ปรับปรุงผลลัพธ์


อุปกรณ์ Microsoft Teams

  • ห้องประชุมขนาดกลาง
ซื้อ Neat - Neat Board Teams Room
ซื้อ Neat - Neat Bar + Neat Pad Teams Room
ซื้อ Yamaha - ADECIA large room audio with AVer CAM520 Pro2 and Lenovo ThinkSmart Core + Controller Teams Room
ซื้อ Lenovo - ThinkSmart Core Teams Room
ซื้อ Rally Bar medium room system for Android Teams Room
ซื้อ MVC640 medium room conferencing system for Microsoft Teams Rooms Teams Room
ซื้อ MVC840-2 microphone medium room conferencing system for Microsoft Teams Rooms Teams Room
ซื้อ Flex medium room conferencing system Teams Room
ซื้อ Flex medium room conferencing system Teams Room