YVC1000

YVC-1000 MS (มีไมโครโฟน 1 ตัว)

Yamaha

เลือกปุ่มแท็บภาพรวมหรือข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านล่าง

ปรับเปลี่ยนได้

YVC-1000MS มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับห้องขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งรองรับไมโครโฟนสูงสุด 5 ตัวและผู้เข้าร่วมสูงสุด 40 คน ระบบมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถจัดวางไมโครโฟนได้อย่างหลากหลาย และยังใช้งานได้ดีในการจัดห้องแบบไดนามิก อย่างเช่น แอปพลิเคชันห้องฝึกอบรม