ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Microsoft Security
ลงชื่อเข้าใช้

บริการ Microsoft Security สำหรับองค์กร

รับการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการที่ครอบคลุมสำหรับทรัพย์สินดิจิทัลของคุณ

บริการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการอย่างครอบคลุม

เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยจัดการการออนบอร์ด บริการให้คำปรึกษา การตรวจหาและการตอบสนองที่มีการจัดการ (MXDR) และการกู้คืน

ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของเราทำงานร่วมกับคุณโดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกบริการการไล่ล่า การตรวจหา และการตอบสนองภัยคุกคามในเชิงรุก

ความปลอดภัยขั้นสูงในทุกที่

ให้บริการการรักษาความปลอดภัยทั่วทุกสภาพแวดล้อมและแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ในทรัพย์สินดิจิทัลของคุณ

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

รับการประเมินเบื้องต้น, MXDR ต่อเนื่อง, ความครอบคลุมของ การจัดการเหตุการณ์และกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย (SIEM) และการทำให้การรักษาความปลอดภัยทันสมัย

การออนบอร์ดระดับ Premium

รับบริการที่เน้นไปที่ผู้คน กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย

ความสามารถที่รวม

จัดการการตรวจหาและการตอบสนองบนระบบคลาวด์และแพลตฟอร์มทั้งหมด

ตรวจหาและตรวจสอบภัยคุกคามทั่วทั้ง Microsoft Sentinel และ Microsoft 365 Defender และดูแลการตอบสนองของคุณ

การไล่ล่าภัยคุกคามที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญ

ไล่ล่าภัยคุกคามในเชิงรุกทั่วทั้ง ปลายทาง, Office 365, แอป และข้อมูลประจำตัว

การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืน

ลดการหยุดชะงักของธุรกิจด้วยการตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนสำหรับเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สำคัญ

ผู้จัดการฝ่ายการส่งมอบเฉพาะและที่ปรึกษาการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft ซึ่งจะจัดการบริการของคุณและทำหน้าที่เป็นสมาชิกในทีมของคุณเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของคุณให้ทันสมัย

ทบทวนสถาปัตยกรรมและการดำเนินงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของคุณอย่างเต็มที่ และสร้างแผนการออนบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

การประเมินกิจกรรมภัยคุกคาม

รับการวิเคราะห์เชิงลึกของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันของคุณ

รายงานผู้บริหาร

ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยรายวัน กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยระยะยาว และการปรับปรุงเสถียรภาพให้ดีขึ้น

การออนบอร์ดและการกำหนดค่าขั้นต้น

ติดตั้งซอฟต์แวร์ SIEM และ XDR ของ Microsoft และกำหนดค่าอย่างผู้เชี่ยวชาญตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ความสามารถของมัลติคลาวด์

ค้นหาวิธีเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและการควบคุม cloud provider หลายรายด้วยมุมมองการจัดการแบบรวมศูนย์

CISO Workshop

รับภาพรวมเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยด้านความปลอดภัยที่สำคัญและ Microsoft Cybersecurity Reference Architecture

แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

ตรวจทานเอกสารแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มเสถียรภาพการรักษาความปลอดภัย

ค้นพบการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการที่ครอบคลุมสำหรับทรัพย์สินดิจิทัลของคุณ

ติดต่อผู้บริหารบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ติดตาม Microsoft