Microsoft 365 Defender

ช่วยหยุดการโจมตีด้วยการป้องกันภัยคุกคามอัตโนมัติข้ามโดเมนและ AI ในตัวสำหรับองค์กรของคุณ

A person smiling while using a laptop.

หยุดการโจมตีในบริการ Microsoft 365

เมื่อภัยคุกคามมีความซับซ้อนมากขึ้น ช่วยรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วยการป้องกัน การตรวจหา และการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ผสานรวมในปลายทาง อีเมล ข้อมูลประจำตัว แอปพลิเคชัน และข้อมูล

ข้อมูลประจำตัว

จัดการและรักษาความปลอดภัยข้อมูลประจำตัวแบบไฮบริดและลดความซับซ้อนในการเข้าถึงสำหรับพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า

ปลายทาง

ใช้การตรวจหาภัยคุกคามชั้นนำ การตรวจหาหลังการละเมิด การตรวจสอบอัตโนมัติ และการตอบสนองสำหรับปลายทาง

แอปในคลาวด์

รับการมองเห็น ควบคุมข้อมูล และตรวจหาภัยคุกคามทั่วทั้งบริการและแอปในคลาวด์

อีเมลและเอกสาร

ป้องกัน Office 365 ทั้งหมดจากภัยคุกคามขั้นสูง เช่น ฟิชชิ่งและการล่วงละเมิดอีเมลทางธุรกิจ

ความสามารถ

Prevent cross-domain

ป้องกันการโจมตีข้ามโดเมนและการคงอยู่

ป้องกันภัยคุกคามจากการละเมิดองค์กรของคุณและหยุดการโจมตีก่อนที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำความเข้าใจการโจมตีและบริบทในโดเมนเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่รออยู่และภัยคุกคามต่อเนื่อง รวมถึงป้องกันการรั่วไหลในปัจจุบันและในอนาคต

Methven-Incident Reduce signal noise

ลดสัญญาณรบกวน

ดูเหตุการณ์สำคัญในแดชบอร์ดเดียวเพื่อลดความสับสน กองข้อความ และการแจ้งเตือนปริมาณมหาศาล ใช้ความสามารถในการตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อใช้เวลาในการตรวจหาภัยคุกคามน้อยลงและโฟกัสกับการคัดแยกการแจ้งเตือนที่สำคัญและตอบสนองต่อภัยคุกคาม

Auto-heal

รักษาแอสเซทที่ได้รับผลกระทบโดยอัตโนมัติ

จัดการกิจวัตรประจำวันและการแก้ไขอันซับซ้อนด้วยการตรวจหา การตรวจสอบ และการตอบสนองต่อภัยคุกคามอัตโนมัติในแอสเซทชนิดต่างๆ จากนั้น จะกู้คืนทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบเป็นสถานะปลอดภัยและแก้ไขการโจมตีที่แยกออกมาโดยอัตโนมัติ

Sandgate-AdvHunting

ตรวจหาภัยคุกคามข้ามโดเมน

ค้นหาข้อมูล Microsoft 365 ทั้งหมดของคุณด้วยคิวรีแบบกำหนดเองเพื่อไล่ล่าภัยคุกคามเชิงรุก ใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมภายในขององค์กรเพื่อตรวจสอบและเปิดเผยการละเมิดที่ซับซ้อนที่สุด สาเหตุหลัก และช่องโหว่

Prevent cross-domain

ป้องกันการโจมตีข้ามโดเมนและการคงอยู่

ป้องกันภัยคุกคามจากการละเมิดองค์กรของคุณและหยุดการโจมตีก่อนที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำความเข้าใจการโจมตีและบริบทในโดเมนเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่รออยู่และภัยคุกคามต่อเนื่อง รวมถึงป้องกันการรั่วไหลในปัจจุบันและในอนาคต

Methven-Incident Reduce signal noise

ลดสัญญาณรบกวน

ดูเหตุการณ์สำคัญในแดชบอร์ดเดียวเพื่อลดความสับสน กองข้อความ และการแจ้งเตือนปริมาณมหาศาล ใช้ความสามารถในการตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อใช้เวลาในการตรวจหาภัยคุกคามน้อยลงและโฟกัสกับการคัดแยกการแจ้งเตือนที่สำคัญและตอบสนองต่อภัยคุกคาม

Auto-heal

รักษาแอสเซทที่ได้รับผลกระทบโดยอัตโนมัติ

จัดการกิจวัตรประจำวันและการแก้ไขอันซับซ้อนด้วยการตรวจหา การตรวจสอบ และการตอบสนองต่อภัยคุกคามอัตโนมัติในแอสเซทชนิดต่างๆ จากนั้น จะกู้คืนทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบเป็นสถานะปลอดภัยและแก้ไขการโจมตีที่แยกออกมาโดยอัตโนมัติ

Sandgate-AdvHunting

ตรวจหาภัยคุกคามข้ามโดเมน

ค้นหาข้อมูล Microsoft 365 ทั้งหมดของคุณด้วยคิวรีแบบกำหนดเองเพื่อไล่ล่าภัยคุกคามเชิงรุก ใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมภายในขององค์กรเพื่อตรวจสอบและเปิดเผยการละเมิดที่ซับซ้อนที่สุด สาเหตุหลัก และช่องโหว่

โซลูชันการป้องกันภัยคุกคามที่ครบวงจรด้วย SIEM และ XDR

Microsoft จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวป้องกันในองค์กรของคุณโดยมอบเครื่องมือและข่าวกรองที่ถูกต้องให้กับคนที่เหมาะสม รวม Security Information and Event Management (SIEM) และการตรวจหาและการตอบสนองแบบขยาย (XDR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับป้องกันทรัพย์สินดิจิทัลของคุณ
 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคาม

Microsoft 365 Defender
 

ป้องกันและตรวจจับการโจมตีทั่วทั้งปริมาณงาน Microsoft 365 ของคุณด้วยความสามารถ XDR ในตัว

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Microsoft 365 Defender
 

ป้องกันและตรวจจับการโจมตีทั่วทั้งปริมาณงาน Microsoft 365 ของคุณด้วยความสามารถ XDR ในตัว

การรับรองจากอุตสาหกรรม

ลูกค้าของเรามีความคิดเห็นอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Security ที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันและตรวจหาการโจมตีในปริมาณงาน Microsoft 365 ของคุณ 

คู่มือและการฝึกอบรมสำหรับ Microsoft 365 Defender

ปกป้องทุกสิ่งทุกอย่าง

ทำให้อนาคตของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น สำรวจตัวเลือกความปลอดภัยของคุณวันนี้

  1. Forrester และ Forrester Wave เป็นเครื่องหมายการค้าของ Forrester Research, Inc.
  2. The Forrester New Wave™: ผู้ให้บริการการตรวจหาและการตอบสนองแบบขยาย (XDR), Q4 2021, Allie Mellen, ตุลาคม 2021
  3. MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations, Wizard Spider + Sandworm Enterprise Evaluation 2022, The MITRE Corporation และ MITRE Engenuity
  4. Gartner Magic Quadrant ด้านแพลตฟอร์มการป้องกันปลายทาง, 5 พฤษภาคม 2021, Paul Webber, Peter Firstbrook, Rob Smith, Mark Harris, Prateek Bhajanka

    GARTNER และ Magic Quadrant คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และใช้ในที่นี้โดยได้รับอนุญาต All rights reserved.

    Gartner ไม่รับรองผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารเผยแพร่การวิจัย และไม่แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้จำหน่ายที่มีอันดับสูงที่สุดหรือการกำหนดอื่นๆ เอกสารเผยแพร่การวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง