บริการ Microsoft Security สำหรับองค์กร

รับการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการที่ครอบคลุมสำหรับทรัพย์สินดิจิทัลของคุณ

บริการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการอย่างครอบคลุม

เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยจัดการการออนบอร์ด บริการให้คำปรึกษา การตรวจหาและการตอบสนองที่มีการจัดการ (MXDR) และการกู้คืน

ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของเราทำงานร่วมกับคุณโดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกบริการการไล่ล่า การตรวจหา และการตอบสนองภัยคุกคามในเชิงรุก

ความปลอดภัยขั้นสูงในทุกที่

ให้บริการการรักษาความปลอดภัยทั่วทุกสภาพแวดล้อมและแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ในทรัพย์สินดิจิทัลของคุณ

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

รับการประเมินเบื้องต้น, MXDR ต่อเนื่อง, ความครอบคลุมของ การจัดการเหตุการณ์และกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย (SIEM) และการทำให้การรักษาความปลอดภัยทันสมัย

การออนบอร์ดระดับ Premium

รับบริการที่เน้นไปที่ผู้คน กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ความสามารถของมัลติคลาวด์

ค้นหาวิธีเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและการควบคุมผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลายรายด้วยมุมมองการจัดการแบบรวมศูนย์

CISO Workshop

รับภาพรวมเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยด้านความปลอดภัยที่สำคัญและ Microsoft Cybersecurity Reference Architecture

แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

ตรวจทานเอกสารแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มเสถียรภาพการรักษาความปลอดภัย

ค้นพบการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการที่ครอบคลุมสำหรับทรัพย์สินดิจิทัลของคุณ

ติดต่อผู้บริหารบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม