Tlolela kwa diteng tsa konokono
  Saenela go tsena
  Application
  Sephuthelwana sa Sethusi sa Puo sa Microsoft Office - Setswana se tsenya pontsho e nngwe, thuso, kgotsa didiriswa tsa thuno go ikaegile ka puo e o e tsenyang.
  MAHALA
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Application
  Dirisa phetolelo ya mofuta wa sefatlhego go bontsha dilo tse di jaaka dikonopo, mananeo le mabokoso a puisano ka puo e nngwe.
  MAHALA
  Update
  Laisolola sebatli se se bonako le se se bofefo se se atlanegisediwang Windows 7.
  MAHALA
  Update
  Install this update to resolve issues in Windows.
  MAHALA
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA
  Tool
  Sephuthelo sa Puo sa Segokanyi sa Windows 8.1 (LIP) se tlamela ka Segokanyi sa Modirisi se se ranotsweng karolwana mo dikarolong tse di dirisitsweng thata tsa Windows 8.1.
  MAHALA
  Update
  Install this update to resolve issues in Windows.
  MAHALA
  Redistributable component
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  MAHALA