การจัดการข้อมูลที่ Microsoft

Two people working together using a Surface Pro in studio mode. One of them is drinking a smoothie.

การป้องกันและการจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณ


คุณเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณ

Microsoft จะใช้ ข้อมูลลูกค้า เพื่อมอบบริการต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการให้บริการเหล่านั้นเท่านั้น เราจะไม่แชร์ข้อมูลของคุณกับบริการที่สนับสนุนผู้โฆษณา หรือนำไปใช้ในการตลาดหรือการโฆษณา ถ้าคุณออกจากบริการ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อรับรองความเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณ1

A person using a Surface Pro in laptop mode at the airport
A person seated on a couch using a Surface Pro with red keyboard

เราจะไม่ใช้หรือแชร์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการโฆษณา

เราจะไม่แชร์ข้อมูลกับบริการที่สนับสนุนผู้โฆษณา หรือนำไปใช้ในการตลาด นโยบายของเราได้รับการสนับสนุนจากข้อตกลงและการปรับใช้หลักปฏิบัติสากลสำหรับความเป็นส่วนตัวบนระบบคลาวด์ ISO-IEC 27018


เราใช้ข้อมูลในการปรับปรุงบริการอย่างไร

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาสำหรับการป้องกัน ตรวจสอบ และซ่อมแซมปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

การปรับปรุงฟีเจอร์

การปรับปรุงฟีเจอร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มความน่าเชื่อถือและการป้องกันบริการและข้อมูล

ประสบการณ์ของลูกค้าที่มีความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อมอบการปรับปรุงที่เป็นส่วนตัวและประสบการณ์ของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น


จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของคุณ ถ้าคุณออกจากบริการ

Microsoft มีการกำกับดูแลตามมาตรฐานที่เข้มงวดและจะลบข้อมูลลูกค้าบนระบบคลาวด์ออกจากระบบภายใต้การควบคุมของเรา โดยการเขียนทับแหล่งข้อมูลของที่เก็บข้อมูลก่อนนำมาใช้อีกครั้ง และกำจัดหรือทำลายฮาร์ดแวร์ที่หมดอายุการใช้งาน

|

ในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ Microsoft ของเรา Microsoft มีข้อผูกมัดตามสัญญาที่จะดำเนินการบางอย่างเมื่อลูกค้าออกจากบริการบนระบบคลาวด์หรือการสมัครใช้งานหมดอายุ ซึ่งรวมถึงการลบข้อมูลลูกค้าออกจากระบบภายใต้การควบคุมของเรา

  • ถ้าคุณยกเลิกการสมัครใช้งานระบบคลาวด์หรือการสมัครใช้งานหมดอายุ (ยกเว้นเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี) Microsoft จะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในบัญชีที่จำกัดการใช้งานเป็นเวลา 90 วัน ("ระยะเวลาเก็บข้อมูล") เพื่อให้คุณมีเวลาแยกข้อมูลหรือต่ออายุการสมัครใช้งาน ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว Microsoft จะทำการแจ้งเตือนหลายครั้ง ดังนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นเวลานานว่าจะมีการลบข้อมูล
  • หลังจากช่วงเวลาเก็บข้อมูล 90 วัน Microsoft จะปิดใช้งานบัญชีและลบข้อมูลลูกค้าออก รวมถึงสำเนาที่แคชหรือสำรองไว้ด้วย สำหรับบริการในขอบเขต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาเก็บข้อมูล (บริการในขอบเขตได้รับการอธิบายอยู่ในส่วนข้อตกลงการดำเนินการข้อมูลของข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ Microsoft ของเรา)

เมื่อข้อมูลลูกค้าโฮสต์อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบหลายผู้เช่าของบริการบนระบบคลาวด์ด้านธุรกิจของ Microsoft เราจะใช้มาตรการที่เข้มงวดในการแยกข้อมูลลูกค้าตามตรรกะ ซึ่งจะช่วยปกป้องข้อมูลของลูกค้ารายหนึ่งไม่ให้รั่วไหลไปผสมกับของลูกค้ารายอื่น อีกทั้งยังช่วยบล็อกลูกค้าไม่ให้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้ารายอื่นที่ถูกลบอีกด้วย

ถ้าไดรฟ์ของดิสก์ที่ใช้เก็บข้อมูลประสบปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ ข้อมูลในไดรฟ์จะถูกลบออกอย่างปลอดภัยหรือถูกทำลายก่อนที่ Microsoft จะส่งคืนดิสก์ให้ผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ข้อมูลในไดรฟ์จะถูกเขียนทับอย่างสมบูรณ์เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่สามารถกู้คืนได้ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ใช้งานแล้ว จะถูกกำจัดหรือทำลายตาม NIST 800-88 Guidelines for Media Sanitation

นโยบายด้านข้อมูลของบริการของ Microsoft

การป้องกันข้อมูลใน Azure

"การลบข้อมูล" ได้รับการอธิบายอยู่ในหน้า 21 ในการป้องกันข้อมูลในเอกสาร Azure

ภาพรวมการป้องกันข้อมูลใน Intune

 "การจัดการข้อมูล" ได้รับการอธิบายอยู่ในหน้า 9 ในเอกสารภาพรวมความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลใน Intune

การเข้าถึงข้อมูลใน Dynamics 365

เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลใน Dynamics 365

แหล่งข้อมูลการจัดการข้อมูล

Microsoft จัดประเภทข้อมูลอย่างไร

ข้อมูลของคุณจัดเก็บอยู่ที่ไหน

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บ้าง

รายชื่อผู้รับเหมารายย่อยที่จัดการข้อมูล

การตอบสนองต่อคำขอของภาครัฐ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft วิธีการดำเนินการ และวัตถุประสงค์

ข้อตกลงการมอบสิทธิ์ของ Microsoft

ข้อตกลงการมอบสิทธิ์ เงื่อนไข และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สำหรับโปรแกรม Microsoft Volume Licensing

การปกป้องความเป็นส่วนตัว

Microsoft ได้รับชัยชนะในการปกป้องความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าของเรา

1. ข้อมูลในเพจนี้ใช้ไม่ได้กับบริการค้นหาของ Bing หรือ Windows ยกเว้นบริการ Microsoft Defender for Endpoint, Desktop Analytics และการกำหนดค่าผู้ประมวลผลข้อมูลการวินิจฉัย Windows