ข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการสำหรับทรัพยากร Azure

สร้างแอปและบริการ Cloud โดยไม่จำเป็นต้องจัดการข้อมูลประจำตัว

ข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการคืออะไร

ข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการสำหรับทรัพยากร Azure จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการ Cloud ได้อย่างปลอดภัย ข้อมูลประจำตัวจะได้รับการจัดการ หมุนเวียน และป้องกันโดย Azure อย่างสมบูรณ์ด้วยข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการ

ใช้ข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการเพื่อเข้าถึงบริการ Azure

ข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการจะใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างบริการ Cloud ที่สนับสนุนการรับรองความถูกต้องของ Azure Active Directory (Azure AD)

ข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการที่กำหนดโดยระบบ

เปิดใช้งานข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการที่กำหนดโดยระบบสำหรับทรัพยากร Azure วงจรชีวิตของข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการที่กำหนดโดยระบบจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับวงจรชีวิตของทรัพยากร Azure ที่แสดง

ข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการที่กำหนดโดยผู้ใช้

สร้างข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการที่กำหนดโดยผู้ใช้ และกำหนดให้กับทรัพยากร Azure อย่างน้อยหนึ่งรายการ วงจรชีวิตของข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการที่กำหนดโดยผู้ใช้จะไม่ขึ้นตรงกับทรัพยากร Azure

ทรัพยากร Azure ที่สนับสนุนข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการ

สร้างแอปโดยใช้ทรัพยากร Azure ที่เชื่อมต่อกับ Azure Key Vault, Azure SQL และบริการอื่นๆ

บริการ Azure ที่สนับสนุนข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการ

สำรวจวิธีรับรองความถูกต้องให้กับบริการ Azure โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลประจำตัว

เจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการสำหรับทรัพยากร Azure

ทรัพยากรข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการเพิ่มเติม

การเริ่มต้นใช้งานด่วน

เริ่มต้นใช้งานข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการ

บทช่วยสอน

เรียนรู้วิธีใช้ข้อมูลประจำตัวที่มีการจัดการ

คำถามที่ถามบ่อย

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อย

ปกป้ององค์กรของคุณด้วยโซลูชันข้อมูลประจำตัวที่ราบรื่น