Evolve 80 MS

Evolve 80 MS

Jabra

เลือกปุ่มแท็บภาพรวมหรือข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านล่าง

การตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟและไฟแสดงสถานะห้ามรบกวน

โฟกัสได้ด้วยการตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ และไฟแสดงสถานะห้ามรบกวนแบบรวมช่วยให้เพื่อนร่วมงานรู้ว่าอย่ามารบกวนคุณ