A person sitting in a home office using a desktop computer.

ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวในทุกขอบเขต

ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นกับทุกคนในขอบเขตขององค์กรหรือ IT

อนาคตของการทำงานร่วมกัน

วิธีการที่องค์กรติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกันระหว่างทีมจะก้าวไปไกลกว่าขอบเขตเดิม เพื่อรองรับบุคลากรที่ผสมผสานและกระจัดกระจายกันมากขึ้น

ประสิทธิภาพต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม

จากการสำรวจผู้บริหารในอุตสาหกรรม IT โดย Microsoft พบว่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของการทำงานร่วมกันทั้งหมดคือการทำงานกับคู่ค้าธุรกิจภายนอก

โครงสร้างองค์กรเป็นแบบไดนามิก

การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การขยายตัวทางภูมิศาสตร์ และการร่วมทุนกำลังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีที่พนักงานในองค์กรที่กำลังเติบโตทำงานร่วมกัน

นำการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลมาสู่ทุกคน

จากการสำรวจโดย Microsoft พบว่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารในอุตสาหกรรม IT ระบุว่าการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อแนะนำเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่หน้างาน

Sandefjord Kommune.

หลังจากการควบรวมของสองเทศบาลในนอร์เวย์ Sandefjord Kommune ได้นำแพลตฟอร์มใหม่มาใช้เพื่อขับเคลื่อนห้องเรียนดิจิทัลและทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้นักเรียน ครู พยาบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เหตุใดการทำงานร่วมกันจึงสำคัญ

Teams ในปัจจุบันนั้นครอบคลุมทั้งการทำงาน บทบาท หรือแม้แต่องค์กร การทำงานร่วมกันจะต้องราบรื่นและปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจได้ว่าขอบเขตของงาน IT จะไม่จำกัดประสิทธิภาพการทำงาน

โครงสร้างพื้นฐานของข้อมุลประจำตัวที่ทัสมัยใน Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) มอบเครื่องมือและทรัพยากรที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย

การทำงานร่วมกันข้ามขอบเขตอย่างราบรื่น

Azure AD ช่วยเสริมสร้างทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมอย่างปลอดภัยทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรหรือขอบเขตงาน IT ของคุณ

องค์กรที่มีผู้เช่าหลายราย

จัดการข้อมูลประจำตัวและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรที่มีผู้เช่าหลายราย

Azure AD External Identities

ช่วยจัดการผู้ใช้ภายนอก รวมถึงลูกค้าและคู่ค้าของคุณอย่างปลอดภัย

ข้อมูลประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่หน้างาน

รวมความมองเห็นและการควบคุมของเจ้าหน้าที่หน้างาน อุปกรณ์ และแอปไว้ที่ศูนย์กลาง

เจาะลึกเกี่ยวกับ Azure AD

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ทำงานร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ

ผู้ใช้ภายนอกมีส่วนช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ การทำงานร่วมกันระหว่างพนักงาน ผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายช่วยสนับสนุนผลผลิตและการเติบโตขององค์กรของคุณ

เพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่หน้างาน

มีเจ้าหน้าที่หน้างานมากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก เจ้าหน้าที่เหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการโต้ตอบกับลูกค้า จัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร