ฟรี
ภาพรวม ความต้องการของระบบ ที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการของระบบ

ขั้นต่ำ
อุปกรณ์ของคุณจะต้องตรงตามความต้องการขั้นต่ำทั้งหมดจึงจะสามารถเปิดผลิตภัณฑ์นี้ได้
ระบบปฏิบัติการ Xbox One, Windows 10 รุ่น 16299 0 หรือสูงกว่า
สถาปัตยกรรม x86
แนะนำ
อุปกรณ์ของคุณควรตรงตามความต้องการเหล่านี้เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ระบบปฏิบัติการ Xbox One, Windows 10 รุ่น 16299 0 หรือสูงกว่า
สถาปัตยกรรม x86