937025#customize","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2020-07-02T23:12:21.293","modified":"2020-07-03T03:31:50.1160508","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65635,"title":"Outlook on the web: Suggested replies for German, Spanish and French in Europe and French in North America","description":"Suggested replies is adding adding support for conversations in German and Spanish for customers in Europe, and for conversations in French for customers in North America and Europe.","status":"In development","moreInfoLink":"https://support.microsoft.com/en-us/office/use-intelligent-technology-in-outlook-on-the-web-and-outlook-com-24b30683-8340-4b69-b8ac-4193ec528a70","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-05-06T23:05:00.18","modified":"2020-07-03T03:31:50.1486089","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64190,"title":"Microsoft Teams for Firstline Worker - Shifts in GCC","description":"Microsoft Teams:  Shifts (1st party schedule management app within Teams) is available for GCC.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-16T05:00:39.383","modified":"2020-07-03T03:31:50.1140561","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 cy2020"},{"id":64208,"title":"Cortana in Windows 10","description":"Cortana, your\npersonal productivity assistant, helps you stay on top of your day, save time\nand do your best work.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Cortana"}],"created":"2020-05-27T23:29:39.36","modified":"2020-07-02T23:04:34.2247358","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":64405,"title":"Reverse Number Lookup Enhancements","description":"In October 2019 we released Reverse Number Lookup to make it easier to identify the caller. With these latest enhancements, the Telco display name will now also show up in your Activity Feed, Call History, and Voicemail.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-26T23:06:34.85","modified":"2020-07-03T03:31:50.1486089","publicDisclosureAvailabilityDate":"July Cy2020"},{"id":64477,"title":"New groups management features available in the Microsoft 365 admin center","description":"Several new groups management features are now available in the Microsoft 365 admin center, including the ability to export groups, Teams creation improvements for groups, the ability to edit a group's e-mail address, the ability to sort by group name, and the ability to restore deleted groups.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Office 365 Groups"}],"created":"2020-05-27T23:14:50.19","modified":"2020-06-02T00:10:18.9738715","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":64479,"title":"Microsoft 365 Groups can now be shown or hidden in Outlook and the Address Book using Microsoft Graph","description":"Microsoft 365 Groups now supports more flexible methods of hiding and showing groups in any Outlook client or the address book. Two new properties have been introduced to the Group Resource Type in Microsoft Graph: hideFromOutlookClients and hideFromAddressLists.   The default value for both properties is false, and they are only retrieved when using $select.  Setting the hideFromOutlookClients property to True will prevent the group from showing in the Outlook left-hand navigation. The group name won't resolve during the creation of a new message in Outlook. Additionally, the hideFromAddressLists property will also be set to True to prevent the group from showing in the Global Address List (GAL). If hideFromOutlookClients is changed to False, hideFromAddressLists will also be changed to False.  Setting hideFromAddressLists by itself will control whether the group is hidden or shown in the Global Address List (GAL), but will have no impact on whether the group shows in the Outlook left-hand navigation or resolves during the creation of a new message. Changing the value of hideFromAddressLists will not change the value of hideFromOutlookClients.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Office 365 Groups"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Developer"}],"created":"2020-06-02T00:20:17.727","modified":"2020-06-02T00:10:18.97587","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":64278,"title":"Update to sharing links that block download","description":"We are expanding the list of supported file types that users can create block download links for. This update includes support for PDF files, Images, Audio, and other non-text and non-video file types.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2020-05-19T23:15:14.823","modified":"2020-07-03T03:31:50.1565875","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63754,"title":"Microsoft Graph: [CALENDAR] Places API v1.0 (GA)","description":"We are moving our places api out of beta to V1","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.8315505","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63755,"title":"Microsoft Graph: [CALENDAR] Share or delegate Outlook calendar v1.0 (GA)","description":"Share or delegate calendars programmatically.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.8315505","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63756,"title":"Microsoft Graph: [CALENDAR] Organize Outlook event as online meeting v1.0 (GA)","description":"Create or update an event as an online meeting","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.8325498","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63735,"title":"Microsoft Graph: [DevEx] New Graph Explorer v1.0 (GA)","description":"This is a new version of Graph Explorer with new features to help developers learn and test their applications on MS Graph better. This new version is built using React/Redux and has the following new features: * Modify Permissions tab, * Adaptive Cards tab, * Graph toolkit tab * , Code Snippets tab * , Copy Access Token * Resize the Response Header * Try it Experience.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:34.2127943","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63740,"title":"Microsoft Graph: [DevEx] PowerShell SDK (Preview 0.7)","description":"Updated preview release of Microsoft Graph PowerShell modules. PowerShell GA has been delayed to the end of this quarter.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:50.126024","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":63741,"title":"Microsoft Graph: [DevEx] Python Core SDK (Preview)","description":"Python Core SDK to support Microsoft Graph CLI","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:28.696818","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":63745,"title":"Microsoft Graph: [MAIL] UserPurpose API v1.0 (GA)","description":"User property to differentiate thepurpose of user in Exchange. For example, User, Shared, Room, Equipment etc.,Distilled from RecipientType, RecipientTypeDetails.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:34.2078085","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63746,"title":"Microsoft Graph: [MAIL] Large attachments v1.0 (GA)","description":"Graph v1 release of Large attachments support for Message, Event entities","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.8345489","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63775,"title":"Auto-update for Teams Phones","description":"Teams Admin Center enables management of Teams devices including Teams phones. When Microsoft releases a certified update for these devices, through the Teams Admin Center, a global admin or Teams service admin can manually push the updates to the devices deployed in their tenants. In order to remove this friction, we are providing the capability for these devices to automatically receive and apply the latest update, without the need to manually push it form the Teams Admin center. IT Admins can change auto-update settings on Teams admin center to define the auto-update behavior for each device individually","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-04-28T23:03:38.21","modified":"2020-07-03T03:31:50.1326514","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63733,"title":"Microsoft Graph: [IDENTITY AND ACCESS] Publisher Verification (Preview)","description":"App developers will be able to prove their authenticity byassociating their verified organizational identity with their app registration. After this is complete, admins and end users will be able to see a “verified” badge on the consent screen andother UX surfaces. Publisher Verification status will also be used by tenantadmins to set policies that control what apps users can consent to, and it willbe factored into Microsoft’s risk evaluation of an app. All new multi-tenantapps created after Build will be required to be Publisher Verified in order tobe user consentable in any tenant.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Developer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:34.2057868","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":64135,"title":"Settings Gear on your Activity Feed","description":"Users can now directly access activity feed and notification setting from the feed left rail by the means of a settings gear.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-05-19T23:05:31.593","modified":"2020-06-02T00:10:18.9508892","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63795,"title":"Outlook on the web - Text predictions","description":"Using smart technology, Outlook will predict text while you type. Just use the Tab key to accept the text prediction.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2020-05-06T23:05:04.67","modified":"2020-07-02T23:04:34.2915569","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63967,"title":"Office 365 G5 GCC High and DOD offering name update","description":"Office 365 G5 GCC High, and DOD offerings will be rebranded to specify the inclusion of Audio Conferencing with BYOT (Bring Your Own Trunk) calling capabilities. Previous offering names: Office 365 GCC High G5 and Office 365 DoD G5. New offering names: Office 365 GCC High G5 with Audio Conferencing - BYOTOffice 365 and DoD G5 with Audio Conferencing - BYOT.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2020-05-05T23:05:46.36","modified":"2020-07-03T03:31:50.1356434","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 cy2020"},{"id":63974,"title":"Outlook on the web: Suggested replies for French and Italian in Europe","description":"We are expanding suggested replies in Outlook on the web to customers in Europe with support for French and Italian.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-05-06T23:05:00.18","modified":"2020-07-03T03:31:50.1476114","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63518,"title":"SharePoint lists and libraries - Conditional show or hide columns in a form","description":"This feature allows users in lists and libraries to show or hide columns in a list form based on another column's value by specifying a formula; equations that perform conditional checks on values in a SharePoint list or library. Users can click \"Edit conditional formula\" in the \"Edit columns\" list form pane to configure.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://support.microsoft.com/office/show-or-hide-columns-in-a-list-or-library-b820db0d-9e3e-4ff9-8b8b-0b2dbefa87e2","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release (Select People)"},{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-17T23:29:27.123","modified":"2020-06-04T23:07:35.5193625","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63530,"title":"Yammer: Updated conversations webpart for SharePoint","description":"We are updating the Yammer Conversations web part for SharePoint that contains the new Yammer experience. SharePoint Sites that use the Yammer Conversations web part will start displaying the new Yammer Conversations web part experience.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2020-04-17T23:29:26.06","modified":"2020-07-03T03:31:50.1585822","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63385,"title":"SharePoint: Updated Yammer Conversations web part for SharePoint","description":"We are updating the Yammer Conversations web part for SharePoint that contains the new Yammer experience. SharePoint Sites that use the Yammer Conversations web part will start displaying the new Yammer Conversations web part experience.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-14T17:16:10.9","modified":"2020-07-03T03:31:50.160577","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63388,"title":"Microsoft Teams - update default Teams meeting policy to enforce lobby in meetings for external users","description":"We are updating the default meeting policy to automatically enforce lobby for all external users who join a Teams meeting, including attendees joining via Audio Conferencing. This policy change will only impact those tenants who have not modified the default meetings policy.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-04-14T17:16:08.033","modified":"2020-04-30T17:53:36.6449663","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63389,"title":"Microsoft Teams - new policy to prevent upload of profile picture","description":"Teams desktop and web experiences will honor the Outlook on the Web mailbox policy setting that can control whether users are able change their profile pictures","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-14T17:16:08.93","modified":"2020-05-04T22:56:45.7559635","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63390,"title":"Microsoft Teams - assign a policy package to a batch of Teams users","description":"Batch policy package assignment will allow Teams admins to use cmdlets to assign policies to groups of users.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-04-14T17:16:09.863","modified":"2020-04-30T17:53:36.6499642","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63432,"title":"Outlook for Android: Availability in Office 365 operated by 21Vianet","description":"Outlook for Android will be available to customers in China through certain app stores and the services and support of Office 365 operated by 21Vianet.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Android"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"China"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-04-16T00:00:00","modified":"2020-06-08T23:10:44.0858122","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63591,"title":"New update channel for Microsoft 365 Apps for enterprise","description":"Introducing  the “Monthly Enterprise Channel” as a new update channel for Microsoft 365 Apps for enterprise. This new channel is designed to help customers seeking to stay up to date with feature updates, such as real-time collaboration and AI capabilities, while benefiting from predictable servicing cadence. This channel is also recommended for admins who look for additional insights and controls to better manage their complex environments.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Office app"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-05-12T22:52:14.543","modified":"2020-06-02T00:10:19.0578241","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63551,"title":"Intune: Intune role management coming to Microsoft 365 admin center","description":"We are adding Intune role management experiences to the Microsoft 365 admin center, where you can assign roles, compare roles, and search for roles.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Intune"}],"created":"2020-04-20T23:39:31.953","modified":"2020-04-30T17:53:36.6609571","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63553,"title":"Updates to Office 365 Quarantine Notifications and Alerts - Shared Mailboxes","description":"With this change, end-user-spam notification will be integrated with shared mailboxes. End-Users with access to shared mailbox will be able to take actions such as release messages. \n","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-04-20T23:39:32.817","modified":"2020-06-02T00:10:19.043831","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63566,"title":"Microsoft Productivity Score Updates","description":"Microsoft Productivity Score will be updated to include the following new features:\nCommunication category added to employee experience area measuring how people communicate over email, Microsoft Teams chat, and Yammer posts.\nUser level details for all categories in the employee experience area\nIntegration of Endpoint Analytics category in technology experience to help you understand how long it takes to get to the desktop after a reboot and login\nIntegration of Network Connectivity category in technology experience to help you understand how your connectivity affects Exchange latency and SharePoint/OneDrive throughput","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/productivity/productivity-score?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-04-30T17:55:51.323","modified":"2020-07-07T23:10:12.8455421","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63574,"title":"Microsoft Forms Pro (Standalone) for GCC","description":"Microsoft Forms Pro in GCC (Standalone ) will be available in April 2020.  Microsoft Forms Pro is an enterprise survey capability that helps businesses obtain the feedback they need to make smarter decisions. Powered by both Office 365 and Dynamics 365, Forms Pro supports businesses seeking to transform customer, product, and employee experiences.  Forms Pro is built on Microsoft Forms, and it offers new capabilities that make capturing and analyzing customer and employee feedback simpler than ever. Your customers can respond to the surveys by using any web browser or mobile device. As the responses are submitted, analyze them with Power BI reports and make effective decisions accordingly.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Power Automate"},{"tagName":"Forms"}],"created":"2020-04-23T00:06:38.083","modified":"2020-07-07T23:10:12.8455421","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63575,"title":"Information Protection: Manual classification with sensitivity labels for Office on the web","description":"Before this release, you couldn't apply your sensitivity labels in Office on the web. You didn't see the Sensitivity option on the ribbon, or the applied label name on the status bar. In addition, if you used desktop apps to label your files and then save them on SharePoint or OneDrive, the service couldn't process the content of these files if the label applied encryption. Coauthoring, eDiscovery, Data Loss Prevention, Search, Delve, and other collaborative features didn't work under these circumstances. This release enables all these capabilities. In addition to displaying sensitivity labels to users, for new and changed files that have a sensitivity label applied that includes encryption with a cloud-based key.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-04-23T23:41:20.293","modified":"2020-06-02T00:10:19.0618222","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63577,"title":"Microsoft Teams: Group chat with up to 250 people","description":"Sometimes you need to kick off a big project chat with a large group, or organize an ad-hoc discussion with staff at an event, but it is unnecessary to start a new team; perhaps you don’t all work together on a regular basis, or maybe you need a communication channel with a large group of people at an event. Group chats will be able to accommodate up to 250 users.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-21T23:36:18.447","modified":"2020-06-02T00:10:19.0638209","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63584,"title":"Yammer: The New Yammer (Public Preview)","description":"Yammer is being rebuilt from the ground up and will become Microsoft’s first application to fully leverage the Fluent Design system – resulting in a fast, modern, interface for web and mobile. But it’s not just a new look – we’re adding dozens of new features to Yammer that deliver top customer requests to help leaders and communities share, communicate, and discover like never before.  The new mobile experience is fully rolled out and now the web experience is available for public preview.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/yammer-blog/the-future-of-yammer-microsoft-ignite-2019/ba-p/976710","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-04-25T00:02:05.097","modified":"2020-06-02T00:10:19.0648184","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63633,"title":"Yammer: Updates to Live Events","description":"We're releasing several updates to Yammer Live Events. These updates include: Email for producers and presenters, sent as soon as the Yammer event is created. Yammer Event tab on mobile. Improvements to how portrait images and videos appear on mobile and web.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-23T00:06:40.223","modified":"2020-06-02T00:10:18.9528876","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63634,"title":"Yammer: New Feature: Restricting conversations in All Company","description":"For organizations that wish to have more control to\nco-curate the types of conversations that take place in All Company, Yammer is\nintroducing admin settings to restrict posting in connected All Company\ncommunities. Once this setting is enabled, only network admins will have the\nability to post in All Company while any employee in All Company can respond to\na conversation starter or react.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2020-04-23T00:06:41.08","modified":"2020-06-02T00:10:18.9538879","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63665,"title":"Outlook on the web - Send later","description":"Outlook is adding the option to schedule when you want to send an email message.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-04-24T17:06:46.373","modified":"2020-05-07T22:58:44.6323402","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63666,"title":"Microsoft Teams - upload custom images for background effects in Teams meetings","description":"We are building upon the heavily popular background effects feature in Teams meetings with custom upload capabilities. This new feature in Teams allow meetings attendees to customize their background by uploading their own images.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-04-23T23:41:22.27","modified":"2020-06-04T23:07:35.4254225","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63670,"title":"Microsoft Teams - background effects policy for tenant administrators","description":"We are enabling tenant administrators to assign a user-level policy to control how users engage with background effects in Teams meetings. Options include: offer no filters; background blur only; use background blur and default provided images; and all, which includes the ability for users to upload their own custom images.\n","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-23T23:41:22.957","modified":"2020-06-04T23:45:00.4274798","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63722,"title":"Microsoft Graph: [TEAMWORK] Shifts API v1.0 (GA)","description":"Frontline worker shift and shift scheduling resources moving to GA.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.8515387","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63723,"title":"Microsoft Graph: [DevEx] Microsoft Graph Toolkit v2.0 Preview","description":"Preview of new features coming for v2.0 of the Microsoft Graph Toolkit. Will include: * Re-brand to the Microsoft Graph UI Toolkit, * Separation of components into beta and core packages, * Support for extensible components, , * Support for theming, * Enhanced Person Card component with Profile API data and messaging functionality, * Caching, and Improved documentation and getting started guides","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.8515387","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":63724,"title":"Microsoft Graph: [TEAMWORK] Resource-specific consent API (Preview)","description":"Permissions to give an app access to a single team. And team owners can do it, without admin consent.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-06-05T02:00:58.7753822","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63725,"title":"Microsoft Graph: [TEAMWORK] Post to Activity Feed API (Preview)","description":"Send an activity feed notification","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-06-05T02:00:58.7763819","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63726,"title":"Microsoft Graph: [TEAMWORK] Granular permissions v1.0 (GA)","description":"Rather than use Group.Read/ReadWrite.All for everything, we now support more fine-grained permissions like ChannelMessage.Send and Team.ReadBasic.All. See also Feature 4270: Resource-specific consent","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:34.2027947","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63727,"title":"Microsoft Graph: [TEAMWORK] Install app for user API v1.0 (GA)","description":"Install a Teams app for a particular user","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:34.2038205","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63728,"title":"Microsoft Graph: [TEAMWORK] Send Channel Message API v1.0 (GA)","description":"Send a message to a team channel","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:12.854537","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63729,"title":"Microsoft Graph: [TEAMWORK] filesFolder for a channel API v1.0 (GA)","description":"Get the filesFolder for a channel","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-05T07:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:34.2017974","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62549,"title":"Microsoft Teams - Include up to 10,000 users in an individual team","description":"We are raising the upper limit on individual team membership from 5,000 to 10,000 users. We are excited for this increase in team membership to power collaboration and process scenarios especially for large teams and organizations that rely on firstline workers.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"}],"created":"2020-03-27T22:53:24.133","modified":"2020-07-07T23:10:12.8555364","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62327,"title":"Microsoft Teams usage reporting for GCC High tenants","description":"The Microsoft Teams user activity and device usage reports helps you understand Teams activity and what platforms it is being used on in your tenant. This will be added to the Microsoft 365 Admin Center for GCC High tenants.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2020-03-09T23:34:44.793","modified":"2020-05-05T23:02:56.1861492","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62353,"title":"Microsoft Visio: Pinch and zoom to focus on elements in your diagram","description":"Use the pinch and zoom functionality to focus on certain areas in your diagram. Zoom in and out of the diagram by using your fingers on your touch-enabled device.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/visio-blog/five-recent-collaboration-and-canvas-improvements-to-the-visio/ba-p/1348138","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Visio"}],"created":"2020-04-14T17:15:54.987","modified":"2020-05-19T15:00:21.5518355","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62437,"title":"SharePoint Integrations with Power Automate and Power Apps to GCC-High Tenants","description":"In this update, we are enabling you and your users to create/manage custom flows with Power Automate and custom forms/apps with Power Apps for SharePoint lists and libraries in the GCC-High environment.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://resources.techcommunity.microsoft.com/business-applications-process/","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2020-03-12T23:19:44.033","modified":"2020-06-05T22:55:00.7693998","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":61527,"title":"Version history in desktop","description":"You will now be able to view and restore previous versions of your files directly in your desktop via your File Browser or Mac Finder","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2020-03-02T22:43:41.303","modified":"2020-06-08T23:10:44.1127962","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62754,"title":"Shy header for modern SharePoint sites and hub sites","description":"Modern SharePoint site and hub site header states will collapse upon scroll. You will see the header get smaller when you begin to scroll down through the site to maximize the reading space on the page, giving viewers easier access to content.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-03-25T23:46:46.803","modified":"2020-07-07T23:10:12.8575351","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62755,"title":"Microsoft Teams - raise hands in Teams meetings","description":"The new raise hands feature in Teams allows meeting attendees to identify that they wish to speak by toggling the hand icon in the meeting control bar, making it easier to actively participate in meetings. When a meeting participant has raised their hand, an icon will appear next to their name in the roster view as well as their profile picture or video on the main meeting stage. Both the attendee who raised their hand and any presenter can lower individual hands in the meeting. Raise hands will be available for both PC, Mac, and web-based clients to start, with mobile applications quickly following. We will continue to iterate and enhance this new feature in the coming weeks.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-04-07T23:19:47.127","modified":"2020-05-18T23:03:30.3620141","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62855,"title":"SharePoint lists - rename \"Flow\" to \"Automate\"","description":"As announced at Microsoft Ignite 2019, Microsoft Flow is being renamed to \"Microsoft Power Automate\" to better align with the Microsoft Power Platform.\n\nYou will start to see Microsoft Flow be replaced by Microsoft Power Automate throughout the service. These changes will start to become visible in Microsoft documentation, Admin center, etc. in the near future. And for OneDrive and SharePoint, you'll see this primarily in lists and libraries - listed as \"Automate\" in the top command bar.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Power Automate"}],"created":"2020-03-26T23:34:40.68","modified":"2020-05-07T22:58:44.5493774","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62856,"title":"SharePoint lists & libraries - Automate flows can run on individual items","description":"This SharePoint list and library update allow people to build Microsoft Power Automate flows that can run on individual items contained within a document library or list.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Power Automate"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2020-03-26T23:34:41.387","modified":"2020-04-30T17:53:36.5975821","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62858,"title":"New Feature: Microsoft Forms: Specific User Sharing for Collaboration","description":"Microsoft Forms: Specific User Sharing for Collaboration is a new Office 365 feature that allows Form Owners to collaborate with specific users or security groups. This allows for the creation of specified Co-authors that can help design the form and view/analyze response data and allows a Form Owner to keep the collaboration locked down much further than using the existing collaboration styles \"Users with an office 365 work or school account can view and edit\" or \"Only users in my organization can view and edit\"\n \nWe'll be gradually rolling this out to Worldwide O365 customers in Late April 2020.\nThe roll-out will be completed by Early May 2020 .\n\nPreviously, Co-authors created by the feature Share-Share to Collaborate- \"Users with an office 365 work or school account can view and edit\" or \"Only users in my organization can view and edit\" were able to modify the permissions level of collaboration, eg changing it from \"Only users in my organization\" - \"Users with an office 365 account\". This ability will now be removed from all existing co-authors as well as any newly created co-authors. Only Form owners will be able to change this setting.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Power Automate"},{"tagName":"Forms"}],"created":"2020-03-26T23:34:39.223","modified":"2020-07-02T23:04:34.1529581","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62859,"title":"Update to sharing links for \"people with existing access\"","description":"We are updating the \"people with existing access\" links that users can obtain when sharing to redirect recipients to the OneDrive file previewers instead of directly downloading the file. This has been the existing behavior for Office file types and we are now extending support to all other file types..","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-03-26T23:34:39.97","modified":"2020-04-30T17:53:36.6219819","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62890,"title":"Microsoft Teams - background effects in Teams meetings","description":"We are building upon the heavily popular background blur feature in Teams meetings with background effects. This new feature in Teams allow meetings attendees to customize their background from a list of pre-selected images. We will continue to iterate and enhance this new feature to include the ability for users to upload their own custom images in May.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-03-27T22:53:23.133","modified":"2020-07-07T23:10:12.8605334","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62656,"title":"Microsoft Compliance Score and Microsoft Compliance Manager changes in public preview","description":"1. Improved template import/export function in Compliance Manager: The current Add action, Attach action, and Add control functionality will be replaced with an improved Template Import and Export process. This new functionality streamlines the process of creating your own templates, editing your existing templates, and extending pre-configured templates by adding your own controls and actions. 2. Technical actions will sync status across groups in Compliance Manger and Compliance Score: If your organization has multiple groups of assessments, any duplicate technical actions across groups will be combined into one single action. That single action will contain all uploaded notes and evidence from the duplicate versions, and any change made to the action in one group or assessment will now be reflected in all instances. The Implementation Status, Implementation Date, Test Status, and Test Date will reflect the most recent updates. 3. Expanded localization:  In addition to English, Compliance Score will now be available in Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Russian, and Spanish.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2122100","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Compliance Score"},{"tagName":"Microsoft Compliance center"}],"created":"2020-03-23T23:43:30.577","modified":"2020-05-01T23:25:05.9534003","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62665,"title":"Allow user to override locked file to delete","description":"Users are unable to delete a document because if they had it opened in another tab on a different computer, or because someone else had it open and forgot about it, effectively locking the document. This feature allows you to override that lock and delete a WXP file when someone (or yourself) has it open, whether intentionally or not.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-03-23T23:43:31.28","modified":"2020-04-30T17:53:36.589587","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62558,"title":"Admin Feedback in Microsoft Search","description":"New improvements to Microsoft Search administration in Microsoft 365 will provide the ability for employees to submit feedback to their administrator for the search experience in Office 365 with Microsoft Search.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Microsoft Search"}],"created":"2020-03-23T23:51:01.55","modified":"2020-07-03T03:31:50.131654","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63058,"title":"Records Management: General Availability","description":"Records Management helps organizations meet their business and regulatory record-keeping obligations through discovering, classifying, labeling, retention and defensible deletion capabilities across their Microsoft 365 and third-party data.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://aka.ms/RecordsManagementGAApril2020","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"}],"created":"2020-04-30T23:07:56.517","modified":"2020-05-04T18:30:58.7298789","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":62962,"title":"Connect All Company feeds to enable live events","description":"Enable company-wide live events using the All Company feed in Yammer by enforcing connected communities in Yammer.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2020-03-31T00:16:04.39","modified":"2020-06-05T22:17:31.2422341","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63176,"title":"SharePoint lists & libraries - new rich-text editor (RTE) for text fields","description":"We are bringing a newer, richer experience when a person creates a multi-line text field for a SharePoint list or library. They now will have the option to enable the rich-text editor (RTE). When people edit their items in a form, they see pencil icon to edit text and adjust font, size, color, highlight, bold, italics, underline, bulleted lists, numbering, etc.). ","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-04-03T22:03:08.853","modified":"2020-04-30T17:53:36.6329741","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63193,"title":"Microsoft Teams - screen share from chat policy governance","description":"Screen share from chat allows you to immediately start sharing your screen in a 1-1 chat or group chat. This entry point was previously governed by the AllowPrivateCalling policy. If this policy was disabled, users weren’t able to screen share from chat. The option to start a screen share from chat will now be governed by the ScreenSharingMode policy.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-04-06T23:24:38.883","modified":"2020-07-02T23:04:34.1748693","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63206,"title":"Microsoft Teams - set tenant-wide default selection for \"Who Can Present\" in Teams meetings","description":"We are enabling tenant admins to update their Teams meeting policies to allow for a new default selection when choosing who can present in new Teams meetings (everyone, people in my organization, specific people, or only me). Today, the default selection is \"everyone\" unless the meeting organizer selects otherwise through the \"meetings option\" configuration. To start, organizations can set this policy via a PowerShell cmdlet, and soon after we will have this policy configurable in the Admin portal. This new functionality will begin to roll-out the first week of May.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-04-06T23:24:39.653","modified":"2020-07-02T23:04:34.1738719","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63209,"title":"Microsoft 365 Apps usage report and updates to other reports","description":"To better support remote work scenarios we are adding a new card to the usage report home page to help organizations understand the usage services and features that assist in remote work. We are also updating the email activity report with calendar event activities, and adding new pivot to the Office 365 active users graph to show total activity.","status":"Launched","moreInfoLink":"TBD","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-04-06T23:24:36.88","modified":"2020-05-04T22:56:45.7969396","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63163,"title":"Yammer App for Microsoft Teams","description":"Stay connected to what’s happening across your organization with new the Yammer app for Teams, which brings the full experience of Yammer right into your hub for teamwork. You can participate in conversations, watch live and on-demand events, and browse your communities just as you would in Yammer, helping you stay up to date with your communities while still having access to your projects, chats, and meetings. The new Yammer App in Teams can be pinned directly into the Teams navigation rail for quick access.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-04-03T22:03:08.153","modified":"2020-07-07T23:10:12.8665302","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":61637,"title":"Microsoft Teams - inline message translation in Office 365 Government GCC and GCC High","description":"Inline message translation will ensure that every worker in the team has a voice and facilitate global collaboration. With a simple click, people who speak different languages can fluidly communicate with one another by translating posts in channels and chat.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-04-23T23:41:09.653","modified":"2020-07-07T23:10:12.8675294","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63220,"title":"Updates to recipient experience for “specific people” links","description":"We are updating the recipient experience for “specific people” links to make it more streamlined for people in your organization.\nWhen users in your organization receive a “specific people” link to files or folders on OneDrive or SharePoint they will no longer see a page telling them to click “Next” to sign in","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2020-04-06T23:24:37.77","modified":"2020-04-30T17:53:36.6589589","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63312,"title":"Microsoft Teams - new policy to prevent upload of profile picture for GCC customers","description":"Teams desktop and web experiences will honor the Outlook on the Web mailbox policy setting that can control whether users are able change their profile pictures. This applies to GCC, GCCHigh, and DoD tenants.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-06-17T23:24:28.293","modified":"2020-07-08T23:27:28.7393937","publicDisclosureAvailabilityDate":"August CY2020"},{"id":63317,"title":"Microsoft Planner: Sync Message Center posts to Planner","description":"Microsoft is introducing Planner integration for the Message Center to help with workflow management. Lots of information arrives in the Message Center, and you need to decide whether to act on it or not. And if an action is needed, who performs that action, and how do you track that task to completion? Or maybe you want to make a note of something and tag it for later. You can do all of this and more when you sync your Message Center to Microsoft Planner.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Planner"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-04-10T00:18:11.067","modified":"2020-07-07T23:10:12.8695283","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":63334,"title":"Microsoft Teams - easily access meeting options from within a Teams meeting in progress","description":"We are making it easier for meeting organizers to quickly and easily change their presenter and lobby settings once a Teams meeting starts by providing an easy to access link directly in the participants pane. This new functionality will be present for both scheduled and \"Meet Now\" meetings.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-04-10T23:59:58.563","modified":"2020-05-18T23:03:30.3940106","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63341,"title":"Microsoft Teams - increase in the number of simultaneous videos in Teams meetings","description":"We are increasing the number of participants who can be viewed simultaneously on the Teams meeting stage from 4 to 9. This new experience optimizes for attendees who have enabled video and places the remaining audio-only participants below the meeting stage. To provide a high audio and video quality experience, the layout logic will consider user bandwidth and alter the number of videos shown to provide the best meeting experience. We'll be gradually rolling this out to customers near the end of April and expect the rollout to be completed in mid-May.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-04-13T16:03:26.56","modified":"2020-06-02T00:10:19.0138616","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63351,"title":"Microsoft Teams - download a participant report in a Teams meeting","description":"Meeting organizers, especially teachers, often need to know who joined their Teams meetings. Soon you will be able to download a participant report, found in the roster view that includes join and leave times for participants. Available in the roster view, meeting organizers can download the report that includes those users who joined while the organizer was present. This feature is only available within the meeting while the meeting is active. Available on desktop (Windows and Mac) and the web.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-04-10T23:59:59.227","modified":"2020-05-18T23:03:30.3920108","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63355,"title":"Microsoft Teams - change in meeting join experience (education tenants only)","description":"We currently allow anyone within an organization to start a Teams meeting. Moving forward, we will restrict the ability to start a meeting to only those users who have been assigned a policy to create a meeting. Meeting attendees without the ability to create a meeting will see a pre-join screen indicating that the meeting hasn't started. These individuals will be automatically admitted into the meeting once a user with permissions joins and starts the meeting. This change will only apply to education tenants.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-11T00:00:00.007","modified":"2020-07-03T03:31:50.12004","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":63383,"title":"Outlook on the web - Option to create all meetings online","description":"When you create a meeting and you use Teams or Skype for Business as your online meeting provider, you can set Outlook to automatically create all your meetings as an online meeting.\nYou can disable the online meeting toggle per meeting when you create it or for all meetings in Calendar Settings under --Events and invitations-","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2020-04-14T17:16:06.113","modified":"2020-05-04T18:30:58.7188909","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63230,"title":"Outlook on the web - support for rich text for tasks","description":"We are adding support for rich text formatting in the tasks module powered by To Do in Outlook on the web. With this, you will be able to format the text when you add a note for a specific task.\nThis update also applies to the web version of To Do.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-07T23:19:54.253","modified":"2020-06-03T23:11:27.9497814","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63231,"title":"Outlook on the web - ability to view and assign categories to tasks","description":"From the tasks module in Outlook on the web or in the web version of To Do, users will be able to organize their tasks leveraging the categories they have created in Outlook. Users will be able to view the categories applied to their tasks in the list view for tasks and also assign categories to the tasks using the detailed view.\nAt the initial release, categories can only be created in the mail module of Outlook.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2020-04-07T23:19:55.05","modified":"2020-06-03T23:11:27.9517809","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63257,"title":"Improved SharePoint page/news publishing experience","description":"A new pre-publish panel that gives authors an overview of key information about their pages or news posts - including the site name, thumbnail, and any missing required properties - before they confirm publish. Additional improvements related required properties for pages and pages library take effect.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-04-17T23:34:52.137","modified":"2020-07-07T23:10:12.8745251","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63258,"title":"SharePoint Migration Tool (SPMT) support for SharePoint Server 2016 Site Migrations (Public Preview)","description":"The SharePoint Migration Tool has enabled migration of content from SharePoint Server 2010 and 2013 and from on-premises file shares and easily move them to either Microsoft Teams, SharePoint, or OneDrive in Office 365. This update to the SharePoint Migration Tool provides support for site migrations from SharePoint Server 2016. This includes files, folders, lists, pages, permissions, metadata, versions, and more. ","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://aka.ms/SPMT","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-04-07T23:19:52.92","modified":"2020-04-30T17:53:36.6015801","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63259,"title":"Local Media Optimization for Microsoft Teams","description":"Local Media Optimization selects the optimal IP address of the SBC, based on the Teams client location and provides it to the client in Session Descriptoin Protocol (SDP). Customers can configure which Session Border Controllers are used for calling.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://www.linkedin.com/pulse/local-media-optimization-direct-routing-now-available-muravlyannikov/?trackingId=mg9R4YLUTt2sRa5u%2Bmd%2FTw%3D%3D","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-04-07T23:19:53.59","modified":"2020-04-30T17:53:36.6035782","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63268,"title":"New Microsoft 365 admin center experience available for Office 365 operated by 21Vianet","description":"The new Microsoft 365 admin center experience is rolling out soon to Office 365 operated by 21Vianet. The new Microsoft 365 admin center is built for IT teams as a simplified way to manage your Microsoft 365 and Office 365 services. The admin center provides a tailored experience based on the unique needs of your role or organization, improves efficiency for everyday tasks, and provides actionable insights that help you make data-driven decisions to deliver a better experience for your users.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"China"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-04-08T23:23:28.58","modified":"2020-04-30T17:53:36.6065779","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63275,"title":"SharePoint lists - New hyperlink field editor in Quick Edit","description":"We are replacing the legacy hyperlink editor when people use SharePoint lists in Quick Edit mode. The new hyperlink editor removes the previous iframe experience with a more modern, fast experience.","status":"In development","moreInfoLink":"https://support.microsoft.com/office/edit-list-items-in-sharepoint-online-dac1a1c3-a80b-4082-ba57-715cf613d0f7","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-04-08T23:23:29.357","modified":"2020-07-02T23:04:34.3244695","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63276,"title":"Microsoft Teams - share system audio in live events","description":"With share system audio in live events, your live event attendees will be able to hear the audio of the content that you are sharing on your screen. This feature works just like share system audio in Teams Meetings. Once enabled, any audio that is playing on the user’s machine will be shared in the live event for participants to hear. Note: This feature will only be available for Presenters/Producers in a live event joining from the Windows Desktop Teams client. We will be rolling this out starting in late April and rollout will complete within a week from the initial rollout date, with feature support in GCC, GCCH, and DoD environments following within 30 days.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-04-08T23:23:30.283","modified":"2020-07-07T23:10:12.8765241","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63277,"title":"SharePoint lists and libraries - New calendar picker","description":"We are replacing the legacy calendar control with the latest Office Fabric calendar for Gregorian calendars in SharePoint lists and libraries when filling or adjusting the date field. The new calendar experience is faster and delivers a coherent experience across throughout. Note: for non-Gregorian calendars, we have a fall back logic to continue showing our legacy control that offers full non-Gregorian calendar support.","status":"In development","moreInfoLink":"https://support.microsoft.com/office/edit-list-items-in-sharepoint-online-dac1a1c3-a80b-4082-ba57-715cf613d0f7","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-04-08T23:23:31.03","modified":"2020-07-02T23:04:34.3224754","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":63286,"title":"Microsoft Teams - end meeting for all participants within a Teams meeting","description":"Meeting organizers will be able to end the meeting so that all participants within the meeting exit and the call officially ends. Within the meeting control bar, only meeting organizers will see an item that says \"end meeting,\" clicking this will perform those actions. This action is only available for meeting organizers within the Teams Desktop App (PC and Mac) and on the web. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"}],"created":"2020-04-10T00:10:23.897","modified":"2020-04-30T17:53:36.6189818","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":60797,"title":"Enhancements to guided hunting experience","description":"We're working on the following improvements to the guided hunting experience:\n-\tAddition of details, filter and export capability for: delivery location, special action, directionality, overrides, URL threat \n-\tNOT filter for a recipient, sender, sender domain\n-\tTime filter modified to allow filtering by hours\n-\tIncident widget renamed to Action center in Threat Management Review","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2020-01-31T00:37:19.933","modified":"2020-06-02T00:10:19.0988022","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":61412,"title":"Outlook for iOS: week numbers","description":"The week numbers across the 52 week calendar year will appear in 3 day and 7 day (landscape) views of your Calendar.  Week numbers on the monthly calendar view will be supported in a future release. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"China"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"iOS"}],"created":"2020-03-31T00:16:07.957","modified":"2020-06-02T00:10:19.0828125","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":61352,"title":"EOP/ATP Tenant Allow/Block list portal","description":"One of the ways Office 365 ATP protects customers is by blocking malicious attachments and URLs from reaching end users. We understand that from time to time, customers may want to ensure delivery of certain messages containing malicious content for specific reasons, such as phishing simulations and training. In order to provide a way for our customers to easily reconcile this at time of click and during mail flow, we're developing a portal to help you self-remediate. This portal gives admins the opportunity to explicitly allow or block attachments and URLs in your Office 365 tenant.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2020-02-27T01:08:56.85","modified":"2020-07-03T03:31:50.1356434","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":61066,"title":"Communication Compliance now includes Yammer monitoring","description":"You can now detect inappropriate conduct in Yammer conversations. Communication Compliance support multiple company channels, including Microsoft Teams messages, Exchange email, Skype for Business Online, and third parties such as Instant Bloomberg.","status":"Launched","moreInfoLink":"http://aka.ms/CommunicationCompliance","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"}],"created":"2020-02-12T00:53:55.863","modified":"2020-06-02T00:10:19.0908072","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":61063,"title":"SharePoint: Extended layout for site footer","description":"The site footer in modern communication sites will now include a new layout option, extended, to show more content in the footer section. The footer control will also have a background color functionality.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2020-04-23T00:06:49.647","modified":"2020-06-02T00:10:19.0918078","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":61110,"title":"Tasks in Word","description":"Create and assign tasks to collaborators in Word documents to track ownership and get work done","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft To Do"},{"tagName":"Word"}],"created":"2020-03-05T23:49:53.437","modified":"2020-07-07T23:10:12.8835202","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":61111,"title":"Tasks in Excel","description":"Create and assign tasks to collaborators in an Excel workbook to track ownership and get work done","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Excel"}],"created":"2020-03-05T23:49:54.22","modified":"2020-07-02T23:04:34.3095089","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":61149,"title":"Outlook for iOS: Meeting Insights on the Search page","description":"A new carousel on the Search home page will include quick access to with files and conversation threads that are relevant to the meetings on your calendar for the coming week (Meeting Insights)","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-03-26T23:34:34.76","modified":"2020-07-02T23:04:34.2726081","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":60591,"title":"Copy your Project","description":"Start your new project quickly by copying an existing project instead of having to start from a blank canvas.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Project"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-02-01T00:14:23.62","modified":"2020-07-07T23:10:12.8845195","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":60644,"title":"Manage organization access to Project for the web","description":"Turn on or off Project for the web for your organization through a new lever found in the Microsoft 365 Admin Center.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Microsoft Project"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-02-27T01:08:44.78","modified":"2020-06-02T00:10:19.0878089","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":60719,"title":"Microsoft Teams - Private Channels in Office 365 government tenants","description":"Limit which team members can see the conversation and content within a particular channel. You can right-size channel participation and exposure without having to create discrete teams to limit visibility.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-02-03T23:43:07.257","modified":"2020-05-29T17:45:42.8759776","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":60827,"title":"Office 365 ATP, Secure by Default: Honoring EOP/ATP detonation verdicts","description":"We see lots of cases where configuration of our protection stack has enabled malicious content to be inadvertently delivered to end users. We’re working on a few features that will help address this problem.\n\nOur first phase includes Honoring detonation verdicts. All too frequently, URLs and files that have been flagged as malicious are allowed through to the inbox due to transport rules and domain allows. We’re updating our filters to ensure that malicious files and URLs are not delivered regardless of configuration, unless manually overridden.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2020-02-01T00:07:41.283","modified":"2020-07-03T03:31:50.1082609","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":60856,"title":"Outlook for Android: Actionable calendar event search answers","description":"Searching for specific calendar results through keywords will provide answers with quick action options such as RSVP or join and online meeting.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"}],"created":"2020-03-27T23:01:14.373","modified":"2020-07-03T03:31:50.1376383","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":61013,"title":"SharePoint: lists from Excel","description":"Easily bring in data for your SharePoint list starting by importing an Excel spreadsheet. You choose the columns and structure, and then click import. SharePoint then creates a new list with all the data and structure from Excel.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-02-08T00:28:54.253","modified":"2020-07-02T23:04:34.3154929","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":50217,"title":"Multilingual page publishing for Modern SharePoint.","description":"Customers can now create, publish and consume modern SharePoint pages/news in multiple languages.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"}],"created":"2019-04-12T17:27:04.993","modified":"2020-06-02T00:10:18.8769201","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":51121,"title":"[Web] Live Presentations in PowerPoint","description":"Live Presentations enables every audience member to view your presentation on their own device, like their laptop, tablet, or phone. Each audience member can turn on live captioning and choose subtitles from more than 60 languages. They can even navigate between slides, so they don’t miss a single, important detail from your presentation. The audience is engaged throughout your presentation by sending reactions in real-time. And after your presentation, the audience can provide specific feedback on the content and delivery of the presentation, which you can use to improve your presentation skills over time.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"PowerPoint"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-04-20T23:39:51.547","modified":"2020-06-02T00:10:18.8739302","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":50557,"title":"Mobile video sharing from Yammer","description":"Connect with your community instantly. Capture, edit, and share videos from your mobile device.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2020-01-15T01:05:44.407","modified":"2020-07-02T23:04:34.1549512","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":49443,"title":"Microsoft Information Protection: Data classification analytics","description":"To better protect your data, the first step in the journey is for you to get a holistic understanding of the sensitive data in your digital estate and related user activities. The data classification capabilities in Microsoft 365 compliance center enable you to do that and take the next step towards establishing appropriate policies to better protect your sensitive data (e.g., by applying sensitivity labels and policies). \n\nOverview tab which shows you at a glance the locations of your digital content and most common sensitive information types and labels present. Importantly you don’t need to establish any policy to understand these details.\n\nContent Explorer tab provides you a richer understanding of your data at risk and visibility into amount and types of sensitive data in a document, including an integrated viewer displaying the full content in documents or emails. You can also filter by label or sensitive type to get a detailed view of locations where the sensitive data is stored.\n\nActivity Explorer tab provides a better understanding of activities related to your sensitive data and labels, such as label downgrades or external sharing that could expose your content to risk. It helps you investigate events that could be leading towards data leak scenarios (e.g., bulk label downgrades before sharing externally). Understanding these activities gives you the ability to identify the right policies for protection or data loss prevention (DLP) to ensure that your most sensitive data is secure.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-03-13T19:54:15.69","modified":"2020-07-08T00:05:27.9761783","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":52554,"title":"Customize All Company community branding","description":"Customize the All Company feed to bring your organization’s unique branding and culture into the default Yammer community. One of the top UserVoice requests, new All Company capabilities like cover photos and read-only conversations mean you can use this prominent community to land key messaging, welcome new members, promote company-wide initiatives, or even just reinforce company values in the only community that all Yammer users belong to.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-New-Yammer/ba-p/976855","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:50.1290161","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":52558,"title":"Outlook for Android: Company Add-in for 3rd party online meetings","description":"Companies will be able to apply a 3rd party add-in from Zoom, WebEx,  GoToMeetings and Blue Jeans and choose that provider as their preferred online meeting provider. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-02-05T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:34.2516636","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":53299,"title":"Outlook for Android: Top results","description":"The best 3 results from your keyword search is presented on the top of Search in Outlook in addition to results in chronological order.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2019-12-04T00:00:00","modified":"2020-06-02T00:10:18.8629285","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":53714,"title":"Outlook for iOS: Suggested people and actionable search results","description":"Searching for something specific about a contact will provide an actionable result such as \"John's phone number\". Search for a specific contact will use Microsoft Search services to provide relevant results rather than keywords from information from your email and calendar.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-03-23T23:50:55.673","modified":"2020-06-02T00:10:18.8649393","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":53935,"title":"Microsoft Teams - Skype Interoperability","description":"Enable Teams and Skype for Consumers users to chat and make VoIP calls to each other","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-07-30T17:54:00.257","modified":"2020-06-03T23:11:27.8208554","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":53120,"title":"Outlook for iOS: Top results","description":"The best 3 results from your keyword search is presented on the top of Search in Outlook in addition to results in chronological order.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-12-04T00:00:00","modified":"2020-06-02T00:10:18.8679331","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":53122,"title":"Outlook for Android: Suggested people and actionable search answers","description":"Searching for something specific about a contact will provide an actionable result such as \"John's phone number\". Search for a specific contact will use Microsoft Search services to provide relevant results rather than keywords from information from your email and calendar.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Android"}],"created":"2020-03-23T23:50:56.917","modified":"2020-06-02T00:10:18.8709361","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":57301,"title":"Noise Suppression in Stream Videos","description":"Noise suppression eliminates distracting background noise in recorded videos uploaded to Stream, so you focus on the person speaking, not what’s happening around them.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Stream"}],"created":"2019-11-04T17:58:42.853","modified":"2020-07-02T23:04:34.1559322","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":58085,"title":"Outlook for Windows: Administrator notification of Outlook incidents","description":"Microsoft 365 tenant administrators will be notified about Outlook incidents affecting their users with a new Outlook for Windows right side panel notification. ","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-12-03T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:34.2965439","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":57767,"title":"Outlook for iOS: Visual cues for work or personal account","description":"Clear indication with new account avatar when creating new emails and calendar events based on your work/school versus personal accounts.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-03-31T00:15:53.707","modified":"2020-06-02T00:10:18.9179082","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":57810,"title":"SharePoint: Saved for later web part","description":"New web part to display a user's saved for later items. Can be added to any page or news post in SharePoint","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"}],"created":"2020-04-28T23:04:01.643","modified":"2020-06-03T23:11:27.8668283","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":57292,"title":"Microsoft Teams - Multi-Window Chat for GCC, GCC-H and DoD","description":"Users will be able to pop out individual Teams chat conversations into a separate window, to help them streamline their workflow and more easily move between ongoing conversations.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/What-s-New-in-Microsoft-Teams-Ignite-2019/ba-p/937025#customize","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-03-20T22:17:46.927","modified":"2020-05-11T23:03:20.9899732","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":57315,"title":"SharePoint admin - Modern term store","description":"Use the updated term store to create and manage terms and term sets in SharePoint to enter data consistently. The new experience, within the SharePoint admin center, makes it easier to manage your company’s taxonomy and content types.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-OneDrive-Security-compliance-migration-admin-and/ba-p/960871","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-11-04T17:58:16.04","modified":"2020-05-29T22:09:08.285726","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":57022,"title":"Microsoft Teams - Messaging extensions","description":"We have a new set of messaging extensions coming to Teams. Two new types of messaging extensions - Checklists and Polls- will help you and your team to digitize and streamline daily business processes and get instant feedback to shared items or questions. You will be able to easily access these by clicking on '...' at the bottom of the compose box in a chat or channel.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-13T00:20:15.203","modified":"2020-04-30T17:53:36.5111765","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":58133,"title":"Outlook for iOS: Report spam or phishing","description":"Report a suspicious email as spam or phishing from within the app. ","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-02-06T00:00:00","modified":"2020-06-02T00:10:18.9109178","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":59023,"title":"Outlook for Android: Speller in Search","description":"Outlook will suggest a relevant search term in the event of a typo or misspelled word or very few results based on the keyword search entry.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-03-06T00:00:00","modified":"2020-04-30T17:53:36.5516641","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":58137,"title":"Outlook for iOS: Top tasks from To Do in Search landing page","description":"A new list in Search shows your outstanding tasks from the To Do app","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-02-17T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:34.2626347","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":59217,"title":"Records Management: Proof of disposal","description":"Customers will be able to access the list of records disposed in their tenant after they have been deleted.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/records-management?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-11-27T08:00:00","modified":"2020-06-02T00:10:19.0978039","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":59440,"title":"Reply-All Storm Protection","description":"When a Reply-All mail storm happens in your organization it can disrupt business continuity and even cause unexpected throttling of your organization's mail flow within Office 365. While Exchange Online has several features designed to help prevent Reply-All storms (e.g. Distribution List (DL) allowed sender lists and recipient limits) that reduce the severity and impact of reply-all storms, they can still happen, especially if the DLs haven't been locked down tightly. Reply-All Storm Protection in Exchange Online will detect when a Reply-All storm is happening (or likely to happen) and will temporarily block users from replying to everyone on the thread. During this \"cool down\" period the service will send anyone who tries to reply to everyone a bounce message (or NDR) that effectively tells them to not try to reply all to the message. The temporary block will be active for several hours, usually enough time to dampen end-user enthusiasm to reply to the thread, and thus curtail the storm before it gets started or before it gains much momentum.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-11-07T08:00:00","modified":"2020-05-08T22:58:06.0356857","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":59369,"title":"Microsoft Teams: Third-party single sign-on (SSO) for apps in Teams","description":"End users will soon be able to enjoy the benefits of Azure Active Directory Single Sign-On (SSO) for supported Teams apps on both desktop and mobile. After they’re signed into Teams, users won’t have to sign in again on apps that integrate with single sign-on for both desktop and mobile. Developers will also enjoy a simplified authentication process through a single API call.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-05-18T23:06:27.55","modified":"2020-06-02T00:10:18.9249045","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":59919,"title":"Announce when PSTN participants join/leave the meeting","description":"Any user who schedules a Teams meeting will now see a new setting in Meeting Options page of a meeting to control the announcement sound when a PSTN/dial-in participant joins or leaves the meeting.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"}],"created":"2019-12-19T00:40:08.567","modified":"2020-04-30T17:53:36.5681343","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":59642,"title":"Outlook on the web - new editor","description":"Outlook will now have new editing capabilities powered by Microsoft 365 to help you deliver your ideas and message better.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-04-01T00:10:28.277","modified":"2020-04-30T17:53:36.5546621","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":59644,"title":"Outlook for Android: S/MIME with automated certificate delivery","description":"Sign or encrypt messages in Outlook for Android with company certificates via mobile device management, enrolled devices.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2019-12-11T00:00:00","modified":"2020-06-02T00:10:18.930897","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":59834,"title":"SharePoint: Stock Images","description":"Free to use stock images will be available in the SharePoint image file picker","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-12-17T00:23:10.467","modified":"2020-04-30T17:53:36.575126","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":54578,"title":"Outlook for Android: Up next","description":"Events on your calendar that are coming up in the next 30 minutes and marked as Busy will be included in a new banner at the top of your inbox. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Android"}],"created":"2019-10-01T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:34.2576476","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":54970,"title":"Outlook on the web - personal calendar affects work availability","description":"Outlook is making it easier for you to manage and protect your time across your work and personal life. As noted in Roadmap Item 54015, Outlook on the web allows you to connect your personal calendar so that you can view both your work and personal calendars in one place. Once you add your personal calendar, you will have the option to make it block time in your work availability. Don’t worry though: when others see your work availability (free/busy), your personal events will only appear as free or busy. Details of personal events, such as title and location, won’t ever be shown regardless of how you share your work calendar.\n\nThis feature is currently in private preview.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-11-07T00:20:06.427","modified":"2020-06-02T00:10:18.8919231","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":54418,"title":"Microsoft Teams - Enable organizers to change lobby settings for PSTN meeting participants","description":"Any user who schedules a Microsoft Teams meeting will now see a separate setting to control the lobby for PSTN participants in the Meeting Options page of a given meeting.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-12-19T00:40:19.053","modified":"2020-04-30T17:53:36.5171758","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":54450,"title":"Outlook for iOS: Time-zone support","description":"You can schedule events and meetings with co-workers in a different time-zone.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-08-28T00:00:00","modified":"2020-06-02T00:10:18.889925","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":53960,"title":"Add an image of your diagram to other documents","description":"Copy your entire diagram—or a subset of it—and paste it as an image in your process documentation, presentation, or other documents you are working on.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/visio-blog/five-recent-collaboration-and-canvas-improvements-to-the-visio/ba-p/1348138#","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Visio"}],"created":"2020-04-14T17:15:47.22","modified":"2020-05-08T22:58:06.0106998","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":54015,"title":"Outlook on the web - Add a personal calendar","description":"Your time includes both personal and work events, so you should be able to see both in one place. Outlook on the web will give you the option to connect a personal calendar (Outlook.com or Google Calendar) to your Office 365 account. With this, you can see both kind of events in one place.\nAvailable in Targeted Released.\nRolling out to Standard Release in late May.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-12-17T00:19:20.47","modified":"2020-06-02T00:10:18.884928","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":56758,"title":"Outlook for iOS: Work and personal contact separation","description":"When creating a new email and new calendar event in either your work/school or personal account, contact suggestions will be separated through a new user experience to ensure the correct contact is selected based on user intent.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"China"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-02-17T00:00:00","modified":"2020-06-02T00:10:18.8979251","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":56819,"title":"Outlook for iOS: Speller in Search","description":"Outlook will suggest a relevant search term in the event of a typo or misspelled word or very few results based on the keyword search entry.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-03-06T00:00:00","modified":"2020-04-30T17:53:36.5406695","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":56821,"title":"Outlook for iOS: Natural language Search","description":"Outlook will support Microsoft Search that recognizes search queries using language you use every day to filter and narrow search results through either typing or speaking via a new microphone option in the Search bar.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"iOS"}],"created":"2020-03-23T23:43:21.313","modified":"2020-06-02T00:10:18.9019179","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":56822,"title":"Outlook for Android: Natural language search","description":"Outlook will support Microsoft Search that recognizes search queries using language you use every day to filter and narrow search results through either typing or speaking via a new microphone option in the Search bar","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Android"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-03-23T23:43:22.03","modified":"2020-06-02T00:10:18.9039018","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":16636,"title":"Conditional access for macOS","description":"OneDrive for Mac now respects conditional access for policies such as forced MFA, location based IP range filtering, and device compliance (as managed by Azure intune).\nDevices that do not fulfill the conditional access requirements will not be able to sync content.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Mac"}],"created":"2019-11-27T21:37:18.947","modified":"2020-04-30T17:53:36.6849431","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":25687,"title":"Screen recording and editing in Microsoft Stream","description":"Quickly create videos using Microsoft Stream! Quickly create screen recordings by capturing your screen, mic, or webcam, applying light edits, and uploading directly into Stream.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://products.office.com/microsoft-stream","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Stream"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2018-01-20T22:10:30.78","modified":"2020-07-02T23:04:34.2785918","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":44590,"title":"Outlook for Windows: Default permissions for sharing links","description":"When you share a document in Outlook for Windows by inserting a link, the permission to access that link will be provided by how your administrator sets sharing permissions for documents at the organization level. Your email message will include a clear, clickable link with the document name. If recipients do not have permission to access the link, the link will turn red with an indicator to update permission. A new option allows you to update the permissions directly in the message body.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-03-08T00:00:00","modified":"2020-06-05T22:17:31.3421722","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":43892,"title":"Roadmap and the new Project for Education coming soon!","description":"We are pleased to announce the upcoming roll out of the reimagined Microsoft Project and Roadmap to our Education customers. Redesigned from the ground up, Project provides a simpler, fresh and intuitive user experience. You can quickly build a team by adding new members and setting up tasks easily, and then effortlessly shift views between grids, boards and timeline (Gantt charts) to track progress.\n\nRoadmap enables you to aggregate your different projects into a visual and interactive view to stay on top of work being done across your organization.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Project"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-03-02T22:43:29.463","modified":"2020-06-02T00:10:19.106798","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":34273,"title":"Microsoft Search GA","description":"Microsoft Search is a new enterprise search experience that increases productivity and saves time by delivering more relevant search results. As part of this rollout we'll bring Microsoft Search to SharePoint, Office.com, and Bing.com with a unified search experience for People, Bookmarks, Groups, Locations and more. Search will also become more prominent across Microsoft 365 experiences with the search box moving to a consistent location at the top of Office apps like Word, PowerPoint and Excel as well as productivity apps such as OneDrive and Outlook.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Microsoft Search"}],"created":"2019-03-21T16:42:36.047","modified":"2020-06-02T00:10:19.1077969","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":33412,"title":"Differential sync for all file types in OneDrive for Business","description":"OneDrive will synchronize large files significantly faster and considerably reduce network utilization for all file types","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-05-21T17:52:00","modified":"2020-04-30T17:53:36.6909396","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":27315,"title":"Outlook on the web - suggested replies","description":"For messages that can be addressed with a short response, Outlook suggests three related responses so you can reply with just a couple of clicks. This feature is available only in North America for customers who have their subscriptions in English.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2018-09-07T22:46:18.083","modified":"2020-06-02T00:10:19.1117806","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":26842,"title":"SharePoint: Home sites","description":"A Home site is the top of your intranet - the landing page that reflects your branding and brings your organization together with rich experiences. Microsoft is helping you build and launch a successful home site, built on the familiar communication sites platform, with great looking and highly functional out-of-box experiences. This SharePoint home sites feature lets you designate a communication site as the “home site” for your intranet. This site will then be more the SharePoint mobile app. It will also automatically be set up for organization-wide search and as a source of authoritative news.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://aka.ms/homesites","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-08-02T22:52:46.583","modified":"2020-06-02T00:10:19.1147929","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":27017,"title":"Open in Review mode in Word online","description":"End users can now choose to share Word documents with the new Open in Review mode option. When enabled, recipients can only open the Word file in the Word web app with the \"Reviewing\" mode enabled. While in Reviewing mode, users can suggest changes (using the track changes feature) and make comments but they may not make untracked changes.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2020-03-23T23:43:16.393","modified":"2020-06-02T00:10:19.1187904","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":31548,"title":"Combined user security info registration for Azure AD self-service password reset & MFA ","description":"Users can register security info for multi-factor authentication (MFA) and password reset in a single converged experience. Now when a user registers security info such as their phone number for receiving verification codes, that number can also be used for resetting a password. Likewise, users can change or delete their security info from a single My Profile portal, making it easier to keep information up-to-date. Also, this experience has been refreshed to streamline the process and make it even easier to register from mobile devices.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Azure-Active-Directory-Identity/Cool-enhancements-to-the-Azure-AD-combined-MFA-and-password/ba-p/354271","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2018-07-06T20:50:48.93","modified":"2020-06-02T00:10:19.1207893","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":49979,"title":"Map your process data and automatically transform it into a Visio diagram","description":"Use the process mapping pane to map your process data and provide custom settings for automatic creation of  process flowcharts using the Data Visualizer Excel Add-in.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Visio"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-06-03T21:21:11.98","modified":"2020-03-07T00:30:03.5237743","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2021"},{"id":63538,"title":"Azure AD Connect cloud provisioning","description":"As a complement to Azure AD Connect sync, seamlessly provision identities from multiple disconnected on-premises AD forest to Azure AD with Azure AD Connect cloud provisioning. Lightweight agents move the heavy lifting for provisioning to the cloud, granting high availability in your hybrid identity environment and ensuring you can manage identities across all of your organizations from a single cloud control plane.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-active-directory-identity/bring-identities-from-disconnected-ads-into-azure-ad-with-just-a/ba-p/827835","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-05-05T23:19:50.037","modified":"2020-07-03T03:31:50.166561","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":27266,"title":"Outlook for Windows: Suggested people in Search","description":"Suggestions of relevant people are provided while typing your Search query.  ","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2018-09-06T00:00:00","modified":"2019-09-05T23:09:50.4739675","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":27264,"title":"Outlook for Windows: Most relevant Search results on top","description":"Intelligent technology generates the most relevant results and presents it at the top of the list without duplicating results that are sorted by date. ","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2018-09-06T00:00:00","modified":"2019-09-05T23:09:50.4659036","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":26948,"title":"Outlook for Windows: Shared calendar improvements","description":"Introducing a new service backed model for sharing calendars with other Office 365 subscribers that improves performance and reliability and keeps all calendars in sync.  ","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2018-04-16T00:00:00","modified":"2019-07-31T18:39:21.0179073","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":31436,"title":"Outlook for iOS: LinkedIn and Microsoft 365 account connections","description":"Securely connect your LinkedIn account with your Microsoft account to see information from LinkedIn Profiles directly in the People Card in Outlook for iOS.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2018-06-19T00:00:00","modified":"2019-10-01T23:10:47.7892589","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":20974,"title":"Outlook for Windows: Get suggestions for Calendar meeting and appointment locations.","description":"Start typing a meeting room or venue for your appointment or meeting. Outlook will look for matching location.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2018-04-02T21:05:51.507","modified":"2019-07-31T18:39:21.0280403","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":50731,"title":"The Office mobile apps will be available for Office 365 F1/G1 for US government customers","description":"Office 365 administrators for customers with Office 365 F1/G1 in GCC, GCC High, and DoD clouds are being notified that the Office mobile apps will start rolling out to these tenants on May 21, 2019 and will be available for all eligible customers by the end of July.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Android"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365"}],"created":"2019-04-25T21:36:12.96","modified":"2020-07-02T23:04:34.5718314","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":53219,"title":"Access a PowerApps custom form in SharePoint without a license","description":"When users send invites for custom PowerApps forms in SharePoint to Office 365 guest users, the guests gain the same access as everyone else.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2019-07-11T00:12:47.877","modified":"2020-07-02T23:04:34.5977393","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":53229,"title":"Highlighted content with custom query filtering","description":"Users can now add their own KQL or CAML code with the new advanced query option","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-07-12T17:48:00.37","modified":"2020-07-02T23:04:34.6356645","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":53293,"title":"Outlook for Android: Support for POP3 accounts","description":"Easily add a POP3 account to Outlook for Android. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-08-07T14:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:34.5339362","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":52833,"title":"Improved user experience for the Admin Center Message Center","description":"We are updating the Message Center page to have an improved user experience. The new experience will offer a new clean UI as well as performance improvements.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Targeted Release (Select People)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-06-28T22:39:14.543","modified":"2019-10-01T23:10:47.9907059","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":53779,"title":"Workday Connector for Microsoft Cloud App Security","description":"The new connector for Workday provides greater visibility and control via our Cloud Access Security Broker (CASB) by giving you the ability to monitor users and activities.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2019-09-23T21:46:57.057","modified":"2019-10-01T23:10:47.9207901","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":53698,"title":"Office 365 license activation changes","description":"In August, we will start rolling out changes to Office 365 licensing technology to make it more reliable and resilient. These changes will help simplify activation management and streamline the Office activation experience for users.\n \nUsers will still sign-in to activate Office on their devices, and if single sign-on is enabled, Office will automatically pick up the credentials and activate Office.\n \nAs part of your subscription, users can still install and activate Office 365 apps on up to five PCs or Macs, five tablets, and five smartphones. Previously, users who reached this limit were prompted to deactivate an existing install before activating Office on a new device. Going forward, Office will automatically sign the user out of the user’s least recently used device when the user exceeds the limit, eliminating unnecessary friction.\n \nIn August, we’ll start slowly rolling out these changes to commercial customers on Monthly Channel. No additional action is required on your part.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Targeted)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Office 365"}],"created":"2019-07-22T18:03:55.253","modified":"2019-09-03T20:23:18.1912253","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":53194,"title":"Drag and drop files to the canvas to upload","description":"Now if you drag and drop files to the canvas, they'll be uploaded for you.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2019-07-17T01:28:20.497","modified":"2020-07-02T23:04:34.6316482","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":52644,"title":"Improving performance for office.com users by removing portal.office.com redirect","description":"We’re updating and Improving performance for office.com users by removing portal.office.com redirect. We are aiming to improve page loading performance for our office.com and portal.office.com users by removing any special redirection from portal.office.com and simply land users on the new and improved office.com experience. We'll begin rolling this feature out soon.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365"}],"created":"2019-06-27T18:10:01.807","modified":"2020-07-02T23:04:34.6256934","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":52278,"title":"Expanding your organization's transparency and control over Microsoft 365 cloud connected experiences for Office to additional platforms","description":"In the Office 365 ProPlus 1904 update for Windows, we launched new controls to enable organizations to determine the level of diagnostic and related data that Office sends to Microsoft. Now, we're updating the Office apps for Mac, iOS, and Android, to honor those controls as well.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/privacy/overview-privacy-controls","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-06-12T16:39:44.047","modified":"2019-09-13T23:17:33.6580322","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":55476,"title":"The ability to contact support through the Admin Center for GCC High / DoD","description":"GCC High / DoD environments will have the ability to contact support and manage service requests using the \"Need Help\" service in the Admin portal","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Online"}],"created":"2019-09-30T21:42:27.24","modified":"2020-05-27T23:11:53.5672619","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":54113,"title":"Converting Pending Users to Active Users","description":"We’re excited to share that we will be soon making \"active\" as the default state for new users when you deploy Yammer in your organizations or when new users join your organization.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-08-06T20:33:53.57","modified":"2019-11-22T23:45:14.6822102","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":54165,"title":"Microsoft Teams - Feedback surveys","description":"Let us know how we are doing. From time-to-time, users will receive a survey asking them to rate their experience in Teams. Admins can control the feedback experience for users by creating and assigning policies via PowerShell.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-08-07T22:21:05.127","modified":"2020-02-20T00:03:47.7567843","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":54013,"title":"Outlook on the web - recurring series room availability","description":"Now when creating a recurring series, Outlook will show you the number of instances a room is free for your series so you can book with confidence.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Exchange-Team-Blog/Easier-Room-Booking-in-Outlook-on-the-Web/ba-p/743349","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-07-31T18:41:17.137","modified":"2020-01-29T00:06:43.053123","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":54434,"title":"Create users with templates in the Microsoft 365 admin center","description":"We are adding support for templates in user management in the Microsoft 365 admin center. Templates allow you to quickly create many users by saving and reusing the shared settings for these users. You can save values for roles, licenses assigned, contact information, location, and more. When you use the template to create a new user, they will automatically get the saved value for these settings. \nExample: I have a large group of engineers starting in Redmond. I know that they will all be users with no admin role, Microsoft 365 Business, be located in the United States, be Engineer 1, be in the engineering department, and be in the Redmond office. I can save all of these values to a “Redmond engineer” template. When I go to create the users, I can use this template to prepopulate all these values.\nTemplates will be rolling out slowly over starting in the beginning of September. We will be looking at expanding the scenarios and functionality for templates over the next few months.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Limited Availability"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-08-23T21:11:17.033","modified":"2019-10-01T23:10:47.9395468","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":54813,"title":"Security Policy Advisor is now available","description":"Security Policy Advisor is a service that offers an easier, more effective way to manage your security policies. It provides custom policy recommendations, supported with rich data insights into how these policies would impact your group’s use of features in Office—allowing you to make decisions with full information.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2019/04/23/introducing-security-policy-advisor-intelligent-service-manage-office-365-security-policies/","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365"}],"created":"2019-09-03T22:15:57.237","modified":"2019-10-01T23:10:48.0311995","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":56871,"title":"Notifications for shared lists in Microsoft To Do (AAD users)","description":"Customers who use list sharing in Microsoft To Do with their AAD account will begin receiving push notifications for activity in shared lists, such as task creation and completion.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft To Do"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-11-15T00:33:29.44","modified":"2020-07-03T03:31:50.3041934","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2021"},{"id":55725,"title":"Working on multiple pages now gets more convenient in Visio for the web","description":"Multi-page operations is easier in Visio for the web. You can now drag pages and position them anywhere in your file. There is also a page navigation list, which will give you an one-shot view of all the pages in the current file and can be used to navigate non-sequentially through the pages.  Also, you can create a copy of any existing page or insert a blank page anywhere in your file.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-06-11T23:10:30.993","modified":"2020-07-03T03:31:50.3052143","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":63948,"title":"Windows Virtual Desktop: Customers can scale session hosts using Azure Automation with Spring update","description":"The Spring Update will enable customers to use the Azure automation scaling tool to optimize their session host VM costs.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Windows"},{"tagName":"Windows Virtual Desktop"}],"created":"2020-05-12T23:10:20.377","modified":"2020-07-03T03:31:50.3062113","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64386,"title":"Microsoft Bookings available to GCC customers","description":"Microsoft Bookings will be released as a Microsoft 365 app to all GCC customers.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Bookings"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-06-05T22:32:44.283","modified":"2020-07-07T23:10:13.1323939","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":64539,"title":"Windows Virtual Desktop: Latency improvement in United Kingdom (UK)","description":"ITPros have increased choice to pick the region best-suited for them to connect to their virtual machines. End users get optimal experience that is only dependent on the latency between their client and Azure region.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Windows Virtual Desktop"}],"created":"2020-06-04T23:57:04.373","modified":"2020-07-08T23:27:29.0549797","publicDisclosureAvailabilityDate":"August CY2020"},{"id":64540,"title":"Windows Virtual Desktop: Latency improvement in France","description":"ITPros have increased choice to pick the region best-suited for them to connect to their virtual machines. End users get optimal experience that is only dependent on the latency between their client and Azure region.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Virtual Desktop"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-04T23:57:05.193","modified":"2020-07-08T23:27:29.0549797","publicDisclosureAvailabilityDate":"August CY2020"},{"id":64541,"title":"Windows Virtual Desktop: Latency improvement in Germany","description":"ITPros have increased choice to pick the region best-suited for them to connect to their virtual machines. End users get optimal experience that is only dependent on the latency between their client and Azure region.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Windows Virtual Desktop"}],"created":"2020-06-04T23:57:06.307","modified":"2020-07-08T23:27:29.0559648","publicDisclosureAvailabilityDate":"August CY2020"},{"id":64542,"title":"Windows Virtual Desktop: Latency improvement in Norway","description":"ITPros have increased choice to pick the region best-suited for them to connect to their virtual machines. End users get optimal experience that is only dependent on the latency between their client and Azure region.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Virtual Desktop"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-04T23:57:07.293","modified":"2020-07-08T23:27:29.0559648","publicDisclosureAvailabilityDate":"August CY2020"},{"id":64543,"title":"Windows Virtual Desktop: Latency improvement in Korea","description":"ITPros have increased choice to pick the region best-suited for them to connect to their virtual machines. End users get optimal experience that is only dependent on the latency between their client and Azure region.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Windows Virtual Desktop"}],"created":"2020-06-04T23:57:08.067","modified":"2020-07-08T23:27:29.0569784","publicDisclosureAvailabilityDate":"August CY2020"},{"id":64544,"title":"Windows Virtual Desktop: Latency improvement in South Africa","description":"ITPros have increased choice to pick the region best-suited for them to connect to their virtual machines. End users get optimal experience that is only dependent on the latency between their client and Azure region.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Virtual Desktop"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-04T23:57:08.863","modified":"2020-07-03T03:31:50.3072086","publicDisclosureAvailabilityDate":"July cy2020"},{"id":64545,"title":"Windows Virtual Desktop: Latency improvement in United Arab Emirates","description":"ITPros have increased choice to pick the region best-suited for them to connect to their virtual machines. End users get optimal experience that is only dependent on the latency between their client and Azure region.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Windows Virtual Desktop"}],"created":"2020-06-04T23:57:09.69","modified":"2020-07-03T03:31:50.3072086","publicDisclosureAvailabilityDate":"July cy2020"},{"id":64691,"title":"Search Yammer from the Communities app in Teams","description":"Search Yammer communities and content from within the Communities app in Teams.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2020-06-04T23:10:03.06","modified":"2020-07-07T23:10:13.1363914","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":64187,"title":"Insider Risk Management and Communication Compliance available for Government clouds / GCC customers","description":"Both the new Insider Risk Management and Communication Compliance solutions are available in our government clouds.","status":"In development","moreInfoLink":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/compliance-insider-risk-management","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2020-05-14T23:21:47.053","modified":"2020-07-03T03:31:50.3052143","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 cy2020"},{"id":60771,"title":"Microsoft Compliance Score reaches general availability","description":"With Microsoft Compliance Score, you can now continuously assess and monitor data protection controls, get clear guidance on how to improve your score and thus reduce compliance risks, and leverage the built-in control mapping to scale your compliance effort across global, industrial and regional standards. We announced the public preview back in November 2019.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Compliance Score"},{"tagName":"Microsoft Compliance center"}],"created":"2020-03-02T22:43:38.147","modified":"2020-05-12T19:04:36.3781695","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":63175,"title":"Templates in Teams","description":"When creating a new team, users can now choose from a variety of customizable templates including event management, crisis response, as well as industry-specific templates like hospital ward and bank branch. Microsoft will publish a set of first-party templates and customers can also create new templates for their own organization.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-15T23:10:54.627","modified":"2020-07-07T23:10:13.1373861","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":63062,"title":"Records Management: Regulatory Records (private preview)","description":"Provides customers the ability to declare items in SharePoint Online as regulatory items. These labels are more stringent label vs record labels. Targeted to Financial services or other industries who have WORM compliance requirements. Will update the Cohasset assessment to include SharePoint Online.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/records-management?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-04-11T00:00:03.213","modified":"2020-06-02T00:10:19.8600329","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65091,"title":"Outlook on the web - New tasks experience for GCC, GCC-High and DoD","description":"Outlook on the web will update the classic Tasks experience with a new experience powered by To Do.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Microsoft To Do"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2020-06-16T00:29:29.657","modified":"2020-07-07T23:10:13.1393845","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":49375,"title":"New mobile app features","description":"Use channels and groups to help manage your videos, and interact with Microsoft Forms quizzes in Stream videos – all directly from your mobile device.","status":"Cancelled","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Stream"}],"created":"2019-03-12T21:24:54.607","modified":"2020-07-08T23:27:29.2367421","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":48505,"title":"Intelligent classification for Information Governance","description":"Advanced Compliance customers will now be able to utilize out of the box machine learned classifiers or train their own custom machine learned models to help classify, protect and govern sensitive or business relevant content across relevant compliance solutions such as Information Governance, Records Management, Supervision and Advanced eDiscovery.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-02-26T23:39:50.853","modified":"2020-05-21T22:12:39.1879628","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":49083,"title":"OneDrive Mobile :Updated Recent View","description":"Improved recent files experience in ODB mobile app that you can see in all Office end points including Scans & PDFs . (It will also help you navigate between PDfs in an easier manner)","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-05-21T18:06:00","modified":"2020-03-04T20:09:09.9300786","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":50588,"title":"Microsoft Teams - Private channels","description":"Limit which team members can see the conversation and content within a particular channel. You can right-size channel participation and exposure without having to create discrete teams to limit visibility.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-07-23T23:19:19","modified":"2020-07-02T23:04:35.1881819","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":50544,"title":"Outlook for iOS: Play My Emails","description":"Play My Emails on the go to get time back in your day. Cortana provides a voice forward, intelligent experience for reading new email in your focused inbox when you’re on the move or when your hands are busy doing other things. A new experience includes an optional touch interface designed to easily take action on important new emails or offers the option to respond with your voice.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://aka.ms/playmyemails","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-11-04T00:00:00","modified":"2019-12-03T00:44:06.3858908","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":50307,"title":"Outlook for Android: Create Group calendar events","description":"Create a Group event from Outlook for Android to appear on your Group calendar","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Android"}],"created":"2019-04-05T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.0375924","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":50224,"title":"Integrate with Azure Sentinel to define custom retention times for your discovery data","description":"Microsoft Cloud App Security has a strict data retention policy and only keeps Cloud Discovery data for 90 days. By integrating with Azure Sentinel, organizations can now leverage their Discovery data within Azure Sentinel to define custom, longer retention times.\nThis gives admins more flexibility to run queries and visualize data over time directly within Azure Sentinel.\nThis is a public preview.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Cloud App Security"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-04-04T04:43:49.587","modified":"2020-07-08T23:27:29.2404116","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":51827,"title":"Data Visualizer add-in for Excel now available in public preview","description":"The Visio Data Visualizer add-in for Excel is now available in public preview to all Office 365 subscribers—no Visio subscription is required.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/visio-blog/data-visualizer-add-in-for-excel-now-available-in-public-preview/ba-p/973962","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-03-04T00:35:49.197","modified":"2020-03-04T00:24:20.714159","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":51726,"title":"Microsoft Education - Weekly Parent Email Digest","description":"On a weekly basis, Teams sends emails to parents on assignments and their statuses.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-05-23T18:10:00","modified":"2020-01-16T00:54:40.4580108","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":51259,"title":"Move SharePoint sites to a new location","description":"Beginning in late 2019 SharePoint Online administrators will be able to leverage the new invoke-spositeswap Windows PowerShell cmdlet to move SharePoint sites between locations within an Office 365 tenant. This feature will allow administrations to move a site to the location of an existing site. For example, move a modern site to become the root site at [tenant].sharepoint.com.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2019-05-08T15:24:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.1772164","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":52604,"title":"SharePoint Recommendations available on SharePoint Pages and SharePoint News Posts","description":"SharePoint Recommendations help you discover new SharePoint Pages and News post in your company. At the bottom of SharePoint News Posts and Pages, you will see the SharePoint Recommendations which are most applicable to you powered by machine learning.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Targeted Release (Select People)"}],"created":"2019-06-24T22:35:32.447","modified":"2020-06-04T23:07:36.7906731","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":53635,"title":"Prevent Yammer groups from being hidden from the directory","description":"Yammer admins will be able to prevent Yammer groups from being hidden from the groups directory","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Yammer"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-07-17T01:31:06.803","modified":"2020-07-02T23:04:35.0136532","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":53775,"title":"Outlook for Windows: Search at the top","description":"Use the Coming Soon preview option to experience Search to the top of your screen, combined with Tell Me What You Want To Do.  Suggested emails and files are included once you tap into the Search box to align the experience with Microsoft Search.  ","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Insider"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-10-25T00:00:00","modified":"2019-10-31T22:14:48.4264294","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":53903,"title":"Site owners can now associate their sites with a SharePoint hub","description":"Previously, associating with a hub site required site collection admin privileges. We are updating this permission so now site owners can associate their sites to a hub. This provides a more consistent experience across SharePoint.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-07-26T19:23:35.813","modified":"2020-06-04T23:07:36.7936666","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":53936,"title":"Microsoft Teams - Shorter Retention","description":"Enable Compliance Administrators to set a Teams chats retention policy as low as 1 day. Note: complete deletion of the content may take additional few days, on-par with Office 365 Retention standards.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-07-30T18:04:00.317","modified":"2020-02-20T00:03:48.4791006","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":53937,"title":"Microsoft Teams - Reverse Number Lookup","description":"Display PSTN Callers Name based on Azure Active Directory data and/or Telco provided display name","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2019-07-30T18:04:01.057","modified":"2020-03-04T00:24:20.7321483","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":53939,"title":"Microsoft Teams - Teams Voice Platform","description":"Enable Contact Center partner integration development, Remote Advisor integration: Graph API for Presence (beta), Graph API for Calling","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-07-30T17:54:01.253","modified":"2020-02-05T00:27:38.6995265","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":52961,"title":"Microsoft Intune certificate delivery for S/MIME encryption in Outlook for iOS","description":"Microsoft Intune support for delivery of S/MIME signing and encryption certificates to iOS devices for secure mobile email. S/MIME for Microsoft Outlook on iOS can be configured and enabled using Microsoft Intune app configuration. Customers will be able use S/MIME with Outlook mobile on iOS to support email authenticity (signing) and data protection (encryption).","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Microsoft Intune"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-07-03T20:44:17.163","modified":"2020-01-14T00:35:02.4106425","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":52817,"title":"Live captions in Teams meetings (preview for United States, English)","description":"This feature enables meeting participants to view captions during a Teams meeting.\n \nSupported spoken languages in 1st release: English (United States)","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/What-s-New-in-Microsoft-Teams-Ignite-2019/ba-p/937025#customize","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"}],"created":"2019-06-28T20:02:49.11","modified":"2020-03-16T23:50:17.0339048","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":53111,"title":"Outlook for Android: Updated search experience on larger screens","description":"The results from tapping Search in Outlook on a device with larger screens will be configured to optimize for the larger surface and show additional contacts, upcoming events and files in portrait and across 2 panes in landscape.  ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-08-05T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.0465694","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":53117,"title":"Outlook for Android: Report spam and phishing messages","description":"Report spam and phishing messages as soon as you notice them in your inbox.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-07-12T00:00:00","modified":"2020-02-13T00:18:20.8709566","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56784,"title":"Microsoft Teams - teams auto-renewal","description":"Ensure collaboration moves forward with automatic renewal of teams. A team with an expiration policy will renew automatically when any member visits a channel reducing the need for team owners to manually do this periodically.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-10-16T18:27:22.91","modified":"2020-02-20T00:03:48.5371227","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56649,"title":"Outlook on the web - Automatic sensitivity labeling","description":"Admins can set up sensitivity labels, enable auto-classification for each of them, and apply those labels across certain groups and conditions.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/apply-sensitivity-label-automatically","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-10-22T22:44:48.02","modified":"2020-01-29T00:06:43.8956414","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56742,"title":"Adding malware ZAP toggle to the Security and Compliance Center","description":"We’re adding a malware ZAP toggle to the anti-malware policy in the Security and Compliance Center. This update brings the ability to enable or disable malware Zero-hour Auto Purge via the anti-malware policy UI in the Security & Compliance Center. Prior to this, malware ZAP could only be configured using the Set-MalwareFilterPolicy powershell cmdlet.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-10-16T18:27:21.357","modified":"2020-01-14T00:35:02.5975325","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56752,"title":"DKIM key size increased to support 2048-bit","description":"We’re updating the DKIM key size available to Office 365 customers from the current 1024-bit to support 2048-bit key size. In order to enhance the security of our customers, we're increasing the default DKIM key size to 2048-bit keys, and all customers will benefit from this change. If you already have your default or custom domain DKIM enabled in Office 365, it will automatically be upgraded from 1024-bit to 2048-bit at your next DKIM configuration rotation date. The DKIM configuration can be managed through the Get-DkimSigningConfig cmdlet, available through an Exchange PowerShell Admin session.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-10-18T23:58:53.723","modified":"2020-01-14T00:35:02.5985325","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56755,"title":"Unverified sender available in Outlook clients","description":"Unverified sender is a new Office 365 feature that helps end users identify suspicious messages in their inbox. In order to help customers identify suspicious messages in their inbox, we've added an indicator that demonstrates Office 365 spoof intelligence was unable to verify the sender. Emails from unverified senders will receive a question mark in their people card instead of the normal sender photo or sender initials. This indicator helps customers identify that the sender may not be who it appears to be, and can help increase awareness of phishing or spam campaigns.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2019-10-18T23:58:54.603","modified":"2020-01-14T00:35:02.5995315","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56508,"title":"New profile cards in both web and mobile Office 365 applications","description":"Profile cards, sometimes referred to as a contact card or people card, help facilitate collaboration with colleagues and external contacts. \n \nWith this update, when you hover over a person’s name or image in an Office 365 web or mobile app, the profile card expands to reveal contact information, organizational relationships, and any documents a person has been working on that you have permissions to view. In Outlook.com, the profile card will also display recent email conversation.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-10-09T00:04:33.943","modified":"2020-07-02T23:04:35.1672431","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56509,"title":"Outlook on the web - changes in Tasks","description":"In the coming weeks, Outlook on the web will update the name of the Tasks module and the Tasks tab in My Day to To Do. The Tasks experience in the new Outlook on the web is already powered by To Do. This update better reflects our commitment to the integration between Office 365 products and gives you one app where you can find all your tasks.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-10-09T00:13:00.45","modified":"2020-01-24T23:58:36.6650913","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56515,"title":"File hover card - people who viewed","description":"This new file hover card feature, alongside file details and actions like ‘Inside Look’ and ‘Activity,’ will show you who has viewed your files and pages in OneDrive and SharePoint. So, when someone views your file, a page or news article, that people information is displayed in the file hover card with a profile image of the viewer.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://support.office.com/article/files-in-onedrive-c6ecef2f-c5cc-4415-b677-e2d2151c3c29","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-10-09T00:04:34.777","modified":"2020-02-13T19:34:36.5216373","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56873,"title":"Share extension for Microsoft To Do on iOS","description":"For anywhere the share option appears on iOS devices, customers will be able to share the item to Microsoft To Do, where it will be automatically made into a task.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Microsoft To Do"}],"created":"2019-11-15T00:33:30.367","modified":"2020-01-14T00:35:02.613523","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56875,"title":"Drag & drop to create list / task in Microsoft To Do on Android","description":"Customers using Microsoft To Do on Android in split view will be able to drag and drop text or files from web browsers or other apps into To Do to create lists, tasks, steps or attach a file as task attachment.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft To Do"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-11-15T00:33:31.077","modified":"2020-01-14T00:35:02.6155222","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56876,"title":"Natural language processing date detection in Microsoft To Do (iOS)","description":"When customers using Microsoft To Do create a task on iOS, natural language detection will recognize and parse dates in the entry bar, to automatically set a due date or reminder.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Microsoft To Do"}],"created":"2019-11-15T00:33:41.807","modified":"2020-01-14T00:35:02.6165215","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56788,"title":"Microsoft Teams - Silent Login","description":"Experience a smoother first login experience in Microsoft Teams. After a user installs Teams for the first time and logs into any Office application with a Microsoft work account, he/she will automatically be signed in to Teams.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2019-10-16T18:27:24.277","modified":"2020-02-20T00:03:48.5191319","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56790,"title":"Access to crucial events in Advanced Audit","description":"Crucial security- and compliance-related audit events are ones that can help you investigate possible breaches or other forensic-related investigations. The first crucial event that we're releasing is the MailItemsAccessed mailbox auditing action. This action is triggered when mail data is accessed by mail protocols and mail clients. The MailItemsAccessed action can help investigators identify data breaches and determine the scope of messages that may have been compromised. If an attacker gained access to email messages, the MailItemsAccessed action will be triggered even if there is no explicit signal that messages were actually read (in other words, the type of access such as a bind or sync is recorded in the audit record).","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/advanced-audit?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-10-17T23:23:14.92","modified":"2020-03-20T22:07:20.2900166","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56793,"title":"High Bandwidth Access to Audit Logs","description":"High bandwidth allowances in the audit API to ease limits associated with throttling during log ingestion and enable fast access to audit events","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2019-10-17T23:23:16.407","modified":"2020-06-10T23:09:34.1188173","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56794,"title":"Longer-term retention on audit logs","description":"Log retention for up to one year to meet investigation requirements and customize retention policies per an organization’s requirements","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Office 365"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-10-17T23:23:17.353","modified":"2020-01-27T23:36:46.1084926","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56795,"title":"Outlook on the web - Suggested locations","description":"When you click on the location bar to search for a room or location, Outlook will suggest available rooms that you have used before so you can quickly find the most convenient room.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2019-11-23T08:00:00","modified":"2020-05-07T22:58:46.5532201","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56796,"title":"Outlook on the web - RSVP in message list","description":"Outlook will allow you to respond to a meeting invite directly from the message list with an RSVP button in the message. When you click on RSVP you can accept, decline, or tentative and additionally you will see a mini calendar where you can see if you have any conflicts.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-10-16T18:27:24.983","modified":"2020-01-24T23:58:36.6780881","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55523,"title":"Google Cloud Platform connector for Microsoft Cloud App Security","description":"When a customer’s configures, we provide visibility into discovered resources such as resource type, traffic, upload, users and network. We are also adding GCP into the existing Security Configuration assessment that we provide for AWS and Azure.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-security/connect-google-gcp-to-microsoft-cloud-app-security","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Cloud App Security"}],"created":"2019-11-08T00:48:44.367","modified":"2020-07-08T23:27:29.2710945","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55688,"title":"Azure AD: security defaults","description":"Security defaults provide secure default settings managed on behalf of organizations to keep customers safe until they are ready to manage their own identity security story. Security defaults include requiring all users and admins to register for MFA, challenging users with MFA, and disabling authentication from legacy authentication clients.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-active-directory-identity/introducing-security-defaults/ba-p/1061414","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Azure Active Directory"}],"created":"2020-01-29T00:17:48.773","modified":"2020-05-29T17:45:44.4810367","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55706,"title":"Microsoft 365 compliance center available to Office 365 tenants","description":"Microsoft 365 compliance center will be available to Office 365 tenants. Office 365 customers can start using the specialized compliance workspace.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/microsoft-365-compliance-center","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Compliance center"}],"created":"2019-09-25T21:48:33.893","modified":"2020-01-30T00:33:48.3140319","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55754,"title":"Updating Live Events policy setting for Live Captions and Subtitles","description":"This policy change improves accessibility of Microsoft products by enabling closed captions for Live Event attendees participating in any Live Event hosted by the tenant. However, the event scheduler can disable the feature, although that would negatively impact application accessibility. This policy enables a CC button for attendees; closed captioning is not turned on by default. An attendee who wishes to view closed captions will need to activate the feature by clicking the CC button","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-09-27T22:55:51.06","modified":"2020-01-09T23:30:05.9382682","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55432,"title":"Zero-hour Auto Purge move to Quarantine","description":"We are updating Zero-hour auto purge (ZAP) to move malware, phish, and spam messages identified post-delivery to Quarantine to better align the ZAP action to the mail flow action defined in the Anti-malware and Anti-spam policies. \nAfter this update, ZAP will move post-delivery detected malware messages to Quarantine. For phish and spam, ZAP will move post-delivery detected mails to Quarantine if the respective phish/spam action in the recipient's Spam policy is set to Redirect, Delete, or Quarantine. If the policy action is set to Move to Junk, then ZAP will continue to move the message to Junk. ZAP still will not take action if the policy action is Add X-header, Modify Subject, or No Action.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2019-09-19T00:26:53.58","modified":"2020-01-09T23:30:05.9212888","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56425,"title":"Form customization in SharePoint lists and libraries","description":"This feature allows users in lists and libraries to customize the order and visibility of fields on forms. Users can click \"Show/Hide Fields\" in the property form or the details pane to perform this customization.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release (Select People)"},{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2019-10-09T00:04:32.493","modified":"2020-02-08T00:27:10.1267974","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56383,"title":"Cross-volume support when you enable backup of your important folders","description":"OneDrive Known Folder Move support for migrations where the known folders are on a different volume than the OneDrive folder.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2019-10-03T03:08:29.17","modified":"2020-03-04T20:09:10.0659851","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56205,"title":"SharePoint site URL rename","description":"As business changes, so, too, can you sites - especially site URLs. In the SharePoint admin center you will be able to change site URLs by renaming them. So for example, if you have a site https://contoso.sharepoint.com/sites/Develpment, using the SharePoint admin center you can rename the site URL to correct the incorrect spelling of “Development.\" These changes are opaque, meaning that access requests to the old URL are redirected – users will not need to have to update their links.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Updates-to-SharePoint-security-administration-and-migration/ba-p/549585","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-09-30T21:35:25.383","modified":"2020-05-13T23:02:11.1293887","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":56219,"title":"Teams for Linux client","description":"The Teams client for Linux will facilitate collaboration by extending capabilities like chats, meetings, and calling to people who are operating in a Linux environment.\n \nIt will also facilitate collaboration by allowing users to open and edit Office files in the Teams app.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Linux"}],"created":"2019-12-12T00:23:14.483","modified":"2020-06-04T23:07:36.8676285","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54632,"title":"Natural Language Queries in Ideas in Excel for the Web","description":"Ask a question of your data using natural language query in Ideas in Excel for the web. Ideas will populate with formulas, charts, or PivotTables that help you glean insights from your data.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Insider"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"}],"created":"2019-12-03T00:45:40.067","modified":"2019-12-31T00:58:48.163815","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54633,"title":"Natural Language Queries in Ideas in Excel on Windows","description":"Ask a question of your data using natural language query in Ideas in Excel for the web. Ideas will populate with formulas, charts, or PivotTables that help you glean insights from your data.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Insider"}],"created":"2019-12-03T00:45:40.977","modified":"2019-12-31T00:58:48.165825","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54634,"title":"Natural Language Queries in Ideas in Excel for Mac","description":"Ask a question of your data using natural language query in Ideas in Excel for the web. Ideas will populate with formulas, charts, or PivotTables that help you glean insights from your data.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Insider"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"Mac"},{"tagName":"Education"}],"created":"2019-12-03T00:45:41.7","modified":"2019-12-31T00:58:48.1688235","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54637,"title":"Mute meeting chats in Teams","description":"By default meeting chats in Microsoft Teams will be muted until you either send a message in the chat, or join the online meeting. This will reduce notifications, but still allow you to keep track of the conversation.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-04T19:46:00.747","modified":"2020-01-09T23:30:05.977244","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54545,"title":"Outlook for Android: Meeting Insights","description":"Emails and documents that are relevant to your meeting or appointment are included in the Calendar event description.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2019-10-01T00:00:00","modified":"2020-06-10T23:09:34.246743","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54948,"title":"Excel on mobile (iOS): XLOOKUP and XMATCH","description":"XLOOKUP and XMATCH are successors to the iconic VLOOKUP and MATCH functions.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"iOS"}],"created":"2019-12-12T00:35:39.857","modified":"2019-12-12T00:21:01.4037388","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54949,"title":"Excel on Universal: XLOOKUP and XMATCH","description":"DESCRIPTION XLOOKUP and XMATCH are successors to the iconic VLOOKUP and MATCH functions.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Windows Universal"}],"created":"2019-12-12T00:35:40.823","modified":"2019-12-12T00:21:01.4117814","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54951,"title":"Excel on Windows: XLOOKUP and XMATCH","description":"XLOOKUP and XMATCH are successors to the iconic VLOOKUP and MATCH functions.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Insider"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2019-12-12T00:35:41.533","modified":"2019-12-12T00:21:01.4138635","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54952,"title":"Excel on Mac: XLOOKUP and XMATCH","description":"XLOOKUP and XMATCH are successors to the iconic VLOOKUP and MATCH functions.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"Mac"},{"tagName":"Insider"}],"created":"2019-12-12T00:35:42.203","modified":"2019-12-12T00:21:01.4138635","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55023,"title":"Exchange Online Improvements to Accelerate Replication of Changes to Azure Active Directory","description":"We’re updating Exchange Online to accelerate replication of changes to Azure Active Directory. With this change, modifications to Exchange properties will be written immediately to AAD reducing the replication time.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-09-06T23:54:43.78","modified":"2019-12-17T00:17:19.1819314","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55025,"title":"Tenant Customizable Recipient Limits","description":"In Exchange Online a mailbox user is allowed to send to a maximum of 500 recipients per message. This default value currently can’t be changed by the tenant admin. Yet, many admins would like to raise this limit on at least a few mailboxes (for monthly newsletters for example). Others want to significantly lower it (to, say, 50 or some such) for most or all mailboxes in their organization, as part of a perceived defense-in-depth strategy to reduce the potential impact should a hacker compromise a user account and start blasting out spam, or a disgruntled employee tries to air their grievances company-wide. With the upcoming customizable recipient limits, you’ll now be able to customize this setting between 1 and 1000, for a single mailbox, multiple mailboxes, and for the default setting for new mailboxes that you create in the future. Single and bulk edit will be available in the Exchange Admin Center UI, while customizing the default setting for new mailboxes can be done via Remote PowerShell.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-09-06T23:56:25.59","modified":"2020-02-20T00:03:48.656394","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55096,"title":"Global reader in Azure AD roles","description":"Global reader is the read-only counterpart to Global admin. Users in this role can read all settings and administrative information across Microsoft 365 services, but cannot edit anything. Please note that Global Reader is not supported in SharePoint Admin Center, Privileged Access Management (PAM), customer lockbox requests in Microsoft 365 Admin Center and sensitivity labels in Security & Compliance Center.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-09-11T00:10:27.58","modified":"2020-05-29T17:45:44.550009","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55100,"title":"Addition of New File Types to Default Block List","description":"We are adding some additional file extensions to the BlockedFileTypes list. The BlockedFileTypes parameter specifies a list of attachment file types (file extensions) that can't be saved locally or viewed from Outlook on the web.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-09-11T00:02:39.613","modified":"2020-01-14T00:35:02.5405659","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55102,"title":"Enhancements to Office 365 Quarantine Notifications and Alerts","description":"With this change, the email template used for end-user-spam notifications will be modified to conform with other Microsoft email templates. As part of the change, end-users will need to navigate to the Quarantine Portal within the Security and Compliance Center to take actions, such as release message. \n\nAlso with this change, a new alert is being added for Malicious email detected. With this, admins will be able to configure an alert to notify them when an end-user has a malware or phishing message quarantined. \n\nWe'll be gradually rolling this out to customers in early October 2019, and the roll out will be completed worldwide by the end of December 2019.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2019-09-11T00:02:40.34","modified":"2020-01-09T23:30:05.9882506","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55109,"title":"Microsoft Compliance Score in public preview","description":"Microsoft Compliance Score, which will be available in public preview, can help organizations simplify and automate risk assessments and provide recommended actions to address the risks. The new feature will be available in the Microsoft 365 compliance center (compliance.microsoft.com).","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Compliance center"},{"tagName":"Compliance Score"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-09-27T17:18:40.697","modified":"2020-01-14T00:35:02.5435649","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55111,"title":"Compliance solution catalog in public preview","description":"The solution catalog in public preview, which locates in the Microsoft 365 compliance center, will enable companies to better discover and learn the solutions that can help meet their compliance goals. Admins will be able to customize their administrative experience with this new feature.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Microsoft Compliance center"}],"created":"2019-09-25T21:48:35.633","modified":"2020-01-14T00:35:02.5445636","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":55112,"title":"Migrate compliance solutions from Office 365 Security & Compliance Center to M365 compliance center","description":"Lift and shift compliance solutions from Office Security & Compliance Center to M365 compliance center, so admins won't be redirected to the old platform.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Compliance center"},{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-09-25T21:48:36.36","modified":"2020-01-30T00:33:48.3370048","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54285,"title":"MyAnalytics Dashboard is coming to more Microsoft 365 Government and Office 365 Government suites","description":"The MyAnalytics Dashboard will be made available to everyone using Office 365 and Microsoft 365 Government suites that include Exchange Online, specifically Microsoft 365 E3, Office 365 E3 and E1.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"MyAnalytics"}],"created":"2019-08-16T21:16:39.777","modified":"2019-12-03T00:44:06.3971313","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54286,"title":"MyAnalytics Email Digest is coming to more Microsoft 365 Government and Office 365 Government suites","description":"MyAnalytics Email Digest will be made available to everyone using Office 365 Government and Microsoft 365 Government suites that include Exchange Online, specifically Microsoft 365 Government E3, Office 365 Government E3 and E1.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"MyAnalytics"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2019-08-16T21:16:40.553","modified":"2020-01-09T00:05:44.94401","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54345,"title":"Microsoft Forms available for Department of Defense","description":"Microsoft Forms, a simple, lightweight application that lets you create surveys, quizzes, and polls with ease, will be available for your organization.","status":"Launched","moreInfoLink":"forms.microsoft.com","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Power Automate"},{"tagName":"Forms"}],"created":"2019-08-15T00:39:03.387","modified":"2020-01-16T00:54:40.6189212","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54391,"title":"Outlook for Android: Location, meeting time and the ability to RSVP in notifications","description":"Expand your Outlook calendar notification to RSVP, see the location and meeting time.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Android"}],"created":"2019-08-16T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.0355942","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54444,"title":"Outlook for iOS: Location information in calendar notifications","description":"Your event location and time are included in calendar notifications. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2019-10-01T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.050551","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54449,"title":"Outlook for iOS: Move messages to suggested folders","description":"Effortlessly move emails to folders using Outlook folder suggestions","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-09-13T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.0545482","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":53996,"title":"Outlook for iOS: Accept a new proposed time to meet","description":"Respond to a proposed new time to meet. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2019-10-01T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.0435733","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":53997,"title":"Outlook for iOS: Propose a new time to meet","description":"Quickly reply to an event or meeting invitation with a new time proposal.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-10-01T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.0485337","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54010,"title":"Productivity insights in Outlook powered by MyAnalytics","description":"Productivity Insights in Outlook powered by MyAnalytics shows users insights about their recent collaboration and communication patterns and suggests ways to work more effectively.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/workplace-analytics/myanalytics/use/add-in","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-07-31T18:43:59.59","modified":"2020-01-09T00:05:44.9150134","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54207,"title":"Microsoft Teams - Phone System for GCC High and DoD","description":"Phone System enables call control and PBX capabilities in the Office 365 cloud for Microsoft Teams. Microsoft is now enabling this environment for Microsoft 365 GCC High and DoD.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-08-12T23:14:08.967","modified":"2020-07-02T23:04:35.1901817","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54125,"title":"Updates to outbound spam settings","description":"We’re updating the Outbound spam settings together with the Anti-spam policy page in Security and Compliance Center (SCC). \nWith these updates, admins will see a more streamlined Anti-spam policy page in SCC together with a number of new options in the Outbound spam filter policy. Admins will be able to set limits for the number of recipients a user can send emails to and take action when they exceed that limit. We are also adding support for custom Outbound spam policies so these settings can be scoped to the users as required.\nWe'll be gradually rolling this out in early September, and the roll out will be completed worldwide by the end of October.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2019-08-07T22:13:14.617","modified":"2020-01-16T00:54:40.4300276","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":54019,"title":"Outlook for Android: RSVP from email notification","description":"RSVP to meeting invitations as soon as you receive them by expand the email notification from your lock screen to reveal RSVP buttons (Accept / Tentative / Decline).","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Android"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2019-10-10T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.0475627","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57135,"title":"Query alterations using SPFx for custom results page","description":"Query alterations using SPFx for custom results page allows for query alterations in Microsoft Search for custom results pages with the SharePoint Framework.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Search-Blog/Microsoft-Search-bringing-intelligence-to-your-world-of/ba-p/960144","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-11-07T00:15:03.61","modified":"2020-03-19T23:39:13.9189193","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57127,"title":"Spelling suggestions in Microsoft Search","description":"Spelling suggestions in Microsoft Search suggests plausible replacements for words that are likely to have been misspelled. If a user enters a word in a search query that appears to be misspelled, the search results page displays query spelling corrections. For example, if someone enters a query that contains the word \"ampitheater\", the query spelling correction would be \"amphitheater\".","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-11-07T00:15:01.44","modified":"2020-06-02T00:10:20.4627","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57082,"title":"Microsoft Teams: Changes in Incoming IP Video policy (New Audio and Video Policies)","description":"We are updating our meeting policies to allow IT administrators more control over how video is managed in Teams Meetings. Current policy can only be set to prevent outgoing video. We are extending the Allow IP Video policy to prevent both outgoing and incoming video as needed. Tenant administrators can use this policy to manage bandwidth.  This item has been updated to reflect changes to the original plan.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2019-10-26T00:00:25.213","modified":"2020-07-03T03:31:50.4706175","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":57291,"title":"Teachers get early access to class teams created with SDS","description":"New class teams created with School Data Sync now allow Teachers time to prep and build their team before students join—clicking 'Activate' allows students in and signals the start of their collaboration in Teams.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Targeted Release (Entire Organization)"}],"created":"2019-11-04T17:54:38.337","modified":"2020-01-16T00:54:40.5359644","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57275,"title":"Microsoft Teams - Sensitivity Labels","description":"Regulate who can access teams in your organization. Sensitivity labels created in the security and compliance admin center can now be used to control the privacy and guest access settings of the team. Users can select the appropriate label when creating a new team.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-11-01T23:49:29.727","modified":"2020-07-03T03:31:50.4696474","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q2 CY2020"},{"id":57037,"title":"Microsoft Teams - Support for Google as an Identity Provider","description":"Collaborate seamlessly with Gmail users. New guest users invited to a team with a Gmail address will be able to redeem the invitation by signing in with their Gmail account, without the need to create a personal Microsoft account.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-10-25T23:58:01.54","modified":"2020-02-20T00:03:48.7393466","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57064,"title":"Acronym search in Microsoft Search","description":"Acronym search in Microsoft Search enables Microsoft Search users to discover Acronyms via Microsoft Search. Acronym search will initially be available to Bing prior to becoming available to additional Microsoft Search entry points such as SharePoint, Office.com, etc.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Search-Blog/Microsoft-Search-bringing-intelligence-to-your-world-of/ba-p/960144","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-11-07T00:15:15.11","modified":"2020-06-02T00:10:20.4656979","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57057,"title":"Authenticated Received Chain (ARC) is now enabled for Office 365 hosted mailboxes","description":"All hosted mailboxes in Office 365 will now gain the benefit of ARC with improved deliverability of messages and enhanced anti-spoofing detection. ARC preserves the email authentication results from all participating intermediaries, or hops, when an email is routed from the originating server to the recipient mailbox. Before ARC, modifications performed by intermediaries in email routing, like forwarding rules or automatic signatures, could cause email authentication results to fail by the time the email reached the recipient mailbox. With ARC, the cryptographic preservation of the authentication results allows Office 365 to verify the authenticity of an email's sender. Initially ARC will only be utilized to verify authentication results within Office 365, but plan to add support for third party signers in the future.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2019-10-24T22:31:22.773","modified":"2019-12-03T00:44:06.4599196","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57067,"title":"People search on attributes in Microsoft Search","description":"People search on attributes available in Bing makes it easy for people to query someone’s name + title, for example, without having to remember their entire name and correct spelling.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Search-Blog/Microsoft-Search-bringing-intelligence-to-your-world-of/ba-p/960144","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-11-07T00:15:16.593","modified":"2019-12-03T00:44:06.4619581","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57068,"title":"Microsoft Search API in the Microsoft Graph","description":"The Microsoft Search API in the Microsoft Graph allows for developers to build custom applications the leverage Microsoft Search results.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Search-Blog/Microsoft-Search-bringing-intelligence-to-your-world-of/ba-p/960144","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-11-07T00:15:17.34","modified":"2019-12-03T00:44:06.4700001","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57069,"title":"Microsoft Search in Bing and Edge Mobile Applications","description":"With Microsoft Search in the Bing and Edge mobile applications (iOS and Android), you can now authenticate with your organizational account and search across information in Microsoft 365 and connected experiences with Microsoft Search.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Search-Blog/Microsoft-Search-bringing-intelligence-to-your-world-of/ba-p/960144","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-11-07T00:15:18.067","modified":"2019-12-03T00:44:06.4720832","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57070,"title":"Bing Enterprise Homepage with Microsoft Search","description":"The enterprise focused Bing Homepage with Microsoft Search experience offers company branding, Office content, quick links to top queries as well as company updates from their admin.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/11/04/introducing-the-new-microsoft-edge-and-bing/#5CDIzP5AACWgzEwa.97","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-11-07T00:15:18.753","modified":"2019-12-03T00:44:06.4720832","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57071,"title":"Bing Industry News with Microsoft Search","description":"Industry news gives users a targeted set of news content specific to their company and industry. In addition, it offers access to news content for free, that would otherwise be behind a paid subscription wall, such as Wall Street Journal and more.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/11/04/introducing-the-new-microsoft-edge-and-bing/#5CDIzP5AACWgzEwa.97","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-11-07T00:15:19.44","modified":"2019-12-03T00:44:06.4720832","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57072,"title":"Power BI results in Microsoft Search","description":"With Power BI results in Bing using Microsoft Search people at work can simply search for a report using a keyword and immediately view Power BI reports or dashboard results inline. For frequently used Power BI reports, users can submit a request to create a bookmark for a specific security group, title, and URL, and sample keywords to their admin. Once created, the bookmark will contain the tile/report embedded directly into the bookmark answer card for easy viewing. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-11-07T00:15:20.15","modified":"2020-06-02T00:10:20.4786725","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57073,"title":"Floorplan search in Microsoft Search","description":"Floorplan search in Bing with Microsoft Search allows people to pinpoint a colleague’s office visually on a floorplan based on engineering diagram data indexed by Microsoft Search.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-11-07T00:15:20.847","modified":"2020-06-02T00:10:20.4796893","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57310,"title":"Microsoft Information Protection: Sensitivity labels for Teams, Office 365 Groups, and SharePoint Sites (public preview)","description":"With a sensitivity label you can now associate privacy, external user access, and unmanaged device policies for Sites and Groups. Users can simply select a sensitivity label when creating or updating a Team, Office 365 Group, or SharePoint Site, and the right security policies will be automatically applied. Simple, seamless, and consistent labels experience across Microsoft 365 experiences.\n\nTo learn more, check out https://aka.ms/SPOLabels. Public preview starts on Nov. 20th, 2019.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-OneDrive-Security-compliance-migration-admin-and/ba-p/960871","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"O365 Groups"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-11-04T17:54:42.083","modified":"2020-06-10T23:09:34.3366756","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57311,"title":"Support for sensitivity labels with protection in SharePoint and OneDrive (public preview)","description":"SharePoint and OneDrive now support sensitivity labels with protection i.e. Microsoft Information Protection-based encryption setting can be associated with a sensitivity label. The encrypted files are treated much like regular files and users can open and edit them in Office on the Web and get modern productivity experiences like co-authoring. You can govern these encrypted files with Data Loss Prevention (DLP) policies and eDiscovery too. \n\nTo learn more, check out https://aka.ms/SPOLabels. Public preview starts on Nov. 20th, 2019.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-OneDrive-Security-compliance-migration-admin-and/ba-p/960871","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-11-04T17:54:42.833","modified":"2020-05-05T23:02:58.2226661","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57297,"title":"Record, edit and personalize videos with Stream mobile app","description":"Easily create personalized videos including annotations, text and emojis directly from your Stream mobile app","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Stream"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-11-04T17:54:39.39","modified":"2020-05-18T23:03:31.9861099","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57306,"title":"SharePoint lists - Alternate row formatting","description":"Provide a cleaner, more visual view of your documents and data with column formatting that alternates every other row. Click into Format view, select your color preference for Odd and Even rows and watch it take effect in real time. Once you’re satisfied with how it looks – dare I say how it pops – click the Close button and know your data comes across intact with clarity and style.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-11-04T17:58:11.973","modified":"2020-02-08T00:27:10.2590974","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57307,"title":"SharePoint - lists and libraries web parts consume dynamic data","description":"Let web parts talk to other web parts and your pages and experiences become more dynamic with data and interactive. You will be able to configure list web part to send its property values to the List Properties web part, including updating those values based on what is selected.  Item has been updated to align with release plans.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-11-04T17:58:12.767","modified":"2020-07-03T03:31:50.4307238","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":57302,"title":"SharePoint lists - Expanded view","description":"It’s subtle and powerful, a feature that gives you more visual space to see and dig into data. We're introducing the ability to expand lists to fill the screen – to allow you to focus on what you’re doing and see more rows and columns at once. Click the expand button and see more, do more. One click clears the chrome of left-hand navigation and site header.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Content-collaboration-throughout-Microsoft-365-Ignite-2019/ba-p/960868","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-11-04T17:58:08.843","modified":"2020-02-08T00:27:10.2730904","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57455,"title":"Microsoft Teams - \"Colleague joined Teams\" notifications","description":"Connect with new team members faster. Users will receive a notification in their activity feed when a new colleague joins Teams for the first time.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-11-07T00:15:09.947","modified":"2020-02-20T00:03:48.7023673","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":57417,"title":"Dark Mode for OneNote 2016","description":"We are rolling out Dark Mode for OneNote 2016. This will be available for Office 365 subscribers and non-volume licensing Office 2019 customers. Dark Mode changes the app’s interface elements from light to dark. Using OneNote in this mode can improve readability in low light environments, increase legibility of the user interface as well as your notes, provide better contrast, and reduce eye strain. You might also use OneNote in Dark Mode simply as a personal preference. The choice is yours!","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"OneNote"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2019-11-06T00:04:46.563","modified":"2020-06-02T22:59:43.0865142","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":59839,"title":"Website tabs in Teams GCC-High","description":"This feature lets users in GCC High add a website tab in Teams","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-12-17T23:34:26.153","modified":"2020-06-02T22:59:43.0935087","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":59706,"title":"Kaizala - User Admin Role Changes","description":"The user admin role will no longer be able to manage Kaizala for their organization. Instead, the Kaizala admin within the admin portal will be able to manage Kaizala in their organization, and have full aceess to all Kaizala management features and data.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Kaizala"}],"created":"2019-12-21T00:14:24.247","modified":"2020-05-14T23:05:17.7478788","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":59776,"title":"Visio Viewer app available in iOS App Store","description":"The latest version of the Visio Viewer app (v1.17) is now available in the iOS App Store. The following features were included as a part of this release:\n1.\tBrand and app icon refresh with the new Visio icons\n2.\tIntroduction of Dark Mode support\n3.\tFRE updates in sync with WXP iOS apps experience\n4.\tDiagnostic Data and Connected Services experience","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-02-11T01:08:29.157","modified":"2020-02-11T00:55:01.907812","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":59664,"title":"Add participants to Teams Meetings chat","description":"Today in private meeting chat threads, user don't have functionality to easily add more participants to chat. This feature will add an entry point \"Add participants\" in the meeting chat header and users who are already part of the chat thread will be able to add more users to the meeting chat using this feature. This functionality currently exist in group chat and it will work exactly the same way as group chat.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2019-12-12T00:23:34.21","modified":"2020-01-09T23:30:05.8823115","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":59334,"title":"Outlook on the web - new experience in mobile browsers","description":"We are releasing the new Outlook on the web experience to mobile browsers. Similar to the new Outlook on the web on PC, users accessing Outlook in mobile browsers will see a new experience. You can opt out by switching a toggle in Settings.\n\nStarting in Feb 2020, we will remove the opt-in toggle to go back to the classic experience.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/outlook-blog/outlook-on-your-mobile-browser-is-being-upgraded/ba-p/1125816","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-05-07T22:58:46.7581011","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":59343,"title":"Introducing Multilingual Support for Government","description":"Multilingual support is now available for GCC. With Multilingual Support, the form designer can add multiple language versions, which allows respondents to choose their preferred language. All responses will then be stored in a single form for easy analysis.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Power Automate"},{"tagName":"Forms"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-01-16T00:54:40.4759994","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":59344,"title":"Introducing File Upload","description":"a type of question that allows responders to upload files, such as Office documents, images, and video, to their answers. These uploaded files are safely stored in your SharePoint or OneDrive for you to access with ease. With file upload, you can, for example, create a recruiting form that collects resumes or a photography competition form that requests images.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Forms"},{"tagName":"Power Automate"}],"created":"2019-12-04T08:00:00","modified":"2020-05-15T22:59:02.8616944","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":59430,"title":"Outlook on the web - room feature card","description":"You will be able to see room features and details in the room card in Outlook on the web. This feature uses the same data used for room filters in Set-Place which admins can set in PowerShell.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/set-place?view=exchange-ps","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"}],"created":"2019-12-05T08:00:00","modified":"2020-04-27T23:39:31.5486203","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":59216,"title":"Forms Repeated Phisher Handling","description":"This feature restricts repeated offenders who are trying to phish. Microsoft Forms Team will block users who have two or more confirmed phishing forms from distributing forms and collecting responses. Global and security admins will be informed and can unblock restricted users via the Restricted User Portal.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Power Automate"},{"tagName":"Forms"}],"created":"2019-11-27T08:00:00","modified":"2019-12-31T00:58:47.9599479","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":58252,"title":"New Tenant Admin Privacy Controls for Microsoft Whiteboard Clients","description":"New privacy controls are available for Tenant Admins to manage organization privacy levels for Microsoft Whiteboard client applications.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Whiteboard"},{"tagName":"Windows Universal"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-11-23T08:00:00","modified":"2020-04-17T23:26:59.7232513","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":60528,"title":"Faster & More Reliable Exchange PowerShell Cmdlets","description":"The New Exchange Online Management cmdlets are significantly more reliable and much faster than those previously available. \n\nThese new cmdlets are available today from the PowerShell Gallery website. https://aka.ms/exops-v2","status":"Launched","moreInfoLink":"https://aka.ms/exops-docs","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"China"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-01-22T00:01:34.39","modified":"2020-07-03T03:31:50.446681","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":44286,"title":"Microsoft Authentication Library for iOS","description":"iOS developers can use MSAL.iOS to securely sign-in and authenticate any Microsoft identity (Azure AD and Microsoft Accounts), call Microsoft Graph, other Microsoft APIs or other APIs that developers have built. All functionality in ADAL.iOS (Azure AD Authentication Libraries) is now supported in MSAL.iOS. Applications built with ADAL and MSAL will have a shared token cache and single sign on for users will continue to work.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://developer.microsoft.com/en-us/graph/blogs/microsoft-authentication-libraries-for-android-ios-and-macos-are-now-generally-available/","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2018-12-03T19:52:23.487","modified":"2020-05-29T17:45:44.7219133","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":44287,"title":"Microsoft Authentication Library for Android","description":"Android developers can use MSAL.Android to securely sign-in and authenticate any Microsoft identity (Azure AD and Microsoft Accounts), call Microsoft Graph, other Microsoft APIs or other APIs that developers have built. All functionality in ADAL.Android (Azure AD Authentication Libraries) is now supported in MSAL.Android. Applications built with ADAL and MSAL will have a shared token cache and single sign on for users will continue to work.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://developer.microsoft.com/en-us/graph/blogs/microsoft-authentication-libraries-for-android-ios-and-macos-are-now-generally-available/","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2018-12-03T19:52:24.62","modified":"2020-05-29T17:45:44.7249116","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":45917,"title":"Outlook for iOS: Do Not Disturb settings","description":"Set time and work/personal situations when you do or don't want email notifications and reminders. ","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2019-02-05T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.0525502","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":46184,"title":"Export Visio diagrams to Flow","description":"Open an existing BPMN/Flowchart diagram or create a new one in Visio and export it to Microsoft Flow to automate.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/Visio-Blog/Export-workflows-designed-in-Visio-to-Flow-to-quickly-automate/ba-p/419098","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-06-03T17:38:57.697","modified":"2020-07-03T03:31:50.446681","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2019"},{"id":46690,"title":"Improvements in reporting of ‘bad items’ during mailbox migrations","description":"We are improving migrations so that the admin will no longer be required to specify an explicit Bad Item Limit or Missing Item limit. Instead, a migration will be assigned a Data Consistency Score that will classify it as - Perfect, Good, Investigate or Poor. These classifications are based on the nature and amount of data loss that might have occurred during the migration process. Based on these scores the admin may be required to take an additional step to approve a migration before it can be completed successfully. With the introduction of Data Consistency Score, we aim to increase visibility into conversion errors and help triage the criticality of item conversion failures.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-02-13T21:01:09.253","modified":"2020-01-24T23:58:36.7000707","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":46529,"title":"Microsoft Productivity Score Private Preview","description":"Microsoft Productivity Score is an analytics service that gives you insights that transform how work gets done. It will provide you visibility into how your organization works, insights that identify where you can enable improved experiences so people can reach their goals, and actions to update skills and systems so everyone can do their best work.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://aka.ms/productivityscoreblog","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Targeted Release (Select People)"}],"created":"2019-12-12T00:35:44.763","modified":"2020-01-09T23:30:06.1931164","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":34295,"title":"Auto-Investigation with Key Threat Playbooks","description":"Auto-investigation capabilities for threats will be available in Office E5 with integration with Microsoft Defender ATP. Also, there will be key threat playbooks available at this time also. Ability to trigger automated investigations using the playbooks from Threat Explorer also will go live.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2018-10-10T22:12:14.677","modified":"2020-01-14T00:35:02.6455097","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":33754,"title":"Autoapply retention labels based on content types and metadata","description":"Use content types, taxonomy or any document metadata column to automatically apply retention/record management labels","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2018-09-17T22:50:41.59","modified":"2020-02-13T19:34:36.6365714","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":31171,"title":"Service Encryption for Exchange Online","description":"Office 365 offers an added layer of encryption at the application level for customer content in Office 365, including SharePoint Online and OneDrive for Business. We are now rolling out Service Encryption for Exchange Online.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://aka.ms/mcsce","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2018-07-13T21:51:29.143","modified":"2019-12-31T00:58:48.2117979","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":31228,"title":"Microsoft Cloud App Security & Microsoft Defender ATP integration to block access to unsanctioned apps from endpoints","description":"The integration will allow admins to automatically block access to unsanctioned apps from client devices, using Microsoft Defender ATP.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Cloud App Security"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2019-11-08T00:48:05.987","modified":"2020-07-08T23:27:29.3324039","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q1 CY2020"},{"id":31233,"title":"Microsoft Intune enhanced end user experience for iOS","description":"Microsoft Intune continues to roll out end user experience improvements on the iOS platform. Notable upcoming features include custom notifications, administrator configurable privacy message during enrollment, deeper iOS settings and resource access controls, and improvements to the enrollment workflow based on changes introduced by Apple in iOS 12.2","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Microsoft Intune"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-06-27T18:11:53.47","modified":"2020-01-15T01:03:52.393139","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":31064,"title":"Modern list templates for issues, contacts and datasheet","description":"The following list templates now have modern UI support: Issue Tracking, Contacts, Custom List in Datasheet View New and existing lists created using one of these templates will now appear in modern UI by default. \n\nAdditionally, the native UI now supports multi-line text fields with the Append Changes to Existing Text setting enabled. Lists that contain this field type will no longer fall back to classic mode to accommodate these fields.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"}],"created":"2018-06-06T16:35:23.093","modified":"2020-03-17T23:50:40.1226434","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":32838,"title":"Staged user roll out to Azure AD cloud authentication","description":"Migrate users from federated authentication - Active Directory Federation Services (AD FS), Ping Federate, Okta, or any other federation on-premises system - to Azure AD cloud authentication in groups or phases. Cloud authentication (Pass-Through Authentication or Password Hash Sync) enables benefits such as no real-time dependency on existing on-premises infrastructure, leaked credential protection, and seamless single-sign on.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-ad-choose-authn","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"Azure Active Directory"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2019-03-08T23:02:23.48","modified":"2020-07-02T23:04:35.062523","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":27020,"title":"OneDrive for Business: File Requests","description":"OneDrive users can request files from others by sending an upload-only link.","status":"Launched","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2019-05-21T17:57:00","modified":"2020-02-27T00:57:29.7099565","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":24180,"title":"Microsoft Teams - Location Based Routing","description":"Location-Based Routing (LBR) is a call management feature that controls how calls are routed. LBR makes it possible to restrict the routing of calls between VoIP endpoints and PSTN endpoints based on the location of the parties in the call. It also enforces call authorization rules on whether calls can be routed to PBX or PSTN endpoints based on the caller's geographic location.","status":"Rolling out","moreInfoLink":"https://aka.ms/skypeandteams","publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2017-10-24T16:51:58.9","modified":"2019-12-03T00:44:06.5868804","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2019"},{"id":25197,"title":"Microsoft Stream: Public APIs","description":"Enable basic programmatic capabilities (upload, edit, fetch, display) for Microsoft Stream via APIs.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Stream"},{"tagName":"Developer"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2018-01-17T19:23:04.317","modified":"2019-11-04T17:52:46.0186289","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":27728,"title":"Microsoft Stream: Public anonymous external video sharing","description":"Allow individual videos in Microsoft Stream to be marked for external public access allowing people to view the videos without a login. Stream admins will be able to control if this feature is enabled and who within the organization can make videos publicly available.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Microsoft Stream"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2018-04-26T17:16:21.897","modified":"2019-11-04T17:52:46.0156309","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":33006,"title":"Automapping on Mailbox Full Access","description":"Customers can enable automapping when assigning Full Access permissions to cross-premises mailboxes in an Exchange Hybrid deployment.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Online"}],"created":"2018-08-21T18:42:50.49","modified":"2020-03-17T23:50:40.149627","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":43296,"title":"Microsoft Project: Custom fields at the Task level","description":"Task custom fields enables you to add details to your tasks so you can manage your project more effectively. Fields such as numbers and dates can be created for tasks and shown in the Grid view and Task Details pane.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Project"}],"created":"2020-05-08T23:24:51.383","modified":"2020-05-08T22:58:08.3544605","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":44370,"title":"Microsoft Teams - Manage discovery of private teams","description":"Teams is making it easy to discover and join private teams. Admins and team owners can control whether they want to allow private teams to be discovered by Teams users. When a private team is discoverable, it shows up in search results and is included in suggestions in the team gallery alongside public teams in Teams. This makes it easy for people to search for and find the private teams that they want to join. People can request to join a private team which a team owner can then approve or deny.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2019-04-30T21:05:37.52","modified":"2020-04-30T23:06:02.6699911","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":43797,"title":"Expiring access for external users","description":"Admins and end users can expire shares to external users","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2018-11-08T18:27:44.437","modified":"2020-07-07T23:10:13.3912375","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":60722,"title":"Outlook for iOS: Create task from an email message","description":"Use the option to create a task from an email message and have it sync with tasks in Microsoft 365. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2020-06-03T00:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:13.3922373","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":61225,"title":"Insider Risk Management: Integration with Communication Compliance","description":"Ability to leverage Communication Compliance capabilities to identify additional risk areas","status":"In development","moreInfoLink":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/compliance-insider-risk-management","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-02-24T22:52:05.323","modified":"2020-07-03T03:31:50.4795939","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":61223,"title":"Insider Risk Management: Microsoft Teams integration","description":"Allow for richer collaboration across an organization and identify risks","status":"In development","moreInfoLink":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/compliance-insider-risk-management","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-02-24T22:52:03.893","modified":"2020-07-03T03:31:50.4795939","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":63068,"title":"Advanced eDiscovery Graph APIs","description":"Script common eDiscovery actions using the Microsoft Graph REST APIs. APIs include, but are not limited to: Case, Custodian, Search, Review Set and Export management. The graph APIs will first be released to the Microsoft Graph beta endpoints (https://docs.microsoft.com/graph/api/overview?toc=./ref/toc.json&view=graph-rest-beta) and then ultimately to production (https://docs.microsoft.com/graph/api/overview?toc=./ref/toc.json&view=graph-rest-1.0). APIs will show up in preview as they are completed and available in production after most common scenarios are completed.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Compliance center"},{"tagName":"Security and Compliance center"}],"created":"2020-04-03T00:21:16.87","modified":"2020-04-03T00:07:46.600532","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":63211,"title":"Exchange Hybrid Agent for GCC High","description":"The Exchange Hybrid Agent enables Exchange Online to access the free/busy of on-premises mailboxes and to move mailboxes from on-premises servers to Office 365 without requiring any inbound ports or rules to be opened at the on-premises firewall.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2020-04-06T23:35:44.94","modified":"2020-04-07T23:11:19.0195626","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":63212,"title":"Adding Outbound Support for DNSSEC/DANE for SMTP to Exchange Online","description":"Microsoft is committed to providing world-class email security solutions and the support for the latest Internet standards in order to provide advanced email protection for our customers. With this change we are adding outbound Support for DNSSEC/DANE for SMTP to Exchange Online. Look for another roadmap item which covers inbound mail. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-04-06T23:35:45.637","modified":"2020-04-06T23:22:23.790544","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":62559,"title":"Microsoft Search in Windows 10","description":"We're bringing Microsoft Search to the Windows 10 search box. Microsoft Search is an enterprise search experience that increases productivity and saves time by delivering more relevant search results for your organization.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Search"}],"created":"2020-03-27T23:04:39.61","modified":"2020-03-24T22:44:57.8321142","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":62593,"title":"CJK/Double Byte support for Advanced eDiscovery","description":"CJK/Double Byte support for Advanced eDiscovery - adding CJK/Double Byte characters to review set.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Security and Compliance center"},{"tagName":"Microsoft Compliance center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-16T23:12:27.517","modified":"2020-07-07T23:10:13.3952352","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":61529,"title":"Shareable address bar links","description":"Tenant admins can specify whether the link that shows up in address bar for files is sharable within organization or not.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Targeted Release"}],"created":"2020-03-02T22:43:40.537","modified":"2020-04-27T23:39:31.7065277","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":64189,"title":"Communication Compliance: Detect adult content","description":"Communication Compliance can now detect adult, racy, and gory images using Azure's Computer Vision algorithms.","status":"In development","moreInfoLink":"http://aka.ms/CommunicationCompliance","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"}],"created":"2020-05-14T23:21:48.53","modified":"2020-07-03T03:31:50.4776258","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 cy2020"},{"id":64169,"title":"Microsoft Lists - comments - built on SharePoint","description":"Add a comment on a list or list items, including @mention capabilities to draw a person's attention.","status":"In development","moreInfoLink":"https://aka.ms/MSLists","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"}],"created":"2020-05-19T23:21:19.86","modified":"2020-07-03T03:31:50.4746065","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":64288,"title":"New Advanced eDiscovery solution in Microsoft 365 for Gov clouds","description":"The Advanced eDiscovery solution in Microsoft 365 builds on the existing eDiscovery and analytics capabilities in Office 365. This new solution, called Advanced eDiscovery, provides a workflow to identify, preserve, collect, review, analyze, and export content that's responsive to your organization's internal and external investigations. It also lets legal teams manage the entire legal hold notification workflow to communicate with custodians involved in a case.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/overview-ediscovery-20?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Office 365"}],"created":"2020-06-04T23:57:03.593","modified":"2020-07-03T03:31:50.4726394","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":64015,"title":"Notifications added to the Yammer Communities App in Teams.","description":"Yammer notifications will be available from with the Yammer Communities app in Teams.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2020-06-04T23:10:17.893","modified":"2020-06-09T23:27:50.1878944","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":64994,"title":"Microsoft Search is coming to Windows 10 with Microsoft 365","description":"Microsoft Search is an enterprise search experience in Microsoft 365 that increases productivity and saves time by delivering more relevant search results for your organization.\n\nGet blazing fast search for people, bookmarks, locations, and Q&A in Windows search. With Microsoft Search in Windows, you can now get answers across both work and web integrated into the search panel.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Windows"},{"tagName":"Microsoft Search"}],"created":"2020-06-12T00:18:45.223","modified":"2020-07-07T23:10:13.3982332","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65004,"title":"Advanced eDiscovery: Direct download export","description":"We're eliminating the need to use the Azure Storage Explorer to download exported content from a review set in Advanced eDiscovery. We're moving to a model where content is downloaded directly through a web browser. After an export is completed, an eDiscovery manager can download a single zip file from the Exports tab in the review set.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-12T00:18:45.963","modified":"2020-07-03T03:31:50.4766284","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":64872,"title":"SharePoint lists and libraries - Improved Image columns","description":"Upload a new image – including mobile camera support. You can add a new Image column to lists and libraries. When creating or editing items in that list or library, you can upload an image for that list item of file.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-06-08T23:13:00.043","modified":"2020-07-07T23:10:13.3992327","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":64963,"title":"We're updating SharePoint Online search query volume limits when using app-only authentication","description":"When using the SharePoint Online search APIs with app-only authentication where the app implements the Sites.Real.All permissions level or greater, the app is registered with full permissions and allowed to query across all SharePoint Online content to include user's private OneDrive for Business content. When this change is implemented, queries using the Site.Read.All permissions level or greater will be throttled at 25 QPS.\n\nThe search query will return with a 429 response and you can simply retry the query. When waiting for 429 recovery, you should ensure to pause all search query requests you may be making to the service using similar app-only permission. Making additional calls while receiving throttle responses will extend the time it takes for your app to become unthrottled. \n\nAs we scale our system, we realize the importance of hardening the system to run it efficiently and also to protect the system and hence this change. This change is expected to rollout beginning August 2020 into the Fall of 2020. ","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/dev/general-development/how-to-avoid-getting-throttled-or-blocked-in-sharepoint-online","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Search"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-10T23:25:10.377","modified":"2020-07-07T23:10:13.4002323","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":58136,"title":"Outlook for Android: Edge integration","description":"Web links will bring an Edge browser experience into Outlook so users can stay in context of what they're doing when reading or referring","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-02-06T00:00:00","modified":"2020-04-28T00:52:46.0024705","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":59437,"title":"Send from proxy addresses (aliases) from OWA","description":"The ability to send email from a proxy address (aka alias) other than the sender's primary SMTP address is useful in multiple scenarios, such as mergers and acquisitions when you need the to send from multiple branded domain names, or sending on behalf of a team or department, like info@contoso.com. And of course, having the FROM and REPLY TO boxes preserve that alias when the receipient sees it is just as important. So to kick-off our journey to provide you and your users with the flexibiliy to send email using alias, we're excited to announce that soon Outlook on the web (aka OWA) will natively support the ability to choose the sender or FROM from a drop-down list right within the compose pane. And when the recipient receives that message, the FROM and REPLY TO will show that alias, regardless where the recipient's mailbox happens to live. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-12-05T00:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.2240647","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":59438,"title":"Message Recall in Exchange Online","description":"The Outlook for Windows Message Recall feature is extremely popular with users, yet it doesn't always work so well. Part of the problem is that the recall is client-based, and the recall can only happen if the recipient also uses Outlook. With millions of users with mailboxes in Office 365, we're now able to improve upon that feature by performing the recall directly in the cloud in Office 365 mailboxes, so it doesn't matter which email client the recipient uses, the recall takes place in their Office 365 mailbox, and when their client syncs their mail, the message is gone. While there are still some conditions where the recall still won't happen (like the message being read by the recipient), moving the recall to the cloud significantly improves the recall success rate. Additionally, we'll now also offer an aggregrate message recall status report, to make it simpler to see for whom the recall succeeded and for whom it failed.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-12-05T08:00:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.2161189","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":59439,"title":"Securing SMTP Authenticated Submissions - Per Mailbox and By Default","description":"We're kicking off a multi-phased effort to better secure SMTP authenticated submissions. SMTP authenticated submission is commonly used by applications or devices (printers, scanners, etc.) to submit email into the Office 365 service. It only requires login credentials, and doesn't support modern authentication. So this leaves any account that's using SMTP authenticated submission more vulnerable to abuse and hacking than accounts that exclusively use the other protocols that do support modern authentication.\n \nLast year we introduced Remote PowerShell cmdlets to disable SMTP authenticated submission for your entire organization or for individual mailboxes, and recently we released a switch in the Exchange Admin Center (EAC) to toggle it off for individual mailboxes. In Q2 CY 2020 we'll start to disable it for existing Office 365 organizations who aren't using SMTP Authenticated Submission at all, and starting in Q4 CY 2020 we'll start to judiciously disable it for existing organizations in Office 365 who have it enabled for some mailboxes, working closely with them to transition away from this less secure protocol while ensuring the continuity of their critical business email workflows. \n","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2019-11-06T16:06:00","modified":"2020-07-02T23:04:35.2340376","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":59441,"title":"Support for Plus Addressing in Office 365","description":"Plus Addressing is a great way to quickly create custom (or disposable) email addresses based off your standard email address, by simply adding a \"+\" suffix string to an existing email address in Office 365. For example, a plus address for kimakers@contoso.com could be something like kimakers+northwind@contoso.com that she could use to sign up for the newsletter at the Northwind web site. Then when Northwind sends a newsletter to kimakers+northwind@contoso.com it will route directly to kimakers@contoso.com. Kim could create an Inbox rule that then moves messages sent to this + address into the \"Northwind\" folder. Plus addressing support in Office 365 is a great way to more easily manage your Inbox, and even track mail like marketing and sales campaigns. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2019-12-06T08:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:50.4815884","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":58132,"title":"Outlook for iOS: Company Add-in for 3rd party online meetings","description":"Companies will be able to apply a 3rd party add-in from Zoom, WebEx, GoToMeetings and Blue Jeans and choose that provider as their preferred online meeting provider. You will also see a quick Join button in your calendar events from other popular online meeting providers in addition to Skype and Teams. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-05-13T00:00:00","modified":"2020-05-14T23:05:17.8728189","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":53961,"title":"Microsoft Visio: Link your diagrams","description":"Link shapes in your diagram by adding hyperlinks to web pages, other files stored online, pages within same Visio file, and email addresses to make your diagrams interactive with richer information.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Visio"},{"tagName":"Online"}],"created":"2020-06-30T23:09:52.897","modified":"2020-07-03T03:31:50.4716147","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":56384,"title":"Add to OneDrive","description":"Add to OneDrive is the capability for customers to add shared folders alongside their own content which means that, instead of finding shared content based on who shared it and how someone shared it with them, users will be able to access the files they care about directly within their OneDrive.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2020-04-30T18:08:48.507","modified":"2020-04-30T17:53:39.9507982","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":56432,"title":"Location choice for Windows Virtual Desktop service data","description":"Windows Virtual Desktop allows IT Pros to pick the region best-suited to deploy their VMs. Additionally, they can choose to store their service metadata in either US or EU geographies.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Windows"}],"created":"2019-10-17T00:09:58.83","modified":"2020-07-07T23:10:13.4052154","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":56361,"title":"Tenant specific mailbox for sharing comms","description":"Today all tenants share a common no-reply@sharepointonline.com domain for various email communication scenarios. With this update , we will segregate tenant emails by domain removing the risk of emails being sorted into junk folders and segregating spam scores. Now, these emails will come from tenant-specific mailboxes like no-reply@contoso.onmicrosoft.com\n\nThis will not impact emails that are sent on behalf of a user’s mailbox like file sharing, page promotion via email or comment @mentions. It will also not immediately impact legacy SharePoint alerts on document libraries or lists which will continue to use the sharepointonline.com domain for the foreseeable future.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"DoD"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Limited Availability"}],"created":"2019-10-03T03:08:25.95","modified":"2020-03-27T22:39:52.7930215","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":56792,"title":"Processed audit insights in Advanced Audit","description":"Insights and correlations that signal key patterns to help identify quick answers to typical queries during investigations","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Preview"},{"tagName":"Microsoft Compliance center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2019-10-17T23:23:15.72","modified":"2020-03-20T22:07:20.5689843","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":52395,"title":"Microsoft Teams - Real Time Presence","description":"Stay focused throughout the day with Microsoft Teams. Whether you are free for a quick chat or presenting in a meeting, real time presence increases the accuracy of your status so others know when to reach out.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Education"}],"created":"2019-06-20T19:53:08.713","modified":"2020-07-03T03:31:50.4726394","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":51138,"title":"Project and Roadmap app in Microsoft Teams","description":"The Project and Roadmap app in Microsoft Teams makes it easy to track, manage, and collaborate on all aspects of a team project in one place.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Project"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-05-08T23:24:56.557","modified":"2020-05-08T22:58:08.3794587","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":49095,"title":"OneDrive for Business: Save for later","description":"Save for Later will allow you to bookmark files and folders from your OneDrive, files shared to you and those in Shared Libraries to a \"Saved for Later\" list that you'll be able to easily access.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Already included","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2019-05-21T18:04:00","modified":"2020-04-24T16:54:29.8921289","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":63213,"title":"Adding Inbound Support for DNSSEC/DANE for SMTP to Exchange Online","description":"Microsoft is committed to providing world-class email security solutions and the support for the latest Internet standards in order to provide advanced email protection for our customers. With this change we are adding inbound support for DNSSEC/DANE for SMTP to Exchange Online. Look for another roadmap item which covers outbound mail. \n","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Exchange"}],"created":"2020-04-06T23:35:46.317","modified":"2020-04-07T23:11:19.0225424","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2021"},{"id":63466,"title":"Microsoft Planner: Copy a link to your task or plan in Planner iOS and Android","description":"Easily share your task or plan with others in your organization by copying and sending a link.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Planner"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-29T23:33:37.903","modified":"2020-07-03T03:31:50.4925856","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":64616,"title":"Microsoft Translation is coming to Word, Excel, and PowerPoint in GCC-High","description":"M365 Intelligent Translation in Word, Excel, and PowerPoint will soon be enabled for GCC-High customers. This will allow users to translate text in their documents, spreadsheets, and PowerPoint slides into any of the languages supported by Microsoft Translator on Win32 Desktop versions.","status":"In development","moreInfoLink":"https://support.microsoft.com/en-us/office/translate-text-into-a-different-language-287380e4-a56c-48a1-9977-f2dca89ce93f","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"PowerPoint"},{"tagName":"Word"},{"tagName":"Excel"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-07-02T23:22:05.2","modified":"2020-07-03T03:31:50.4965481","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65146,"title":"SharePoint lists and libraries - Rename title column","description":"Users will be able to rename the title field column and see the name change appear consistently in grid view, when in Quick Edit and on the associated view and edit forms.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Targeted Release"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2020-06-17T23:24:29.143","modified":"2020-07-03T03:31:50.5085443","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65148,"title":"Microsoft 365 admin center: User storage limit management for OneDrive","description":"We're enabling admins to manage storage limits for OneDrive-enabled users in the Microsoft 365 admin center.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2020-06-17T23:24:29.94","modified":"2020-07-03T03:31:50.490593","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":65150,"title":"Microsoft Information Protection: Support for Exact Data Match (EDM) for the government clouds","description":"Organizations will be able to use EDM (Exact Data Match) to better protect content.  With EDM-based classification, you can create a custom sensitive information type that is designed to: be dynamic and refreshable,  be more scalable, result in fewer false-positives, work with structured sensitive data, handle sensitive information more securely and be used with several Microsoft cloud services.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/create-custom-sensitive-information-types-with-exact-data-match-based-classification?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-06-23T23:11:29.51","modified":"2020-07-03T03:31:50.4945536","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65207,"title":"Microsoft Information Protection: Exact Data Match will support SALT in the data hashing process to improve data security","description":" Exact Data Match will support SALT in the data hashing process to improve data security.  Adding a random string, known as a SALT, to each data value prior to hashing can make it much more challenging for an attacker to reverse engineer the original values.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-23T23:11:32.383","modified":"2020-07-07T23:10:13.4142373","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65208,"title":"Microsoft Information Protection: Exact Data Match will support data files containing up to 100 Million rows","description":"The size of the data tables that can be uploaded into the Exact Data Match service will increase to 100 M rows.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/create-custom-sensitive-information-types-with-exact-data-match-based-classification?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-06-23T23:11:33.14","modified":"2020-07-03T03:31:50.4935562","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65224,"title":"Access: New Microsoft Graph Data Connector","description":"Link to or import from Microsoft Graph services to build Access applications that can leverage the smart contextual data stored in the Graph.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Access"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-25T23:48:44.973","modified":"2020-07-03T03:31:50.4875992","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65330,"title":"Microsoft Teams: Group Calling for Safari Browser","description":"Group call functionality for the Safari browser.","status":"In development","moreInfoLink":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/voice-calling#office-ContentAreaHeadingTemplate-sqhjgdw ","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-06-18T23:04:30.967","modified":"2020-07-03T03:31:50.4985427","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65383,"title":"Microsoft Teams: Data loss prevention and Microsoft Teams","description":"Data loss prevention (DLP) capabilities in Microsoft 365 government clouds will be extended to include Microsoft Teams chat and channel messages, including private channel messages. If your organization has DLP, you can now define policies that prevent people from sharing sensitive information in a Microsoft Teams channel or chat session.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/dlp-microsoft-teams?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Office 365 Data Loss Prevention"}],"created":"2020-06-26T22:53:33.27","modified":"2020-07-03T03:31:50.4975452","publicDisclosureAvailabilityDate":"August CY2020"},{"id":65385,"title":"Microsoft Planner: Tasks for Information Workers in Teams","description":"Tasks for Information Workers in Teams—Tasks in Teams gives you a new unified view of your personal and team tasks, powered by Planner and To Do. It consolidates your tasks across Microsoft To Do, Planner and Outlook. Smart lists like Assigned to me bring tasks together across different task lists, whether you’re on desktop or mobile.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/manage-tasks-app","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft To Do"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Planner"}],"created":"2020-06-23T23:11:34.077","modified":"2020-07-03T03:31:50.491589","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65405,"title":"Access: New (Modern) Web Browser Control (to support Chromium Edge)","description":"Improve and increase\nthe efficiency of your browsing capabilities through our Modern Web Browser\nControl, which will support our new Chromium Edge browser. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Access"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-25T23:58:37.63","modified":"2020-07-03T03:31:50.4866018","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65406,"title":"Access: Enabling Large Address Aware (LAA) for 32-Bit Access","description":"32-bit Access will become Large Address Aware (LAA) to address 4G of memory, rather than 2G.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Developer"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Access"}],"created":"2020-06-26T22:37:49.497","modified":"2020-07-03T03:31:50.4866018","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65407,"title":"Access: ODBC Interface Support (without ACE Redistributable Engine)","description":"If you have O365, or\nclick-to-run versions of Access 2016/2019 Consumer installed, you will no\nlonger need to install the ACE Redistributable to use the ACE ODBC provider","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/access-blog/breaking-ace-out-of-the-bubble/ba-p/1167712","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Access"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-25T23:58:38.723","modified":"2020-07-03T03:31:50.4885993","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65408,"title":"Access: DAO Interface Support (without ACE Redistributable Engine)","description":"If you have O365, or click-to-run versions of Access 2016/2019 Consumer installed, you will no longer need to install the ACE Redistributable to use the ACE DAO provider.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/access-blog/breaking-ace-out-of-the-bubble/ba-p/1167712","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Access"}],"created":"2020-06-25T23:58:39.517","modified":"2020-07-03T03:31:50.4856044","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65409,"title":"Access: SQL Monaco Editor","description":"Use the embedded\nMonaco Editor, the same editor used for Visual Studio Code, in Access.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Access"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-06-25T23:58:40.327","modified":"2020-07-03T03:31:50.4895964","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 Cy2020"},{"id":65410,"title":"Yammer: The New Yammer","description":"The next phase of the new Yammer experience\nrollout will begin in mid-July. Global Admins of existing networks can control\nhow their organization previews and rolls out the new Yammer experience under\nthe 'New Yammer' tab in Yammer Admin Settings.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/yammer/get-started-with-yammer/administrative-settings-opt-in-newyammer","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Yammer"}],"created":"2020-06-26T22:37:50.27","modified":"2020-07-03T03:31:50.5085443","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65417,"title":"Exchange online: Client Access rules support for OAuth POP and IMAP","description":"We are adding Client Access Rules Support to OAuth POP and IMAP in Exchange Online.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All"}],"created":"2020-06-23T23:11:34.8","modified":"2020-07-03T03:31:50.491589","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65419,"title":"Microsoft Intune: Endpoint Analytics Public Preview","description":"Endpoint analytics aims to improve user productivity and reduce IT support costs by providing insights into the user experience. The insights enable IT to optimize the end-user experience with proactive support and to detect regressions to the user experience by assessing user impact of configuration changes.  Features available for the preview include Startup Score, Recommended Software, and Proactive Remediations. ConfigMgr-managed devices are now supported in addition to Intune-managed devices.","status":"Launched","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/core/misc/user-experience-analytics-preview#bkmk_uea_rs","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All"},{"tagName":"Microsoft 365 Admin Center"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Intune"},{"tagName":"Preview"}],"created":"2020-06-23T23:11:35.5","modified":"2020-07-03T03:31:50.4925856","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":65420,"title":"Access: SQL Date & Time Extended Data Type Integration","description":"To enhance syntax compatibility with SQL, and to increase the accuracy and level of detail in records that include dates/times, we are implementing a new “Date & Time Extended” data type into Access. This additional date & time type is directly compatible with SQL’s DateTime2 data type, and it will include a larger date range (0001-01-01 through 9999-12-31), and higher-specified time precision (nanoseconds). The current DateTime data type will continue to operate as-is.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Graph"},{"tagName":"Access"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-26T22:37:51.173","modified":"2020-07-03T03:31:50.4885993","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65440,"title":"Outlook for iOS: New location for New Message and Event","description":"Similar to Outlook for Android, the location of the New Message or New Event button will move from a fixed location in the header to a location closer to the bottom right on of the screen, closer to your thumbs.  ","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"China"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-06-25T00:00:00","modified":"2020-07-03T03:31:50.505553","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65441,"title":"Outlook for iOS: Option to reply with your availability or an event invitation","description":"Quickly reply to an email message by selecting a suggested reply such as schedule a meeting or send your availability for a preferred time to meet. ","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"iOS"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.3865877","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65442,"title":"Outlook for Android: Rich text options","description":"Access text formatting options when creating or replying to an email on your phone or tablet such as fonts, font sizes, bold/italics/underline, links and bullet/numbered lists.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"China"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Android"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"Monthly Channel (Standard)"}],"created":"2020-06-30T00:00:00","modified":"2020-07-07T23:10:13.441212","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65446,"title":"Microsoft Teams: Language-aware proofing","description":"Communicate using multiple languages in Microsoft Teams. Users who write different messages in different languages will now see spellchecking relevant to the language they use when typing a message in the Microsoft Teams desktop app.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"All"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-25T23:58:41.63","modified":"2020-07-03T03:31:50.4995692","publicDisclosureAvailabilityDate":"June CY2020"},{"id":65472,"title":"Outlook on the web - redesigned inbox \"Storage\" view in Settings","description":"We are redesigning the the inbox storage view in Settings, so you can easily see which files and folder are consuming your inbox storage space and manage it.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Online"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2020-06-25T23:58:42.457","modified":"2020-07-03T03:31:50.5005654","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65599,"title":"SharePoint: New ways to add SharePoint images","description":"Page authors can now copy and paste images on the canvas to automatically create a new image webpart. Authors can also drag and drop or paste images on top of an existing image webpart or title region to replace the image previously in the webpart.","status":"In development","moreInfoLink":"https://support.microsoft.com/en-us/office/add-a-picture-or-image-file-to-a-sharepoint-page-4a9b0e98-c89a-4a41-8adb-b7750dccca16","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"All"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-07-01T23:15:41.61","modified":"2020-07-03T03:31:50.5075477","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65759,"title":"Exchange: Linux and PowerShell v7.0 Support to the Exchange Online V2 PowerShell Module","description":"Managing Exchange Online with Modern Authentication and EXO V2 module is currently restricted to Windows machine and PowerShell Version 5.1 or lower. With this change we are adding support for Linux and Windows PowerShell 7.0 or higher to the EXO V2 module.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Exchange"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Linux"}],"created":"2020-07-07T23:12:24.393","modified":"2020-07-07T23:10:13.4232231","publicDisclosureAvailabilityDate":"January CY2021"},{"id":65764,"title":"Microsoft Information Protection: Information Protection and Governance: Trainable Classifiers","description":"Customers can use machine learning through built-in and build-your-own models to classify sensitive content.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/classifier-getting-started-with?view=o365-worldwide","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-07-07T23:12:25.57","modified":"2020-07-07T23:10:13.4242225","publicDisclosureAvailabilityDate":"December CY2020"},{"id":65880,"title":"Microsoft Information Protection: Exact Data Match will support data configuration","description":"xact Data Match will support data configuration, allowing text case and character delimiters to optionally be ignored, helping reduce the need for manually defining minor variations in the hashed and uploaded data being protected","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Information Protection"}],"created":"2020-07-07T23:12:26.54","modified":"2020-07-07T23:10:13.4242225","publicDisclosureAvailabilityDate":"September CY2020"},{"id":65907,"title":"OneDrive: Move and keep sharing","description":"Business users can choose to keep sharing with collaborators when they move their files between shared libraries or from OneDrive to a shared library.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2020-07-07T23:12:27.263","modified":"2020-07-07T23:10:13.4252214","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65909,"title":"OneDrive: Sync admin reports","description":"New dashboard to check sync app versions, sync status, top sync errors on individual devices and monitor deployment progress of Known Folder Move,","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2020-07-07T23:12:28.26","modified":"2020-07-07T23:10:13.4272205","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65911,"title":"OneDrive: Consolidation of OneDrive-SharePoint admin centers","description":"All OneDrive admin capabilities, including controls for sharing, access, sync, and storage, will be available in the SharePoint admin center, consolidating admin tools in one place.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"OneDrive"}],"created":"2020-07-07T23:12:28.957","modified":"2020-07-07T23:10:13.42822","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65912,"title":"OneDrive: Mute comment notifications","description":"We’re adding the option to turn off comment notifications for individual files.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"OneDrive"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"}],"created":"2020-07-07T23:12:29.69","modified":"2020-07-07T23:10:13.4292193","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65942,"title":"Microsoft Teams - Together mode?","description":"Together mode uses of AI segmentation technology in meetings to digitally place participants in a shared background, making it feel like you’re sitting in the same room with everyone else.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4017973","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65943,"title":"Microsoft Teams - Dynamic view?","description":"Dynamic view user AI in meetings to dynamically optimize shared content and video participants. New controls let you personalize the view to suit your preferences and needs, such as the ability to show shared content and specific participants side-by-side.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4038134","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65944,"title":"Microsoft Teams - Video filters","description":"Before joining a meeting, you can use the filters to subtly adjust lighting levels and soften the focus of the camera to customize your appearance","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4038766","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65945,"title":"Microsoft Teams - Reflect messaging extension","description":"Gives managers, leaders or teachers an easy way to check in with how their team or students are feeling -- either in general, or about a specific topic like work-life balance, the status of a project, current events, or a change within the organization. IT administrators will be able to install the Reflect extension from GitHub, and then make it available to employees in their organization in the message extension menu.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4038766","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65946,"title":"Microsoft Teams - Live reactions","description":"React during a meeting using emojis that will appear to all participants.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4038766","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65947,"title":"Microsoft Teams - PowerPoint Live Presentations to Teams","description":"PowerPoint Live Presentations can assist users in making their presentations engaging and inclusive. Everyone in the audience can navigate their view of the slides, provide instant feedback in the form of live reactions, and provide comments and rate the presentation at the end.\nLive Presentations are generally available on PowerPoint for the web. We plan to bring this to Teams further enabling audience engagement right from Teams.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4038766","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65948,"title":"Microsoft Teams - Chat bubbles","description":"Chats sent during a Teams meeting will surface on the screens of all meeting participants, making the chat more central to the conversation.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4038766","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65949,"title":"Microsoft Teams - Live Captions with speaker attribution (EN-US)?","description":"Teams already provides live captions as a way to follow along with what is being said in the meeting, we’re also adding speaker attribution so captions will specify who is speaking.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4069567","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65951,"title":"Microsoft Teams - Large meeting support","description":"Hold interactive meetings with more attendees—up to 1,000.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4069567","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65952,"title":"Microsoft Teams - Overflow meetings","description":"When attendees exceed the meeting attendee limit, the meeting will scale to accommodate up to 20,000 in an experience where they can watch.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4069567","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65953,"title":"Microsoft Teams - Microsoft Whiteboard updates","description":"Whiteboard in Teams will soon be updated with new features including sticky notes, pen and ink, and drag and drop capabilities. These features enable team members who don’t have access to a touchscreen or Surface Hub to participate in whiteboarding sessions during Teams meetings","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4069567","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65954,"title":"Microsoft Teams - Suggested replies","description":"Suggested replies in Teams chat uses assistive AI to create short responses based on the context of the previous message.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4069567","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65960,"title":"Microsoft Teams - Room Remote for Microsoft Teams Room and collaboration bar","description":"This experience in Teams mobile, will provide meeting device controls, such as the ability to join and leave the meeting, mute and unmute the room, adjust audio volume, and turn cameras on and off.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4069567","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65961,"title":"Microsoft Teams - Support for Cortana voice assistance on Microsoft Teams Room devices","description":"Cortana voice assistance gives users the ability to manage controls on Microsoft Teams Room devices using spoken commands.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4069567","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65962,"title":"Microsoft Teams - Wirelessly cast to Teams devices","description":"Wirelessly cast to any Teams Room, collaboration bar or Surface Hub device, enabling seamless ad-hoc in-person collaboration for people in a shared space","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4069567","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65963,"title":"Microsoft Teams - Coordinated Meetings with Microsoft Teams Room and Surface Hub","description":"Enables a coordinated meeting experience between Surface Hub and Microsoft Teams Room devices, enabling users to operate both devices in the same room, in the same meeting.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4069567","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65964,"title":"Microsoft Teams - Proximity Join on Surface Hub","description":"Allows users to join a meeting on a Surface Hub, using their own personal device. Proximity Join also allows users to add a Surface Hub as a resource to their scheduled meeting.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4114787","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65965,"title":"Microsoft Teams - Meeting room capacity notifications for Microsoft Teams Room","description":"Alerts in-room meeting participants if the room is over-capacity based on data defined in a room account. Not all cameras will support this feature.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Windows Desktop"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4120288","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65967,"title":"Microsoft Teams - Live Transcription with speaker attribution (EN-US) ?","description":"Live transcripts provide another way to follow along with what has been said and who said it. After a meeting, the transcript file is automatically saved in the chat tab for that meeting.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Windows Desktop"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4120288","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65636,"title":"Microsoft Teams: Simplified Global Notification Settings","description":"Users can now configure and customize their notification settings through a newly designed notification settings section.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Education"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All"}],"created":"2020-07-02T23:22:06.007","modified":"2020-07-03T03:31:50.4985427","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65638,"title":"Microsoft Teams: Simplified Global Notification Settings for GCC, GCC-H and DoD","description":"Government users can now configure and customize their notification settings through a newly designed notification settings section.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"All"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-07-02T23:22:06.83","modified":"2020-07-03T03:31:50.4985427","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65641,"title":"SharePoint: Centralized management for hub permissions","description":"Hub permissions enable you to centralize the management of visitor access to associated sites. This is an optional feature for both hubs and associated sites.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Education"},{"tagName":"SharePoint"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"All"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"}],"created":"2020-07-02T23:22:11.6","modified":"2020-07-03T03:31:50.5075477","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65643,"title":"Outlook for Windows - book a physical workspace","description":"You will be able to use your Calendar in Outlook to reserve a physical workspace at your office location in  a way similar to conference room booking.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2020-07-02T23:22:09.233","modified":"2020-07-03T03:31:50.5015631","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65645,"title":"Outlook for Mac - book a physical workspace","description":"You will be able to use your Calendar in Outlook to reserve a physical workspace at your office location in  a way similar to conference room booking.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Outlook"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-07-02T23:22:10.8","modified":"2020-07-03T03:31:50.5025606","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65646,"title":"Outlook on the web - book a physical workspace","description":"You will be able to use your Calendar in Outlook to reserve a physical workspace at your office location in  a way similar to conference room booking.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Outlook"}],"created":"2020-07-02T23:22:07.617","modified":"2020-07-03T03:31:50.5005654","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65332,"title":"Microsoft Teams - Virtual Breakout Rooms","description":"Meeting hosts can create breakout rooms to be used by meeting participants for smaller group discussion. They can assign participants to a room and call them back to the larger group when the breakout is complete.","status":"In development","moreInfoLink":"https://educationblog.microsoft.com/en-us/2020/06/20-updates-for-microsoft-teams-for-education-including-7x7-video-and-breakout-rooms/","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"}],"created":"2020-06-18T23:04:29.78","modified":"2020-07-03T03:31:50.4965481","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q4 CY2020"},{"id":65333,"title":"Microsoft Teams - Large Gallery view (Preview) - see up to 49 participants","description":"We will soon bring Large Gallery view to Microsoft Teams, providing a new way to view video up to 49 participants at once on a single screen (7x7).  We will begin rolling out the feature to production with the new multi-window experience in late June and target full availability by the end of August.  In order to take advantage of this new view, users will need to turn on the new multi-window meeting experience once made available.","status":"In development","moreInfoLink":"https://educationblog.microsoft.com/en-us/2020/06/20-updates-for-microsoft-teams-for-education-including-7x7-video-and-breakout-rooms/","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"All environments"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"}],"created":"2020-06-23T23:11:30.34","modified":"2020-07-08T23:27:29.4166653","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":65336,"title":"Microsoft Teams – 7x7 view in meetings","description":"This is a duplicate of 65333 and will be removed from the M365 Roadmap. <br>We will soon bring Large Gallery view to Microsoft Teams, expanding the meeting grid view in Teams to accommodate up to 49 participants at once on a single screen (7x7).  Large Gallery will be a public preview feature starting in late June and scaling up production access beginning in July.  In order to take advantage of this new view, users will need to turn on the new multi-window meeting experience once made available.","status":"Cancelled","moreInfoLink":"https://educationblog.microsoft.com/en-us/2020/06/20-updates-for-microsoft-teams-for-education-including-7x7-video-and-breakout-rooms/","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"GCC"},{"tagName":"Germany"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"DoD"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"General Availability"}],"created":"2020-06-23T23:11:31.483","modified":"2020-07-03T03:31:50.4955509","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65344,"title":"Office 365 Advanced Threat Protection: Office 365 Security & Compliance Alerts","description":"We are adding new capabilities to the Office 365 Security & Compliance alerting feature, focusing on enriching the existing alerts as well as adding six new alerts related to Phish and Malware threats.  Adding new alerts related to Phish delivered due to customer configured overrides in the system.  Enriching the Alert APIs: Office 365 Management API - Enriching existing set of SOC focused alerts with additional details of the impacted entities in each alert. Additionally, adding a new operation to encapsulate the AlertStatus changes in the API operations property. Security Graph API - Enriching existing set of SOC focused alerts with additional details of the impacted entities in each alert.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"All"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Security and Compliance center"},{"tagName":"Office 365 Advanced Threat Protection"}],"created":"2020-06-19T21:17:26.687","modified":"2020-07-03T03:31:50.4955509","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65346,"title":"Microsoft Teams: Cortana in Teams","description":"Cortana is coming to the Teams mobile app, using AI and the Microsoft Graph to provide voice assistance in Teams. To stay connected to your team even when you have your hands full, click the microphone button on the top right and ask Cortana to make a call, join a meeting, send chat messages, share files, and more. These voice assistance experiences are delivered using Cortana enterprise-grade services that meet Microsoft 365 privacy, security and compliance commitments. Cortana will be available in the Teams mobile app on iOS and Android in the coming weeks for Microsoft 365 Enterprise users in the U.S. in English.","status":"In development","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Cortana"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Microsoft Teams"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4166653","publicDisclosureAvailabilityDate":"August CY2020"},{"id":65350,"title":"Microsoft Teams: New channel files tab for GCC, GCC-High and DoD","description":"We are rolling out the new channel files tab experience to the government clouds (GCC, GCC-High, and DoD). This upgrade brings in more than 10 new features, including different SharePoint view, ability to view metadata, sync, row/column formatting etc.","status":"In development","moreInfoLink":"https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-sharepoint-blog/rich-new-file-and-sharing-experiences-throughout-microsoft-365/ba-p/960129","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"GCC"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"GCC High"},{"tagName":"DoD"}],"created":"2020-06-24T23:12:22.287","modified":"2020-07-03T03:31:50.4975452","publicDisclosureAvailabilityDate":"July CY2020"},{"id":65981,"title":"Microsoft Teams: Change notification API for Microsoft Teams messages","description":"Developers will have the ability to subscribe to change notifications for Microsoft Team messages, including channel messages, 1:1/group chats, and all messages in a tenant.","status":"In development","moreInfoLink":"https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/subscription-post-subscriptions?view=graph-rest-beta&tabs=http","publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName":"Developer"},{"tagName":"General Availability"},{"tagName":"Worldwide (Standard Multi-Tenant)"},{"tagName":"Microsoft Teams"},{"tagName":"Microsoft Graph"}],"created":"2020-07-08T07:00:00","modified":"2020-07-08T23:27:29.4222973","publicDisclosureAvailabilityDate":"Q3 CY2020"},{"id":56452,"title":"Outlook for Android: Visual cues for work and personal accounts","description":"Provides clear visual cues in across email and calendar experience when in either your work or personal accounts so that email and events are always created from the correct account.","status":"Rolling out","moreInfoLink":null,"publicRoadmapStatus":"Include this month","tags":[{"tagName&