Microsoft ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยโดยบริษัทนักวิเคราะห์ชั้นนำต่างๆ

Microsoft เป็นผู้นำใน Gartner Magic Quadrants ห้าด้าน เป็นผู้นำใน Forrester Wave เจ็ดประเภท และรายงาน MITRE Engenuity ATT&CK

ผู้นำในประเภท Forrester Wave เจ็ดประเภท
ผู้นำในรายงาน MITRE ATT&CK

ทันเหตุการณ์อยู่เสมอด้วยข้อมูลความปลอดภัยล่าสุด

  1. Gartner ไม่รับรองผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารเผยแพร่การวิจัย และไม่แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้จำหน่ายที่มีอันดับสูงที่สุดหรือการกำหนดอื่นๆ เอกสารเผยแพร่การวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง