A person leaning over looking at a computer screen.

เริ่มต้นใช้งาน Azure Active Directory

ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft 365 นั่นหมายความว่าคุณมี Azure Active Directory (Azure AD)


เปิดใช้งาน Azure AD

Azure AD Premium ใช้งานได้ฟรี 30 วัน

ฉันมี Office 365, Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Intune หรือ Power Platform

 • เริ่มต้นใช้งานด้วย Azure AD

  ถ้าคุณมีบริการ Microsoft คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการเปิดใช้งาน Azure AD

 • พื้นฐานของ Azure AD

  เรียนรู้พื้นฐานและเริ่มต้นใช้งาน Azure AD

ฉันต้องการบัญชี Azure ฟรี

 • ลงทะเบียน Azure

  เริ่มต้นรุ่นทดลองใช้ฟรีเพื่อเข้าถึง Azure AD และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

 • เริ่มต้นใช้งานด้วย Azure AD

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Azure ใหม่ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน Azure AD

Gartner

Microsoft ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านการจัดการการเข้าถึง1

Gartner ยกย่องให้ Microsoft เป็นผู้นำใน Magic Quadrant ปี 2020 ด้านการจัดการการเข้าถึงโดยอ้างอิงจากความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์และความสามารถในการดำเนินการของเรา

ทรัพยากร

Azure AD Premium สำหรับลูกค้าใหม่

ค้นหาวิธีการซื้อ Azure AD ถ้าคุณไม่มี Azure หรือ Microsoft 365

ลูกค้าของ Microsoft 365 และ Azure

ลงทะเบียนสำหรับแผน Azure AD Premium

คู่มือ Azure AD

เรียนรู้วิธีการปรับใช้ Azure AD ตั้งแต่ฟีเจอร์พื้นฐานไปจนถึงฟีเจอร์ขั้นสูง

1 Gartner ไม่รับรองผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารเผยแพร่การวิจัย และไม่แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้จำหน่ายที่มีอันดับสูงที่สุดหรือการกำหนดอื่นๆ เอกสารเผยแพร่การวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง