10.1 Inch room scheduling touch screen black

หน้าจอสัมผัสสำหรับจัดกำหนดการห้อง 10.1 นิ้ว สีดำ

Crestron

เลือกปุ่มแท็บภาพรวมหรือข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านล่าง

แผน Teams

แอปพลิเคชันจัดกำหนดการ Microsoft Teams Panels แบบเนทีฟจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพและจัดการการใช้งานสำหรับพื้นที่ประชุมผ่าน Teams คุณสามารถกำหนดค่าหน้าจอสัมผัสให้ใช้ปฏิทินการจัดกำหนดการ Teams ได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจองการประชุมผ่านบัญชี Teams ได้ หากต้องการ คุณสามารถจองห้องที่ต้องการสำหรับการประชุมเฉพาะกิจได้

ใช้พลังงานผ่านอีเทอร์เน็ต

PoE (ใช้พลังงานผ่านอีเทอร์เน็ต) ทำให้ไม่ต้องการแหล่งจ่ายไฟในเครื่องหรือการต่อสายไฟเฉพาะอีกต่อไป สวิทช์ PoE ของ Crestron มีโซลูชันเครือข่ายครบวงจรพร้อมกับ PoE ในตัวสำหรับหน้าจอสัมผัสหลายหน้าจอ อีกทั้งยังมี PoE Injector เพื่อรองรับหน้าจอสัมผัสหน้าจอเดียว

ตัวเลือกระบุสถานะ

ระบบมีพอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูงสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมในการจัดกำหนดการห้องของ Crestron เข้ากับหน้าจอสัมผัสที่เสริมประสิทธิภาพให้กับโซลูชันการจัดกำหนดการห้องขององค์กร แถบไฟ 180° ที่แสดงการระบุสถานะความว่างของห้องจะติดเป็นสีเขียวหากห้องว่างและเป็นสีแดงหากมีคนอื่นจองห้องแล้ว พร้อมกับตัวเลือกในการกำหนดสีและการตั้งโปรแกรมเอง