ฟรี
ภาพรวม ความต้องการของระบบ ที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการของระบบ

ขั้นต่ำ
อุปกรณ์ของคุณจะต้องตรงตามความต้องการขั้นต่ำทั้งหมดจึงจะสามารถเปิดผลิตภัณฑ์นี้ได้
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 รุ่น 17134 0 หรือสูงกว่า
สถาปัตยกรรม x64
แป้นพิมพ์ ไม่ได้ระบุ
Bluetooth ไม่ได้ระบุ
แนะนำ
อุปกรณ์ของคุณควรตรงตามความต้องการเหล่านี้เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 รุ่น 17134 0 หรือสูงกว่า
สถาปัตยกรรม x64
แป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์แบบรวม
Bluetooth บลูทูธแบบรวม