Windows 10 Pro
฿8,999.00
฿8,999.00
ภาพรวม ความต้องการ รีวิว
ตัวประมวลผลที่ต้องใช้

 ตัวประมวลผลความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไปที่ใช้งานร่วมกันได้

หน่วยความจำที่ต้องใช้

RAM 1 กิกะไบต์ สำหรับ 32 บิต); 2 กิกะไบต์ สำหรับ 64 บิต

เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้

เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ 20 กิกะไบต์

การ์ดแสดงผลที่ต้องใช้

ความละเอียดหน้าจอ 800 x 600 จุดขึ้นไป ตัวประมวลผลกราฟิก DirectX® 9 ที่มีโปรแกรมควบคุม WDDM

การเชื่อมต่อที่ต้องใช้

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าบริการเพิ่ม)

ความต้องการอื่นๆ ของระบบ

คุณสมบัติบางประการอาจต้องใช้บัญชี Microsoft การดูดีวีดีต้องใช้ซอฟต์แวร์การเล่นแยกต่างหาก

ความต้องการของระบบเพิ่มเติม

คุณต้องยอมรับข้อกำหนดของใบอนุญาตให้ใช้งานที่แนบมา รวมทั้งที่ microsoft.com/useterms

ต้องมีการเปิดใช้งาน • สิทธิ์อนุญาตใช้เครื่องเดียว • 32 & 64 บิต ใน USB 3.0 ที่มีรวมไว้