เข้าร่วมกับ Microsoft ในการสนทนาแบบเสมือนกับลูกค้าของเรา

การตอบสนองต่อความเสี่ยงใหม่ๆ และการรักษาการปฏิบัติตามข้อบังคับในโลกหลังการระบาดของ COVID-19

การจัดการความเสี่ยงในยุค COVID-19

ผู้จัดการความเสี่ยงทั่วโลกต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของลูกค้าและพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากการระบาดของ COVID-19 ผู้จัดการความเสี่ยงเหล่านี้ประเมินและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และความเป็นไปใหม่ๆ นี้อย่างไร บริษัทต้องให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งปรับกระบวนการและการควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยงใหม่ขณะรักษาการปฏิบัติตามข้อบังคับไปด้วย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่ออนาคตของโปรแกรมการจัดการความเสี่ยง

ในการอภิปรายกลุ่มนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่โรคระบาดเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการความเสี่ยงของเราในองค์กรธุรกิจ

เข้าร่วมกับเราเพื่อเรียนรู้:

• วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงใหม่ในขณะที่ลูกค้าของคุณเผชิญกับปัญหาทางธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน
• ความเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานของพนักงานระหว่างสถานการณ์โรคระบาด และบทบาทของผู้จัดการความเสี่ยงในการช่วยเหลือให้พนักงานยังคงมีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพโดยไม่ลดหย่อนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
• บทเรียนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจในช่วงสถานการณ์โรคระบาดและตัวเลือกของผู้จัดการความเสี่ยงเมื่อรักษาสมดุลของความเสี่ยงที่รับได้ ความเร็ว และการปฏิบัติตามข้อบังคับ
• วิธีที่โรคระบาดเปลี่ยนแปลงการทำงานของผู้จัดการความเสี่ยงไปตลอดกาล
• แนวทางปฏิบัติสำหรับการสร้างหลักปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงของคุณในอนาคต

18 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:00 น. - 11:50 น. ตามโซนเวลาตะวันออก

เรียนรู้เพิ่มเติม