ฟรี
ภาพรวม ความต้องการของระบบ รีวิว ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย

Ultra Office is the best free office & PDF software in 2019 - a perfect alternative to Word, Excel, Powerpoint & Adobe PDF. Not only can it support Microsoft Office file formats like Word, Excel, and PowerPoint but also OpenOffice document files. Plus, it also offers a PDF editor, a vector graphics and flowcharts drawing program, a databases editor, and a Math formula editing application. *** File formats Ultra Office can open Ultra Office can open a wide variety of file formats. - Opening text documents In addition to OpenDocument formats (.odt, .ott, .oth, .odm, .sxw, .stw, and .sxg ), Word Editor can open the following text document formats: • Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx) • Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP (.doc and .dot) • Microsoft Word 2003 XML (.xml) • Microsoft Word 2007 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm) • Microsoft WinWord 5 (.doc) • WordPerfect Document (.wpd) • WPS 2000/Office 1.0 (.wps) • .rtf, .txt, and .csv • StarWriter formats (.sdw, .sgl, .vor) • DocBook (.xml) • Unified Office Format text (.uot, .uof) • Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd and .jtt) • Hangul WP 97 (.hwp) • T602 Document (.602, .txt) • AportisDoc (Palm) (.pdb) • Pocket Word (.psw) When opening .htm or .html files (used for web pages), Ultra Office customizes Writer for working with these files. - Opening spreadsheets In addition to OpenDocument formats (.ods, .ots, .sxc and .stc), Excel Editor can open the following spreadsheet formats: • Microsoft Excel 2007 - 2019 (.xlsx) • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw, and .xlt) • Microsoft Excel 4.x–5.0/95 (.xls, .xlw, and .xlt) • Microsoft Excel 2003 XML (.xml) • Microsoft Excel 2007 XML (.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm) • Microsoft Excel 2007 binary (.xlsb) • Lotus 1-2-3 (.wk1, .wks, and .123) • Data Interchange Format (.dif) • Rich Text Format (.rtf) • Text CSV (.csv and .txt) • StarCalc formats (.sdc and .vor) • dBASE (.dbf) • SYLK (.slk) • Unified Office Format spreadsheet (.uos, .uof) • .htm and .html files, including Web page queries • Pocket Excel (pxl) • Quattro Pro 6.0 (.wb2) - Opening presentations In addition to OpenDocument formats (.odp, .odg, .otp,.sxi, and .sti), PowerPoint Editor can open the following presentation formats: • Microsoft PowerPoint 2007 - 2019 (.pptx) • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt, .pps, and .pot) • Microsoft PowerPoint 2007 (.pptx, .pptm, .potx, .potm) • StarDraw and StarImpress (.sda, .sdd, .sdp, and .vor) • Unified Office Format presentation (.uop, .uof) • CGM – Computer Graphics Metafile (.cgm) - Opening PDF • Portable Document Format (.pdf) - Opening graphic files In addition to OpenDocument formats (.odg, .otg, .sxd,.std,.sxd, .std), Draw can open the following graphic formats: BMP JPEG, JPG PCX PSD SGV WMF DXF MET PGM RAS SVM XBM EMF PBM PLT SDA TGA XPM EPS PCD PNG SDD TIF, TIFF GIF PCT PPM SGF VOR - Opening formula files In addition to OpenDocument Formula (.odf) files, Math can open the format (.sxm), StarMath, (.smf), and MathML (.mml) files. When opening a Word document that contains an embedded equation editor object, if the option for it is checked in Tools > Options > Load/Save > Microsoft Office, the object will be automatically converted to an Ultra Office Math object. ***File formats Ultra Office can save to -Saving text documents In addition to OpenDocument formats (.odt and .ott), Word Editor can save in these formats: • OpenOffice.org 1.x Text Document (.sxw) • OpenOffice.org 1.x Text Document Template (.stw) • Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx) • Microsoft Word 6.0, 95, and 97/2000/XP (.doc) • Microsoft Word 2003 XML (.xml) • Rich Text Format (.rtf) • StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 (.sdw) • StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 Template (.vor) • Text (.txt)Text Encoded (.txt) • Unified Office Format text (.uot, .uof) • HTML Document (OpenOffice.org Writer) (.html and .htm) • DocBook (.xml) • AportisDoc (Palm) (.pdb) • Pocket Word (.psw) -Saving spreadsheet files In addition to OpenDocument formats (.ods and .ots), Excel Editor can save in these formats: • OpenOffice.org 1.x Spreadsheet (.sxc) • OpenOffice.org 1.x Spreadsheet Template (.stc) • Microsoft Excel 2007 - 2019 (.xlsx) • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls and .xlw) • Microsoft Excel 97/2000/XP Template (.xlt) • Microsoft Excel 5.0 and 95 (.xls and .xlw) • Microsoft Excel 2003 XML (.xml) • Data Interchange Format (.dif) • dBase (.dbf)SYLK (.slk)Text CSV (.csv and .txt) • StarCalc 3.0, 4.0, and 5.0 formats (.sdc and .vor) • Unified Office Format spreadsheet (.uos) • HTML Document (OpenOffice.org Calc) (.html and .htm) • Pocket Excel (.pxl) -Saving presentations In addition to OpenDocument formats (.odp, .otp, and .odg), PowerPoint Editor can save in these formats: • OpenOffice.org 1.x Presentation (.sxi) • OpenOffice.org 1.x Presentation Template (.sti) • Microsoft PowerPoint 2007 - 2019 (.pptx) • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt) • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template (.pot) • StarDraw, StarImpress (.sda, .sdd, and .vor) • Unified Office Format presentation (.uop) Impress can also export to MacroMedia Flash (.swf) and any of the graphics formats listed for Draw. -Saving drawings Draw can only save in the OpenDocument Drawing formats (.odg and .otg), the OpenOffice.org 1.x formats (.sxd and .std) and StarDraw format (.sda, .sdd, and .vor). However, Draw can also export to BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, MET, PBM, PCT, PGM, PNG, PPM, RAS, SVG, SVM, TIFF, WMF, and XPM. - Saving PDF • Portable Document Format (.pdf) -Word Editor/Web can save in these formats • HTML document (.html and .htm), as HTML 4.0 Transitional • OpenOffice.org 1.0 HTML Template (.stw) • OpenOffice.org 2.x HTML Template (.oth) • StarWriter/Web 4.0 and 5.0 (.vor) • Text (OpenOffice.org Writer/Web) (.txt) • Text Encoded (OpenOffice.org Writer/Web) (.txt)

สกรีนช็อต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เผยแพร่โดย

CompuClever Systems Inc.

ลิขสิทธิ์

CompuClever Systems. All Rights Reserved.

พัฒนาโดย

CompuClever Systems.

วันที่วางจำหน่าย

10/5/2562

ขนาดโดยประมาณ

604.2 เมกะไบต์

การจัดอันดับตามอายุ

สำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป

ประเภท

ผลผลิต

แอปนี้สามารถ

เข้าถึงไฟล์ทั้งหมดของคุณ อุปกรณ์ต่อพ่วง แอป โปรแกรม และรีจิสทรี
เข้าถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

การติดตั้ง

รับแอปนี้ในระหว่างที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณและติดตั้งลงในอุปกรณ์ Windows 10 ได้สูงสุดสิบเครื่อง

การช่วยสำหรับการเข้าถึง

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดการช่วยสำหรับการเข้าถึง ทำให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

ภาษาที่รองรับ

English (United States)


ข้อกำหนดเพิ่มเติม

Ultra Office for Free: Word, Spreadsheet, Slide & PDF Compatible นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อกำหนดการทำธุรกรรม
Ultra Office for Free: Word, Spreadsheet, Slide & PDF Compatible เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
End User License Agreement This SOFTWARE is being provided to You by CompuClever Systems. (“CompuClever”). By installing, downloading, copying, or otherwise using this CompuClever SOFTWARE, You agree to the following terms and conditions (“Agreement”) specified at: http://www.compuclever.com/info/eula/

รายงานผลิตภัณฑ์นี้

ลงชื่อเข้าใช้ รายงานแอปนี้ให้กับ Microsoft