DS4 ceiling audio solution

โซลูชันระบบเสียงฝังเพดาน DS4

Bose

เลือกปุ่มแท็บภาพรวมหรือข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านล่าง
DS4 ceiling audio solution with Elite Slice G2-AR

ระบบเสียงฝังเพดาน Bose DS4 พร้อม HP's Elite Slice G2 Audio Ready

นำโซลูชันวิดีโอไปสู่ระบบการประชุมผ่านเสียงสำหรับห้องขนาดใหญ่นี้ ซึ่งมีระบบเสียงฝังเพดานที่ประกอบด้วยลำโพง Bose DesignMax DM2C-LP และไมโครโฟนฝังเพดาน Sennheiser TCC2 ที่ควบคุมได้จากกลางห้องด้วย HP's Elite Slice G2-AR

DS4 ceiling audio solution with Elite Slice G2-AR

ไมโครโฟน Sennheiser TeamConnect Ceiling 2

ประกอบด้วยเทคโนโลยี Beamforming อัตโนมัติช่องทางเดียวที่มีสิทธิบัตร ทำให้ไมโครโฟนสามารถปรับตามสภาพห้องได้โดยไม่ต้องกำหนดค่าใหม่

DS4 ceiling audio solution with Elite Slice G2-AR

ลำโพง Bose DesignMax DM2C-LP

ประกอบด้วยตัวแปลงสัญญาณ 2.25 นิ้ว ช่วงความถี่ 80 Hz – 19 kHz ด้านหลังแบบโลว์โปรไฟล์ (3.9 นิ้ว) ช่วยให้สามารถติดตั้ง DM2C-LP บนผนังได้เกือบทุกรูปแบบด้วยขายึด QuickHold